Sønderjyllands og Sydslegsvigs topografi og -historie

Tilbage til katalog hovedsiden/main page

Sidst opdateret 08. June 2014

Se også under rubrik #75 - Militærhistoire mv.


Wilhelm Ernst Christiani: Hertugdømmerne Slesvig og Holstens historie. 1-4. 1776-1781. Samtidigt hellæder. De to sidste bind mangler. 1500 kr. Enkelte steder lidt mørke i kanterne men hæderlige og komplette bind. Bindene indgår i en serie på 14 bind som omhandler både det egentlige Danmark, nemlig bind 1-6 samt bind 7-8: Norge og så 9-14 Slesvig og Holsten.

Trap Danmark.5. Udgave. Åbenrå og Sønderborg amter. Helshirting med guldtryk. 1967. 125 kr.

Trap Danmark. 5. Udgave. Haderslev Amt. Indbundet med smudsomslag. 384 sider. 1965. 100 kr.

                                                                      Helshirting med guldtryk. 1965.  125 kr.

Trap Danmark. 5. udgave. Tønder Amt. Helshirting med guldtryk. 1966.   125 kr.

Trap Danmark. 4. udgave. Haderslev Amt, Tønder Amt, Aabenraa Amt, Sønderborg Amt samt Færø Amt. 726 sider. Halvlæder. 1920.  125 kr.

H.V.Gregersen: Slesvig og Holsten indtil 1830. Indb.   484 sider. 1981. 125 kr.Lidt brugt til 100 kr

Lorenz Rerup:  Slesvig og Holsten efter 1830 .  Indb.  449 sider. 1982. 125 kr.

Sønderjyllands Amt: Kulturmiljøer og kulturhistoriske  enkeltelementer i Sønderjylland. En redegørelse. Karton. 134 sider. A4 format. 2001. Med kort.  125 kr.

Palle Lauring: Rejse i Danmark. Sønderjylland. Illus. af Mads Stage. Halvlæder. 235 sider. 1959. Indbundet med de o.o. 75 kr. Hæftet ex. til 35 kr.

Jørgen Falk Rønne: De vog dem. Fortællinger derovrefra. Halvlæder. 144 sider. 1915. 50 kr.

H.V.Gregersen: Toldsted ved Hærvejen. Arnkielernes hjemstavn… 230 sider. 1978. 85 kr.

H.V.Gregersen: Messe og Marked. 149 sider. 1974. Uopskåret.   75 kr.,

Ole Taudal Poulsen: Sønderjyllands biografer. A4 format. 410 sider. 1991. 250 kr.

Steen Rabjerg: Oplev naturen i Sønderjylland. 160 sider. 2003. 100 kr.

Holger Hattesen: Landskaber/ Landschaften. 42 sider/seiten. 1984. 50 kr.

Palle Lauring: Sønderjylland. Karton med smudsomslag. 237 sider. 1973. 50 kr.

H.E. Sørensen: Digtere og grænser. Om 6 glemte forfattere fra Vestsønderjylland. 143 sider. 1990. 50 kr.

Sønderjyllands Amtsråd (Udg): Sønderjyske billeder. Karton. Ca. 40 sider. 1970?  40 kr.

Franz v. Jessen (Red): Håndbog i det nordslesvigske spørgsmåls historie. 695 sider. 1901. Solidt halvlæderbind. 250 kr.

H.V.Gregersen: Reformationen i Sønderjylland. Karton. 260 sider. 1986. 125 kr.

Sønderjydske Årbøger. 1925. 160 sider. 50 kr.

Claus Eskildsen: Den sønderjyske befolknings slægtsforbindelser. 110 sider. 1942. 50 kr.

Per Salling: Kom i hu hvad en levetid er. Bogen om forstander Søren Hansen Salling. 283 sider. 1992. 85 kr.

Aksel Lassen: Valg mellem tysk og dansk. 542 sider. 1976. Karton. 125 kr.

Svend Thorsen: Lunets sønner. Kanoner Filskovs bedrifter og andre sønderjyske historier. 160 sider. 1938. 45 kr.

Inge Adriansen: Fædrelandet. Folkeminderne og modersmålet. Karton.218 sider. 1990. 150kr.

                        For Hundrede år siden: Danmark og Tyskland 1864-1900. Modstandere og naboer. 1-2. 1981. 150 kr.

Nordslesvig. Min hjemstavn. Nr. 10 1937.  Karton. 45 kr.

Holger Drachmann: Derovre fra grænsen. Als-Dybbøl 1877. Komponeret bind. 83 sider. 1895. 85kr

Kristensen & Petersen: Sønderjydske digte på folkesproget. I udvalg. 1920.  158 sider. 50 kr.

Erik Pontoppidan: Det danske sprogs skæbne i Sønderjylland. Nytrykket. 1943. 85kr

Vilh. LaCour m. fl.: Sønderjyllands Historie 1-5. + registerbind. Pæne shirting. 1200 kr.

Børge Barløse: Lærerstanden i Sydslesvig fra reformationen til 1864. Karton. 1981. 422 sider. 250

kr.

Nordslesvigske Museer. 15.  1988. 50 kr.

Sønderjylland skildret af danske videnskabsmænd og fagmænd 1919. 225 sider. 50 kr.

Grænsegænger mellem Nordsøen og Østersøen. Sydslesvig og Nordslesvig- det dansk-tyske grænseområde. Karton. ca. 150 sider. 1994. 65 kr.

H.V.Gregersen: Niels Heldvad. En biografi. 201 sider. 1957. 60 kr.

                          Messe og marked. 150 sider. 1974. Uopskåret.   75 kr.

Henrik Becker-Christensen: Hærvejen i Sønderjylland. Fra Kongeåen til Danevirke. 258 sider. 1986. 125 kr.

Henrik Becker-Christensen: Dansk mindretalspolitik i Nordslesvig. Udformningen af den danske politik overfor det tyske mindretal 1918-20. 274 sider. 1984. 85 kr.

Palle Lauring: Rejse i Danmark. Sønderjylland. Med smudsomslag. 1963. 50 kr.

A.H.Feilberg Jørgensen: Grænselandet i det sidste århundrede.. Med smudsomslag. 1967. Med dedikation. 75 kr. Almindeligt ex. Til 50 kr.

Erik Skram: Hinsides grænsen. Erindringer fra Sønderjylland efter 1864. Karton med smudsomslag.

Nytryk 1976. 75 kr.

Seks sange af Martin N. Hansen med melodier af Th. Aagaard. Nr. 64 af 450 ex. 1960? 45 kr.

Troels Fink: Rids af Sønderjyllands historie. Indstreget. 1943. 30 kr. Uopskåret 60 kr.

                    Sønderjylland siden genforeningen i 1920. 50 kr.

Karin Johannsen-Bajsen: Regnbuelandet. En roman fra Sydslesvig. 1-2. 1987. 85 kr.

Flensborg Bys Historie. 1-2. 1955. Uopskårne.  225 kr.

Hans Veirup:  Skråen for Skt. Knuds Gildet i Flensborg. A4. Kompendium. 1964. 75 kr

H.V.Gregersen: Den lüneburgske saltoktroi. Et bidrag til salthandelens historie i Hertugdømmet Slesvig. Karton. 284 sider. 1962. 100 kr.

Heimdal 1896-1946.  131 sider. 50 kr.

Hans Storm: Markerne. Nye digte fra Sønderjylland. 1930.  35 kr.

Johannes Jørgensen:  Det tabte land. Sønderjylland 1911.  Indb. 1912. 40 kr.

Niels Bøgh Andersen: Fiskersønnen fra Aventoft. Med smudsomslag. 1977.  50 kr.

Landbovirke omkring Flensborg Fjord gennem 100 År. Karton. 1966. 65 kr.

Jes Peter Caspersen: Sådan var det. Erindringsbilleder. Karton. 1990. 50 kr.

Sønderjyllands Symfoniorkester 1963-1988. Karton. 1988. 45 kr.

A. T. Lindstrøm: Landet Slesvig-Holstens politiske historie i hovedtræk 1945-54.1975. 100 kr.

Jankuhn: Danevirke og Hedeby.Pjece. 38 sider. 1963. 25 kr.

              Nydam og Torsbjerg. Mosefund fra Jernalderen. 40 sider. 1964. 30 kr.

H. Jahnkuhn: Haitabu. Karton. 1938. 100 kr.

A. Andersen: Johannes Oldendorphs Selvbiografi. Indb. 1966. 65 kr.

Hans Hejselbjerg Paulsen: Sønderjydsk Psalmesang 1717-1740. Disp. Indb.1962. 125 kr.

J.Christiansen: Folket foran byens porte. En slægtssaga fra grænselandet. 1985? 60 kr.

Kürstein: Nørre og Sønder Gøs Herred. Karton.1969. 45 kr.

J. Martens & C. Casse: Kvægavlen og mejeridriften i Slesvig og Holsteen. Indb. 1869. 175 kr.

 Åge Petersen: Claudius Madsen. Soldat og journalist. 1963. 35 kr.

Th. Roust: Christian Flor. 1923.  50 kr.

Johann Runge: Sønderjyden Christian Paulsen. Et slesvigsk levnedsløb. Karton. 350 sider. 1981. 75 kr.

Kai Edv. Larsen:  Peter Grau. Shirting. 1962. 50 kr.

H.V.Clausen: Nordslesvig 1863-93. Den nationale stilling på landet. S. 1894. 114 sider. 50 kr.

Kai Edvard Larsen: Et halvt århundrede i grænselandet. 1969. 50 kr.

Anders Pontoppidan Thyssen: Vækkelse, kirkefornyelse og nationalitetskamp i S.J. 1815-1850. Karton med smudsomslag.440 sider. 1977. 125 kr.

Johannes Brock: Den slesvig-holstenske folkerejsnings forhistorie. Indb. 1927. 150 kr.

M. Mackeprang: Nordslesvig 1864-1909.  1910.  85 kr. Indb. 125 kr.

Erik Skram: Hinsides grænsen. Erindringer fra Sønderjylland efter 1864. Karton med smudsomslag. Nytrykket. 1976.  160 sider.  65 kr.

Etatsråd Hiort-Lorenzens Erindringer. 1919. 129 sider. 65 kr.

Ib Hjaltason: Et sekel svandt- Tegninger fra Sydslesvig. Karton. 1948. 30 kr

Frederik Høyberg: Gennem 80 år. Karton. 136 sider. 1964. 50 kr.

Rene Rasmussen: H.R.Hiort-Lorenzen og Dannevirke 1868-75. Karton. 155 sider. 1995. 65 kr.

Bertha Hahn: Minder fra Sønderborg og Als.1850-70. Slidt læsekredsbind.1913. 40 kr.

                Den nationale udvikling i Åbenrå 1800-1850. Karton. 1961. 85 kr.

Harald Scavenius: Af de sidste aars sønderjyske politik. 1923. 50 kr.

Johan Ottesen: Sønderjylland med billeder af Maz Kleinsorg. 1892. Nusset ex. 35 kr.

Vilh. Kristensen: Minder. Slægt og skyttesagen og skolegymnastikken...1943.

M. Mørk-Hansen: Livs-Erindringer. Indb. 1968. 65 kr.

A.Andresen: Den gamle landmåler fortæller. Indb. Med smudsomsl. 1983. 50 kr.

Martin N. Hansen: Karsten Thomsen fra Frøslev. U.Å.1945?  45 kr.

J.N.H.Skrumsager: Ane Marie Skrumsager.  Indb. Med smudsomslag. 164 sider. 1970. 50 kr.

Thomas Dinesen: Pligtens tunge bud. En sønderjydes erindringer fra verdenskrigen.1978. 125 kr.

I.J.I. Bergholt: Pligtens vej. En sønderjyde i 1. verdenskrig. Karton med smudsomslag. 184 sider. 1969. 65 kr.

Jef Tange: Lynnedslag. Solopgang. Om blandt a. krigsdeltagelsen.  1970.   50 kr.

Jes Sarup ( Udg.): Bavnerne brænder. Sønderjyder i preussisk krigsfangenskab. 1934. 65 kr.

Thade Petersen (Udv): Julehilsen til soldaterne fra de nordslesvigske hjem. 1917. 63 sider. 40 kr

Kai Larsen ( Red.): Den danske soldat i Sønderjylland. 1970.  65 kr.

Sønderjylland. En hilsen til dansk ungdom. Udgivet af FDF 1920?  35 kr.

Folkeafstemningen 1920. Særtryk af Dybbølposten. 1930 160 sider. 90 kr.

Genforeningsalbum. Dybbøl-Grænsen. I Bojsen Fotogra. Sønderborg. 1920. 50 kr.

Peder Bukh: Guldagergård. Tre søskendeskæbner. 1978. 50 kr.

Nicolai Svendsen. I Genforeningens tjeneste. 1968. 65 kr.

Kulturelle forhold i Sønderjylland. 1920-1942. 1943. 75 kr.

Den Nordslesvigske Folkebank 1872-1922. 79 sider. 1922. 100 kr.

Martin N. Hansen: Fra mindeåret. 1964. 35 sider. 35 kr.

Holger Hjelholt: A. Regenburg. 156 sider. 1978. 50 kr.

Morten Kamphövener: Skrumsager. En sønderjysk fører. 105 sider. 1959. 45 kr.

Jes Sarup (Udg): Bavnerne brænder. Sønderjyder i preussisk krigsfangenskab. Komponeret halvlæder. 224 sider. 1934. 100 kr.

Jacob Andersen: Omkring Genforeningen. Erindringer III.  309 sider. 1929. 85 kr.

Genforeningsalbum. Sønderborg. Dybbøl grænsen. 14 postkort i mappe. 50 kr.

Det tyske mindretal i de sønderjyske landsdele. Udenrigsministeriet. 1924.16 sider. 25 kr.

Foreningen Dannevirke. 1906-1931. 94 sider. 45 kr.

Troels Fink: Da Sønderjylland blev delt 1918-20. Karton. 1-3. 1979. 295+221+255sider.150 kr

Troels Rasmussen: Den dansk-tyske traktat 1922. Karton. 180 sider. 1996. 125 kr.

Robert Ludvigsen (Udg): En konges ridt. Genforeningsfestlighederne i skrift og tale. 143 sider. 1920. 50 kr.

H.E. Sørensen: Revolution i Skærbæk. 1976. 65 kr.

Andre Tardieu: Slesvig på Fredskonferencen. Januar 1919 – Januar 1920.  520 sider. 1926. 125 kr.

Jef Tange: Lynnedslag. Solopgang. 155 sider. 1970. 75 kr.

Herluf Jepsen: Det nationale arbejde. 1930. 30 kr.

Eskildsen, Hvidtfeldt & Iversen: Nordslesvigs aandelige genforening med Danmark. 250 sider. U.å. 75 kr.

Svendsen & Thorsen: Paa vej til Danmark. Livsbilleder fra Sønderjylland i overgangsårene 1918-20.  Pænt halvlæder. 191 sider. 1935. 75 kr.

Nicolai Svendsen: I genforeningens tjeneste. Sønderjysk skæbne. 1968. 208 sider. 50 kr.

Christine Plov: Lærerhjem og Lærerindeliv. Karton med smudsomslag. 238 sider. 1989. 50 kr.

Martha Ottosen (Udg): Breve til hjemmet. Fra sønderjyske soldater. 144 sider. 1917. 65 kr.

Kirkeby & Schack: Sønderjylland som det er. Halvlæder. 385 sider. 1920. 75 kr.

Peter Grau. 60 årsdagen. 1926. Mindeblade samlet af Dybbølposten. Specialpapir. Med dedikation og indlagte fotografier. 350 kr.

Leif Ingvorsen: Det lyder som et eventyr. Sønderjyder fortæller om tiden 1864-1920. 198 sider. 1995. 75 kr.

Bernhard Hansen: At sejle er nødvendigt. Indb. 1971. Med dedikation. 60 kr.

                            Dagens stævne. Talt til sønderjysk skoleungdom i krigens år. 95 sider. 1943. 40 kr.

Sønderjylland 9. April 1940. Billeder. Lidt musebidt. 50 kr.

40 år i Sydslesvig. FDF & FPF 1946-1986. 74 sider. 45 kr.

Chr. Stenz: Dansk lærer i grænselandet. Med smudsomslag. 185 sider. 1982. 50 kr.

Viggo Petersen: Sydslesvigske skæbner. 144 sider. 1947.  Nusset ex. 25 kr. Pænt ex. Til 40 kr

W.L. Christiansen: Mit brogede politiske liv. Karton. 127 sider. 1990. 50 kr.

Hjertets treklang. Den unge danske sydslesviger Chr. Nielsens feltbreve til landsmænd. 80 sider. Lidt plettet  1941. 50 kr.

Peder H. Schmidt: Hverdag og Fest.  158 sider. 1958. Karton med smudsomslag. Navnestempel samt diverse materiale om bogen.  75 kr.

L. Hansen Larsen (Udg): Af Sydslesvig-diskussionen 1949.  1949. 50 kr.

Hermann Hunger: Paa vej mod nord. Sydslesvigske Flyveskrifter 7. 1946. 19 sider. 30 kr.

Svend Thorsen: Fra genforeningstiden. Konge og hær. Karton. 76 sider. 1952. 65kr

Nationen og Norden. Det unge Grænseværn. Aarbog 1939. 25 sider. 60 kr.

D.U.G. 5 år i forposttjeneste. 1933-1938. Aarbog. 1938. 85 kr.

Svendsen & Thorsen: På vej til Danmark. Indb. 1935. 45 kr.

Henry Buhl m.fl.: En nordisk drøm. Vejen til Mikkelberg. Indb. Med smudsomslag. 1993. 60 kr.

Henrik Becker-Christensen. Dansk mindretalspolitik i Nordslesvig 1918-20. 1984. 100 kr.

Poul Kürstein: Mens Kalle var i krig. Sydslesvig på en og et anden måde. 89 sider. 1966.

Knud Fanø m.fl.: DUG. Det unge grænseværn. 1983.  326 sider. Indb. Med smudsomslag.

Karl Rasmussen: Sønderjylland 1920-1935.  1937. 45 kr.

L.D.Christensen: Grænsebogen. Slesvigsk forlag. 1923. 50 kr.

A. Mogensen (Udg):  Sydslesvigske soldaterbreve fra den anden verdenskrig 13 sider. 1943. 100 kr.

DNU. Aarbog 1947. 41 sider. 35 kr

Gerhard Ernst: Morituri. Digte. 1961. 20 kr.

Gunnar Knudsen & Knud Kretzschmer: Sydslesvig. 1-2. 484 sider. 1933-45.I et halvlæder. 125 kr.

S. Johannsen: For alt hvad du har kært. Sydslesvig 1930-45. 1978. 50 kr.

Claus Eskildsen: Dansk grænselære. 1902 sider. uopskåret med smudsomslag. 1943. 50 kr.

Alexander Thomsen: Blut und Rasse im Volkstumringen der Nordmark. 24 sider. Flensburg 1939. Heri bl.a. et underholdende forsøg på at racebestemme danske og sydslesvigere m.fl.  75 kr.

N.P.Nielsen: Fra bondedreng til grænsepræst. Erindringer. 1966. 65 kr.

H.E. Sørensen: Langs grænsen.  Ny udgave. Karton. 96 sider. 65 kr.

Chr. Refslund: Liv og virke i vort grænseland. 1961. 65 kr.

Kongens Sønderjyllandsbesøg sommeren 1946. Karton. 50 kr.

F. Wingender: Generalsekretær Fr. Petersen. Karton. 1990. 50 kr.

Bris Bernhardsen: Grænseland.1966. En del blyantsstreger. 25 kr.

Heinz Saxburger: Skt. Laurentius Kirke. Rinkenæs gamle kirke. Karton.84 sider. 2008. 65 kr.

Æ Skolmesterkuen: En synnejysk Buket. 1980?  50 kr..

Kai Edvard Larsen: Fra en stormfuld tid. De sønderjydske danske samfunds historie. 151 sider. 1969. med enkelte blyantsstreger på forside. 40 kr.

Poul Kürstein: Mens Kalle var i krig.  88 sider. 1966.  65 kr.

N.J.Gotthardsen: Paa vagt for Danmark. 182 sider. 1946. Med dedikation. 50 kr.

Aage Rasch: Ejderkanalen. 1978. 65 kr.

P. Lassen. Strukstrup. : Angelbominder før og efter verdenskrigen. Indb. 112 sider. 1923. 70kr.

Niels Bøgh Andersen: Forstander på Jaruplund. 1978. 45 kr.

                                  Feltdegn fra Harreslev Mark. 1975. 45 kr.

P.J.Gad: Som jeg så det. 15/6-1958. 30 sider. 25 kr.

Claus Eskildsen: Skal grænsen flyttes? 1945. 40 kr.

Ernst Siegfried Hansen: Kurier der Heimat. Das Spiel um Schleswig zwischen Kapitulation und Programm Nord. Karton med smudsomslag, som dog er revet på forside. 478 sider. Bielefeldt. 1955.  85 kr.

Lorentzen: Karl Gustav i Sønderjylland. Roman. 1886. 50 kr.

Nils Vollertsen: Det danske mindretal. En række studier om det danske i en tysk stat. 166 sider. 1994. 60 kr.

Linnemann: Sønderjyllands fremtid. Essays. 1972. 30 kr.

Jacob Kronika: Den sidste slesviger og Ulsnæsmordene. Karton med smudsomslag. 155 sider. 1971. 50 kr.

Fædre og Arv. Rønshoved Højskole. 1921-1996.  50 kr.

Henningsen & Kragh Nielsen: (Red): Sønderjyder siden genforeningen. Karton. 335 sider. 1995. 100 kr.

Johannes Christiansen: Foran byens porte. En slægtssaga fra grænselandet. 1980? 50 kr.

Pedersen & Pedersen:   Rødding Højskole 1844-1994.  1994. 75 kr.

Rødding Frimenighed og dens Præstefolk 1889-1922.  159 sider. 1951. 65 kr.

Erik Jessen: bare han får sin vilje. Karton. Med dedikation. 1997. 85 kr.

Poul Svensson: Glimt fra grænselandet. 1999. 75 kr.

Bech, Kamphøvener & Larsen (Red): Befrielsesdage i Sønderjylland. 316 sider. 1945. Indbundet i nyt halvshirtingsbind. 150 kr.½

Johan Peter Noack: Det tyske mindretal i Nordslesvig under besættelsen. 213 sider. 1975. 100 kr.

Bjarne W. Frederiksen: Danmarks sydslesvigpolitik. Efter det tyske sammenbrud i 1945.210 sider.1971. 100 kr.

Lars N. Henningsen (udg): Da Sydslesvig gik af lave. Erindringer fra sindelagsskiftets år. Karton. 266 sider. 2003. 100 kr.

Peter Petersen: Grænseland, grænsesind, grænsekamp. Erindringer 1918-1964. 1989. 100 kr.

Bech, Kamphøvener & Larsen (Red.): Befrielsesdage i Sønderjylland. Halvlæder. 1946. 316 sider. 150 kr.

Trods Alt. Danske kvinders slesvigske forening 1921-1961. 44 sider. 35 kr.

Kim Furdal: Fra preussiske landkommuner til danske sognekommuner. Karton. 506 s. 1999. 150 kr.

Lægekredsforeningen for Sønderjylland: Lægevirke i Sønderjylland 1920-70. Uopskåret. 90 sider. 65 kr.

Franz von Jessen: Ved Danmarks grænse 5. Maj 1945. 62 sider. 1948. Nr. 169 af 350 nr. og signerede ex. I kassette. 75 kr.

Karl Hede: Højskamling eller Skamlingsbankes historie. 216 sider. Halvlæder. 1882. 125 kr.

Hanns Christian Jessen ( Herausgeber): Faarhus 1945-1949. Tysk tekst. 216 sider. Husum 1987. Om Hitlers hjemmetyske sympatisøres internering i den tidligere Frøslevlejr. Sammenlign teksten med

danskeres ophold i tyske lejre 1943-45.    125 kr.

 

 

 

                                                   TOPOGRAFI:

 

Trap Danmark. 5 udg. Haderslev Amt  1965  125 kr. Tønder Amt. 1966  125 kr. Åbenrå-Sønderborg Amter. 1967.  150 kr.

Erik Aalbæk Jensen: Livet på øerne. Sund og bælter. Indb. Med smudsomsl. 1983. 150 kr.

Har. Skodshøj: A/S Plantningsselskabet Sønderlylland. Karton. 1969. 70 kr.

Jørgen Bukdahl: Langs en gammel grænse. 1947. 50 kr.

Bris Bernhardsen: Grænseland. Det yderste land. 1966.  40 kr.

Poul Kürstein ( Udg.): Nørre og Sønder Gøs Herred. Karton. 1969. 85 kr.

Palle Lauring: Rejse i DK. Sønderjylland. Indb. 1959. 75 kr.

Porskrog Rasmussen: Skovrejsning i Sønderjylland. Indb. 1994. 50 kr.

Frode Beyer: Efterklang. Glimt fra grænselandet. 1967.  40 kr.

Brandt: Geschichte Schleswig-Holsteins.  5. auflage Mühlau 1957. 301 seiten Mit karten. Leinen mit schutzumsl.  Sehr gutes ex. 100 kr.

Henning Dehn-Nielsen: Sydslesvig på kryds og tværs. Karton. 220 sider. 1991. 100 kr.

Richard Andersen: Vandringer syd for grænsen. 2. udgave. 264 sider. 1984. 70 kr.

Ludwig Rohling: Käte Lassen. Das Werk der Malerin. 194 sider. Flensborg. 1955. 65 kr.

F. Dinsen Hansen: Nordfrisland. Digernes land. 72 sider. Bygd. 1976. 50 kr.

Föhr. Urbes Verlag Hamburg. Ca. 60 sider. 1954. 50 kr.

Harboe Kardel: Mein Husumer Tagebuch. 1911-1914. 40 s. 1975. 40 kr.

Knudsen & Kretzschmer ( Udg): Sydslesvig. II: Angel. 285 sider. 1945. 100 kr.

Flensburg. Geschichte einer Grenzstadt. Leinen mit schutzumschlag. 1966. 655 s. 150 kr. Pæn bog.

Wingender m.fl. ( Red): Duborg-skolens elever i krigens år. Karton. 150 sider. 1990.

Franz Wingender: Modstand i Sydslesvig. 207 sider. Flensborg 1988.  125 kr.

Det 8. Danske hjemstavnsstævne ved Flensborg fjord. 1930. 50 kr.

Poul Kürstein: Barn i Flensborg 1890-1920. Karton. 1972. 75 kr.

Eskild Bram: Flensborg 1284-1984. 130 sider. 1984. 65 kr.

Sydslesvigsk Årbog 1987/88. 127 sider. 35 kr.

Kates Dagbog. Fra prærien til Flensborg Fjord. Karton. 1986. 60 kr.

Fr. Rudbeck: På opdagelse i Sydslesvig. 1981. 50 kr.

Margareta Erichsen: Bilder aus Flensburg und Nordfriesland. Karton med smudsomslag. 174 sider. 1986. 50 kr.

Sophie B. Jensen. En kunstner i grænselandet. 123 sider. 1986. Karton med smudsomslag. 50 kr.

Dahl & Krempin: Hans Busch-Alsen. Karton med smudsomslag. 107 sider. 1995. 50 kr.

M.Salomonsen ( Red.): Valsbøl danske menighed 1923-1973. 50 kr.

En nordisk drøm. Vejen til Mikkelberg. Karton med smudsomslag. 166 sider. 1993. 50 kr.

Inge Adriansen m.fl.:Teglværker ved Flensborg Fjord. 100 år i billeder. Karton. 100 sider. 1984. 50 kr.

Franz Wingender: Krigens lænker. Dansk sydslesvigers dagbog 1939-45. 210 sider. 1984. 90 kr.

Flensburg in der Zeit des Nationalsozialismus 168 sider. 1983.  85 kr. Tysksproget.

Jørgensen, Olesen & Thygesen ( Red): Egernførde bys historie. 291 sider. 1980. 100 kr.

Poul Kürstein: Mens Kalle var i krig. Sydslesvig på en noget anden måde. 88 sider. 1966. 45 kr.

Lars N. Henningsen m.fl.: SSW. Dansksindet politik I Sydslesvig 1945-1998. Karton. 490 sider. 100 kr.

Theodor Kastan: Erlebnisse und Beobachtungen des ehemaligen Generalsuperintendent von Schleswig. 400 sider. Kiel 1924. Tarveligt bind eller pænt ex. 125 kr.

Kirke og folk i grænselandet. Dansk Kirke i Sydslesvig 1921-1996. Karton. 310 sider. 1996. 75 kr.

Husum. Tor zu den Halligen. Indb. med smudsomslag. 68 sider. 1960. 2. Auflage. 45 kr.

Ingeborg Møller: Og de troede at hjertebånd kan briste. Minder fra Flensborg. 1946 . 75 kr

Nordslesvig 1920-70. Historisk Billedbog. Hist. Samfund. S.J. Indb. 1970. 65 kr.

Paul Tappe: Det gamle Kær Herred i billeder og tekst. /   Die alte Karrharde in bild und text. Karton.200 sider. 1982. 150 kr.

Paul Tappe: Det gamle Læk i billeder og tekst. Karton. 118 sider. 1977. 100 kr.

Freerk Hamkens: Die Sinnbilder im Schleswiger Dom. 1942. 60 kr.

Karl Otto Meyer: Frihed, lighed og grænseland. 232 sider. 2001. 85 kr.

Svend Johannsen: For alt hvad du har kært. I danskhedens tjeneste i Sydslesvig 1930-1945. Karton. 265 sider. 1978. 65 kr.

Jacob Kronika: Den sidste slesviger og Ulsnæsmordene. Karton med smudsomslag. 155 sider. 1971. 50 kr.

Anders Tue Lindstrøm: Landet Slesvig-Holstens politiske historie i hovedtræk 1945-1954. 1975. 200 sider. 65 kr.

 

O.Bartholdy: Løgum kloster. 1973. 45 kr.

Jens Kr. Krarup: Løgumkloster før og nu. 1974. 40 kr. 1995 udg. Til 50 kr.

Henry Voss: Løgumkloster.. En by i rødt og hvidt. Karton. 1998. 100 kr.

Løgumkloster Studier. 1 + 2. 1979-1980.  165 + 130 sider.     50 kr. stk.

Møgeltønder. Slotsby og bondeby. Fredningsstyrelsen. Tønder Kommune. 260 sider. 1985. 150 kr.

Aage  Poulsen: Bov kirke. S. 27 sider. 20 kr.

Andreas Hansen: Vilkår og virke i Bylderup sogn. Et bondesamfund midt i Slogs Herred. 208 sider. 1986?  100 kr.

Rødding by i billeder 1850-1930. Karton. 128 sider. 1978. 125 kr.

Søren Ryge Petersen: Dronning Ingrids blomster. Om blomsterne på Gråsten. Karton. 72 sider. 1988. 50 kr.

Hans Hansen Schmidt: Livet i hytte og slot. Gråstens historie fortalt af  166 sider. 1976. 65 kr.

Johan Meyer: Minder fra det gamle Frøslev. Karton. 160 sider. 1961. 50 kr.

Ludwig Andresen: Geschichte der Stadt Tondern. Hellærredsbind/Ganzleinen.310 sider. Flensburg 1939. 250 kr.

Tønder Statsskoles Jubilæumsbog. 1970. Helbind. 85 kr.

                              1920-1935.    1935.      50 kr.

                               1920-1945.  1945. 60 kr.

Tønder Statsseminarium. 1788-1975. 1975. 40 kr.

Kirke og Sogn i Fortid og Nutid. Tønder Provsti. Halvlæder. 1953. 75 kr.

Turistfører for Tønder By og Omegn. 1921. Med kort. 50 kr.

M. Mackeprang ( Red.): Tønder gennem tiderne. 1-2. 1943-44. 350 kr. Nusset ex. 150 kr.

Sigurd Schoubye: Folkekunsten på Tønderegnen. Karton. 1968.  60 kr.

H.Stiesdal: Tønder Kirke. Nationalmuseets blå bøger. 1951. 30 kr.

H.Andreasen: Tønder som dansk garnisonsby. 1920-70. 1971. 50 kr.

Landet bag digerne. Hjemstavnsbog for Tønder Amt og By. 172 sider. 1966.  90 kr.

Claus Eskildsen: Tønder 1243-1943. 185 sider. 100 kr.

N.Kingo Jacobsen: Tøndermarskens Naturgeografi. 1964. 85 kr.

Lausten-Thomsen: Tønder læse-  og ungdomsforening 1912-1937. 40 kr.

Landet bag digerne. Hjemstavnsbog for Tønder Amt og by. 1957. 90 kr.

Karup m.f.: Tønder Statsseminarium 1788-1988. Karton. 50 kr.

Tønder Seminariestat. Indb. 1963. 85 kr.

Tønder Statsskoles Jubilæumsbog. 1970. 75 kr.

Gamle huse i Tønder. 2+3. 1964-66. 50 sider. 50 kr.

Tønder Aarbog 1945.  50 sider. 45 kr.

Erik Christensen: Fra min virksomhed i Tønder. 1939. 60 kr.

Hakon Gjessing: Drengeår og manddomsvirke i Tønder. Indb. 1968. 50 kr.

Glimt af Tønder Sønderamt. Julehilsen 1966. 17 sider. 25 kr.

W. Christiansen: Tønder huse-Tønder slægter. Karton med smudsomslag. 120 sider. 1980. 85 kr.

Asger Nyholm:  Nationale og religiøse brydninger i Tønder på sprogreskripternes tid. Karton. 308 sider. 1958. 100 kr. Lidt slidt ex. Til 65 kr.

Hakon Gjessing: Drengeår og manddomsvirke i Tønder. 167 sider. 1968. 65 kr.

Sigurd Schoubye: Folkekunsten på Tønderegnen. Karton med smudsomslag. 48 sider. 1968. 75 kr.

Henrik Becker-Christensen: Byen ved grænsen. Tønder 1920-1970. Karton. 350 sider. 1993. En lille smule fugtramt, hvad der ikke generer læsningen. 100 kr.

Bevaringsværdige huse i Tønder. Fredningsstyrelsen. 283 sider. 1980. 125 kr.

Møgeltønder. Slotsby og bondeby. Fredningsstyrelsen. Tønder Kommune. A4 format. Hæftet med smudsomslag. Pænt ex.  260 sider. 1985. 150 kr.

H.E.Sørensen: Glimt af oldtidsdage. Fra Skærbækegnens fortid. Nr. 4 23 sider. 1990, 45 kr.

Schackenborg-billeder. Godsinspektør H.C.Davidsen og hans fotografiapparat. 76 sider. 1997. 100 kr.

Arnold Johannsen: Min barndoms Kruså. 1900-1914. 54 sider. 1978. 50 kr.

H.P. Jørgensen: Landstinget på Urnehoved og Olgerdiget.. Placering og funktion.. 77 sider. 1967. 75 kr.

F.Dines Hansen: Nordfrisland. Digernes land. 72 sider. 1976. 60 kr.

Møgeltønder. Slotsby og bondeby. Fredningsstyrelsen.1985. 85 kr.

M. Mackeprang: Løgum Kloster. Nationalmuseets Blå Bøger. 1937. 50 kr.

Jens Kr. Krarup: Løgumkloster før og nu med fører gennem kirke og kloster- by og egn. 80 sider. 1973. Kompendieagtig. Med dedikation. 75 kr.

Mikkel Scharff: Mariatavlen fra Løgum. En højgotisk alterbordsforside. Karton med smudsomslag. A4 format. 142 sider. 1986. 75 kr.

H.P.Jørgensen: Uge sogn. Et grænsesogn igennem 1500 år. Indb. 1951. 207 sider. 125 kr.

Gregersen & Iversen (Red.)    Bjolderup Sogns historie):   464 sider. 1951-56. 150 kr.

P.Beck:  N.L.Feilbergs levnedsløb.1981. 45 kr.

Vilh. La Cour: Langs Dannevirke. 1929. 40 kr.

Fra Rødekro Kommune. Lokalhistorisk årbog. 1991. 142 sider. 45 kr.

Kegnæs 1615-1965. 1965. 100 kr.

Varnæs sogns historie. Indb. 1944. 150 kr.

Svend Aage Faaborg: Den gyldne Løve ved Varnæsvig. Karton med smudsomslag. 128 sider. 1989. 65 kr.

N.R.M.Oppermann: Oplevelser og tanker på vejen. 80 sider. 1992. 50 kr.

H.E. Sørensen: Bredebro gennem 75 år. 1979. 50 kr.

                        Als. Karton. Melbyhus. 1983. 65 kr.

                        Midt Sønderjylland. Karton. 96 sider. 1984. 50 kr.

K. Larsen: Borgerliv i Sønderborg. 1972. 40 kr.

Max Müller: Jeg blev i min by. En gammel sønderborger fortæller. 111 sider. 1980. 65 kr.

Aarsskrift for Sønderborg Statsskole. 1930. Nusset. 30 kr.

Sønderborg i 100 år. En kavalkade gennem tiden 1878-1978. 1978. 65 kr.

Kirkegade 8. Sønderborg. 1989. Fra Als og Sundeved. 50 kr.

Hamilton & Holm: Sønderborg Postdistrikts Historie 290 sider. 1984. Som ny. 150 kr.

Danfoss Atlas.  Indb. 1933-1958. 65 kr.

Jørgen Slettebo: Sønderborg Slot. 1983. 45 kr.

Dagmar Bork: Kongevejshospitalet. 1894 til 1975.  156 sider. 2001.  75 kr.

Birthe Holm: Et håndværkerhjem i Sønderborg 1905-1920. 105 sider. 1990? 65 kr.

Sønderborg mellem 2 krige. 1920-1940. Fra Als og Sundeved. 59. 1981. 70 kr.

Chr. Paulsen: En sønderborg mosaik. 1977. 45 kr.

Fra hestestald til idrætshal. Idrætslivet i Sønderborg m.v. 1988. 40 kr.

Sønderborg Statsskole 1920-1970. Helbind 1970. 65 kr.

Sønderborg i 100 år. En kavalkade gennem tiden 1878-1978. 141 sider. 1978. 60 kr.

Bent Lundt: Købmænd i Sønderborg 1900-2000. 168 sider. 2002. 75 kr.

Max Müller: Jeg blev i min by. En gammel sønderborger fortæller. 111 sider. 1980. 50 kr.

Værn af smukke danske huse af bygningskulturel værdi. Sønderborg med Dybbøl og Ulkebøl. 82 sider. 1971. 100 kr.

J.Th. Arnfred fortæller. 1977. Uopskåret. 45 kr.

Sagn fra Als og Sundeved. Udgivet af Alsingergildet. 119 sider. 1990?  50 kr.

August F. Schmidt: Fra Als. Spredte studier. 168 sider. 1951. 75 kr.

H.E.Sørensen: Als. Melbyhus. Karton. 95 sider. 1983. 60 kr.

Boye Andersen:  Forsamlingshuse i Nørherred. 128 sider. 1981. 50 kr.

Tilde Svensson: Als gennem skiftende tider.  125 sider. 1951. 125 kr.

Hans Harboe: Alsingersnak. 60 historier af Håns Alsinger. 80 sider. 1985?  45 kr.

Hygum Sogn. Træk fra oldtid til nutid. Hjemstavnsforeningen. 1972. 70 kr.

Kristensen & Adriansen: Als og Sundeved 1940-45. Karton. 1995. 304 sider. 150 kr.

Th. Kaufmann: I fjendevold. Mundtlige og skriftlige overleveringer fra tyskernes invasion i Sundeved 1864.  130 sider. 1963. 85 kr.

Ninka ( Red): Danfoss i focus.  64 sider. 1960?  40 kr.

Jens Bladt: Alsiske minder. Karton. 1967. 50 kr.

M.N.Hansen: Madeleine. Digte på Alsingermål. 1928. 40 kr

Alssund. Færge og Broer. Ved indvielsen 1981. 47 sider. 50 kr.

H.Ussing: Det gamle Als. Halvlæder. 1926. Gl. biblioteksstempel. 125 kr. Hæftet ex. 85 kr.

Nordals. Værn af smukke danske huse af bygningskulturel værdi.  1972. 90 kr.

Fra Als og Sundeved.       18. Hefte. Sønderborg. II. 1942. 155 sider. 60 kr.

                                         78 hefte. 2000.  35 kr.

                                        43 hefte. Rejser og rejsende. 1864. 50 kr.

                                         45. Præstegårde. 1966. 45 kr.

                                .         49. Sønderborg Skipperlaug. 140 sider. 1970. 75 kr.

                                        31 hefte. Handværkere i det gamle Sønderborg. 1952. 50 kr.

                                         

                                        62. hefte. Nordborg. 1984. 45 kr.

                                        63 hefte. Heste. 1985. 75 kr.

                                         65 hefte. Mejerier på Als og Sundeved. 1986. 50 kr.

                                         66. By og Bolig. Sønderborg. 1988.  65 kr.

                                          75. Historier fra Als og Sundeved. 1998. 65 kr.

Inge Adriansen: Juleskikke på Als og Sundeved. Alsingergildet. Nr. 9.  85 kr.

H.E.Sørensen: Sundeved. Karton. 1983. 50 kr.

Peter Beck: Ung mand fra Sundeved. Indb. Med smudsomslag. 1975. 50 kr.

Alsingergildet: Alsisk kalender.1 . 1967. 30 kr

Alsingergildet: Alsisk Kalender 1-5. 1967-1983.

Jens Bladt: Alsiske minder. Indb. 1967. 50 kr.

Hans J. Hansen: Alsisk landmandsvirke. Med smudsomslag. 154 sider. 1979. 50 kr.

Olav Bonefeld: Profiler omkring en alsinger. Amtmand Karbergs slægt og venner. 55 sider. 1978. Uopskåret. 50 kr.

Jørgen Paulsen: Augustenborg. Slottet. Flækken. Fyrstehuset. 1981. 75 kr.

Hans Lind: Augustenborg som det var engang. 52 sider. 1970. 50 kr.

Tilde Svensson: Hertuger. Prinsesser og Augustenborg. Ca. 170 sider. 1960. 125 kr.

Dybbøl Sogns Historie. Indb. Med smudsomslag. 1976. 600 sider. 185 kr.

Carl Sørensen: Dybbøl. 102 sider. 1902. 50 kr

Jørgen Jacobsen: Og snart er alting længe siden. Minder fra Mommark, Lysabild… 89 sider. 1983. 75 kr.

Men træet har dybe rødder. Folk fra Lysabild Sogn på Als fortæller. 136 sider. 1986. 85 kr.

Sønderjylland. Gyldendals egnsbeskrivelser. Helbind. 1977. 50 kr.

Trap. Danmark. 5. udgave. 1965: Haderslev Amt. 385 sider. Lille ikke-irriterende kaffeplet.125kr

Olav Christensen m.fl.: Fra Gelsbro til Lillebælt. Hjemstavnsbog for Haderslev by og amt. Indb. Uden rygtitel. 1958 235 sider. 45 kr.

Hugo Matthiessen: Haderslev og Aabenraa. Gamle gader og gårde. 1925. 82 sider.Som ny. 85 kr.

Haderslev Rotary Klub 1939-1989. 40 kr.

Haderslev-Samfundets Aarsskrift. 1945. Forside plettet. 40 kr.

Haderslev. Før og nu. 14 billeder. 1932. 65 kr.

T.O. Achelis: Haderslev i gamle dage. Indb. med smudsomslag. 469 sider. Nytrykket. Pænt. ex. 250 kr.

Redaktør Wind: Haderslev Borgere 1920-1925. Komponeret hellærred. A4 format. 148 sider. 1926. 250 kr.

Henrik Fangel m.fl.: Huse i Haderslev. I. 307 sider. 1982. 150 kr. Der findes også et andet bind.

Henrik Fangel: Haderslev Bys Historie 1800-1945. I. ( Der findes også et bind II).  574 sider. Indbundet. 1975. 200 kr.

Braineparken i Haderslev.26 sider. 1970?  25 kr.

Faksimiletryk af Pastor O. Rohdes Samlinger til Haderslevs Amts Beskrivelse. 1942. Ældre bibliotekseksemplar. Pænt.    ca. 250 sider. 125 kr.

Henrik Fangel: Fredede huse i Haderslev. Karton.   104 sider. 1989. 65 kr.

Fra Gelsbro til Lillebælt. Hjemstavnsbog for Haderslev by og amt. 1958. 125 kr.

C.C. Reiche: En fjer i hatten. Teatret Møllen 1974-1999. Indb. 50 kr.

Frederik Faber: Mindernes besøg.. Erindringer fra Haderslev. 1974. 65 kr.

Festskrift til Haderslev Seminarium. Karton. 1970. 50 kr.

Johannes Chr. Nielsen: 200 år. Et sønderjydsk bogbinder og boghandlerfirma. 225 sider. 1965. Svagt fugtramt nederste højre hjørne. 50 kr.

Sparekassen for Haderslev byes omegn. 100 år i landsdelens tjeneste. Karton. 64 sider. 1956. 60 kr.

Hovedstruktur. Kommuneplan 1985-1996. Haderslev. 70 sider. 50 kr.

Achelis: Haderslev i gamle dage. 1292-1800. Indb. 1926. 470 sider. 200 kr.

Karl N. Bock: Et menneskeliv. Om sit liv som adjunkt ved Haderslev Katedralskole 1931-1941 m.m. 207 sider. 1972. 65 kr.

Aage Roussel: Vor Frue Kirke i Haderslev. Nationalmuseets Blå Bøger. 1952. 45 kr.

Peter J. Møller: Haderslevdreng mellem tysk og dansk. Indb. 1978. 65 kr.

Per Kirkeby: Billeder af Haderslev. 1979. 48 sider.  300 ex. 150 kr.

Christensen & Favrholt: Haderslev Kathedralskole 1920-70. Karton. 1972. Bd.lidt skævt. 50 kr

Et hus i Haderslev. Slotsgade 20 gennem 400 år. Indb. Med smudsomslag. 1980. 75 kr

Paul Christiansen & Søn. En murerslægts historie 1833-1933. 45 kr.

Henrik Fangel:  Fra det gamle Haderslev. På byvandring med Hugo Matthiessen 1920. Karton. 64 sider. 1984. 65 kr.

Olav Christensen m.fl.: Haderslev. Ca. 40 sider. 1955. 40 kr.

Haderslev 1292-1942. Udgivet af turistforeningen. 64 sider. 65 kr.

Haderslev Klædefabrik M. Schaumann 1872-1947. Karton. 60 sider. 50 kr.

K.M.Hermansen: Skodborg sogn i Frøs herred.  212 sider. Indbundet. 1947. 200 kr.

Samuel Koch Haugaard: Fra Egvad sogn. Fortid og nutid i Sønderjylland. 143 sider. 1987. Vedlagt brev fra forfatteren. 100 kr.

Brændstrupbogen. Udg. Af hjemstavnsforeningen. 1980 204. 85 kr.

Brødrehuset i Christiansfeld som det så ud før branden natten mellem den 4. og 5. Januar 1986. 9 tegninger. 50 kr.

Gamle glimt fra Christiansfeld og Omegn. 10 tegninger af Henning Selch. 50 kr.

Christiansfeld og Omegn. 10 tegninger af Henning Selch. 50 kr.

Christiansfeld i fortid og nutid. Udgivet af turistforeningen  1934: 45 kr 1948: 40 kr   1968. 35 kr.

Christiansfeld. 1773-1973.  70 kr.

Kai Berg Madsen: Christiansfeld. 54 sider. 1952. 50 kr.

Bøytler & Jessen: Christiansfeld. Livet og husene. 199 sider. Karton med smudsomslag. 2005. 150 kr.

Trykkeriet Fr. Martin. Christiansfeld. 1888-1988. Karton. 50 kr.

Bevaringsplan Christiansfeld. Det særlige Bygningstilsyns sekretariat. Arkitektens forlag. 1966. 23 sider + diverse udklip.  65 kr.

Troens stærke kvinde. Johanne Hansen. Vollerup. 1965. 45 kr.

Omkring torvet i Rødding 1930-1980.  Rigt illustreret.  36 sider. 1982. 50 kr.

F.Nielsen: Fra udpost til forpost. Arbejderbevægelsen i Sønderjylland. 1938. 65 kr.

C.Friis: Fra Løgum birk. 1943. 50 kr.

Dejgård Pedersen: Sønder Omme sogn. 1970. 85 kr.

Danmarks lænkehund mod syd. Hjemmeværnsdistrikt 34. Aabenraa. 1949-1999. 128 sider. 1999. 50 kr.

H.V. Gregersen: Aaberaa Bykrønike 1620. 88 sider. 1987. 65 kr.

Grüsse aus Apenrade und Hadersleben/ Hilsen fra Å. og H. Karton. tværformat. ca. 100 sider. 1977. Postkort med tekst.  50 kr.

Hans H. Engqvist: Historiske huse i Aaberaa. Bevaringsplan. 121 sider. 1975/1979.  65 kr.

Hvidtfeldt & Iversen (Red): Åbenrå Bys historie. III. 295 sider. 1974. Indb. Med smudsomslag.  125 kr.

Henrik Becker-Christensen & Jørgen Witte: Fra købstad til storkommune. Aabenraa bys historie Bind 4. 1945-1970.  Karton. 1985.   398 sider. 100 kr.

Georg Buchreitz: Hjelmhaverne i Aabenraa. 115 sider. 1981. 50 kr.

Svend Aage Faaborg: Traktørstedet Knapp på Løjt land.  210 sider. 1988. 65 kr..

Sigvard Skov: Huse i Aabenraa. 40 sider. 1955. S. 30 kr.

Viggo Petersen: Det gamle Aabenraa. Nationalmuseet. 74 sider. 1982. 45 kr.

Aabenraa Statsskole. Indb. 1971. 65 kr.

Peter Dragsbo: mennesker og huse i Aabenraa. 131 sider. Karton. 1978. 100 kr.

Aabenraas Havns historie gennem 700 år. 1979. 50 kr.

Svend Aage Faaborg:  Vestergade i Aabenraa. Karton med smudsomslag. 322 sider. 1988. 85 kr.

Sv. Åge Faaborg:  Aabenraa. Dengang og i dag. Dansk-tysk & engelsk tekst. Karton. 48 sider. 1990. Med dedikation. 50 kr.

Sv. Å. Faaborg: Nymølle ved Aabenraa. 92 sider. 1988. 50 kr.

Aabenraa Rådhus. 1830-1980. 45 kr.

En engelsk urmagerslægt der havnede i Aabenraa. 26 sider. 1985?  25 kr.

Otto Madsen: Brundlund slot. En bygningshistorisk undersøgelse. 1970. 60 kr.

Rene Rasmussen:  Ringridning i Aabenraa gennem 100 år. Karton. 1996. 75 kr.

Becker-Christensen & Witte: Fra købstad til storkommune. Åbenrå bys historie 4.1985. 125 kr

Georg Buchreitz: Spejlinger. 1975. 65 kr.

Erik Haugbølle: Et monument for friheden. 4. Maj kollegiet i Aabenraa. Karton med smudsomslag. 104 sider. 1993. 50 kr.

Vor gamle by ved fjorden. 10 udvalgte Aabenraa motiver i kunsttryk.. 1984. 50 kr.

Fra Nørreport til Sønderport. Særudgave. 1985. 45 kr.

Frands Gregersen (Red): Kegleklubben af 1864. Om at tage kegler i 140 år i Aabenraa. Karton. 60 sider. 2004. 50 kr.

K.A.Flade: En plads midt i Aabenraa. 45 sider. 1981. 40 kr.

Åbenrå Gymnasium & HF – Jubilæumsskrift Åbenrå Statsskole 1920. Indb. 1995. 50 kr.

Aabenraa Statsskole 1920-1970. Indb. Med smudsomslag. 210 sider. 1971. 75 kr.

Wilhelm Marstrand: Aabenraa c. 1028-1523. En egnsplan og byplanhistorisk undersøgelse.1933.

                                                                     Nusset. 65 kr.

N Hansen: Åbenrå Annaler. 1524, 1584-1694.  Skrifter…14.  1953. 50 kr.

Hugo Matthiessen: Haderslev og Aabenraa. Gamle gader og gaarde. 83 sider. 1925. 85 kr.

Det gamle Løjt. Bind 16. Karton. 1993. Lidt brugt. 45 kr.

Det gamle Løjt. X. 1987. 70 kr.

Det gamle Løjt. V. 1982. Karton. 60 kr.

Poul Svensson ( Red.): Løjttavlen. Indb. Med smudsomslag. 1983. 85 kr.

Jens Bruun: Løjt Kirke i ni århundreder. Karton. 136 sider. 1997. Med dedikation fra forfatteren. 60 kr.

Samuel Koch Haugaard: Fra Egvad sogn. 142 sider. 1987. 70 kr.

Svend Aage Faaborg: Hotel Baltic. Høruphav. Karton. 64 sider. 1993. 50 kr.

                                  Vestergade i Aabenraa. Indb. Med smudsomslag. 323 sider. 1988. 85 kr. Med dedikation.

Ole Mørkegaard: Søen, slægten og hjemstavnen. En undersøgelse af livsformer på Aabenraaegnen 1700-1900. 1990 sider. 1993. 85 kr.

M.Eskesen: Hans Krygers saga. Indb. 1898. 90 kr.

M.K.Gram: Rødding Frimenighed og dens præstefolk 1889-1922. 158 sider. 1951. 65 kr.

J.Petersen: Mellem levende hegn. Nordslesvigsk folkelivsskildring. 1936. 50 Kr.

Larsen & Andersen: Strejftog gennem Grindsted by og omegns historie. 60 sider. 1963. 45 kr.

Jakob Petersen: Skamlingsbanken 1843-1943. 1943. 90 kr.

Askov Folkehøjskole 1865-1915. 65 kr.

H.Lund: Askov Højskole 1865-1915. 1965. 90 kr.

E.Marstrand: Omkring Askov. 1924. 50 kr.

Olav Christensen: Toftlund og Omegns Sparekasse & Bidrag til Toftlund Sogns historie. Indb.144 sider. 1972. 75 kr.

Pedersen & Pedersen: Rødding Højskole 1844-1994. 85 kr.

Rødding Andelsslagteri. 1925-1950. 97 sider. 1950.  65 kr.

A.J.Marcussen, Rødding: Optegnelser fra Rødding By og Sogn. 88 sider. 1930.  65 kr.

Jørgen Schultz: Vikingespil i Jels. Karton. 1996. 65 kr.

 

Tilbage til katalog hovedsiden