Militærhistorie m.v.

Tilbage til katalog hovedsiden

Sidst opdateret 16. December 2012


 

Palle Bolten Jagd (Red): Danske forsvarsanlæg i 5000 år. 1-3.  Helshirting med smudsomslag. Ca. 800 sider. 1986. 650 kr.

Åke F. Jensen: Kavaleriet i Norge 1200-1994. Utvikling og innsats gjennem 800 år. Helshirting. 816 sider. Oslo 1995. 200 kr.

E. Borg:  Den danske marines uniformer gennem tre århundreder. Karton med smudsomslag. 246 sider + plancher. 1974.  200 kr.

15 plancher ( nytryk) af Danske Militæruniformer v. T. Husher. Velegnede til indramning. Farvelagte. 100 kr.

Martin Ellehauge: Hovedtræk af spyddets udviklingshistorie efter romersk jernalder. Tøjhusmuseets skrifter 5. 1948. 102 sider. 100 kr.

Gerhard Brammer: Livgarden 1658-1908.  337 sider. 1908. O.O. medindbundet. Pænt ex. 150 kr

Ada Bruhn Hoffmeyer: Antikkens artilleri. 135 sider. 1958. Uopskåret.  85 kr.

Sten Svenningsen: Dansk Norske militære flintlåspistoler. Danish-Norwegean military Flintlockpistols. ca. 1690-1839.  79 sider. 1979. 65 kr.

O. Friis: Fægtningen. Hærens Officersskole. 1922. Masseproduceret manuskript.  Ryg ikke helt perfekt . 180 sider.   150 kr.

H.D. Schepelern: Københavnske sværdfegere i tre århundreder.  Våbenhistorisk selskab. 1957. 191 sider. Fedtplet helt ved kanten forneden på for- og bagside. 100 kr.

Helge Klint: Den danske hær. III: 1852-1879.  1977. 45sider. A4 format.  60 kr.

                                                  VI. 9. April 1940. 30 sider. 1978. A4 format. 75 kr.

                                                  VII. 1920-1962.  20 sider. A4 format. 1978. 60 kr.

Vestre Landsdelskommando (Udg): De jysk-fynske styrkers domiciler III. 1976. A4 lignende kompendium trykt i 300 eksemplarer. Ca. 150 sider. 125 kr.

F. Løvschall:  Hjemmeværnets uniformshistorie. 1946-1983. Indb. Ca. 200 sider. 1984. 150 kr.

Otto Olsen: Fægtningens og duellens historie i Danmark. Brug af blanke våben fra vikingetiden til vore dage. 222 sider. 1932. 175 kr.

Lis Jacobsen & Ada Bruun Hoffmeyer: Pakkenellike. Ordet og hjelmen. S. 1955 76 sider. Forsiden lidt musebidt eller pænt ex.  Med dedikation fra Lis Jacobsen.  65 kr.

Den sovjet-russiske hær. Taktik og organisation.. Til tjenestebrug. Må læses af faste befalingsmænd

1951. ca. 125 sider. 150 kr.

Rolf Kall: Krig. ( En håndbog). 630 sider. 1930.  150 kr.

Hæren 1965-1971. Hærens Årsskrift/ Hærkommandoens Årsskrift. 50 kr. pr. stk.

Bernd Klinger: Geværskydning. 1-2. Karton. Ca. 390 sider.  1978. 350 kr.

Walter & Batchelor: Håndvåben. Karton med smudsomslag. 160 sider. 1990. Som ny. 85 kr.

Plan til den kongelige Solitaire høiskole. 1830.  Hellæder. Trykt som manuskript. Med talrige medindbundne blanke sider og masser af forslag til ændringer. Tekst plus 72 bilag. Velbevaret eksemplar uden navn eller stempler. Øverste del af rygge revet ved falsen ca. 7 cm. 1000 Kr.

Th. Møller: Gamle danske våben 93 sider. 1963. 50 kr.

Soldat i Haderslev.  35 sider. 1953. 50 kr.

Garderhusarregimentet 1962-1987. Karton med smudsomslag.247 sider. 125 kr.

Peter Bergell: Henrick Holck.  Wallensteins Generalstabschef.  19 sider. 1941. 50 kr.

V.C.Bisgaard: Haandskydevaaben. Teknisk del.  6 udg.  Nytryk 1977. 250 kr.

Træk af historien om Hjemmeværnet på Sydfyn 1949-1999. Karton. 1999. 125 kr.

Helge Klint: Den danske hær. 1-5. ( Af 7.). 1977-78. 175 kr. Perioden 1750-1918.

Arne Stevns: Vor hær i krig og fred.  Grønne pæne helshirting. 1942-43. 150 kr.

L.A.Grønvold: Forsvarsbogen. 2. udg. 1907. 150 sider. 125 kr.

Grøn Bassebog. Tværformat. Mange hilsner. 35 kr.

Hedegaard & Løvschall: Dronningen tro regimenter.  324 sider. 1992. 100 kr.

Danske Livregiment. Regiments Soldaterforening 1910-1960. A4 format. 88 sider.  75 kr

Feltbanen. 10 minutter. 2.FPB. 4. KOMP.1945-46.  10 sider. A4 format. 65 kr.

Bert Hansen m.fl.: Den danske hær og flådes uniformer 1886. Karton. Vaabenhistoriske Årbøger. Nr.  42  1997. ca. 260 sider. Navn fraklippet på friblad. 150 kr. Perfekt ex. Til 200 kr.

Lidt om Pionertjeneste. S. 112 sider. 1935. 85 kr.

Krigsministeriet (Udg): Haandbog for Hæren. 1930. Smukt komponeret bind. 262 sider. 350 kr.

Danske Garders Jul.  1927. Folioformat. ca. 30 sider. Lidt nusset ex. 50 kr.

Budde-Lund: Haandskydevaabnenes historie. Zac. 1968. 125 kr. 188 sider.

Montgomery of Alamein: Krigens historie. Indb. 1968. 200 kr. Uden smudsomslag. 150 kr.

Andrew Mollo: Marine og luftvåben Uniformer. 1939-45.  Dansk militærforlag. 200 kr

Huusher: Samling af danske militaire uniformer. Nytryk. Karton. Ca. 100 sider.  1977. 250 kr.

Niels Eigenbroth ( Red): Dronningens Livregiment. 4. reviderede oplag. 36 sider. 1979. 50 kr.

Andrew Mollo: Marine og luftvåben uniformer. 1939-45. 196 sider. 1985?  150 kr.

Mogens Rosenløv (Red): Uddannelsen af hærens Linieofficerer 1713-1963. 184 sider + bilag. 75 kr.                        

Helge Bruhn: Dannebrog og danske faner gennem tiderne. Uopskåret.240 sider. 1949. 150 kr.

Hector Boeck: 12. Bataillions historie 1679-1929. 548 sider. Halvlæder.. 1929. Med indklæbede originale fotos fra 1935-36. 250 kr.

Kröier & Hinge. Den danske underofficer. Et bidrag til hærens historie.  411 sider. 1916. 150 kr.

Thorbjørn Dons Borch: Den danske Brigade i Sverige. 1943-1945. 1. kompagni af 5 bataljon.75 sider 1995. 50 kr.

28 Bataillion. 1905-1930.Kongens Årgang 1905. 54 sider. 1930. 100 kr.

V. Bjerregård: Træk af krigskunstens historie fra hellenerne til vore dage. Hærens officersskole. Karton.  1934. Enkelte understregninger. + kort. 150 kr.

A. Lindvang m.fl. (Red): Slesvigske Fodregiment gennem 200 år. 1778-1978. 96 sider.100 kr.

E.O.A. Hedegaard: Den militære feltmarskals historie.. ZAC. 1979. 125 kr.

 KFUM¨s  Soldaterhjem: Dragonerne kommer. 1950?  25 kr.

Danske Livregiments historie 1763-1963. Karton. 194 sider. 150 kr.

Jørgen Hartung Nielsen: Det danske forsvar. Hæren. Karton. 103 sider. 1997.  65 kr.

Søren Haslund-Christensen ( Red): Landkadetakademiet og Hærens Officersskole. 1713-1988. 100 kr.

1. Regiments soldaterforening. 1910-1935. Halvlæder. A4 format. 164 sider. 125 kr.

Oberst Alg Giersing: Garderhusar-Regimentet 1912-1937.  175 kr.

Fr. Engelbrecht: Gardehusarregimentets 150 års jubilæum 1762-1912. Halvlæder. 233 sider + kort. O.O. medindbundet. 250 kr.

Alstrup & Skovgård: Dansk album. Glimt fra forsvarets historie. 1980. 65 kr.

Chr. V. Bruun: Danske uniformer. Faksimile. 2+3. samling. 1968. Ca. 120 plancher. 200 kr

Hjemmeværnet. Skydeinstruktørens bog. Til tjenestebrug. Karton. 1960. 85 kr.

Jørgensen: Lærebog i opmåling til brug ved undervisningen i officersskolens officersklasse.

                 Primitivt bind. 1929. 263 sider. 150 kr.

Axel Storch: Krigskunst og hærvæsen gennem tiderne. Officersskolens bogforlag. 1951.150 kr.

Fynske Livregiment. 1614-1964. 50 kr.

Engelbrecht & Giersing:  Gardehusarregimentet gennem 200 år. Karton. 1962. 200 kr.

J. Tuxen: Den danske og norske sømagts historie. Indb. 675 sider. 1875. 400 kr.

Hanson: Den danske landsoldats historie. 107 sider. Lidt nusset. 1905. 75 kr.

Arne Hoff: Ældre dansk bøssemageri. 1-2. Disp. 1951.Med ded. 600 kr.

Egon Eriksen: Danske orgelespingoler 1850-1877. 1945. 125 kr.

Martin Ellehauge: Træk af Glavindets oprindelse og udvikling. 1945. 125 kr.

John Walter: Håndvåben. Karton. Bogfabrikken. 1990.  150 kr.

3. Bataljon 1842-1942.  1942.  Nusset ex. Til 85 kr.

Nørrejydske Artilleriregiment. Mit regiment. 29 sider. 1960?  45 kr.

K. Rockstroh: Udviklingen af den nationale hær i Danmark. 1-2. af 3. Dækker perioden 1614-1708. 1909-1916. Indb. I 2 uens bind. 750 kr.

Arne Stevns: Vor hær i krig og fred. 1-2. Helshirting. 1942. 150 kr.

Sergentgruppens Fællesorganisation. Hæren. Lokalafdelingerne i 50 år. 1939-1989. Indb. Med smudsomslag. 1989.  482 sider. 150 kr.

Femte Ingeniør Kompagni. Årgang 1951. Tysklands-Soldater. 100 kr.

Ingeniørkorpset 1684-1984.  65 kr.

15. Bataillion. Bidrag til 15. Bataillions historie. Karton.1928. 150 kr.

Pansertroppernes befalingsmandsskoler gennem 100 år.. 1868-1968.  100 kr.

Håndbog for instruktører. Militær Padagogik. Hærstaben. 1970. 70 kr.

Kongens Livjægerkorps. Stor helshirting. Nr. 380./  646.   1938. 275 kr.

O. de Fine Skibsted: Hvorledes beskyttes jeg mod luftangreb. 1934. 65 kr.

Niels Friis: Slesvigske Fodregiment. I krig og Fred. 1953. 150 kr.

Tinge-lingelater. 21. Bataillon 1949-50. Karton. 126 sider. 75 kr.

Danske Livregiments historie. 1763-1963. Indb. Med smudsomslag.  150 kr.

H.H.Jacobsen: Fast i nød. Fynske Livregiment. 1614-1964. 1964. 125 kr.

Fynske Livregiment. 1614-1964. 47 sider. 1964.  45 kr.

1.Trænbataljon. A4 format. 1880-1980. Høvelte. 59 sider. 75 kr.

Otto Olsen: Med 20. Batallion. Himmerlandske Jægerkrops over Ekernförde… 72 sider. 1956. 75 kr.

Træk af Sønderborg Garnisons historie. Nogle dage i November 1942. 82 sider. Lidt nusset. 50 kr.

E. Leschley: Historisk beretning om 5. Dragon-regiment. 1679-1929. Solidt  Halvlæder. 367 sider + kort. 1929. 250 kr. Hæftet udgave repareret ved kant. 150 kr.

Den kongelige Livgardes Jubilæum 30. Juni 1983. Program. 30 sider. 30 kr.

F. Mørch: En dansk militærafdeling gennem 325 år. 215 sider. 1939. 75 kr.

Sjællandske Regiment. Kongens regiment. 5. Bataillion 1614-1914, 63 sider. 65 kr.

Niels Friis: Slesvigske Fodregiment i krig og fred. 190 sider. 1953. 100 kr.

Finn Askgaard: Christian d. IV. Rigets væbnede arm. Karton. 1988. 150 kr.

Det Kgl. Privilegerede Borgerlige Skytteselskab i Odense 1704-1904. 1904.  150 kr.

Th. Thaulow: Den danske soldat gennem tiderne. 16 farvetavler. 1946. 125kr

Alstrup & Skougård: Dansk album. Da dansken sprang soldat. 1980. 50 kr

Vilh. Lorenzen: Axel Urup. En dansk ( fæstnings) ingeniør i det 17. årh. 1953.  100 kr.

Lærebog for Hærens menige. 1. del. 1936. 45 kr.

Feltartilleriforeningen. København 1913-1988. 188 sider. 1988. 65 kr.

Hans Chr. Bjerg: Til fædrelandets forsvar Værnepligten i Danmark gennem tiderne. 1991. 50 kr.

Garderhusar-regimentet gennem 200 år. Karton. 1962. 250 kr.

Bestemmelser om og vejledning i Hærens Pressetjeneste. 1948. 40 kr.

Hærkommandoens Tidsskrift. Hæren 1967 + 69. A 40 kr pr. stk.

Officersskoler i tidsrummet   1691-1918. Nusset forside, bagside magl. 1918. 50 kr.

Th. Thaulow: Livgarden. 1908- 1933. 1933.  125 kr. Indb. 165 kr.

Th. Thaulow: Livgarden under besættelsen. 1978. 85 kr.

Axel Pontoppidan:  Den kongelige livgarde. 1-3. Ensartede røde forlagsbind. 1941-42. 500 kr.

Den Kongelige Livgarde 325 år. Perioden 1958-1983. Karton. 1983. 75 kr.

Jesper Gram-Andersen: For konge og folk. Den kongelige livgarde. 1994. 80 sider. Tøjhusmuseet. 50 kr.

Jørgen Hartung Nielsen: Det danske forsvar. Hæren. Karton. 104 sider. 1997. 50 kr.

O.Hedegård: Et 100 årsminde. Garderforeningen i København. 1985. 145 kr.

                    Landsknægtene i Danmark i det 16. Århundrede. 1965. 125 kr.

Danske Garderes Jul. 1927. Stort format. Svagt nusset. 50 kr.

Frank Zorn: På vagt for kongen. Amalienborg-klubben. 1994. 100 kr.

Poul Hansen: Kampen om Amalienborg. 19/9-1944. 1945. 40 kr.

J. Ravn-Johnsen: Danske frivillige i Verdenskrigen. Soldaterbreve fra fronterne. Om især frivillige i den engelske og franske hær. 1917. Øverste del af ryg mangler. 125 kr.

Arne G. Larsen: Soldaterportrætter- 60 år efter. Soldater fra Jels Sogn 1914-18.   1976. 65 kr.

Kai Larsen ( Red.): Den danske soldat i Sønderjylland.  1970. 65 kr.

Oberst Gudmund Schnitler: Verdenskrigen. 1914-18. 360 sider. 1939. Med kort. 85 kr.

E. Jensen-Reinert: Jernkorset . Fra front til skyttegrav. 112 sider. 1967. Uopskåret. Med smudsomslag. 50 kr.

16 Bataillions Soldaterforening. Sangbog. 60 sider. 1919. 50 kr.

Mindeskrift om de som følge af den tyske besættelse af Danmark omkomne danske grænsegendarmer. Ca. 40 sider. 1946. 75 kr.

Det krigsvidenskabelige selskab. 1871-1971.  50 kr.

Spådomme om verdenskrigen. Hvorlænge vil den vare? 96 s.1917. 65 kr.

V. Pürschel: Akademisk Skyttekorps 1866- 1916. 142.s  1916. 125 kr.

V. Pürschel:  Akademisk Skytteforening. 1861-1911. 75 kr.

Akademisk Skytteforening. 1926-1936. 102 s. 1936. 60 kr.

A.S. 9. maj. 1926. Tillæg til bøgerne A.S. 1861-1911 & 1866-1916. 147s, 100 kr.

E.O.A.Hedegård: Generalstabens Guidekorps. 1968. 125 kr.

Krøier & Hinge: Den danske underofficer. 1916. Ryg taped.  150 kr.

Den danske reserveofficer 1842-1967. Uopskåret med smudsomslag. 1967. 100 kr.

Søe-Lieutenant-Selskabet  1784-1934. 1934. 100 kr.

Topsøe-Jensen: Det danske Søofficerskorps. 1801-1919. Solidt halvlæder. 1919. 225 kr.

Otto Olsen: Hjemmeværnsmænd i kamp. Karton. 1959. 75 kr.

Windfeld-Lund: Hjemmeværnsmand 1949-1979. Karton. 1979. 125 kr.

Jens Jensen: Grænsens gendarmer og smuglere gennem 100 år. Det danske Gendarmerikorps. 160 sider. 1938. 150 kr.

Andersen m.fl.  :  Forsvarsbogen. Folkets bog om landets forsvar. 254 sider + kort.   1941. 50 kr.

G. Nicolai: Krigens Biologi. ( I vid forstand). I. 1920? 571 s. Halvlæder. 100 kr.

Otto Norn: Kronborgs Bastioner. Indb. 1954. 100 kr.

Hans Chr. Bjerg (Red): Slaget i Køge Bugt 1. Juli 1677. Søe-Lieutenant-selskabet 1977. 93 sider. 85 kr.

A.P.Tuxen: Poul Vendelbo Løvenørn. 300 sider. Halvlæder.  1924. 125 kr.

Carstensen & Lütken: Tordenskjold. Komponeret helshirting. 1902. Lidt løs og plettet.  150 kr.

J.Johansen: Den store Nordiske Krig og Sønderjyllands befrielse..1935. 175 kr.

 

Karl Schmidt: De fremmede troppers ophold i Danmark i 1808.  320 sider. 1901. Bindet repareret. 125 kr. Pænt hæftet ex. 125 kr.

Hans Christian Wolter m.fl.: Den danske hær I Napoleonstiden 1801-1814.. Håndbog om uniformer, faner, udrustning og krigshistorie. Karton med smudsomslag.  285 sider. 1992. 250 kr.

Sv. Orhammer Andersen: Spaniolerne. ( Napoleons hjælpetropper. )  1973. 75 kr.

H. Blom: Krigstildragelserne i Sjælland  1807. Karton. Løs ryg. 1845. Med kort. 350  kr.

P.Bundesen: Mindeskrift om slaget på Reden. 1801. Karton. 1901. Særtryk. 91s. kort. 85 kr.

Bardenfleth: Stormen på Stralsund… 1809.  Halvlæder. 165 sider.  + kort. 1846. Lille del af nedre ryg mangler. 500 kr.

Georges D´Esparbes: Ørkensagnet. Napoleon Legender. Fint ex. 1927. 125 kr.

Jakob Walter: Soldat for Napoleon. 197 sider. 1992. 50 kr

N.P.Jensen: Napoleons Felttog i Rusland 1912. 398 sider.+ Kort.  Halvlæder. 1898. 150 kr.

Sergent Bourgogne: Erindringer. Med smudsomslag. 1957. 292 sider. 75 kr.

Palle Udh Jepsen: St. George og Defence. Historien om to engelske linieskibe. Karton.1993. 100kr

 

Generalstaben: Frederik d. VI´s  Hær. 1784-1814. Karton. 1948. 175 kr.

Fredrik Bajer: Nordens særlig Danmarks nevtralitet under Krimkrigen. 826 sider. 1914.  250 kr.

Jens Kok: På kantonnementsfod. 111 sider. U.Å. 50 kr.

Fredericia Våbenbrødre-Afdeling.: 6. Juli. 1849-1899. Halvlæder. 1899. 150 kr.

K.C. Rockstroh: General de Meza og Dannevirkes rømning. 141 sider+ kort. Hæftet 1930. Af ydre som en normal bog men indadtil med skolestempel. 50 kr.

W.W.Prior: General Kühnels Danevirkeopgaver. 64 sider. 1943. 65 kr.

Hr. Sørensens, Hr. Birks og Hr. Møllers lystreise til hæren. Karton. 35 sider. 1973. 45 kr.

 

Ole A. Hedegaard: H.C.Andersen  1848-50 og 1864. 1980. 90 kr.

Helms: Soldaterliv. Indb. 1909. 50 kr.

Franz v. Jessen (Udg): Dengang jeg drog af sted. Samtidiges skildringer og billeder fra årene 1848-50. 184 sider. 1948. 85 kr.

S. Bauditz: Krøniker fra Garnisonsbyen. Pænt halvlæder. 1911. 65 kr.

O. Vaupel:   Frederiksstads forsvar. 62 sider. 1888. 50 kr.

Axel Johnsen (Red): Med Gud for Konge og Fødeland. Für Freiheit und Einheit. Dansk/Tysk tekst. 72 sider. Om udstillingen. 1998. 65 kr.

J.M.Kongerslev: Efterretnings- og sikringstjenesten under de slesvigske krige. Sixtus 1978. A4 format. 55 sider + bilag. 100 kr.

M.Vesterdal: Slaget ved Isted 25. Juli 1850. Sixtus. 1978. 60 sider. 100 kr.

Poul Andræ: Læssøe. Bidrag til hans charakteristik. 142 sider. 1912. 100 kr.

Palle Lauring: 1848. 1864. Hæftet med smudsomslag. / Helshirting   1963. 150 kr.

J.P. Laurent: Livet i Felten. Uddrag fra en Læges Dagbog i sommeren 1848. 135 sider. 1 blad revet og generelt lidt nusset. I  lidt slidt bind. 200 kr.

Jørgen Paulsen: Billeder fra 3-årskrigen. Karton. 1952. 300 sider. Stor bog.  250 kr.

Vilh.Holst: Felttogene 1848-49-50. 1852.  Normalt ex. 200 kr. Nytrykket. 1998. 125 kr.

Johannes Helms: Soldaterliv i krig og fred. Komponeret bind. 1884. 125 kr. Alm bind.: 100 kr.

Lars Lindeberg: Krigen 1864. De så det ske. Karton./hæftet   2. udg.  1989. 85 kr.

Mogens Weitmeyer ( Udg): Breve mellem front og hjem. 1864. 1995. 90 kr.

Fra front og katonnement i 1864. . Breve fra kaptajn Marius Hedemann til hans hustru. 198 sider. 1995. 100 kr.

H.P. Henriksen: Feltliv. I kasette. 1963.  85 kr.

Gen. Major Holbøll: En brigadeadjudants erindringer fra krigen 1864. Primitivt Karton uden rygtitel.  1914. Gammel læsekredsex. 85 kr.  Indb. 100 kr.

Generalmajor Holbøll: En brigadeadjudants erindringer fra krigen 1864.Solidt halvlr.1912.200 kr

Dagbogsblade fra 1864. Optegnelser af Menig Frederik Hansen. 38 sider. 1964. 25 kr.

P. Fr. Rist: En rekrut fra 64. Første samlede udgave. 1920. 125 kr.

Krogsgaard: Fædrelandskjærlighed. Karton. Nytryk. 1977. 45 kr.

Martin Jensen: Hvad udadtil tabtes 1864. 1944. 50 kr.

Svend Bjørke m.fl.: Krigen i 1864. Den anden Slesvigske krig i politisk og krigshistorisk betydning. 480 sider. 1968. Med kort. 300 kr.

Sauntved & Eberhardt: 1864. Karton med smudsomslag. 236 sider. 2007. 150 kr.

Johs. Nielsen: Den dansk-tyske krig. 1864. Tøjhusmuseet. 36 sider. 1991. 35 kr.

18. April 1864. af H.C.Petersen Sønderborg slot. 10 sider. 1985.  25 kr.

H.L. Møller: Krigen 1864 i samtidens digtning. 1913. 85 kr.

Claes Johansen: Fodfolk 215 sider. 1997. En roman.   50 kr.

Generalstaben v. Jens Johansen: Dybbøl 1864.  Indb. 1942. 295 sider + kort.    350 kr.

                                                : 4 Division i Nørrejylland 1864.  Indb.  1936. 250 kr.

                          Hæren ved Danevirke 1864. 344 sider. Karton. 1938. 150 kr Hæftet udg. til 100 kr.

Danmarks Anden kamp for Slesvig 1864. Fortalt af en gammel soldat. Indb. 1864. Lidt løs ved ryg. 409 sider. 450 kr.

Danmarks kamp for Slesvig i årene 1848, 49, 50 efter nogle frivilliges papirer. 1-3 i et flot bind med kort og flere billeder.   . 1852-1853.  750 kr.

Franz von Jessen (Red): Dengang jeg drog af sted. Festskrift i anledning af mindefesten for 1848 i Rosenborg Have Juni 1898. 104 sider. 1898.Indb.    150 kr.

Kaptajn Aarøes streifkorps i Marts og April 1864. Beretning af oberstløjtnant Bjerager (1893). A4 format.  Richard Levin. 1978. 28 sider + kort.  85 kr.

Møller & Mentze ( Red): 1864. Et hundredårsminde. Indb. Med smudsomslag. 1964. 250 kr.

T. Vogel-Jørgensen: Krigen 1864 i samtidens billeder. 1963.  50 kr.

Heino Doygård ( Udg):  1864. Det store nederlag. 68 sider. 1988. 65 kr.

Jens Kok: På Kantonnementsfod. Skitser.+ Nye skitser. Fra Septemberdagene 1883 - 88.

                  Indb. I et halvlæderbind  125 kr.

Heinrich Kauffmann: Mit liv. 1983. 60 kr.

Nørrejylland under den dansk-tyske krig 1864. 131 sider. 2006. 100 kr.

En generalstabsofficer i 1864. Breve fra Major E. Schau til hans hustru. Simpelt bind. Memoirer og Breve. 1925. 145 sider. 40 kr. Hæftet ex. Til 50 kr.

Martin Bahnsens Dagbøger 1864-66. En rådmands beretning om Aabenraas besættelse 1864-66. 123 sider. 1964. 60 kr.

Aage Mogensen: Soldaten og den tabte krig. En beretning om krigen 1864. 75 kr.

Ernst Jakob Harksen: Dragon Ullerups eftermæle I-II. Mindesmærker for Niels Kjeldsen. 88 sider. 1989. 50 kr.

              

Capitain M.Rovsing: Af det stik modsattes philosophi og andre betragtninger.  Lidt nusset. 165 sider. 1925. 65 kr.

Jubilæumsskrift ved de danske våbenbrødres 50 års jubilæum i Kolding. 1909. 50 sider. 50 kr.

Jørgen H. Barfod: Orlogsflåden på Niels Juels tid. 1648-1699. 1963. 85 kr.

Eric Hebden: Fra opfindelsernes verden. Krigsvåben. Karton. Lademann. 1977. 40 kr.

Den fransk-tydske krig 1870-71. krigsbiblioteket. 1871. 1-2. Halvlæder. Ryg mangler. 50 kr.

Klavs Becker-Larsen: Tunestillingen. Indb. Med smudsomslag + kortbladene.1986.  200 kr.

N.P. Jensen: Sedan. Halvlæder. 1873. Med kort. 150 kr.

W.H. Russel: Min dagbog fra den sidste store krig.  ( Fr.-Ty.) Indb. 1876. 125 kr.

N.P.Jensen: 1870-1871. Stor. Noget slidt helshirting. 1896. 100 kr. Pænt bind  150 kr. Flot rødt halvlæderbind. 250 kr.

Edouard Arnd: Den fransk-tyske krig. 1870-71. Indb. Siderne lidt skæve i  begyndelsen.1916.  65 kr.

Victor Freisleben: Konge kalder. 183 sider. 1944.  100 kr.

Paul Schultz: Mine oplevelser i Boerkrigen.  Indbundet. 128 sider. 1902. 125 kr.

Krigen i Østen. 1905. Stor 430 sider halvlæder . Rigt illustreret   . 375 kr

Nieuwehuis: Den russiske hærs ledelse. 1904-05. Indb. Med kort. 150 kr.

Daniel Bruun: Med russerne i  Mantschuriet.  145 sider. Indbundet. 1905. Med kort. 150 kr.

Jacob Børresen: Den russisk-Japanske krig. 1-3. Indbundet i et flot halvlæderbind. Med kort. 250 kr.

Rønberg:  Episoder fra Port Arthurs belejring. Halvlæder. 1906. 125 kr.

Münther: Krigen mellem Japan og Rusland. Halvlæder. 1-2 i et bind. 1904. 250 kr.

Krigen i Østen. Den russisk-japanske krig 1904-05. Halvlæder. 430 sider. 1906?  175  kr

P.  Gibbs:  Belgiens kamp. 1917.   50 kr.

Alexander Powell: Kampen i Belgien. Indb.  1915.  65 kr.

Mellem fronterne. En dansk løjtnants oplevelser under verdenskrigen. 150 sider. 1915. 100 kr.

Hans Lassen Jørgensen: Men til sidst sejrede kammeratskabet. Pocket. 113 sider. 1978. 75 kr.

Barbara Tuchman: Kanonerne i August 1914.  430 sider.  1964. 100 kr.

Gomery: Landet som ikke vil dø. Belgien. Indb. Kristiania. 1916. 85 kr.    

H.P. Willmott: Første Verdenskrig. Karton med smudsomslag. 319 sider. 2004. Som ny. 150 kr.  

Fröis Fröisland: Fortellinger fra Fronten. 238 sider.. Oslo. 1928. Svagt brugt. Med dedikation.  75 kr.    

Jes Sarup (Udg): Bavnerne brænder. Sønderjyder i preussisk krigsfangenskab. 224 sider. 1934. 125 kr.

K. Tastesen: En sønderjydsk soldats oplevelser under verdenskrigen. 78 sider. u.å.  Lidt nusset. 85 kr.

Erich Erichsen: Den tavse dansker. Halvlæder. 1916.50 kr.

Jørgen Kreutzmann: Når retsind fører ordet. Mathias Mygind-  en sønderjyde i I.V.K. Indbundet med smudsomslag. 274 sider. 1999.  150 kr.

Thomas Dinesen: Pligtens tunge bud. En sønderjydes erindringer fra.1914-18. 1978. 125 kr.

Thomas Dinesen: No Mans Land. En dansker med canadierne. 205 sider. 1929. 65 kr

H.I. Callesen: Krigen som jeg så den. 1933.  179 sider.  100 kr.

Marius Skar (Udg): To faldne brødre. Breve fra Jeppe og Peter Østergaard hjem til Nordslesvig. 126 sider. 1931. Lille del af øvre ryg mangler.  85 kr.

Arne G. Larsen: Soldater portrætter. 60 år efter. 1976. 75 kr.

C. Russel: Krigens bundfald. 1925. 50 kr.

Bent Blüdnikow: Krigsfanger. En billeddokumentation. 143 sider. 1988. 100 kr.

A.J.P. Taylor: Første Verdenskrig. 1968. 70 kr.

Ernst Glaeser: Aargang 1902.  Karton. 260 sider. 1929. 65 kr.

Døden i luften. Dagbogsoptegnelser fra I. Verdenskrig. 96 sider. 1976. 90 kr.

Harald Nielsen (Udg): Danske soldaterbreve. 224 sider. 1917. 85 kr.

Frois Froisland: Fortællinger fra fronten. Solidt halvlæder. Oslo 1928. 125 kr.

H. Fuglsang-Damgaard:  Fra skyttegrav til bispestol. Med smudsomslag. 1975. 45 kr.

Christen P. Christensen: Sønderjyder forsvarer Østafrika. Halvlæder.1937. 85 kr.Hæftet  75 kr.

Alexander Powell: Kampen i Belgien. 173 sider. 1915. 65 kr.

John Buchan: Somme-slaget 1-2. Med mange illustrationer. 96+63 sider+ kort. 1917. 150 kr.

R.Kiernan: Luftens helte i verdenskrigen. Shirting. Ryg mangler. 1935. 45 kr.

Generalfeltmarskal von Hindenburg: Mit liv. 1920. 275 sider.  75 kr.

Michael Jürgs: Den lille fred i den store krig. Indb. Med smudsomslag. 2004. 150 kr.

H. Barfod: Englands verdensmagt. ( Flåden.). 1947. 65 kr.

P.E. Niemann: Feltartilleriet i Århus 1881-1969. 1981.  150 kr.

Flaade eller søpoliti. Udgivet af Sølieutenant-selskabet. 1920?  30 kr.

Ejnar Krenchel: Sandheden om Danmarks forsvar. 108 sider. 1925. 65 kr.

Holten-Nielsen: Faren fra luften. Forsvarsligaen. 1932. 28 sider. 40 kr.

P.C.Wren: Amazone. Eventyrlige beretninger fra den franske fremmedlegion. 320 sider. Halvlæder. 1932.  75 kr.

Clauson Kaas: Hvem ved hvad. 500 spørgsmål om krigen. 52 sider. 1945. 45 kr.

Peter de Hemmer Gudme. En mindebog. 1947. 60 kr.

Claus Bundgaard Christensen (Red): Anden Verdenskrig. Leksikon. Karton. 493 sider. 2004. 250 kr.

Ashihei Hino: Under solbanneret. ( Japanske krigsflag). Smukt halvlæderbind. 371 sider. 1940. Om japanernes krig i Kina.  371 sider. 75 kr.

Michael Tamelander: Slaget om Vesteuropa. Luftkrig, strategi og politik i sommeren 1940. Karton. 477 sider. 2005. 125 kr.

Kirchhoff, Poulsen & Trommer: Den 2. Verdenskrig 1939-45. Ajourført udgave i et kartonbind. Som ny. 668 sider. 2004. 250 kr.

P.R.Reid: Flugten fra Colditz. Pocket. 186 sider. 1960?  40 kr.

Heinrich Dau: Fra Montevideo til Jøssingfjord. Altmarks eventyrlige togt. 110 sider. 1940? 250 kr.

Tysk Informationsbureau: Athenia Sagen. Berlin. 1939. 70 kr.

Verdenskrig.II. skrevet af Sejrherrerne. 1-2. I et shirtingsbind. 1000 sider. 185 kr.

Richard Holmes: Anden Verdenskrig i billeder. Med forord af K.G.H. Hillingsø. Karton. 400 sider. 2003. 150 kr.

Charles Messenger: Anden verdenskrig i Europa. Karton. 224 sider. 2001. Som ny. 150 kr.     

R.McMillan: Fra D-Dag til Danmark.. 349  sider. Halvlæder. 1945.  75 kr.                                                       

V. Ponomarjov ( Udg.): Vor vej til sejren. Artikler fra Istvestia angiveligt skrevet af deltagere. Publiceret 1985. Novosti. 1986. 94 sider. Dansksproget. 65 kr.

Zetterling & Frankson: Slaget om Moskva. Hitlers første nederlag. Karton. 348 sider. 2012. 150 kr.

Allierede krigsbedrifter. Allierede soldater fortæller. II. 1945. Lidt nusset. 40 kr

Bryant: Feltmarskal Alanbrookes Dagbøger. 1-3. Pocket. 1966. 125 kr.

Montgomery  of Alamein: Erindringer. 1-2. I et bd. 1958. 85 kr.

Monty. Klip og glimt. 31 sider. 1945. 75 kr.

Jon Latimer: El Alamein. Briternes sejr over Rommel i Afrikas ørken 1942. Karton med smudsomslag.   519 sider. 2003. 175 kr.

Krigens dagbog. 2. Verdenskrig i tekst og billeder. 1-3. Røde halvlæder. 1945. 200 kr.

A.J.P. Taylor: Årsagerne til 2. Verdenskrig. 280 sider. 1978. 75 kr.

Førslev m.f.: Krigen….. skrevet af nordiske sagkyndige. Helshirting. 1940. 125 kr.

Bomberkommandoen. Den autoriserede beretning. 1945. 100 kr.

Bomber over Tyskland.En officiel Beretning fra U.S. Army Air Force om den 8. Bombe-Kommandos første Aar i Europa.  131 sider. 1945. 100 kr.

Len Deighton: Natangreb.1979.  85 kr.

Ivor Halstead: Sejrens vinger. Bogen om RAF. 164 sider. 1946. 90 kr.

Guy Gibson: Mål i sigte. The Dam Busters. Pocket. 296 sider. 1960? 45 kr.

R.E.Urquhart: De kæmpede ved Arnhem. Pocket. 245 sider. 1960? 45 kr.

Anders Bjørnvad: Faldne allierede flyvere 1939-1945. Indb. 219 sider. 1978. 100 kr.

J.E.Johnson: Full Circle. Pocket. 279 pages. N.Y. 1980. 45 kr.

De skæbnesvangre beslutninger. Seks afgørende slag i 2. V.K. set fra de besejredes synspunkt. 1957. 100 kr.

Viggo Hjalf: Hæren under besættelsens kår. 1960.  65 kr.

Christensen & Dinesen (Udg): Krigshistorier oplevet og fortalt af allierede soldater. 140 sider. 1945. Lidt nusset. 40 kr.

Kay Søren Nielsen: Soldaterne den 9. April 1940. Tøjhusmuseet. 1990. 64 sider. 75 kr.

Per Hjald Carlsen ( Red): Krigsbilleder vi ikke så. Ca. 75 sider. 1945. 65 kr.

Eigil Steinmetz: De vandt krigen.. Biografier af bla.a. Shukov, Tito, Alexander, Voroshilov, Patton og McArthur. 172 sider. 1945. 65 kr.

Henry Pedersen: Skidthøjen Beretning om tre engelske flyvere, der meldte sig til RAF´s  stifindereskadriller. 251 sider. 1995. 125 kr.

Heino Doygaard: Modstand og sabotage. 2. V.K. Karton. 49 sider. 1981. 45 kr.

Günther Bahnemann: Jeg deserterede fra Rommel. Pocket. 30 kr.

Bomber over Tyskland. Officiel beretning om USAF første år i Europa. 1945+ 85 kr.

W. Churchill: Krigstaler. 1940-1943. London. 1946. 65 kr.

Lundstrøm ( Red.): Verdenskrigen 1939-45. 1-4. 1948.  Indb. 200 kr.

Louis Snyder: Verdenskrigen. 1-2. Indb. 1962.   150 kr.

Verdenskrig II skrevet af sejrherrerne. ( Generaler og ledende politikere)  1-2. ca. 925 sider. 1949. 150 kr.

Engzell, Persson & Palm: Krigens sande ansigt. 1-2. Masser af billeder.  Indb. 1963. 150 kr.

K.Davies: Demokratiets soldat. ( Eisenhower).1947? 100 kr.

Grineau & Turner: Tegninger fra ildlinien. Karton. Tværformat. 1946. ca. 100 sider. 85 kr

Helmut Leckband: Krigsfange. Gennem russiske lejre. 290 sider. 1977. 50 kr.

Collins & Lapierre: Brænder Paris. 1965. 70 kr.

Torsten Granov: D-dag. Optakten, dramaet og efterspillet. 125 sider. 2001. 100 kr.

Charles Cruickshank: The Fourth Arm. Psychological Warfare 1939-45. Pocket. London. 1977. 45 kr

Feltmarskal Alanbrookes Krigsdagbøger. 1-3. Pocketudg. 125 kr.

                                                         . Ny udgave. 2003. 781 sider. Karton med smudsomslag. 150 kr.

Jørgen Sevaldsen: Montgomery. Danmarks befrier. Karton med smudsomslag. 286 sider. 2007. 150 kr.

Thomas & Mordan-Witts: Ruin from the Air.  (Hiroshima). Pocket. 508 pages. London. 1978. 50 kr.

Peter Cremer: U-333. 242 sider. Pocket. 1991. 45 kr.

Peter Schmidt: Jagten på de grå ulve. Myter og beretninger om tyske u-både i danske farvande siden 1945.  1991.  Med lidt nusset forside til 50 kr.

Vasilij Rjabov: Sovjetunionens Hær under den anden verdenskrig. & Ivan Klimov: Berlinoperationen. Fakta om Sovjetunionen. 110 sider. 1965. 65 kr.

Vibeke B. Ebert: Atlantvolden fra Nymindegab til Skallingen. Karton. 93 sider. 1992. 125 kr.

Nigel Calder ( Red): Medmindre freden kommer. En videnskabelig beretning om de nye våben. 1969. Uopskåret.  50 kr.

Hans B. Mogensen: Bajonetter bag jerntæppet. Warszawapagtens hære. 1962. 150 kr.

Viktor Suvorov: Befrierne. Den sovjetiske hær set indefra. 250 sider. 1982. 50 kr.

Generalmajor A.C.B.Vegger: Slesvig-Holsten fra 1945-1962. En beskrivelse af de militære forhold. 2. udgave 1985. 163 sider. 75 kr.

Projektgruppen 1997: Den danske brigade. det danske kommando i Tyskland 1947-1958. ca. 200 sider. 1997.  125 kr.

Sjak Svendstorp: Eliten. Læderhalsene i U.S. Marine Corps. 2003. 75 kr.

                            Eliten. U.S. Navy Seals. 128 sider. 2003.  75 kr.

                            Eliten. Sandheden om Delta Force. 127 sider. 2003. 85 kr.

                            Eliten. USA´ s Specialstyrker: Træning. operation. Våben. 128 sider. 2001. 85 kr.

                            Force Recon,. Den ukendte elite. 128 sider. 2003. 75 kr.

                       

 Eric Haney: Otte år i Delta Air Force. 1-2. 204+170 sider. 2002-2003.  150 kr.

Andy McNab: Elitesoldat. 1999. 50 kr.

Lennart Ege: Flyhåndbogen. 1980. NATO / WAPA 136 sider. 1980. 100 kr.

Lennart Ege: Panserhåndbogen. 1980. NATO / WAPA.  144 sider. 1980.  100 kr.

Kanonføde. Ynge soldater i voksnes krige. 1992. 85 kr.

Generalmajor Patrick Cordingley, chef for Ørkenrotterne under Golfkrigen: I stormens øje. Karton med smudsomslag. 314 sider. 1998. 85 kr.

(General) Giap: Dien Bien Phu. Demos. 68 sider. 1972. 65 kr.

 

Våbenhistoriske Studier 7. Tøjhusmuseet 1963. 150 kr.

Våbenhistoriske Årbøger.

5.c.1948. 75 kr.

10c. 1961.  75 kr.

11c. 1964.  75 kr.

12 a+b 1965-66.  75 kr. stk

15. 1969. 100 kr.

16, 17 &19. a 100 kr. stk.

22.1976.  100 kr

27+28.   75 kr. stk

33.  1987. 100 kr.

34.  1988. 100 kr.

 36+37. 1990 -  1992.  a  100 kr./stk

 

 

Thostrup & Ellehauge: Danske hæderstegn.100 sider. 1953. Lidt mørk ved kanterne. 100 kr.

 

 

Hjertets Treklang. Den unge sydslesviger Chr. Nielsens feltbreve til landsmænd. 80 sider. 1941. 50 kr.

Forsvarshåndbøgerne. V.K. Sørensen: Moderne vaaben. 1952. 85 kr.

Aage Trommer: Politik og Strategi i 2. Verdenskrig. Indb. Med smudsomslag. 1982. 125 kr.

                         Den store alliance. 1941-45. Indb. Med smudsomslag. 1990.   175 kr.

Henning Poulsen: Hitlers krig. 1939-41. Indb. Med smudsomslag. 1990. 175 kr.

Liddel Hart: Revolutionen i krigsførelsen. 1948. 65 kr.

Det krigsvidenskabelige Selskab. Et hundredårsminde 1871-1971. 1971. 75 kr.

Minder fra soldatertiden. 15. bataillion. 1947. 120 sider. 85 kr.

Mikael Witte: Soldaterhistorier. 1984. 35 kr.

Sangbog for værnepligtige. 1939. 45 kr.

Værnenes sangbog. 1952. 35 kr.

Niels Knud Liebgott: Middelalderens våben. Nationalmuseet. 68 sider. 1976. 40 kr.

Forsvarsbogen. Folkets bog om landets forsvar. 1941. 125 kr.

Viggo Hjalf: Hæren under besættelsens kår. 1960. 85 kr.

Lærebog for hærens menige. 1. del. Karton. 1936. 50 kr.

Danske Soldaterfortællinger. Omnibusbog. 40 kr.

O.Hedegård: Generalløjtnant A.P.Tuxen. 1982. 85 kr.

Hans Chr. Bjerg: Lex Rechnitzer. Optegnelser af Viceadmiral H. Wenck… + vedlagt artikel om søværnet 1932-40.  195 sider. 1985.  75 kr.

Gylling Mortensen: Danske partisaner. 1955. 60 sider. 45 kr.

Helge Bennike: Soldaterære. 1949. 60 kr.

Kampen om Amalienborg. 19. Sept. 1944. 26 sider. 1944. 65 kr.

Th. Thaulow: Livgarden under besættelsen 1940-45. 107 sider. 1978. 65 kr.

Chr. Christiansen: Vi var i fængsel. Den danske menigheds hjælpearbejde under krigen og senere 1939-1948. Indb. 1949. 75 kr.

Vibeke Ebert: Atlantvolden fra Nymindegab til Skallingen. Karton. 92 sider. 1992. 100 kr.

Halvor Jessen: Hvorfor har forsvarsviljen forladt det danske folk? 1942. 250 kr.

M.Dall: Det brændende spørgsmål. 32 sider. 1950. 45 kr.

Bent Bågøe Anthonisen: Hanstholm-Fæstningen. 100 sider. 1985. Med kort. Som ny. 95 kr.

Ole Hedegård: En general og hans samtid. Erik With. Indb. Med smudsomslag. 1990. 175 kr.

Oksbøllejren gennem 50 år. Med kort. 104 sider. 1979  65 kr.

Jørgen Halck: En dansk soldat.47 sider. 1947. ( Anders Lassen).  50 kr.

Ole Brusendorff: Soldater i Itzehoe gennem 1000 år. Udgivet af Den danske Kommando i Tyskland 1952. 63 sider. 50 kr.

Den danske Brigade i Tyskland ( Udg):  ( Per May Nielsen.) På rundtur i Brigadeområdet. 79 sider. 1949. 100 kr.

Det danske Kommando i Tyskland ( Udg): ( Jørgen Pedersen): Paa rundtur i Holsten og det sydligste Slesvig. 164 sider + kort. 1950. 100 kr.

Keith Keller: Verden er stedsegrøn. Med Jutlandia til Korea.  1951. 65 kr.

Preben Kristiansen: Danske soldater i Gaza og Congo. 1962. 85 kr.

L.  Skjern: Danmark i FN´s fredsstyrke. 1-2. Helshirting.  1976.  150 kr.

M. Kjeldsen: Fredens soldater. UNEF. 1958. 65 kr.

Ole Brehm Jensen: Feltpræst i Bosnien. 1993. 50 kr.

Anne Christiane Castenschiold Bill: Hvor der er vilje.. 276 sider. 2003. 100 kr.

Poul Sveistrup: Fra frihedskamp til Garder- og Brigadetid. 1996. 70 kr.

Uffe Ellemann-Jensen & Sv. Thiede: Olfert Fischer i Golfen. 1991. 50 kr.

Sangbog for Hæren og Søværnet. 1943. 40 kr.

Jens Marius Jensen: Tonen i hæren. Minder fra soldatertiden. 1952. 50 kr.

De sidste skrappe drenge fra LLVBT.1973/74.   Bornholms Værn. Hjemmelavet Scrap-bog. A4 format. Rigt illustreret. ca. 50 sider.  150 kr.

Jørn Jensen: I krydsild. Den danske bataljon i Bosnien og Kroatien. 1996. 75 kr.

Blay & Sørensen: Danbat. …eksjugoslavien 1992-95. Karton. 65 kr.

Søren Bo Husum: I krig uden våben. ..FN-Observatør i Jugoslavien…1995. 65 kr.

Vladimir Unishevsky: Jeg var Sovjet-Flyver. 1940. 50 kr.

W.Anderson: Med Nautilus under Nordpolen. 1959. 85 kr.

Kanonføde. Unge soldater i voknes krige. 1992. 50 kr.

N. Cederløf: Våbnenes historie. 1971. 125 kr.

Andy McNab: Bravo to nul. …Tophemmelig mission I Irak under Golfkrigen.1998. 50 kr.

Tom Read: Frit Fald. En tidligere SAS-Soldat…Karton. 1999. 85 kr.

David Howarth: Alene med døden. Indb. Med forside. 1955. 70 kr.

 

Kay Ilrich: Gamle Garderminder. III. 32 sider. 1944. 50 kr.Mogens Kofod Lassen: Andy. Et portræt. 1990. 45 kr.

Anders Lassen. Sømand og soldat. 1949. 230 sider.Hæftet ex. m smudsomslag til 85 kr.

E.O.A. Hedegård: Militærpolitiets Historie. Karton. 1971. 100 kr.

Tholstrup & Jensen (Red): Vort Forsvar. ( En komplet gennemgang). 424 sider. 1964. 125 kr.

Lindberg m.f.: Kamp uden våben. Ikke vold som kapmiddel. 1937.  Halvlæder. 65 kr. 

Rosenløv:  Uddannelsen af hærens Linieofficerere 1713-1963.. 65 kr.

E. Blygten – Petersen: Dansk krigskorrespondent. Normandiet til København. 1945. 65 kr.

Steve Crawford: Elitestyrken SAS. Karton. 288 sider.   1998. 100 kr.

Jörle & Hellberg: U-Båd 137. Ti dage som rystede Sverige. 315 sider. 1984. 100 kr.

F.M: von Senger und Etterlin: Taschenbuch der Panzer. 1969. 649 seiten. 4. Jahrgang. München 1969. 100 kr.

Jørgen Ott: Hjemmeværnsdistrikt II´s krønike. 1949-1989. 90 sider. A4 format. Med dedikation. 125 kr. Nr. 125 af 200 nr. eksemplarer.

Yakov Munkebo & Helle Kolding: Krig tur/retur.  Documentas pb. 2006. 188 sider. 60 kr.

Sjak Svendstorp: Eliten. Sandheden om Delta Force. 127 sider. 2003. 75 kr.

                                        Læderhalsene i US. Marine Corps. 128 sider. 2003. 75 kr.

Vagn S.D.Dantoft:  Fremmedlegionær 75496.   179 sider. Helshirting med originalt foromslag medindbundet. 1961.  100 kr.

Prins Michel de Bourbon: Faldskærmsjæger. 138 sider. 149 sider. 100 kr.

Susan Travers: Mit liv i Fremmedlegionen. Karton. 2001. 90 kr.

Tony Sloane: Soldat i fremmedlegionen. Karton. 236 sider. 2005. 100 kr.

Peter Hovmand: Til det yderste. Rekrut i Fremmedlegionen. 220 sider. 2002. 65 kr.

Christian Ebbesen: Fremmedlegionen. 1997. 85 kr. Ex. Med fraklippet navn. 50 kr.

Christian Ebbesen: Fremmedlegionen. 1976. 90 kr.

Dancon VIII. 1967-68. Shirting. 65 kr.

Dancon XIII.. Cypern 1970. 65 kr.

Dancon. XIV.  Cypern. 1970-71. 121 sider + kort. 65 kr.

Dancon. XVI. Cypern. 1971-72. 65 kr.

Dancon. XIX. Maj. – November 1973.  Cypern.  65 kr.

Dancon. XXII.  Cypern.  209 sider. 1975. 85 kr. Nr. 340 af 625 ex.

Dancon. XXVI 1976-77. ca. 250 sider. + kort.  85 kr.

DANCON/KFOR, Hold 3 , DANBN/MNB(N)KFOR, Hold 3 ,  NSE(DA)KFOR,Hold 3. 2000/2001. 350 sider. 125 kr.

Nicolai Moltke-Leth: Jo, du kan. Elitesoldat i jægerkorpset. 265 sider. 1997. 50 kr.

Torkel F. Daneskjald:  Alle tiders soldatersange. Karton. 1988. 85 kr.

Håkon Joys: Brigadesoldater i Tyskland. 1947-1953. Indb. Med vareomslag. Bergen 1977. 65 kr.

Niels Kjeldsen: Fredens soldater. UNEF. Danske soldater i M.Ø.  1958. 85 kr.

Aage Trommer: Anden Verdenskrig. 1939-42 & 1942-45. 1982. Mindre undervisningsbøger til folkeskolens ældste klasser eller lignende. 1-2. 60 kr.  1942-45 sep. 25 kr.

Aage Trommer: Bag fronterne. Ideologi og dagligliv, Befrielseskamp & Besættelsesvilkår. 1-3. 1985.      Niveau og målgruppe som ovenfor. 100 kr.

Aage Trommer: Modstanden mod tyskerne. 1980. Mål gruppe som ovenfor 30 kr.

Poul Borchsenius: Partisan i 2.v.k.  Orde Wingate.  1981. Lidt brugt. 25 kr.

Richard Bennett: Verdens stærkeste hærstyrker. Karton. 192 sider. 2002. 100 kr.

Bonnen & Dahl: Krigens nye klæder. Dansk forsvar i det 21. århundrede. 153 sider. 2003. 50 kr.

Søren Nordby: Det danske forsvar. Opgaver, udstyr og mandskab i det nye årtusind. Karton. 263 sider. 2006.  150 kr.

Jensen & Rasmussen: Jægerkorpset. Karton med smudsomslag. 1. udg. 1 oplag 1997. 191 sider. 85 kr.

Hans Hækkerup: På skansen. Dansk forsvarspolitik fra Murens fald til Kosovo. 237 sider. 2002.  75 kr.

Jesper Gram-Andersen:  Det Sjællandske Korps. ELK. 1950-2000 158 sider. 100 kr.

 

 

 


Fandt du ikke hvad du søgte?

kig i Nazismen , Søen og dens folk eller Military Matters

Couldn't find what you were looking for?

Then take a look at Nazism , Maritime Books or Military Matters


Tilbage til katalog hovedsiden