Om forfatterne på Læs Og Lær

Her følger en kort oversigt over forfatterne på Læs Og Lær - som det fremgår er der tale om et familieforetagende.

Klavs Verholt

Deres vært og historieskribent

 • Født 1945 i Århus, student 1964, cand.mag. i historie og samfundsfag fra Odense Universitet 1972.
 • Skrev speciale om en politisk udløber af Alberti-sagen med Dr. Tage Kaarsted som vejleder
 • Underviste 1971-72 ved Tietgenskolen i Odense
 • Underviste i årdene 1973-2006 i historie og samfundsfag ved Fyns Studenterkursus (nu Fyns HF-kursus) i Odense hvor han i en årrække tillige fungerede som studievejleder og bibliotekar.
 • I 1984 åbnede Klavs Verholt Akademisk Antikvariat i en tidligere blomsterforretning på Rødegårdsvej i Odense for at komme tættere på sine elskede bøger og ikke mindst andre boginteresserede. I 1998 gik www.akademisk-antikvariat.dk online både med information om forretningens bøger men også med læsning om beslægtede emner
 • I 2004 omdannedes city-filialen af antikvariatet fra 10-kronsersudsalget til en 'rigtig' filial med fuldt sortiment. Den 'gamle' forretning har dog stadig åbent, omend i begrænset omfang
 • Fra sommeren 2006 er Akademisk Antikvariat blevet Klavs Verholts fuldtidsbeskæftigelse.

-------------------------

Klavs Verholt er en moderat, men trofast, konservativ der brænder for Europa og specielt for en ansvarlig historieopfattelse, hvor konklusionerne er baseret på egen fantasi og dømmekraft og ikke centralt fastsatte meninger, således som det var tilfældet for de marxistisk inspirerede lærere i 70 ´erne og 80´erne. Klavs Verholts store interesse for Holocaust-forskning begyndte for over 35 år siden, altså langt tidligere end den nyligt opståede, i kølvandet på Jugolslaviens opløsning eller de vestafrikanske bogerkrige. Diktaturets væsen i det Nationalsocialistiske Tyskland og i det Kommunistiske USSR har også tiltrukket Klavs Verholt, har stjålet hans tid og er kærnen i hans private bogsamling. Efter 1989 har  Klavs Verholt foretaget adskillige rejser i Østeuropa og også til Vietnam.

 

Kristoffer Verholt

En litterær eventyrer

 • Født 1975 i Odense, student 1994, cand.mag i nordisk litteratur og religionsvidenskab fra Syddansk Universitet 2002
 • Skrev speciale i H.C. Andersens eventyr med docent. Dr. Johan De Mylius som vejleder
 • Meritlærer fra Odense Seminarium 2004
 • Forfatter af flere essays og artikler om medier og litteratur
 • Har undervist i bl.a. dansk og samfundsfag på 10'ende-skolen i Fredericia og underviser i dag på en privatskole i Odense
   

-------------------------

Kristoffer Verholt havde i studietiden en sideløbende karriere i Blockbuster Video hvor han gennem flere år var mellemleder i to af kædens Odense-afdelinger. Tiden hos Blockbuster forstærkede hans interesse i filmmediet, der bl.a. har resulteret i et essay om den britiske action-helt James Bond.

 

Lars Mikael Verholt

Deres redaktør og webmester

 • Født 1972 i Odense, student 1991, cand.polyt. fra Danmarks Tekniske Universitet 1999
 • Skrev speciale i Effektudstråling fra akustiske kilder med lektor, Dr.Tech. Finn Jacobsen som vejleder
 • 1999 - 2002 ansat hos Tiscali A/S i København (firmaet hed tidligere World Online A/S og før det Image Scandinavia A/S). Arbejdede i egenskab af Technical Support Engineer med bl.a kundesupportprocesser, produktudvikling og projektledelse.
 • Bor for tiden i Canada og sysler med såvel elektronik som musik og det, der ligger ind imellem - www.rebootpeterborough.ca

-------------------------

Lars Mikael Verholt har to store interesser: Computere og musik. Computerne, og hvad deraf følger af beslægtet teknologi, har været hans levebrød siden studietiden medens musikken for det meste har været en hobby. Specielt har interessen kredset om Hammond-orgler, bl.a. via hjemmesiden http://captain-foldback.com