You name it - Holocaust got it!
- boganmeldelse med mere

Anmeldelse Holocaust.

                                           “You name it, Holocaust got it.”      

 

Palle Andersen: Holocaust. Den tyske jødepolitik 1933-1945. 79 sider. HSB. 2001. Pris 79 kr.

Om HSB se mere på www.hsb.dk

Det nazistiske mord på de europæiske jøder har mange aspekter. Jøder har brugt det til at retfærdiggøre eller begrunde dannelsen af en jødisk stat, en hel industri ledet af jøder har tjent og tjener penge på det – Finkelstein: Holocaustindustrien. 2001. -  og i de allerseneste år har især socialdemokratiske ledere i Europa taget det op som et våben i kampen mod fremmedhad og nutidige politiske modstandere, som har påpeget svaghederne i deres førte politik. Med den gradvise åbning af de tidligere sovjettiske arkiver og den langsomme ophævelse af det tabubelagte ved  at  nazismen per definition skulle opfattes som noget  100% dæmonisk,  er historikerne kommet på banen og har især i 1990´erne præsenteret nogle spændende og mere almenmenneskelige hypoteser med Holocaust som udgangspunkt.

Palle Andersens bog er kort og den billigste af de 4 Holocaust-bøger, som findes på markedet idag. P. Smith: Endlösung. 1994 er beregnet til tyskundervisningen med en kort indledning på dansk og gode kilder på tysk.. Peter Frederiksen: Det 3. Rige. 2. Rettede udgave  2001. har både tekst og kildeafsnit om Holocaust, men de er dele af en større helhed. Karl Christian Lammers: Vejen til Auschwitz. 2000.  er efter min mening bogen, som bør bruges ved undervisningen i Holocaust. Den har næsten alt. Med den bliver eleverne grydeklare til studentereksamen, men den er traditionel i form og mål, idet den med en enkel undtagelse stort set kun arbejder med den tekniske side af Holocaust: Hvem gjorde Hvad, Hvor og Hvorfor. Undtagelsen er  uddraget fra Primo Levis fremragende bog -  Hvis det er et menneske.1989 - , hvor der reflekteres over menneskets situation i KZ-Universet.

Nærværende Holocaustbog har - ikke overraskende -  noget, de andre også har, men også noget nyt. Hovedparten af bogen vedrører den nazistiske jødepolitik beskrevet med et vist engagement og med interessante reflektioner Her er der ikke noget, som rækker ud over forgængerne. Der er  ingen traditionelle kilder men 4 billedanalyser, som for en formalistisk gammel historiker som mig ikke virker særligt komplicerede. Bedre er et 7- sider langt afsnit, som  omhandler de danske jøder. Det  rummer mange gode ræsonnementer ud over den traditionelle beskrivelse og er dejligt fri for den sædvanlige selvforherligelse af vor indsats.

Bogens indledning er  interessant og sammen med de præsenterede problemstillinger på de sidste sider, giver bogen basis for mange interessante diskussioner og refærdiggør klart, at den skulle udkomme , selvom markedet var mættet med Lammers Vejen til Auschwitz. Ifølge Palle Andersen blev Holocaust en brik i Den kolde Krig, idet amerikanerne hurtigt efter nazismens nederlag ønskede at genoplive Tyskland for at bruge disse flittige og krigsduelige mennesker som bolværk eller spydspids i Europa mod USSR og regimerne i Østeuropa. For megen Holocaust ville ikke være til gavn for denne proces, som i forvejen havde startvanskeligheder i form af den erindring , de europæiske befolkninger havde om tyskernes opførsel som besættelsesmagt i deres lande. Da jøderne havde fået deres Israel i 1948 steg de på vognen om at dæmpe Holocaust-diskussionen i håb om at få penge fra især Vest-Tyskland til at etablere den nye stat. Problemet med folkemordet på jøderne løstes ved at påstå, at det var en forbryderisk elite i Tyskland, som i ly af diktaturet havde begået disse forbrydelser både mod jøder, tyskere og alle andre . Da konflikten i Mellemøsten fra midten af 1960´erne viste, at den jødiske stat ikke hvilede på klippegrund opsagde israelerne kontrakten om tilbageholdenhed i mordet på deres trosfæller og Holocaust blev en fremtrædende del af den offentlige debat og den deraf afledte historiske forskning. Nu er jeg – også som anmelder – ikke forpligtet ud over mine evner, og de rækker ikke til helt at tro på endsige at forstå disse store linier, men det er jeg sikker på, at mange af mine kolleger kan og vil. For kammeraterne fra 1970´erne og 1980´erne, som kunne se den internationale storkapital som en skjult organisator af alle konflikter i verden er sådanne store teoridannelser næsten et nostalgisk gensyn. I alle tilfælde er der noget at diskutere. I en sådan vil jeg påpege, at verdenssamfundet via FN i 1948 vedtog konventioner, som omhandlede menneskerettigheder, folkedrab og folkedrabslignende forhold, men de blev aldrig benyttet på grund af den kolde krig mellem Fredslejren og Den Imperialistiske Lejr. USSR havde helt enkelt ingen interesse i diskussioner om massedrab på udvalgte sociale grupper eller folkeslag, idet Stalins system – Fredslejren – fulgte samme spor som nazisterne. I Polen var alle ofre for fascisterne -  også de fleste af de polakker,  kommunisterne myrdede – og der var ikke tale om jøder men polakker eller polske statsborgere. Holocaust ville skabe forvirring og måske endda en sympati for den nye jødiske stat.  Med opløsningen af USSR 1991 er der endelig kommet gang i en europæisk   blotlægning af en mørk fortid med den klare konklusion, at der blev myrdet flere i socialismens navn end i racekampens.

Styrken i Palle Andersens bog ligger i,  at den omtaler og arbejder lidt med nogle af højdepunkterne indenfor Holocaust-Forskningen og Holocaustdiskussionen i 1990´erne. Her er noget  for de diskussionslystne elever og en mulighed for endog at få mobiltelefon-iagttagerne til at deltage.

 Den såkaldte Goldhagen-Diskussion gik på, at Goldhagen – Hitlers Willing Executioners. 1996 - mente at kunne påvise, at fik tyskere chancen for at deltage i folkemordet på jøderne, så slog de til. Med andre ord, at stort set alle tyskere var   (og derfor stadig er)  velsignet med et morder-gen.

Aktivt eller hvilende, genet er der. Bare det ikke aktiveres mod mig, når jeg 6 gange om året er på indkøbstur i Flensborg.

En del af Goldhagens bevisførelse var baseret på  Christopher Brownings fremragende arbejde : Ordinary Men. 1993. hvor han påviser, at almindelige tyske politibetjente fra Hamburg i 1942 pludseligt fik en ny jobbeskrivelse. Fra uddeling af parkeringsbøder og indfangning af prostituerede var betjentene en togrejse senere deltagere i meget ulækre folkemord i Polen uden at sige fra. Er vore partnere i Den europæiske Union specielle mennesker ? Er mennesket trods al opdragelse reelt et dyr som Auschwitz-Kommandant Rudolf Hoess, der legede med sine børn i haven og senere nød kaffen samme sted kun 20 meter fra krematoriet, hvor man af og til gassede mennesker? I 1915 myrdede tyrkerne i 100.000 vis af armeniere. Er mordernes gener repræsenteret hos de tyrkiske indvandrere vi har her i landet – 1-0 til Pia Kjærsgaard -  eller er de alle taget til Tyskland, hvor de må føle sig hjemme?  

Palle Andersen opererer også i denne branche. I Jedwabne i Østpolen myrdede polakker på eget initiativ deres 1500 jødiske naboer i 1941. Havde polakkerne også er særligt sadist-gen ?  Vi kender navnene på de ca.  800 litauiske mænd , som hjalp tyskerne med at skyde over 100. 000 jøder i selve Litauen og i naboområderne. Er de repræsentative for det litauiske folk? Hvad med de 10.000 vis af litauere eller polakker omkring dødslejrene eller nedskydningsstederne som passivt så til og måske reddede sig lidt ekstra i form af smykker, penge, tøj og underholdning i en ellers kedelig hverdag? Skyld og straf,   moral og etik.  “You name it,  Holocaust got it.”

I den nyeste forskning bliver Holocaust sat ind i en lidt anden sammenhæng, end hidtil omtalt. Himmler havde den kongstanke at samle alle tyskere i Det tyske Rige og det krævede plads , når de millioner af etniske tyskere – folketyskerne-, som boede i Sydøsteuropa, USSR og Baltikum , skulle placeres i det egentlige Tysklands nærområder. Det betød i praksis, at millioner af polakker fra 1939 skulle væk fra deres hjemegn i Vestpolen og genhuses i Østpolen. Ved at fjerne de polske jøder fra jordens overflade gik kabalen op, antisemitisme eller ej. At disse folkeflytninger senere 1944-46 blev med modsat fortegn er en helt anden sag. Her skete den største etniske udrensning på europæisk jord nogensinde, da 20 millioner tyskere blev fordrevet fra deres fædrene jord, hvorunder 3 millioner mistede livet.

Alle disse betragtninger har dog ikke den store gennemslagskraft i medierne og er heller ikke medtaget i Palle Andersens bog. Men den sidste Holocaustbog har ikke set dagens lys, så der er tid nok til også at dyrke dette aspekt og især løfte Holocaust op til det, vi efter min mening, skal bruge det til, nemlig som levenrandør af materiale til at vise, hvordan vi mennesker og vore politikere var, er og kan blive i forskellige kulturbestemte situationer. Er et integreret Europa ikke det bedste værn mod et nyt Holocaust eller spirer hertil?

Køb et par eksemplarer af Palle Andersens bog til biblioteket eller til eget brug og brug den rigtigt.

I mangel af kilder er den ikke velegnet til traditionel gymnasiebrug, men enhver historielærer ved hvad en kopimaskine kan bruges til. Palle Andersen bruger selv kilder fra udmærkede

W. Hofer:  Nationalsocialismen. 1963/1978/.  Mangler man sider til opgivelserne i en svag klasse er der Anne Franks Dagbog ( Flere udgaver og oplag) og for en klasse med mere hårdføre og kvikkere  elever er der R. Hoess: Kommandant i Auschwitz . 1964. og  L.W. Wells: Dødsbrigaden. 1965.

 For den ambitiøse lærer er det en løsning at  starte med www.dchf.dk og se, hvad der sker. Andre kan som sædvanlig åbne rødvinen og drømme om pensionisttilværelsen i Sydfrankrig. Hvem er på vej?

 

Klavs Verholt


Tilbage til Læs og Lær

Tilbage til hovedsiden