Det store kunstkup!

Mange har spurgt mig : " Hvilken bog betragter du som dit største kup"? Det kan man ikke svare konkret på. Gennem 20 år som bogsamler og 15 år som antikvarboghandler har mange bøger været i mine hænder. Den profitjagende antikvar tænker på den overraskende opdagelse i et dødsbo eller et auktionskøb, medens jeg mere glæder mig over de bøger, jeg kan bringe op i privaten. En af mine skatte er udstillingskataloget fra " Entartete Kunst " d. 19. Juli 1937. 32 sider og købt for 6 kroner i 1970érne sammen med udstillingskataloget fra Den store Tyske Kunstudstilling 18.juli - 31. Oktober 1937. Det var 2 kroner dyrere. Begge udstillinger fandt sted i Munchen med Førerens besøg på Den store Udstilling som et iøjnefaldende udgangspunkt for den ariske races kultur- manifestationer. På den anden udstilling vistes tysk " Verfall-kunst". Efter 4 år ved magten var man kommet så langt, at der var et rigeligt udbud af den rette nationalsocialistiske kunst, og regimet ønskede nu at præsentere sit alternativ til den ("jødisk-dominerede") kunst, som var fremherskende i samtiden.

Sammenligner man de to kataloger falder størrelsen mest i øjnene. 32 mod 100 sider, men det er interessant, at den "Entartete Kunst" præsenteres med få billeder og megen tekst, medens den korrekte nazistiske kunst kun ledsages at de nødvendige tekniske oplysninger. Den taler for sig selv. Det gør det lille udstillingskatalog også, men det afbildede giver - udgiverne kunne deres kram - udseende af retarderedes frembringelser.

Er man interesseret i at se billederne er de foreviget på film. Danmarks Radio lavede for flere år tilbage en serie kaldet Fascismens Billeder, hvor man i 4 dele kan se eksempler på nazistisk kunst og der er lavet et teksthæfte hertil, som desværre er pinligt ringe. I Peter Frederiksens bog fra 1998, Det 3. Rige, kan man læse mere og finde flere oplysninger om kunsten og filmene herom.

Ploetz: Das Dritte Reich. Freiburg. 1983 har side 57 mere om den " Entartete Kunsts" skæbne.

Ideen med Den store Tyske Kunstudstilling holdt sig indtil 1939, hvor kataloget er udvidet i forhold til 1937 udgaven, men motiverne er de samme. Udstillingen var planlagt til at vare fra 16.Juli og indtil 15.Oktober, men jeg ved ikke om den blev forkortet på grund af krigens udbrud den 1. September.

1938 kataloget har jeg aldrig fået fat i, og det tog mig 15 år at finde kataloget fra 1939. Hvad kan man konkludere på det? Jeg vælger at tolke det som et tegn på sjældenhed. Vel at mærke den rette sjældenhed. En antikvarboghandler kan jo fristes til at skrive " sjælden" i en bog for derved at retfærdiggøre en høj pris og få kunden til at betale den. Men det sker jo ikke her i landet.

K.V. 20/2-1999.

Tilbage til Læs og Lær

Tilbage til hovedsiden