Anus Mundi

 ANUS MUNDI. AUSCHWITZ 1940-1945.

 Peter Langwithz Smith: Auschwitz. 448 sider. Gyldendal  2004.   349 kroner.

 

 ”N.N.....havde ret, da han i dag sagde til mig, at vi her ( Auschwitz) er ved Anus Mundi.”

Dette uddrag fra Auschwitz-lægen  Kremers dagbog karakteriserer  ”rædslernes rædsel” som værende verdens ende. Karakteristikken kom ikke fra hvem som helst, for den højkulturelle doktor vidste udmærket,  hvad han talte om. I den virkelighed, han deler med dagbogens læsere,  optræder både en omtale af Sonderaktioner – udvælgelse til /og gasning- samt  andre dagligdags hændelser så som nyt tøj, lækre retter, koncerter og en længe ønsket skilsmisse fra konen. Dette mærkelige univers, som kostede omkring 1,1 millioner mennesker livet,  er Auschwitz. Det mest berømte sted i Polen. Hvilket land med en turistattraktion baseret på det industrielle massemord.?

Fænomenet Auschwitz har omsider på dansk fået en udtømmende behandling som et originalt arbejde begået af en dansk gymnasielærer.

Det er med stor glæde jeg kan konstatere, at der på dansk de sidste to år er kommet 2 originale arbejder om nogle af de mest modbydelige nazistiske aktiviteter, nemlig Peter Smiths bog om Auschwitz og Torben Jørgensens: Stiftelsen. Bødlerne fra Operation Reinhardt. 2003. Begge kan anbefales på det varmeste. Isæt tak til Peter Smith fordi han har vadet rundt i menneskelig ondskab i en sådan grad, at kun de stærkeste har kunnet leve en normal hverdag ved siden af arbejdet med bogen på samme måde, som mange af de nazistiske bødler kunne myrde det ene øjeblik og lege med deres børn det næste. Mennesket er et fleksibelt væsen, hvad der er en af konklusionerne fra arbejdet med de totalitære systemers mordmaskiner.

Man kan undre sig over, at det tog 50 år førend de gode og udtømmende bøger om de nazistiske udskejelser så dagens lys, men historikerne arbejder langsomt og grundigt. Udforskningen af de sovjetkommunistiske mordsystemer er lige begyndt, så Bent Jensen når næppe at opleve værker af samme kvalitet, som dem, der er blevet publiceret om nazisternes uhyrligheder siden 1991, hvor Den kolde Krigs ophør skabte et mere ensartet syn på Hitlers regime. Som god dansk venstreorienteret skulle man i 70´erne og 80´erne fortælle og arbejde med de tyske storindustrielle, som via deres kontrol med Hitler havde fået skabt krigen og arbejdslejren Auschwitz, hvor virksomhederne kunne leje de billige slavearbejdere og derved øge deres egne profitter og desuden slippe for at udbytte deres tyske arbejdere alt for meget. Den begyndende forskning i det sovjetiske terrorsystem har vist, at det er problemstillinger så som  de bureaukratiske systemers dygtighed og mangel på etik samt den menneskelige ondskab eller afstumpethed, som giver de bedste svar på K.Z, Gulag og lignende. Det er diktaturet, som skaber problemerne,  ikke ejerforholdene til de store virksomheder. Tysklands største jordbesidder, som kun havde ringe tilslutning til 20.Juli-Folkene 1944 blev alligevel henrettet, som følge af udrensningen af de adelige og storindustrielle efter attentatet på Hitler.

 

Bogens 19 kapitler starter med begyndelsen og slutter med processerne mod SS`erne. Selv for en hærdet Auschwitz-mand som jeg var der mange nye oplysninger. Nogle kan måske finde det interessant at læse om den tekniske del af massemordet. Andre kan reflektere over, at havde Auschwitz været i sving i dag , ville den have fået topkarakter  hos Bjørn Lomborgs Institut for miljøvurdering. I Auschwitz forskedes der også i at udnytte ressourcerne optimalt. Tøjet blev repareret og genbrugt, der var forsøg med biogas -  råvarer : lig  – det afsmeltede menneskefedt blev brugt som brændsel i krematorierne og i de åbne liggruber, og tandguldet blev brugt til at finansiere udryddelsessystemet  og købe råvarer i Sverige og andre neutrale lande. I Auschwitz findes en fotostat af et brev fra den centrale SS-Tandlæge i Berlin , som tidligt i Auschwitzs historie meddeler kommandanten , at SS-Tandlægerne  ikke vil have mere tandguld og tandarbejder tilsendt, da de nu har nok til de næste ti års forbrug og ikke kan se meningen med at samle til lager. Så dårlige tænder havde SS´erne heller ikke.

Var det nu så slemt at være i Auschwitz ? Et af Peter Smiths rklærede mål med bogen er at modbevise den såkaldte ” Auschwitz-Løgn”  Nogle af ny-nazisterne mener, at der bare var tale om en almindelig lejr for fjender af staten. I dag mener forskerne, at 1,3 millioner mennesker blev slæbt til Auschwitz, hvoraf de 200. 000 overlevede primært fordi de blev flyttet til andre lejre i perioden. 1500 blev løsladte og ca. 500 flygtede. Af de myrdede udgjorde jøderne de 950.00 og polakker 75.000.. For de jødiske ofres vedkommende  blev kun 100.000  registrerede , medens 10.000 polakker også myrdedes anonymt og diskret. Alle tal må betragtes som minimumstal . For at klare denne mordfabrik var der omkring 3500 SS´ere ” på arbejde” hver dag. I alt kendes navnene på  ca. 7.200 SS´ere, som var i Auschwitz 1940-45. Det må vel siges at være en ringe trøst, at der i de tre dødslejre under Operation Reinhardt - Treblinka, Sobibor og Belzec-  blev myrdet 1,7 millioner mennesker, hovedsageligt jøder. Det tog under et år med et SS-personale på omkring 20 ” på arbejde” ad gangen samt omkring 100 ukrainske hjælpere at nå disse fantastiske cifre. Har man endnu ikke fået nok af uhyrlighederne, bør man besøge KZ-Maidanek nær Lublin, hvor næsten alt er bevaret fra dengang nazisterne myrdede løs. Oplevelserne her får Auschwitz til at ligne en sommerferieudflugt til Himmelbjerget. 

Peter Smith er lektor ved Esbjerg Statsskole i tysk og dansk. Det rummer visse iøjnefaldende fordele, og også nogle ulemper.  Han kan tysk og har lavet arbejdet for alle os andre med at gennempløje den tyske litteratur for oplysninger til bogen. Selvom hovedværkerne er oversatte til engelsk er det klart, at centrum for det hele må ligge i Tyskland. Arbejdet som tysklærer har imidlertid medført, at Peter Smith næsten konsekvent anfører de tysksprogede udgaver i sine litteraturhenvisninger. I dagens virkelighed ville bogen vinde i anvendelse ved at bruge de engelske versioner og i nogle tilfælde findes værkerne i danske oversættelser.

En anden ulempe, som måske kan anses for en fordel, er, at Peter Smith helt klart anfører, at bogen er en beskrivelse og ikke et perspektiverende eller analyserende værk. Hvor tidligere danske aktører på nazisme-markedet med gode tyskkundskaber i 70´erne og 80´erne  ofte har været præget af marxismens forvirrende budskab, gælder det ikke her, hvor vi får en Auschwitz-Bog, som snarere er et Auschwitz-Leksikon. Der er ikke det fænomen i lejren, som ikke får en god beskrivelse med på vejen. Som historielærer er jeg på en måde glad for at bogen kun er lavet som en opslagsbog om, hvordan det var i Auschwitz. Den enkelte historielærer kan selv udlægge teksten ud fra det hav af oplysninger, som anføres i teksten. Som ikke-historiker har Peter Smith klogeligt undgået at begive sig ind på fjendens territorium. Det er imidlertid lidt trist, at den person, som har samlet så mange oplysninger, ikke giver et bud på, hvad man kan bruge ” fænomenet Auschwitz” til. Auschwitz blev anlagt som et nødvendigt led i germaniseringen af de tidligere vestpolske og senere polske provinser og spørgsmålet er, om jødeudryddelserne her var et sekundært problem – pladsmangel – eller om nazisterne var konsekvente anti-semitter. Denne diskussion synes jeg mangler mangler i denne bog, som ikke vil tage stilling, men kun vil redegøre.. Det er både bogen styrke og svaghed.

Alt taget i betragtning hilser jeg bogen meget velkommen. Den relativt høje pris kan let retfærdiggøres med de store mængder oplysninger, det fantasifulde og smukke ydre samt det fine lay-out. Skulle en påholdende dansk gymnasielærer ikke selv kunne anskaffe sig bogen , kan man vel få skolen til at betale. Trods alle indvendinger fortjener den velskrevne bog en stor udbredelse.

 

Klavs Verholt

August 2004