Danmarkshistorie

Tilbage til katalog hovedsiden

Sidst opdateret den 16. December 2012


Bøger relateret til besættelsen 1940-45 findes under grupperne Danmark under Besættelsen (87) samt  Frikorpset ( 89)

Øvrige bøger findes under grupperne 161-165. Oldtid – Nyeste Tid.

 

Inge Skovgaard-Petersen m.fl.: Danmarkshistorie. Heerupudgaven. Bind 1. 1977. Karton. 580 sider. 150 kr.

Gamrat, Ladewig-Petersen, Hørby & Venge: Danmarkshistorie. Heerupudgaven Bind 2a+b til 250 kr,

Knud J.V.Jespersen: Danmarkshistorie.3.  Heerupudgaven. 374 sider.Karton.  1989. 175 kr.

Ole Feldbæk: Danmarkshistorie. Heerupudgaven. Bind 4.   1982.  383 sider. Karton. 200 kr.

Vagn Skovgaard-Petersen: Danmarkshistorie. Bind 5. Heerupudgaven. Karton. 448 sider. 1988.  175 kr.

Lorenz Rerup: Danmarkshistorie. Heerupudgaven. Bind 6. 441 sider. 1989.  175 kr.

Niels Finn Christiansen m.fl.:  Danmarkshistorie. Bind. 7. Heerupudgaven. 479 sider. 1988. 200 kr.

Hellesen & Tuxen: Historisk Atlas. Danmark. Gad. 1988. Karton med smudsomslag. 300 sider. Folioformat. Pænt ex. 400 kr.

Rudi Thomsen (Red): Historien. Gyldendals Opslagsbog. Karton med smudsomslag. 1376 spalter + 46 sider register. ca. 1985. 150 kr.

Olaf Olsen (Red): Gyldendals og Politikens Danmarkshistorie. Bd. 12-14. Grå kartonbind. 1993. a 50 kr pr. stk.

Alstrup & Olsen: Dansk kulturhistorisk Opslagsværk. 1-2. Blå hellærredsbind. 1084 sider. 1991. 400 kr.

Det Kongelige Danske Landhusholdnings-Selskabs Skrifter. Nye Samling. Første Bind. 522 sider + diverse kort.  1808. Ganske flot ex. 500 kr.

Leo Tandrup: Folkedrabet. 158 sider. 1987. 75 kr.

Peder Wiben (Red): Historie. Didaktik.  256 sider. 2009. 150 kr.

Weinrich & Nielsen: Kulørt historie. Historieformidling. RUC. 181 sider. 1998. 125 kr.

Flemming Schmidt m.fl.: Portal. Danmarkshistorie. Karton. 325 sider. 2008. Som ny. 250 kr.

Hugo Matthiessen: Hærvejen. En tusindårig vej. 133 sider + plancher. 1961. Halvshirtingsbind Pænt ex. 65 kr.

Hugo Matthiessen:  De kagstrøgne. 115 sider. 1964. Indb.  65 kr.

Festskrift til Kristian Erslev. 700 sider. 1927.  125 kr.

Kristian Erslev: Historiske afhandlinger 1-2. 383+348 sider. 1937.  150 kr.

Festskrift til Johan Hvidtfeldt. Lærredsbind. 1970. 515 sider. 85 kr.

Wegener Friis & Midtgaard (Red): Diktatur og demokrati. Festskrift til Kay Lundgreen-Nielsen. 346 sider. 2010. 125 kr.

Ellen Jørgensen: Historiens studium i Danmark i Det 19. Århundrede.  251 sider. 1943. Enkelte understregninger. 50 kr.

Anders Røhr (Red): Historisk Atlas. Politikens verdenshistorie 1987. Karton. 149 sider. Med register. 100 kr.

C. Rosenberg: Nordboernes Aandsliv fra Oldtiden til vore dage. 1-3. 1878-1888.  501+675+588 sider. 3 meget flotte halvlæderbind. Pænt sæt  500 kr.

Dalhoff-Nielsen: Nordiske frivillige. Heri bl.a. danske i Finland 1918.  95 sider. 1944.  65 kr.

Alf Ross: Kommunismen og demokratiet. 2. olag. 32 sider. 1946. Lidt nusset.   45 kr.

Slægter. Skjolde. Steder. festskrift til Knud Prange. 291 sider. 1990.  75 kr.

Hans Kryger Larsen: Erik Arup. 74 sider. 1976. 50 kr.

 

Claus Bryld m.fl.: At formidle historie. Vilkår, kendetegn og formål. RUC 234 sider. 1999. 100 kr.

Inga Floto: Historie. En videnskabshistorisk undersøgelse. 279 sider. 1996. 125 kr.

Inga Floto: Historie. Nyere og nyeste tid.  Videnskabernes historie i det 20. århundrede. 269 sider. 1985. Plastforstærket.  125 kr.

Christiansen & Manniche: Historiens ansigter. 168 sider. 1991. Plastforstærket. 65 kr.

Thorkild Kjærgaard: Den danske revolution 1500-1800. En økohistorisk tolkning. 2. udgave 335 sider. 1996. Enkelte understregninger. 125 kr. Originale store udgave 441 sider+ kort . 1991. 250 kr

1991 udgaven indstreget & tilskrivninger med tynd blyant.  100 kr.

Flemming Just: Landbruget, staten og eksporten 1930-1950. Disputats.  Hæftet med smudsomslag. 582 sider. 1992. 200 kr

John Erichsen m.fl.: På herrens mark. Stavnsbundet eller fri. Nationalmuseet. 128 sider. Svage brugsspor. 65 kr.

Helge Gamrath (Red): Fra tid til anden. Historiske og historiografiske afhandlinger. 383 sider.2002. 65 kr.

Engelstoft & Møller: Historisk Kalender. Bind 1 af 3.   412 sider. 1814. Tarveligt papbind. De to kobbere intakte. 350 kr.

Et Selskab (Udg):  Maanedsskrift for litteratur.  581 sider. bind 16. 1836. Tidsskriftet udkom 1829-38. Dette er bind 16 med blandt andet en større anmeldelse forfattet af H.C.Ørsted om realundervisningen. ( Pænt halvlæder)   250 kr.

Henri Goldstein (Red): Til et folk de alle høre.  Den jødiske minoritet i Danmark. 179 sider. 2005. 75 kr.

Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie. 1877 og 1879. ca. 400 sider hver . a´  100 kr.

L. Both: Natur og folkeliv i Danmark. 1-2. i et halvlæderbind ca.700 sider. 1875-76. 150 kr.

Gustav Henningsen: Fra heksejagt til heksekult 1484-1984. 139 sider. 1984. 200 kr.

Historisk Archiv. Et månedsskrift. Udg. Af Petersen & Granzow.  1871-1874 i 8 halvlæderbind samt bind 5 ny række 1881. Samlet 350 kr.

Kristian Erslev: Historisk teknik. Div. Udgaver. ( Alle ens). 65 kr. Også 1926 udgaven 1.+2 oplag.

Historisk metode i forskning og undervisning. Foredrag holdt på den nordiske fagkonference om historisk metodelære i Århus 20.-24. Juni 1965. 90 sider. S.  1966. 50 kr.

Erik Stubkjær: Udviklingslinier i Matrikelvæsenets historie med særlig henblik på samarbejdet med andre offentlige ejendomsregistre. Kompendium. A4 format 159 sider. 1969. 100 kr.

Rasmus Dahlberg: Den menneskelige faktor. Historiens svageste led.  381 sider. 2004. 125 kr.

Hemmersam, Poulsen & Weinrich: Historien fortalt. 266 sider. RUC 1998. 100 kr.

L.E.Fauerholdt Jensen: Mark sølv lybsk. Den lybsk-hamburgske penning. 96 sider. 1995.  85 kr.

Harald Jørgensen: Den civile centraladministration 1914-35. 210 sider. 1936. 65 kr.

Karen Schousboe: Bondedagbøger. Kilder til dagliglivets historie. Etnologisk Forum. 169 sider. 1980. 85 kr.

Gustav Rosendal: Historisk skoleatlas. ca. 1920. A4 format. Karton,. 17 sider. Brugsspor. ” indmad” dog i god stand. 50 kr.

Benito Scocozza: Om historie. En introduktionsbog. 131 sider. 1982. 45 kr.

                             Politikens bog om danske monarker. Karton. 224 sider. 1997. 100 kr.

Kristian Hvidt: Folkestyret i ti år og tegninger 1849-1999. 253 sider. 1999.  5 kr.

Henning Dehn-Nielsen: Statsministre i Danmark. Karton med smudsomslag. 246 sider. 1990. 75 kr..

Konflikt og Samarbejde. Festskrift til Carl-Axel Gemzell. 415 sider. 1993. 65 kr.

Middelalderstudier tilegnede Aksel E. Christensen. 337 sider. Hæftet med smudsomslag. 1966. 125 kr.

Festskrift til Troels Dahlerup 427 sider. 1985. 100 kr.

Festskrift til Povl Bagge. 400 sider. 1972. 100 kr.

Søfart. Politik. Identitet. Tilegnet Ole Feldbæk. 351 sider. 1996. 125 kr.

Larsen & Smitt: Introduktion til historie. Systime. 2005. 68 sider. 50 kr.

L.E.Fauerholdt Jensen: Mark Guld. Mark Jord. Leding. 150 sider. 1991. 100 kr.

 

                                              Almene Emner:

 

Søren Ehlers (Red): Historie og Lokalsamfund. En håndbog i formidling. A4 format. 142 sider. 1990. 100 kr.

Carl Gad:  Er vor kultur dødsdømt? Oswald Spenglers undergangsteori. 165 sider. 1923.  En del pletter.  65 kr.

Ludmilla Jordanova. 224 pages. London. 2000. 50 kr.

Ebbe Kühle: Historie. Hvorfor. Hvordan? En indføring i historisk metode og teori. 91 sider. Skive 1976 50 kr.

Brudholm & Mennecke: Efter folkedrab. En flerfaglig undervisningsbog. 246 sider. 2007. 125 kr.

Danske gesandter og gesandtskabspersonale indtil 1914.  493 sider. 1952. 100 kr.

Buttenschøn & Ries: Det sorte guld. Danmark og slaveriet. 63 sider. 2003.  65 kr.

Viggo Jonasen: Dansk Socialpolitik 1708-1998. 1998. 100 kr.

Scocozza & Jensen: Danmarks historie. Politikens etbinds. Indb. Med smudsomslag. 541sider. 2005. 250 kr.

A.D.Jørgensens breve v. Harald Jørgensen. Halvlæder. 485 sider. 1939. 100 kr.

Leo Tandrup: Ravn.  1-2.  Om Kristian Erslev. 1979. 250 kr.

                      Svensk  agent ved Sundet. Karton. 1971. 125 kr.

Kay Nielsen: Danmarks konger og dronninger. 1978. 85 kr.

Birgit Jenvold (Red): Danmarks Dronninger fra Danebod til Dorothea. Koldinghus 2000. 92 s. 85 kr.

Palle Lauring: Reges Daniae. Danske konger på mønter og medaljer. 1961, 65 kr.

Det Kgl. Danske Udenrigsministerium. 100 år som departement. Helbind. 1870. 175 kr.

Per Grau Møller: Fra landsby til soveby. Landbebyggelsen og dens økonomiske og kulturlandskabelige forudsætninger på Fyn 1770-1965. 1990. 150 kr.

Troels-Lund:  Historiske Fortællinger. 1-4. Halvlæder. 1912. 250 kr.

Poul A. Jørgensen: Hvad er historie. 163 sider. 1980. 45 kr.

Eichenberg & Jespersen: De grønne bølger. Træk af natur- og friluftslivets historie. 480 sider. 1986. 100 kr.

Kristof Glamann: Time-Out. Et Essay. 128 sider. 1998. 45 kr.

Kai Aalbæk-Nielsen: I tidens fylde. Et opgør med historien. 272 sider. 1989. 65 kr.

Jens Henrik Tiemroth: Erslev-Arup-Christensen. 122 sider. 1978. 50 kr.

Storebælt i 10.000 år. Mennesket, havet og skoven. Storebælt publikationerne. Indb. Med smudsomslag. 1997. 250 kr.

Palle Lauring: Danmark i Skåne. Indb. Med smudsomslag. 210 sider. 1999.  65 kr.

Palle Lauring: Danmarks Historie. Grønt helshirting. 1971.  100 kr.

Palle Lauring: Dronninger og andre kvinder i danmarkshistorien. 205 sider. 1989. 75 kr.

Palle Lauring: Danmarks konger. 22 sider. 1990. 75 kr.

Palle Lauring: Danmarkshistoriens Her skete det. Karton. 592 sider. 1998. 125 kr.

Palle Lauring: Historiske portrætter. 231 sider. 1960. Uopskåret. 50 kr.

Grandjean: Danske gilders segl. I mappe. 147.  150 kr.

                 Danske herreders segl. I mappe. 1946.  Lille del af højre hjørne af mappen mgl. 175kr

Erik Arup: Danmarkshistorie. Blå helbind. 1961-67. 1-4. 350 kr.

Hans Kryger Larsen: Erik Arup. En historiografisk undersøgelse af Arups videnskabs og historiesyn 1903-1916. 1975.  75 sider. 50 kr.

Festskrift til Astrid Friis. På 70 årsdagen. 1963. 326 sider. 65 kr.

Torben Grønnegaard Jeppesen: Dannebrog på den amerikanske prærie. Karton. 278 sider. 2000. 125 kr.

Bjarne Stoklund: Bondegård og byggeskik. Karton. 95 sider. 1972. 65 kr.

Hedeager & Schousboe(Red.): Brugte historier. Ti essays om brug og misbrug af historien. 261 sider. 1989. 50 kr.

Rasmus Pedersen Thestrups stambog. 100 sider. Uopskåret. 1972. 65 kr.

Hvad skal det nytte. Historisk forening ved Århus Universitet. 1969. Hæfte med blandt andet en specialefortegnelse. 45 kr.

Anna Marie Terp: Kvindebevægelsernes historie i nyere tid. 1973. 84 sider. 30 kr.

Herluf Nielsen: Kronologi. Karton. 86 sider. 1967. 40 kr.

Billeder af berømte danske mænd og kvinder der have levet i tidsrummet fra reformationens indførelse indtil kong Frederiks VII´s død. Med text af P. Bind 2 alene. 1868. Lidt nusset/slidt. 285 sider. 50 kr.

Albert Fabricius: Danske Våbenbrevslægter. S. Indb. 35 sider. 1941. med dedikation. 40 kr.

Lindqvist m.fl.: Grav hvor du står. Håndbog i at udforske et arbejde. 1982. 238 sider. 65 kr.

J. Steenstrup:  Den danske kvindes historie. Reporudgave m.v. Karton. 1982. 135 kr.

Thiset & Wittrup: Nyt dansk adelsleksikon. Indb. 1904. Våbentavlerne mangler.  850 kr.

Antoniewitz: Danske patricier-slægter. 1-2. 1956-79. Hæftet & Indb. 350 kr.

Clios døtre gennem 100 år. I anledningen af historikeren Anna Hudes disputats 1893. 1993. 125 kr.

Søren Nancke-Krogh: Af jord er du kommet. Danskerne som jordbrugere gennem 6000 år. 1982. 65kr

Troels Fink: Fem foredrag om Dansk Udenrigspolitik efter 1864. 82 sider. 1958. 50 kr.

Poul Borchsenius: Historien om de danske jøder. Hæftet med smudsomslag. 1969.  100 kr.

Valdemar Dan Jensen: Turist i Europa i gamle dage. Med smudsomslag. 208 sider. 1974. 100 kr.

Fridlev Skrubbeltrang: Det danske landbosamfund 1500-1800. 1978. 150 kr.

J.Boisen Schmidt: Fra Danehof til Folketing. Statsforfatningerne. Kilder. 1963. 75 kr.

Kirstine Damsholt m.fl.: Bondens land. Nationalmuseet. A4 format. 1988. 60 kr.

N.H.Frandsen: Historiske Specialer  -   en bibliografi.  1978. 100 kr.

Hal Koch & Aage Falk Hansen ( Red): Dansk Dåd. 1-3. Halvlæder. 1945? ( En stor portion dansk højskoleromantik) 125 kr.

Bent Jørgensen: Stednavne og samfærdselshistorie. 1979. 85 kr.

S. Ankjær: Geografisk-Statistisk Håndbog. 1-2. 1858. 250 kr.

Vedel Simonsen: Familie-efterretninger om de danske Ruders..adelsslægt. 2. Hefte. 274s. Halvlæder.Odense.1845. 250 kr.

Den jyske historiker: Fejekosten og Surdejen. Civiliseringsprocesser i Europa 1200-1800.

 1983. 75 kr.

Elberg & Guldberg: Hjemstavn. Studier i det regionales betydning i kultur og kunst. 159 sider. 1997. 85 kr.

Beth Grothe Nielsen: Letfærdige qvindfolk. Om Gisle Nielsdatter og andre barnemordersker. 1982.  85 kr.

Johannes Steenstrup: Historieskrivningen. Halvlæder. 1915. Enkelte gamle biblioteksstempler. 50 kr.

Jens Chr. Manniche: Den radikale historikertradition. 437 sider. 1981.  150 kr.

Bent Østergaard: Indvandrernes danmarkshistorie. Karton. 1983.  125 kr.

Torben Peter Andersen:  Produktion og samfund. Danmark og Nordens historie. Fundamental Historie. Marxistisk afart. 1978. 125 kr.

Manufakturhandelens Historie. 1651-1888. Halvlæder. 1887.  200 kr.

Alfred Jeppesen: Rejseliv i Danmark. Fra oldtidsvej til dampskibsfærge. Med smudsomslag. 1978. 50kr

Hans Kryger Larsen: Merkantilismen i dansk historievidenskab 1890-1940. Med smudsomslag. 1983. 75 kr.

Hofman-Bang:  Jens Sørensen og Maren Nielsdatter. Indb. 1927. 75 kr.

R.W. Bauer: Calender. Karton. Nytryk 1961.  125 kr.

Olsen & Skougaard: Dagbogen 2. Sept. 1992. Karton. 194 sider. 1993. 50 kr.

Det store i det små. Lokalhistorisk Afdeling. 25 år. 1997. 352 sider. 125 kr.

Hans Heeland: Skomageriets og skotøjshandelens historie i Danmark.  1926. 175 kr.

Albert Fabricius: Danmarks Adel. Disp.  185 sider. 1946.  Svagt nusset. 85 kr.

Esbern Jespersen: Vi søgte slægtens spor. 135 sider. Uopskåret. 1976. 50 kr.

Mogens Seidelin ( Udg): Mindre familier samt enkeltpersoner med efter-  eller mellemnavnet Seidelin. Karton. 80 sider. 1988. 75 kr.

L.V.Birk: Sukkerets historie. 1909. 240 sider. Blankt omslag. 90 kr.

Johannes Steenstrup: Historieskrivningen. Dens udvikling gennem tiderne, dens væsen og formål. Halvlæder. 1915. 240 sider. Repareret ved ryg. Gammelt skolestempel. 85 kr.

Kai Aalbæk-Nielsen: I tidens løb. Eksistentiel pædagogik og historisk eksistens. 303 sider. 1975. Med stempel. 50 kr.

Håndværkets Kulturhistorie. 1-4. Indbundet med smudsomslag. 1982. 375 kr.

H.P. Clausen: Hvad er historie. BLB. 164 sider. 1963. 65 kr.

Michel de Certeau: Spor af historien. Essays om historiefilosofi og samfund. 183 sider. 1975. 50 kr.

Isager & Lassen ( Udg.): Resens Atlas. Gotland. 105 sider. 1993. 75 kr.

Jacob Isager ( Udg): Resens Atlas. Fyn. 355 sider. 1984. 150 kr.

Susanne Lykke Nielsen ( Red.): Peder Hansen Resen: Atlas Danicus VI D. 205 sider. 1987. 150 kr.

Svend Larsen: Graabrødre hospital og kloster i Odense. 280 sider. 1939. 150 kr.

Hans Müller: Fundamental historie. Alfabetisk opslagsbog.  543 sider. 1975. 50 kr.

Hans H. Worsøe: Slægtshistorie. Politikens håndbog. Karton.264 sider. 2005. 150 kr. 1997 udgave til 125 kr.

Middelalder, metode og medier. Festskrift til Niels Skyum-Nielsen. 482 sider. 1981. 100 kr.

Festskrift til Troels Dahlerup. 427 sider. 1985. 75 kr.

Jens Henrik Tiemroth: Arslev. Arup. Christensen. 122 sider. 1978. 65 kr.

Faye Jacobsen & Løkke: Familieliv i Danmark 1600 til 1980érne. 233 sider. 1986. Med skolestempel. 85 kr.

 

 

 


Denne rubrik er under stadig udbygning.

Bemærk: Som faghistoriker kan jeg altid på stående fod oplyse om jeg har en bog indenfor denne gruppe på lager. Send en e-mail til antikvariat snabel-a tiscali.dk og spørg.

 

Klavs Verholt

Tilbage til katalog hovedsiden