Psykiatri, psykoanalyse. / Psychiatry, psychoanalysis

Tilbage til katalog hovedsiden

Sidst opdateret 16. December 2012


Robert Campell:  Psychiatric Dictionary. Cloth with d.j. N.Y. 1996. 175 kr.

Psykiatriske behandlingsmetoder.  En oversigt.  42 sider.  1944. 35 kr.

Niels Pedersen: Cannabis, hash og marihuana. Et samfundsproblem. 1973. 100 kr.

Bleuler: Lehrbuch der Psychiatrie. Indb. Med smudsomslag. 6 Auflage. 1937. 150 kr.

M. Lomholt: Børnepsykiatri. Indb.  1965.  45 kr.

Aksel Bertelsen & Ole Sylvester Jørgensen: Psykiatrisk ordbog. GB 327 sider. 2001. 100 kr.

Jan Kåre Hummelvoll: Helt – ikke stykkevis og delt. Psykiatrisk sygepleje. 2. danske udgave baseret på den 5 norske udgave. 1998. 693 sider. Hæftet. 200 kr.

Mogens Hansen ( Red.): Psykisk Udvikling. En artikelsamling. 1970. 50 kr.

Karin Barre: Billeder af psykiatrien. 1989.

Einar Geert-Jørgensen: Sinds sund. Sinds lidende. 109 sider. 1963. 35 kr.

Søren Hertz: Børne- og ungdomspsykiatrien. Nye perspektiver og uanede muligheder. 357 sider. 2008. 150 kr.

Jens Evan Schmidt: Reaktive psykoser. 75 sider. 1981. 50 kr.

Nils Chr. Gulmann: Praktisk Gerontopsykiatri. 264 sider. 1994.  75 kr.

Borgny Rusten: Drengen i Ingenmandsland. En bog om infantil autisme. 56 sider. 1985. 65 kr.

Anna Henriksen: Lidelse og håb. En manio-depressiv psykose 71 sider. 1985?  40 kr.

Annette  Wiborg: Jeg er gal. Ni personlige beretninger om kampen for et liv. 163 sider. 1984. 50kr

Carole Smith: Det fortryllede slot. En drengs flugt ind i personlighedsspaltning- som værn mod en grusom opvækst. Virkelighedens Verden. Karton. 392 sider. 1999. 65 kr.

Per Ankjær: Sjælehjælp. Psykologisk vækst hos mennesker i den psykiatriske institution. 103 sider. 1975. 45 kr.

Basse & Kristensen: Håndbog for psykiatribrugere og pårørende. Kend dine rettigheder. 2. reviderede udgave. 564 sider. 2006. 125 kr.

Lisofsky & Mattejat: Børn som pårørende til psykisk syge. 185 sider. 2000. 65 kr.

Clarence Crafood: Udviklende fortrolighed. Tanker om kontaktspersonfunktionen. 227 sider. 2004. 125 kr.

Haugsgjerd & Engelstad: Seks samtaler om psykiatri. 173 sider. 1977. 45 kr.

Bodil Graae: Indlagt på lukket afdeling. Tyve kvinder fortæller. 177 sider. 1978. 50 kr.

Karsten Gronemann: Psykiatri. En grundbog. 220 sider. 1985. 60 kr.

J. Riising (Red): Kortfattet lærebog i neuroser. Udgivet af lægeforeningen. 239 sider. 1955. 50 kr.

Einar Geert-Jørgensen: Sinds sund. Sinds lidende. 109 sider. 1963. 50 kr.

Haugsgjerd & Engelstad: Seks samtaler om psykiatri. 173 sider. 1977. 45 kr.

Jarl Jørstad: Sådan er livet- sådan er du og jeg. 221 sider. 1988.  60 kr.

Bodil Graae: Indlagt på lukket afdeling. Tyve kvinder fortæller. 177 sider. 1978. 50 kr.

Kirsten Sørrig: Oluf Martensen-Larsen: Forstå dit ophav og bliv fri. 222 sider. 1995. 100 kr.

Carl Jørgensen (Red): Sjælens Lægebog. Indbundet. 1946. 595 sider. 65 kr.

Fog & Hermann: Afatiske sprogforstyrrelser. 135 sider. 1967. 50 kr.

C.Lange: Om sindsbevægelser. Et psyko-fysiologisk studie. Nytryk. 1985. 91 s. 50 kr.

Brown & Pedder: Introduktion til Psykoterapi. En studiebog. 245 sider. 1982. 60 kr.

Lene Lier ( Red.): Børnepsykiatri. 2. udg. 1998. 150 kr.

John B.Nielsen: Psykiatrisk Ordbog. Karton. 160 sider. 1973. 50 kr.

Jan Kåre Hummelvoll: Helt. Ikke stykkevis og delt. Psykiatrisk sygepleje. 534 sider. 1995. 100 kr.

Vibeke Dahl: Forløbet af psykiske lidelser i barnealderen. Disp. 1965. 100 kr.

Lise Østergaard: Testmetoden: Intelligens. Personlighed. Diagnose. 1975. 50 kr.

Axel Arnfred: Uvante ord om kropsterapi og psyke. 1992. 75kr.

Jens Knud Larsen: Skizofrenierne. 1976. 45 kr.

Johan Keller: Abnorme eksistensen. Billeder fra virkeligheden. 104 sider. 1918. 40 kr.

Nils Chr. Gulmann: Praktisk geronto psykiatri. 1990.  85 kr.

Johan Cullberg: Krise og udvikling. 3. udg. 1988. 50 kr. 4. udgave. 1995. 65 kr.

Marianne Cederblad: Børne og ungdomspsykiatri. 1976. 60 kr.

Gunner Gamborg: Spor der slynger sig sammen. Aktivitetsproblemer og psykiatrisk ergoterapi.

1991.    65 kr.

Nils Antoni: En bog om Nerver. 374 sider. 1947.   65 kr.

Knud H. Krabbe: Nervelidelser og vækstforstyrrelser i barndommen. Indb. 1947.  50 kr.

Knud Hermann: Om psykiske funktioner ved intracranielle svulster. Disp. 1944. 75 kr.

Erik Strømgren: Depressive tilstanden.  53 sider. 1976. 25 kr.

        Pkiatriske behandlingsmetoder. En oversigt. 24 sider. 1941. 30 kr. 2. udgave 1944.  41 sider. 45 kr.

                          

E Busch: Nervesystemets traumatologi. Karton. 1945.  50 kr.

Pedersen & Knudsen: Er du da sindssyg. En montage. 1987. 45 kr.

Einar Kringlen: Psykiatri. Karton. 540 sider.  Bergen. 1972.  125 kr.

Tollak Simes: Det taknemmelige sind.1975.  85 kr.

                       Det sunde sind.Psykoterapi og livssyn.. 1967. 45 kr.

Ib Ostenfeld: Psykiatriske sygdomsbilleder.  1987. 65 kr.

                    Det besjælede univers. 195 sider. 1948. 50 kr.

                    Det indre lys. 186 sider. 1975. 65 kr.

                  Psykoide tilstande. Træk af det vegetative nervesystems Psykologi. 63 sider. 1969. 45 kr.

                   Psykiatrisk begrebslære. 300 sider.  1972.  65 kr.

                     Psykoide tilstande.  1969.  45 kr.

Georg K. Stürup: Krogede skæbner. 245 sider.  1951. Beskrivelse af psykiatriske patienter for fagfolk. Forside lidt nusset. Privatudgave. Nr. ex. 125 kr.

G.K. Stürup: Sindshygiejnens område &  Simonsen: Børnepsykiatrien og skolen. 62 sider. 1943. 45 kr.

H.Helweg: Mennesker og typer. 1973. 50 kr.

                 Søvnløshed. Et radioforedrag. 1940. 20 kr.

                 Sjælelige mekanismer.  5 psykologiske småafhandlinger. 1937. 40 kr.

                 Den retslige Psykiatri i kort omrids. Karton. 235 sider. 1939. Et par understregninger. 65 kr.

H. Helweg: Søren Kierkegaard. En psykiatrisk-psykologisk studie. 393 sider. 1933. 125 kr.

H. Helweg: Den retslige psykiatri i kort omrids. 2. udgave. 1949. Indb.   240sider. 75 kr.

H. Helweg: H.C.Andersen. En psykiatrisk studie. 2. udgave. 187 sider. 1954. 75 kr.

Reiter: Neuroserne og deres behandling. 1945. 90 kr.

           Læren om neuroserne. Karton. 1951.  Enkelte blyantsindstregninger) . 65 kr.

           Vejledning i psykotherepeutisk teknik. 1946. 60 kr.

           Christiern 2. Personlighed, sjæleliv og livsdrama. 260 sider. 1942. 85 kr.

           Sygdomsrisiko. Sindssygdomsbekæmpelse. 62 sider. 1942. 45 kr.

H.I.Schou: Nerveliv og kristenliv. 56 sider. 1950. 45 kr.

H.I.Schou: Religøsitet og sygelige tilstande. 122 sider. 1918 ?  Sjælelige konflikter. 132 sider. 1931. I et bind. 100 kr.

Magnussen: De ældres sind og sindslidelser. Gerontopsykiatri.3. udg. 1982. 60 kr.

E.Geert-Jørgensen: Sindslidende. Et psykiatrisk strejftog. 1963. 40 kr.

Godhed. Studier i anvendt agression.Tilegnet P.C.Petersen. 1974.

W.Pøldinger: Kompendium i Psykofarmakoterapi. 1967. 45 kr.

J.Schmidt: Psykiatriske forelæsninger.  Indb. 1939.  70 kr.

Stanley Cobb: Emotions and Clinical Medicine. Cloth. N.Y. 1950. 40 kr.

Chr. Heyerdahl: Sjæl og hjærne. Indb.1919. 75 kr.

Russel Trainer: Lolitakomplekset.  1957. 50 kr.

Samuel Pfeifer: tro og traumer. 165 sider. 1996. 65 kr.

Isaksson: Psykoterapi i en multiproblemfamilie. 1976. 25 kr.

S.  Haugsgjerd: Psykiatrien i nyt perspektiv. 1972. 50 kr.

Kirsten Sørrig:  Oluf Martensen-Larsen. Forstå dit liv. Psykiatrisk forskning. 1991. 50 kr.                                

J.    Larsen: Skizofrenierne. 1976.  45 kr.

Stanislav Grof: Den indre rejse. 3. LSD-Psykoterapi i teori og praksis. 1980. 135 kr.

                                                    1+2 a 125 kr. stk

Stanislav Grof: Den indre rejse 1-3. 1980.  350 kr.

 

E. Strauss: Psykiatrien i vor tid. Pocket. 1962.  30 kr.

                 Psychiatry in the modern World.. Karton. 1958. 30 kr.

Th. Lundbye: Et stemningslivs historie. 1937. 65 kr.

                      Psykiatriske sygdomsbilleder. 195 sider. 1987. 65 kr.

Gordon Allport: Personlighedens udformning. 1956. 40 kr.

Svein Haugsgjerd: Nytt perspektiv på psykiatrien.Oslo. 1979. 50 kr..

Jørgensen Ravn: Mit psykiatriske liv. Indb. 1977.  75 kr.

Jan Foudraine: Hvem er af træ..En vandring gennem psykiatrien. 1-2. 525 sider. 1973. 50 kr.

Niels Juel-Nielsen: Individual and Environment. A Psychiatric-Pschological Investigation of Monozygotic Twins Reared Apart. 292 pages. 1965. 150 kr. Med lidt af bagside musebidt:  100 kr.

Edw. Strecker: Basic Psychiatry. Cloth with d.j. N.Y. 1952. 40 kr.

I.Ostenfeld. J.Lumbye. Studier over maniodepressive tilstande. 1937.  65 kr.

Ruth Poort: Psykologien som tjener. 1965. 60 kr.

                   Psykologien og den religiøse verden. 1974. 60 kr.

                   Torne og tidsler. Fra en psykiaters arbejdsmark. 1976. 65 kr.

J.Takman: Ungdomspsykiatri. Halmstad. 1962. Indb. 20 kr.

E.Dein: Sct. Hans Hospital 1816-1966.  1966. English Text.  75 kr.

Vagn Zahle: Neuroser.  1956.  S. 45 kr.

              Neuroser og neurosebehandling. Indb. 236 sider. 1968. 50 kr. Indstreget med blyant. 35 kr.

Dickmeiss: Om psykiske lidelser i klimakteriet. Disp. 1940. 85 kr.

T.Sirnes: Det takknemelige sinn ( Psykiatrisk terapi.). Oslo. 1972.  40 kr.

Per Ankjær: Sjælehjælp. Psykologisk vækst hos mennesker i psykiatriske… 1975.  40 kr.

Mary Jane Ward: Ormegården. Fra sindssygens grænseland.1950. 45 kr. Pocketudgave 1973 til 35 kr.

Torben Jensen: Rejsen indad. Essays. 118 sider. 1981. 65 kr.

Per Vendsborg: Psykiske lidelser. 1-2. Indb. Med smudsomslag. 125 kr.

Koehler: Gestalt-Psykologi. Pocket. 1972. 60 kr.

Hinsie & Campbell: Psychiac Dictionar. Cloth. 790 pages. N.Y. 1960. 75 kr.

Schmidtbauer: Tre skridt fra livet. GB. 1985. 65 kr.

Villars Lunn: Tvesind. På sporet af en kreds i trediverne. 1986. 45 kr.

                     Afsind. På sporet af en uvirkelighed. 1987. 65 kr.

Ronald D. Laing:   Familiens politik. Rhodos. 1970. 50 kr.

                             Det spaltede selv. Fiolbib. 1970. 180 sider. 45 kr.

                             Livets kendsgerninger. 1976. 65 kr.

                             Oplevelsens politik og paradisfuglen. 140 sider. 1969. 60 kr. Indstreget ex.  25 kr.

Laing & Esterson: Familieliv. 11 undersøgelseraf normalitet, galskab og familie. Rhodos. 327 sider. 1974. 85 kr.

Flora Rheta Schreiber: Sybil. 259 sider. 1974 Navn på friblad. 100 kr.

H.S.Karlsen: Med ansigtet mod muren. En fanges optegnelser. Lidt beskadiget.238 sider. 1952. 45 kr.

David Cooper: Det levendes grammatik. Pocket. 110 sider. 1974. 45 kr.

Knud Krabbe: Livserindringer. 1956. 40 kr.

Viggo Christiansen: Hjærnesvulster. Indb. 1918. 40 kr.

Viggo Christiansen: Sindets lidelser. 88 sider. 1927. 60 kr.

W. Brain: Diseases of the Nervous System. Cloth. 1945.

Haring & Leickert: Wörterbuch der Psychiatrie under ihrer Grenzgebiete. Indb. 633 sider. Stuttgart 1968. 100 kr.

Wilson: Neurology. 1-2. Cloth. London. 1944. 65 kr.

Gowers: Disseases of the Nervous System. Vol. II. Cloth. London. 1893. 50 kr.

Fog & Hermann: Om neurologi. 1970.  40 kr.

Emma Vestergård: Encefalitis. Disp. 1949. 50 kr.

Alnæs & Johnsen: Psykoterapi. 1. Syndspunkter og metoder. Karton. Oslo. 1966. 45 kr.

Arild Faurbye: Psykiatrisk sygepleje. Indb. 275 sider. 1973. 65 kr.

Eugen Loewenstein: Nervøse mennesker. En lægmands tanker. 1922.40 kr.

Bjørnum & Rafaelsen: Psyko-Farmakologisk kompendium. 1974. 35 kr.

H. Nahem: Psychology & Psychiatry Today. A Marxist View. N.Y. 1981. 50 kr.

J. Wortis: Basic Problems in Psychiatry. Cloth. N.Y. 1953. 40 kr.

St. Cobb: Borderlands of Psychiatry. Cloth. Cambridge Mass. 1948. 65 kr.

Edm. Bergler: Neurotic Counterfeit-Sex. Cloth. With d.j. N.Y.1951. 50 kr.

John Searle: Minds, Brains & Science. N.Y. 1984. 40 kr.

Thorkil Vanggaard:  En psykoanalyses forløb. Uopskåret. 160 sider. 1987. 50 kr.

Karen Horney: Vore indre konflikter. 205 sider. 1967. 50 kr.

                                                            192 sider. 1950.  65 kr.

                       Neurotikeren. Kulturens stedbarn. 191 sider. 1949. 75 kr.

                       Nyt syn på psykoanalysen. 221 sider. 1949.  65 kr.

                       Hvad er neurose?. 205 sider. 1967. 50 kr.

                       Neurose og selvudfoldelse. 400 sider. 1971. 65 kr.

Karen Horney: Neurosis and Human Growth. N.Y. 1950. Cloth with d.j.  125 kr.

David Cooper: Psykiatri og antipsykiatri. 157 sider. 1971. 45 kr.

A.N.Leontjew: Problemer i det psykiskes udvikling. 1-2. 450 sider. 1971. 150 kr.

                                                                                     1-3. 1977. 710 sider. 200 kr.

Haugsgjerd & Engelstad: Seks samtaler om psykiatri. 1977. 50 kr.

Mary Barnes: Noget helligt.  158 sider.  1996. 65 kr.

                      To beretninger om en rejse gennem sindssygen. 427 sider. 1972. 75 kr.

H. Sjörring: Personality Structure and Development.  1973. 100 kr.

Marie Naevestad: The Colours of Rage and Love.  Paperbound with d.j. Oslo. 1979.

David Cooper: Psykiatri og antipsykiatri. 1971.  Med mange tilskrivninger. 20 kr.

Hjernemedicin. En bog om den giftige psykiatri. Amalie. 1988. 75 kr.

Mogens Ellermann: Forskole til psykiatri. 1965. 45 kr.

Per Ankjær: Sjælehjælp. Psykologisk vækst hos mennesker i den psykiatriske institution. 102 sider. 1975. 45 kr.

Rita Naabye: Neurosen der visnede. Kvindernes Bogklub. Karton. 120 sider. 1982. 50 kr.

Andersson & Bratt: Her bor de gale. Skuespil. 72 sider. 1978. 45 kr.

 

David Plante: Besværlige kvinder. Erindringer om tre. Jean Rhys.. 184 sider. 1988. 50 kr.

Er I rigtig kloge? En bog om kvinder og psykiatri. 368 sider. 1977. 60 kr.

Franz From: Drøm og neurose. 57 sider. 1968.  40 kr.

Tilleard-Cole & Marks. The Fundamentals of Psychological Medicine.  Cloth with d.j. 290 pages. London. 1975. 50 kr.

C.Lange: Om sindsbevægelser. Et psyko-fysiologisk studie. 90 sider, Nytryk 1985. 50 kr.

Pierre Janet: Den psykologiske lægekunst. 144 sider. Nytryk  1985?  50 kr.

Lone Hertz: Sisyfosbreve.  372 sider. 1995. Med dedikation. 65 kr.

Reisby & Skogemann: Karolines bog. Karton. 88 sider. 1988. 70 kr.

D.J.West: Psykisk forskning. Pocket. 245 sider. 1967. 40 kr.

Joanne Greenberg: I dette tegn. Pocket. 245 sider. 1975. 40 kr.

August Wimmer: Psykogene Sindssygdomsformer. Nytryk 1980. 136 sider. uopskåret. 85 kr.

Uddrag af Prof. Herholdts Dagbøger over Rachel Hertz`s  sygdomme i Årene 1807-1826 med tilføiede bemærkninger. Nytryk. 124 sider. 1987. 50 kr.

Holch & Fergo: Hvem er gale? Temabog om normalitet og sindssyge. 197 sider. 1981. Med stempel. 50 kr.

Mette Bauer m.fl. (Red): Er I rigtig kloge? En bog om kvinder og psykiatri. 368 sider. 1977.  50 kr.


Tilbage til katalog hovedsiden