Træer / Trees

Tilbage til katalog hovedsiden

Sidst opdateret 06. February 2011


Bøger om Kaktus orkideer og roser. Se venligst på www.bogtorvet.net

 

Olli Heikinheimo (Red): Träindustrill handbok 1-2. Helsingfors 1968. 1600 sidor. 1000 kr.

Hugh Johnson: Træernes bog. Helbind. 287 sider. 1975.  200 kr.

G.P.L.Brüel: Bidrag til det praktiske skovbrug. 2. afsnit. Halvlæder. 1904. 303 sider. 250 kr.

J.F.Hansen: Et afsnit af læren om skovbrugets økonomi. Halvlæder. 127 sider. 1877. 150 kr.

C. Jacobi: Forstwörterbuch. Deutsch-Französisch-Dänisch. 1907. Indb. Uden rygtitel. 250kr

Ole Glarbo: Træ. Teknisk Forlag. 1959. 50 kr.

J.E.V.Boas: Dansk Forstzoologi. Indb. 1896-98. 441 sider. Lidt nusset og lidt beskadiget. 125 kr.

                                                              1896-98. Halvlæder. Normalt ex. 175 kr.

                                                              2. udgave. 1923.  761 sider. Indb.  Svagt brugt 250 kr.

Træbranchens oplysningsråd. Diverse hæfter. : Træ & jul 1970, Træ er tradition 1964, Træ fra

skov og brug.1975, Sømand og købmand. 1977, Træskibet.1968, Træ og fest.1979. a. 30 kr

W. Kymmerly: Skovens rige. Stor indb. 1970. 65 kr.

E.Kiær: Blade af Træets historie. 1973. 90 kr.

Broder Bejer: Forstzoologi. Nucleus. 246 sider. 1979. 100 kr.

P. Thaarup: Klitplantagerne. 100 år efter plantningens begyndelse. Indb. 96 sider. 1953. 100 kr.

Gram & Jessen: Træer og buske i vintertilstand. Karton. 1960. 45 kr.

Helge Vedel: Træer og buske i landskabet. Karton. 253 sider 1985. 85 sider.

Forstlig Lommehåndbog. Udgivet af Dansk Skovforening. 1954. 85 kr.

J.P. Skovsgård: Tyndingsfri drift af sitkagran. Disp. 1997. 125 kr.

De forenede Papirfabrikker ( Udg) Dansk Papir. Tryksag. Ca. 20 sider. 1960? 35 kr.

Lorenz Smith: Læ, Hegns og smaaplantning. 100 sider. 1929. 100 kr.

Dansk Skovforening ( Udg.): Danmarks skove. Shirting. 616 sider. 1938.    350 kr.

O.G.Petersen: Forstbotanik. Pænt halvlæder. 1920. 375 kr. Halvlæder. 1908. 175 kr.

Rydbo & Hofsten: Skoven på kollisionskurs. 1984. 50 kr.

Folke Rydbo & Erland von Hofsten: Skoven og mennesket på kollisionskurs? 189 sider. 1984. 50 kr.

Kjeld Ladefoged. Skovrideren fortæller. 1982. 35 kr.

Axel S. Sabroe: Udenfor skovvejene. 221 sider. 1964. 50 kr.

Askgaard m.fl.. Skoven. Systime. 1988. 125 kr.

Fritzbøger & Møller (Red): Skovhistorie for fremtiden. Karton. 110 sider. 2005. 75 kr.

A.Howard Grön: Vore skoves fremtid. S. 1930. 35 kr.

Svensrud ( Ed): Forest Economics. Oslo. 1969. Shirting. 125 kr.

Træindustriens Fabrikantforening: Træ til gavn. Karton. 1972. 45 kr.

Aksel Thyssen: Danske forstkandidater.II. Bind. 1890-1945. Ryg løs. 1956. 100 kr.

Helge Vedel m.f.: Træer og buske omkring Middelhavet. 1977.  50 kr.

Danske skovdistrikter. Karton. 1911. 150 kr. 1924 til 100kr  1957. til 100 kr. 1961. til 85 kr

Agnar Barth: Bjørka. Oslo. 1949. 70 kr.

John Idorn: Træ. Naturens grundlag for et levende firma. DLH gennem 75 år. Bilingual. Indb. Med smudsomslag. 1984.  50 kr.

Vedel og Lange: Træer og buske i skov og hegn. Politikens Håndbøger. Med smudsomsl.1958/  1968.40 kr

Chr. Vaupell: De danske skove. Shirting. Nytrykket. 310 sider. 1986. 250 kr.

Howard Grøn: Skov og folk. 1926. 90 kr.

Van Melle: The Red Book of Trees. Wisconsin. 1948. Lille tværformat. 30 kr.

Skovens Folk fortæller. Forstlige erindringer II.  1990. 50 kr.

Villy Risør: Elefanter, teak og slangekys. Karton. 1962. Lille del af ryg mangler. 40 kr.

                  Løst og fast om træ og knast. Med smudsomslag. 1955. 90 kr.

                  Hårdt Træ. Orientering. Karton. 96 sider. 1952. 65 kr.

                  Undervejs med træmanden. Karton. 260 sider. 1957. 100 kr.

      

 

Axel Sabroe: Skoven set indefra. Pocket. 1970.  45 kr. Hæftet udg. 1966.  50 kr.

                    Rødgranens form og formål. Disp. 1939. 275 kr.

J. Søndergård m.f.: Regnskove. Karton. 1988.  100 kr.

C.D. Reventlow: A Treatise on Forestry. Hørsholm. 1960. 150 kr.

                          Den Zweckmässigen betrieb der Forsten. 1934. 125 kr.

A.Oppermann: Egens træformer og racer. 1932. 250 kr.

H.A.Henriksen: Die holzmasse der Buche. Bøgens vedmasse. Fugtskadet. 1953. 40 kr.

Skovloven. Kommentar til lov..1935. Landbrugsministeriet. 1970. 50 kr.

Sv. Andersen: Forests at Løvenholm, Djursland, Denmark, at present and in the past. 1984. 125 kr

And. Vevstad: Det begynte med Frognerseterskogen. Oslos skoger 1889-1989.Oslo 1989. 100 kr.

The last Redwoods and the Parkland of Redwood Creek. San Francisco. 1969. 50 kr.

Alan Mitchell: The Trees of Britain and Northern Europa. 1982. 50 kr.

Finn Helles: De danske småskove. 52 sider. 1965. 40 kr.

Oleg Polunin: Træer og buske i Europa. Indb. Med smudsomslag. 1978. 85 kr.

Sofus Franck: Skovens planteliv. Karton. 1927. 50 kr.

Johan Lange: Vore gamle kirkegårde og alleers træer. Særtryk.1970. 35 sider. 30 kr.

Ernst Tarouca: Freiland-Nadelhölzer. Anzucht, Pflege.. Pappband. Leipzig. 1913. 250 kr.

S. Werner: Danske skove og træer. 1948. 85 kr. Indb. Med smudsomslag.  100 kr.

Laumann Jørgensen & Nielsen: Nordsjællands skove gennem 200 år. Karton. 1964. 150 kr.

A.Howard Grön: Skovenes og skovbrugets historie. Kompendium 1-2. 1955. 150 kr.

M. Prodan: Messung der Waldbestände. Leinen. Frankfurt. 1951. 100 kr.

Carl Mar: Møller:  Træmålings og Tilvækstlære. Karton. 1951. Understreget. 100 kr.

                           Skovbrugets driftsøkonomi. 1. 1943. 125 kr

        

                           Untersuchungen über Laubmenge, Stoffverlust und Stoffproduktion des Waldes. Undersøgelser over løvmængde, stoftab og stofproduktion i skov..(Dansk resume). Disp. 1943.

280 seiten.+ Tafeln.   350 kr.

Oluf Hassing: Papir. Tekst plus 44 papirprøver.1947. Karton. 125 kr. Løs i ryg. 100 kr.

Tremasse og cellulose. I. Oslo. 1958. 50 kr.

Willy F. Hansen: Træer i byen. 1980. 70 kr.

L.A. Hauch: Danmarks Trævækst. II. Jylland og Sønderjylland. 1921.  75 kr.

Træ til gavn. Træindustriens fabrikantforening. Karton. 1972. 40 kr.                   

Mogens Andersen: Menneskespor i naturen. Skoven. 1979. 50 kr.

Kurt Harz: træer og buske. Clausen. 1980.

Jens Søndergaard: Tropernes regnskove. 1991. 85 kr.

A.R. Andersson: Skoven. På opdagelse i al stilfærdighed. 1963. 30 kr.

Kai Hoffmann: Den danske skov. 56 sider. 1944. 40 kr.

Dan Barton: The Bonsai Book. Paperbound with d.j. 160 pages London. 1990. 100 kr.

Kyuzo Murata: Four Seasons of Bonzai. 160 pages. Tokio 1997. 50 kr.

Christine Stewart: Bonsai. Indb. Med smudsomslag. 1988. 100 kr.

Samson: Bogen om  Bonsai. Karton. 168 sider. 1992. 100 kr.

Nori Kobayashi: Bonzai. Miniature Potted Trees. Paperbound. 175 sider. Tokio.1950. 50 kr.

Colin Lewis: Bonsai. ( Håndbogen om). Karton. 102 sider. 2002. 125 kr.

 

Erik Holmsgaard: Brænde og brændefyring. 78 sider. 1987. 65 kr.

Oluf Hassing: Papir.  163 sider + 44 papirprøver. Karton. 100 kr. 1955?

 

Tilbage til katalog hovedsiden