Dansk topografi, Vestjylland

Tilbage til katalog hovedsiden

Sidst opdateret 08. June 2014


Landet bag klitterne. 1-3. 1946. 100 kr.

Trap 5. Udgave. Ringkøbing Amt. 1965. .Kartonbind/ Helshirting med guldtryk. a´   125 kr.

Trap. 4. udgave. Ringkøbing Amt & Ribe Amt. 644 sider. Halvlæder. 1928. 100 kr.

Svend Cedergreen Bech: Vestjylland. GB. 416 sider 1990.  85 kr.

Tage Heft: Klitfolk. Langs Vestkysten fra Skagen til Sønderho.  237 sider. 1940?  100 kr.

Amtsudgaven af Danmarks Riges Breve. Ribe-Ringkøbing-Amter 1250-1322 og 1323-1332. v. C.A.Christensen. 282+68 sider i et hæftet bind. 1957.  75 kr.

Alfred Kaae ( Red): Fra vor del af landet. Udsendt af Ringkjøbing Landbobank 1961. 170 sider. 1961.  85 kr.

J.C.Hald: Ringkjøbing Amt. De danske Provinsers beskrivelse. Nytrykket. 291 sider 1981. 100 kr.

Thomsen & Ritter (Red): Vestjydske Fortællere. 16. udgave 2007. 168 sider. 50 kr.

Gorm Benzon: Sagnenes Danmark. Vestjylland. Karton med smudsomslag. 237 sider. 1984. 125 kr.

Gyldendals Egnsbeskrivelser. Vestjylland. Indb. Med smudsomslag. 1973. 50 kr.

Thyge Clausen: Stork, stork langeben. Vestjyder fortæller. 192 sider. 1985. 75 kr.

Vestjydske fortællere. 133 sider. 1994. Navn makuleret på friblad. 50 kr.

Vandmøller i Skjern og Egvad kommuner. Ringkøbing Amtskommune. 1987.84 sider A4 format. 125 kr.

J.J.Friis: Pengeskrinet. En strandingshistorie fra Jyllands vestkyst. 129 sider. 1982. 75 kr.

Vestjylland. Gyldendals Egnsbeskrivelser. Med smudsomslag. 1973. 50 kr. Uden sm. 40 kr.

Vagn Nygaard: Over havstok og sten. Fra Blåvand til Skagen. 100 sider. 1997. 50 kr.

En landsbydrengs og degns dagbog 1824-38. v. Povl Schmidt. Karton. 133 sider. 2003. 85 kr.

Amtsudgaven af Danmarks Riges Breve. Ribe-Ringkøbing Amter. 1250-1332. 1957. 100 kr.

Ringkøbing Amt. Vor hjemstavn i skildringer..1937. Kort mgl. Svagt slidt. 65 kr. Med kort. 150 kr.

Ringkøbing Amts Mejeriforening gennem 75 år. 1894-1969. Karton. 35 kr.

Bent Bågøe Anthonisen: Atlantvolden ved Ringkøbing. 1983. 150 kr.

Christensen, Poulsen & Smith: Dansk arbejde. Tyske befæstningsanlæg. Karton. 1997. 100 kr.                 

Morten Hahn-Pedersen: Fra Viking til borebisse. 50 generationer ved Vadehavet. 200 sider.2001. 100 kr.

Jørgen Selmer: Fromsseier. En københavnerplantage i Vestjylland. Karton. 112 sider. 1993. 65 kr.

Tougaard & Meesenburg: Den jyske vestkyst i flyfotos og kort.. Karton. Bygd. 1975. 50 kr.

G. Nielsen-Refs: En sære mennesk. Og andre vestjyske digte. 1978. 50 kr.

Arne Sloth Kristoffersen: Brovst som arbejderby. Karton. 359 sider. 2010. 125 kr.

Kaj Sønnichsen (Udg): Blåvandshuk Kommune. De første 25 år. Karton. 70 sider. 1995. 65 kr.

Carsten Teilman Hald: Vestjyske adelsfolk. Den Gjellerupholmske samling. 1966. 65 kr.

T. Tobiasen Kragelund: Folk og Markeder. Limer og Karbørster. 1956. 85 kr.

Frifelt & Kragelund: Os selv og de fremmede.  Dem Vester fra III. 1941. Øvre ryg repareret. 70 kr.

K. Møller: Sælsomt slynges de tråde.( Deltager i I.V.K. senere Hammerum Landbrugsskole). Uopskåret 1976. 65 kr.

Bjarne Stoklund: Gården fra Lønnestak. Nationalmuseet. 32 sider. 1969. 40 kr.

Erik Overgaard Pedersen: Ung i gamle dage VI. Samtaler med fem vestjyske redningsfolk. Bollerup. 79 sider. 2002. Som ny 65 kr.

Kr. Madsen: Man kom hinanden ved. Skildringer fra et fisker og strandfogedhjem i Agger 1910-20. Karton. 153 sider. 1975. 100 kr.

Christian Bollerup: Jenny Skomager…. Hvide Sande. 92 sider. 2003. En del understregninger med kuglepen. 35 kr.

Alan Hjort Rasmussen: Imellem molerne. Livsformer og erhvervsvilkår i Hvide Sande fiskeriet 1932-1982. Karton. 256 sider. 1982. 125 kr.

Christine Christensen: Vesterhavsfolk. En fortælling fra det gamle Blaavand. 126 sider. 1951. 125 kr.

Henning Poulsen:  Blåvand  Radio i 75 år. 48 sider. 1989. 50 kr.

Langs Jyllands Vestkyst. Dansk-engelsk-fransk-tysk tekst. Karton. Ca. 60 sider. 1977.  50 kr.

Niels Mølgaard: Kulturbilleder fra vestjydske egne. 1-2.  1950- 1953. 250 kr.

Kr. Bruun: Fra de grønne marker til de grå mure. Erindringsbilleder. 1961. 50 kr.

Martin Attrup: En landsbydegns erindringer. 1938. 65 kr.

Søren Noe-Nygård: Vinterskoleliv i Vestjylland. 1921. 70 kr.              

Jens Morbjerg Madsen: Klittens folk.. Mindre fra Thy-kysten 127 sider. 1980. 65 kr.

T. Tobiassen Kragelund: Tyendemarkeder. 1952.  100 kr.

Alan Hjorth Rasmussen: En udmærket bekvem fiskeplads. Årstidsfiskeriet fra Nymindegab og Holmslands Klit i 1800 årene. Karton. 312 sider. 2006. Som ny.  150 kr.

L. Mylius-Erichsen:  Svanejagt. Udvalgte noveller. 170 sider. 1988. 65 kr.

Henrik Have: Rakker. Om Anne Maria Grønning. 1980. 50 kr.

Trap. Danmark. 5. udgave. Ringkøbing. Amt. 1965. 150 kr.

Ringkøbing Amt. Vor hjemstavn i skildringer fra fortid og nutid.. 1937. 439 sider. 150 kr.

5 lange år. Beretninger fra Ringkøbing under besættelsen. Bollerup. 1984. 90 kr.

Ringkjøbing. Aarbøger:  1941/42, 1942/43, 1943/44, 1944/45, 1945/46, 1946/47, 1947/48, 1950/51, 1962/63, 1966/67, 1971/72, 1973/74, 1979.  40 kr. pr. årgang eller 3 for 100 kr. eller 8 for 200 kr.

Johannes Smith: Hotel Ringkjøbing. 1955.  40 kr.

                   

                           Rundt om Ringkjøbing. 1951. Med dedikation. 45 kr.

                           Nede og bade ved Ringkjøbing. 1934. 40 kr.

Helge Finsen: Ringkøbing set med en arkitekts øjne. 1953. 40 kr.

Poul Ellerbek: Ringkøbing set fra Østergade. 96 sider. 1989. 75 kr.

Sigurd Enggaard Poulsen: Landet bag hav. Omkring en fjord. Forside med kaffeplet. 1977. 50 kr.

Et par sange at synge i Ringkøbingforeningen. 1960.?   20 kr.

Land, by og Lanbobank. Ringkjøbing Landbobank 1886-1986. 60 kr.

Thomas Lange: Eventyrets land. Livets og naturen ved Blavandshuk. Nytrykket. 1981. 132 sider. 65 kr

Erik Overgaard Pedersen: Ung i gamle dage. III. Hjortedreng og ung karl. Bollerup. 1999.65kr

Jørgen Jørgensen: En vestjyde fortæller. 1960.  40 kr.

Gorm Benzon:  Sagnenes Danmark. 1984 Karton. 90 kr.

Agnete Therkildsen: Små glimt. Folk fortæller. 16. 1985. 35 kr.

Niels Mølgaard: Kulturbilleder fra Vestjydske egne. 1950. 150 kr.

Jørgen Jørgensen: En vestjyde fortæller. Kaffeplet på ryg.1960. 45 kr.

Michael Böss: Fra hus med åbne døre. Brudstykker fra udkanternes verden. 1993. 75 kr.

Jacobsen og Christensen: Nissum-Staten. 1955. Ryg repareret.  85 kr.

Dorte Margrete Rosenberg´s  Farvebog Anno 1752. Karton. Blåvandshuk. 1984. 75 kr.

Moustgaard & Damgaard: Garnfiskere. Fiskeri & Søfartsmus. 1974. 60 kr.

Kr. Madsen: Man kom hinanden ved. Skildringer fra et fisker og strandfogedhjem i Agger 1910-20. Karton., 153 sider. 1975. 100 kr.

Knud Bavngaard: Vandringer. Illus. af Leif Ragn Jensen.1968. 30 kr.

Kristensen m.fl. Vildmosearbejder. Karton. 1945. 125 kr.

Laurits Nielsen: Træk af Tjørring sogns historie. Karton. 1980. Svagt nusset i ryg. 100 kr.

Varde- en gammel vestjysk købstad. Karton. 1992. 65 kr.

Hostrup. Landsby i Sydvestjylland. Arkæologisk-etnologisk undersøgelse. 1981. 50 kr.

Har. Skodshøj: Stilde Plantage. Fra hedekrat til skov. Karton. 1961. 90 kr.

                       Houborg Plantage. I 100 år. Karton. 1966. 90 kr.

Andreas Steiner:  Erindringer fra Hjortmose. Privatbind. 1980. Stencileret udg. Pæn.  150 kr.

Niels Hedin: Bag heder og høje. 1915. 75 kr.

Ilskovs historie. 1988.  50 kr.

Alfred Kaae: Hover. Indb. Med foromslag. 1967. 150 kr.

F. Skrubbeltrang: Det indvundne Danmark. Hedeselskabet. 1966. Indb.150 kr.

Gullach: Ved Nissum Fjord. 1985. 60 kr.

Ib Hjaltason: Kaj Munks Vedersø. Tværformat. Ca. 40 sider. 1946. 65 kr.

S.A.Andersen: Geologisk fører over Holmsland klit. 1963. 50 kr.

A.Rasmussens Bogtrykkeri gennem 50 år. 1874-1924. 50 kr.

Værn af smukke danske huse af bygningskulturel værdi. Vestkysten: Nymindegab-Blaavand. Sognene Lønne, Henne, Ål, Oksby, Ho. 45 sider. 1970. 125 kr.

Lars Gjedsig: Frydendahl. Et halvt århundrede på havnen i hvide Sande.1983. 75 kr

Johs. Smith. I tidernes morgen. Små forløb med rod i Ringkøbing. 1947. 50 kr.

Knud Larsen: Vestjyske digte fra 2 snese år. 1980. 40 kr.

Gunnar Hansen: Tjele. Af et jydsk herresædes historie. 187 sider. 1982. 65 kr.

Vestjyder fortæller: 3, 5-13, 15-20.  A 35 kr/stk. Nr.1+ 2 fra 1965-6 til 50 kr./stk

Hardsyssels Årbog. Bind. 1962. 35 kr.Bind 33 +54. 1946+49+60. . a  45 kr pr. bind.

Hardsysselfolk I: Livet i byen. 1981. 50 kr.

Hardsysselfolk II. 1982. Gamle Vestjydske erhverv. 45 kr.

Hardsysselfolk III. Mennesker og hændelser.  1983. 45 kr.

Hardsysselfolk. V: Vestjylland. Sådan set. 1985. 107 sider. 45 kr.

Hardsysselfolk  IV. Ung i Vestjylland. 1984. 45 kr.

Søren Noe-Nygård: Den blå sten. Historier fra Hardsyssel. 1934. 50 kr.

Alfred Jeppesen: Fra heden til havet. Vestjyske skildringer. 1975. 75 kr.

C. Davidsen: Harboøre. 3. oplag 1941. 96 sider. 50 kr.

Øgelstrup. En gård i Råsted Sogn. Bind 2. Historie, sagn og fortællinger. 60 sider. 1992. 65 kr.

Karl Hansen: Det står i stjernerne. Historisk roman fra Jammerbugten.  Hæftet med smudsomslag.  204 sider. 1992. 100 kr.

Florian Martensen-Larsen: Ulykken på havet den 21.November 1893. Karton. 88 sider.1973. 125 kr.

Per Fischer Nielsen: Fra nødhavn til storhavn. Thyborøn Havns historie gennem 75 år. Karton .1989. 90 kr.

Damgaard & Moustgaard: Thyborøn mellem hav og politik. Karton. 110 sider. 1979. 65 kr.

Peter Nyholm Anthonisen: Thyborøn-fæstningen. 96 sider. 2001. 85 kr.

Knud Bistrup: Fra Lemvig og deromkring. 1973. 70 kr.

Turistforeningens Årbog. 1927. Vestjylland. Hardsyssel. 40 kr.

Robert Trojaborg: Jyllands Vestkyst. 1996. Dansk-Tysk tekst. 35 kr.

Svinkløv Badehotel. 75 år i den yderste klitrække. 48 sider. 2000.  45 kr.

Palle Uhd Jepsen: Fra Blåvandshuk til Blåbjerg. Bygd. Karton. 1978.  50 kr.

                             Jordsand. Fuglenes ø i Vadehavet. Karton. 1976. 60 kr.

                            Ved de vestjyske fjorde. Ringkøbing Fjord, Stadil Fjord & Nissum Fjord. Karton. Bygd. 82 sider. 1979. 70 kr.

Gregersen & Hannow: Tipperne. Fugle langs den jyske vestkyst. Bygd. 1975. 75 kr.

Bent Bågøe Anthonisen: Hanstholm-Fæstningen. 1985.  100 sider.  100 kr.

Bent Bågøe Anthonisen: Atlantvolden ved Ringkøbing. 83 sider. 1983. 75 kr.

Florian Martensen-Larsen: Vandringer omkring et fyr. En beretning om Hanstholm fyr. 103 sider. 1983. 100 kr.

Fra egnens fortid. Hirtshals redningsstation i 100 år. 1990. 85 kr.

Knud Tophøj: Fra Peder Rimmens Tid. Fiskeriet ved Hirtshals omkring 1900. Karton. 1976. 100 kr

Anders Vrist Langer: Stormflodsramt. Hjælpen til de truede byer på Limfjordstangerne. 80 sider. 1980. 75 kr.

Jens Nørgård: Et ægte vestjysk eventyr. Blücher. 25 år. Vildbjerg. 1990. 40 kr

Jul. Blicher: Vestjyske egne i digt og billeder. Ca. 1955. 45 kr.

C.Møller: Nogle minder og oplevelser. 1932. 65 kr.

Niels Nielsen. Hemmet: Fra Lolland til Vstjylland.  62 sider. 1975. 50 kr.

Den sorte Kunst i Hardsyssel. Ringkøbing  Amts bogtrykkerforenings 50 år jubilæum. 345 sider. 1965?   85 kr.  Bind II. 1990. ca. 300 sider. 125 kr.

I det Vestjydske Vejr. Rasmussens bogtrykkeri. 1964. I kasette. 75 kr.

Loerges: Havet, stranden og klitten. 1973. 40 kr.

Peder Lykke. En husmand på heden. V. Ellen Damgaard. 347 sider. 1983. 85 kr.

Nørre Nissum Højskole 1887-1987. 247 sider. 75 kr.

A.Secher: Æ haw. U.Å. Dansk og tysk tekst. Forside lidt nusset. 35 kr.

A.Berntsen: De mange aar. 1950. 45 kr.

A. Arndal:   Slutter Kreds. VGT. Tarm. 1944-45. 60 sider. 50 kr.

Sv. Ebbe Jakobsen: Tarm kirke. 1967. 45 kr.

Carl Edvard Larsen: Stemninger og rids. Tarm. 52 sider. 1965. 45 kr.

Søren Manøe: Fra kommis til museumsleder. Ølgod. 1994. 50 kr.

J.Rolsted: Søby. Klondyke. U.å. Ca. 1980. 85 kr.

Madsen & Sulkiær: Det jyske brunkulseventyr. 168 s. 1971. Indstreget. 35 kr. Pænt ex. Til 75 kr.

J.Jedbo: En dag på heden. 1979. 60 kr.

Hedebruget 1906-1931. 125 kr.

Thomas Nielsen: Fra hedeegne. Jydske fortællinger. 1928. 35 kr.

Struckmann m.f.: De danske Heder. Bind. 1.Indb. 1941. Svagt fugtskadet. 70 kr.

Struckmann m.fl. :  De danske heder. 1-2. Indb. 1942. 275 kr.

Har. Skodshøj ( Red):  Hedens opdyrkning. Hedeselskabet. 1953. 175 kr.

Peder Svendsen: Rejkjær Sande Plantage. U.Å. 1968?  65 kr.

Poul Erik Kristensen: Kongerslev-Komdrup Kommune 1860-1916. 90 sider. 1979. 85 kr.

L.Ch. Frølund: Holstebro Nytrykket. 1963. 100 kr.

Jul i Holstebro. 1946. 44 sider. A4 format. Svagt brugt. 40 kr.

Carl Egon Nielsen: Holstebro 1900-1925. Skolegade, Sønderland, Vestergade. Ca. 81 sider. 1980-82 a 65 kr/stk Navn på friblad.

Esben Graugaard:  Holstebro og den vide verden. 40 sider. 1990. 50 kr.

Holstebro.  Ca. 50 sider. 1993. Dansk-engelsk og tysk tekst. 45 kr.

Årets by 1966. Holstebro i billeder fra hverdag og fest. 80 sider. 50 kr.

Dorte Skot-Hansen: Holstebro i verden. Verden i Holstebro. 311 sider. 1998. 100 kr.

L.Ch.Th. Frølund: Holstebro. En historisk, topografisk og statistisk købstadsbeskrivelse. Flere af siderne reparerede. Indb i et tarveligt bind uden rygtitel. 224 sider. 1871. 250 kr.

Vestjysk Trykkeri. Holstebro. Diverse privattryk. Alle nr.:

Flygtningen, året 1970, Æ yw saaen 1971, Morild, Tre store storme, Vestjysk tema 1967/68. I alt 100 kr.

Britta Rasmussen: Tvind.  Set indefra. 188 sider.  1996. 75 kr.

Skolerne i Tvind. En kort introduktion. 1977. 50 kr.

Lad 100 møller blomstre. Tvind. 1976. 45 kr. Lille rift på bagside.

Axel Steensberg: Herningsholm og Hosebinderne. Karton. 1982. 150 kr.

                            Herningsholm. En befæstet renæssancegårds bevaring og restaurering.24 s. 35 kr.

                             Herremændene på Herningsholm. Karton. 199 sider. 1975. 125 kr.

Jørgen Nielsen: Hedens Grannelund. Indb. 1988. Flere blækstreger. 25 kr. Pænt ex. Til 65 kr.

F.Hjerl-Hansen: Hjerl Hede. Fredningen og frilandsmuseet ved Flyndersø. 1980. 35 kr.

H.Skodshøj: E.M.Dalgas. 1966. Notits på friblad. 65 kr.

Grindsted. Turistbrochure. 1951. 27 sider. 25 kr.

Jørgen Selmer: Fromsseier. En københavnerplantage i Vestjylland. Karton. 112 sider. 1993. 85 kr

H.Bidstrup: Anton Sørensen. ( Hedebonde). 1959. Et stempel. 50 kr.

Graugaard & Lillelund: Naur Sogn. 1600-1900. Karton. 1992.  250 kr.

Ramskou m.f.: Bro og By. En folkebog om Holstebro. 1974. 50 kr.

H.Stumph: Strejker i gamle dage. Pjece. Holstebro u.å. Ca. 1925. 85 kr.

B.Mosumgård: Ferie langs hærvejen. Ca. 1960.  104s. 20 kr.

K.Dahl: Naturfredninger i Midt og Vestjylland. 1966. 40 kr.

Thomas Bloch Ravn: Struer. En Limfjordsby i historisk profil. 67 sider. 1992. 50 kr.

K. Møller: Sælsomt slynges de tråde. Erindringer. 1975. 50 kr.

Minna Heimburger: Den jydske ørken. Indb. Med smudsomslag. 113 sider. 1969. 65 kr.

Laurids Knudsen: Efter hosebinderne. Sådan begyndte det. Karton. 1979. 125 kr.

 

H.Rostholm: Oldtiden på Hernings-egnen. 1982. 50 kr.

Hareskov & Pedersen: En digter og en modstandsmand. Herningbogen. 1994. 50 kr.

Fotograf Ingvard Pedersens årstalsliste for Herning. 1980. 32 sider. 45 kr.

Gunnar Jespersen: Herning i svundne dage. 1981. 75 kr.

Sv. A. Gjeding-Thisted: Landsbyen Herning. 1900-1914. 60 sider. 1972. 65 kr.

Herning Sogn og Plads. Før og Nu. Beskrevne af L.Frølund 1874.  . 44 sider. 1961. 50 kr.

H.P. Hansen: Herning by. 1913-1988. Med smudsomslag. 140 sider. 100 kr.

C.E. Bundesen: Herning- fra stationsby til købstad. 167 sider. 1989. Karton. 150 kr.

Christensen & Thomsen: Herning. Billedværk. 1976. 50 kr. Vedlagt mærkat fra Dr. Boulevard 1979.

Axel Steensberg: Herningholm og Hosebinderne. Karton. 1982. 125 kr.

Eli Jepsen: Herning by og egn. 184 sider. 1980. 85 kr.

Sv. Aa. Petersen:  Glimt fra Herning og omegn i billeder.  Nederste del af ryg mangler. Karton. 40 sider. 1949. 40 kr.

Mogens Bendixen: Herning i 40´erne- mennesker og miljøer. Herning Bogen. 1991.129 sider. 50kr

Gunnar Jespersen: Hundrede år Herning-spind. 182 sider. 1976. Meget lille kaffeplet på forside. 75 kr

Jensen & Bendixen: Den lange vej til glæden. Herning-Egnen under besættelsen 1940-1945. Karton. 1987. 175 kr.

Ove Pedersen: Lærerkreds og lærerkår gennem 100 år. 1989. 50 kr.

V. Eriksen ( Red.):  Midtjydske CF-Kolonne. Herning. 1941-1981. 96 sider. 65 kr.

Fra Løvepark til dyrepark. ( Givskud). Karton. 1994. 45 kr.

Friis: Varde. Og eventyrets land. Dansk/engelsk tekst. U.å. Ca. 1955. 35 kr.

J.Kjær: Stabybogen. Vestjydsk skolehistorie. 1952. 65 kr.

Lis Møller Hundebøll: Vestjylland set gennem københavnerbriller. 1975.

Alfred Jeppesen: Fra heden til havet. Vestjydske skildringer. Indb. 1975. 85 sider.

E.Jespersen: Oldemor fortalte. 1974. 50 kr.

Jens Rolighed: Bolbjergbogen 1966. 85 kr.

Christen Andersens dagbog.( Fæstebonde i Nørre Tulstrup.). 1969.  75 kr.

M.Steffensen: Mit liv og virke. Fra husmandssted til Chr. Borg. 1970. 50 kr.

E.Jepsen: Herning by og egn. 1980. 85 kr.

Jacob Christensen: Arbejdernes textileventyr. 1982. 75 kr

Johs. Rolsted: Søby Klondyke. En sandfærdig skildring af forholdene i Søby Brunkulslejer 1940-55. 1975. 199 sider. 100 kr.

Sven Tygesen: Egnen og Sparekassen. Vorbasse-Hegnsvig Sparekasse 1873-1998. Karton.,125 kr

Søren Manøe: Da Ølgod blev en by. Illustreret med fotografier. 75 sider. 1986. 65 kr.

Ølgod Museum 21. årgang 1987 og 24 årgang 1990 a 40 kr.

L. Petersen: Gennem seks hundrede aar. Af Skjern sogns historie. 110 sider. 1927. 85 kr.

Uldjysk 3. Historie. Folk og egn omkring Ikast.  80 sider. 1991. 50 kr.

Olav C. Lindegaard: Sorgens gave. Morten Christian Lindegaards livsvej fra tjenestedreng til biskop i Ribe. 250 sider. 2004.  75 kr.

Morten Hansen Raunkjær: Fortæl om hjemm. 61 sider. 1986. 50 kr.

Otto Sommer: Grindsted-Grene sogne. Erindringer om. 72 sider. 1980. 65 kr.

Thyge Clausen: Historier og Billeder fra Varde. 96 sider. 2004.  90 kr.

Flemming Bechgaard Holm m.fl.:  Varde 1920-1990. Fra købstad til storkommune. 603 sider. Dekoreret helfableau med smudsomslag.   1992.  350 kr.

Varde i billedkunsten-Varde Museum 1912-1987. Karton. 108 sider. 1987. 65 kr.

Sparekassen for Varde by og Omegn. 1850-1950. Karton. 198 sider. 75 kr.

 

Niels Holbak: Imeld Golaw. Jydske digte fra Vardeegnen. 1940. 45 kr.

A.C.Dalsgaard-Hansen: Jubilæumsbogen vedrørende skolevæsen i Varde i tiden 1856-1956 samt træk fra byen i vore dage. 311 sider. 1956. 100 kr.

P.Friis: Cornelius Stau. Varde Museums stifter. 23 sider. S. 1962. 25 kr.

Vilh. Marstrand. Varde. Vore ældre byers tilblivelse. 1942. 40 sider. 45 kr.

Turistforeningen. Varde. Og eventyrets land. Karton. Dansk-engelsk tekst. Karton. 50 s. Svagt fugtramt. 30 kr 1955?

Sidsel Eriksen: Stationsbyens samfund. Folk og foreninger i Grindsted 1880-1940. Indb. med smudsomslag. 430 sider. 1996. 175 kr.

Maren og Anders Steengaard: Slægters gang i Sædding Sogn. Karton. 1998. 239 sider. Som ny. 100 kr.

P. Møller Hundebøll: Barndomsminder fra Darum. Kulturhistoriske glimt fra 1920érne. Hjemmelavet hefter 32 sider. Tofterup 1974. 50 kr.

Salomon Frifelt: Lisaa gammel som æ vej. En bette krønikebog om Ølgod Sogn og By og Sparekasse 1868-1968. 239 sider. 1968. 100 kr.

Baldersbæk Bogen. Karton. 119 sider. 1985. 65 kr.

Danmarks Kirker: Malt, Folding, Vejen Læborg. Karton med smudsomslag. Hæfte 28. 127 sider. 100 kr.

Tage Heft: Klitfolk. Fra Skagen til Sønderho. Halvlæder. 1950?     85 kr.

Gullach & Ihle:  Ved Nissum fjord. 157 sider. 1985. 75 kr.

 Poul Bjerge: Kristen Madsen af Gammelby. S. 1920. 1848 veteran m.v. 40 kr.

Tage Sørensen: Esbjerg før 1925 i malerkunst og farver. Karton. Pænt ex. 381 sider. 1983. 150 kr.

Tage Sørensen: Esbjerg før 1940 i malerkunst og farver. Karton. Pænt. ex. 512 sider. 1986. 150 kr

Johs. Bredmose Simonsen: Fiskeriet set fra dæk og kaj. En epoke af Esbjerg-fiskernes historie.  Karton. 102 sider. 1993. 65 kr.

A. Hjorth Rasmussen: Nordsøfiskeriet under besættelsen.  124 sider. 1970.  85 kr.

M.Mortensen: Esbjerg postkontor 100 år. 1989. 45 kr.

Jørgen Broch: Ildhu og vovemod. Esbjerg Kunstforening. 1910- 1985. Karton. 1985. 50 kr.

Tage Sørensen: Esbjerg før 1925. Karton. 1983. 150 kr.

Sv. Henningsen: Esbjerg under den anden verdenskrig.1955.  175 kr. Slidt ex. 100 kr

E.Christensen: Havnearbejderstrejken i Esbjerg 1893. SFAH. 1975. 40 kr.

Historiske huse i Esbjerg. 1979. 100 kr.

S. Alkærsig: Esbjerg. Havn og By 1-2. I et halvlæderbind. 1909-14. 139+190 sider.  350 kr.

Esbjerg Årbog.  1984, 1985 ,  1986. Karton. 95 sider. 50 kr./ stk

Esbjerg 1868-1943. udgivet af byrådet. 350 sider. 125 kr.

Historiske huse i Esbjerg. Esbjerg Kommune 1979. 250 sider. 125 kr.

Heft, Fonnesberg & Bang ( Red.): Esbjerg. 1944. A4 format. 150 sider. 125 kr.

Arne Jørgensen (Red.): Mennesker og begivenheder i Esbjergs historie. 1899-1949. 90 kr.

Stoumann m.fl. : Esbjergs historie 1. Tiden indtil 1850. Karton. 1996. 125 kr.

Bruhn & Holm: Havneby og Storkommune. Esbjergs Historie 3. 1910-1998.  Karton med smudsomslag. 328 sider. 1998. 150 kr.

Per Højholt (Red): Mig og Esbjerg. En antologi. 68 sider. 1992. + Folder om bogen + udklip. 125 kr.

M. Holch: K.Ø. Holch: Landets sidste Kgl. Borgmester. 1986. 50 kr.

V.Bruhn: Esbjerg- by og borger. Dagligt liv ved Århundredskiftet. Indb. 1972. 125 kr.

Arbejdsmændene i Esbjerg gennem 60 år. 1950. 50 kr.

Sjæklen. Årbog for fiskeri og søfartsmuseet.. i Esbjerg. 1996. Karton. 50 kr.

Egon Skelmose: Snurrevodfiskeri i tekst og billeder. Ca. 45 sider. 1968. 50 kr.

N. Simonsen: Junkier i Esbjerg. 1977. 50 kr.

Bruun & Staugård: Esbjerg. By og egn. Karton. 1958. 65 kr.  1977 udgave. 65 kr.

Historiske huse i Esbjerg. Esbjerg Kommune. 1979.

Tage Nissen: Rejser i min fødeby. 1968. 45 kr.

Den røde by ved Vesterhavet. Arthur Hellstens erindringer (ca. 1900-1960). Karton. 85 sider. 1992. 60 kr.

Esbjerg Statsskole. Beretning 1935. ved Rektor Kr. Bruun 87 sider.. Lille fraklip på forside. 50 kr.

                                                1937. 54 sider. 50 kr.

Festskrift udgivet af Gymnasieforeningen Neptun i anledning af foreningens 25 års jubilæum.. 1935. 80 sider. 85 kr.

Werner Adolphsen: En by og dens skole. Folkeskolen i Esbjerg 1868-1994. Karton. 215 sider. 1997. 125 kr.

Finn Jessen: Hilsen fra Esbjerg. Esbjerg postkort 1897-1975. Karton. 223 sider. 1995. 125 kr.

Ildbuk og høvlspån. En bog om Niels Thomsen. Amatør og inspirator. Karton. 104 sider. 1980. 75 kr.

Eigil Rasmussen: Esbjerg i billeder. Dansk-engelsk og tysk tekst. Karton. Ca. 35 sider. 1960. 35 kr.

Claus Sørensens Erindringer. 1-5. Karton. 1973-1979.  400 kr.

Sigurd Rambusch: Esbjerg havn 1868-1968. Danmarks port mod vest. Karton. 216 sider. 85 kr.

Kort over Esbjerg. K. Rosendahls Bogtrykkeri. 1960? 30 kr.

J.Banke: Esbjerg Folkebiblioteks historie 1897-1947. 50 kr.

Gamle postkort fra det unge Esbjerg. Karton. Tværformat. 64 sider. 1991. 65 kr.

Meesenburg m.f.: Esbjerg. By og egn. Karton. Bygd. 1977. 50 kr.

Torben Jensen: Stormflod 1976. Karton.  50 kr.

Dorthe Petersen: Tue og hans tid. Karton. 1995. 85 kr.

Gunnar Pedersen: Det gamle Jerne. Karton. 87 sider. 1991. 75 kr.

H. Villadsen: Bryndum-Vester Nebel. En skildring.. 1947. Lidt nusset. 85 kr.

P.Dahl: Strandinger og strandingsgods. Livet på  Bjerregård.   II.   Karton. 1974. 75 kr

                                          I-II.  150  kr.   Med nogle ejerstempler på indersiden af omslag.

Horst Meesenburg: Jyllands Vestkyst i gamle postkort. Karton. 97 sider. 1979. 65 kr.

Carit Etlar: Fanø Folk. Shirting. 1913. 50 kr. Originaludgaven fra 1896 i pænt halvlæderbind til 150 kr.

Fanø og Sparekassen. 1869-1969. 35 sider. 50 kr.

F.Holm-Petersen: Fanø-Sejlskibe. Beretninger og breve fra de hvide sejls dage. Indbundet. 1956. 333 sider. 300 kr.

H. Meesenburg m.fl.: Fanø. Bebyggelse og landskaber. Karton. Bygd. 76 sider. 1977. 65 kr.

Birgit Sørensen: Sønderho Kro. Maden og stedet. Karton. 145 sider. 2004. 125 kr.

Andreas Sørensen: Ved det yderste hav. 144 sider. 1953. 125 kr.

Stinne Berg: Hvad Fanø gemmer. 2. del. 104 sider + kort. 2008. Pænt ex. 100 kr.

Gunnar Solvang: Vadehavsbønder på Rømø. Karton. Bygd. 1986. 125 kr.

H.E. Sørensen: Rømø. Hvalfangernes og turisternes ø. 1977. 45 kr.

 B. Bundesen: Rømø.  45 sider. 1949. Ryg med tape. 45 kr.                   

Kappelgård: Thades Gård. Nationalmuseets Kommandørgård på Rømø. 1970. 50 kr.

Nis-Edwin List Petersen: Sagn og historier fra Rømø.  1976. 65 kr.

Besættelsestidshistorier fra Ribe Amt. Karton. 1998. 70 kr.

Fra Ribe Amt 1932+ 1933 + 1934. ca. 160 sider pr. hefte. A 50 kr/stk. 1930 + 1931 i ikke perfekte bind ( Rygproblemer!)  til 30 kr/stk

Fra Ribe Amt. 1944,  1945,  1984, 1985.  a 50 kr/stk

Fra Ribe Amt. Navne og sagregister 1928-31. 7 bind.50 kr

Trap Danmark. Ribe Amt. 5. udgave. 1965. Helshirting med guldkant. 125 kr.

Ribe Kathedralskole. Samlebind af Bloch:  Af Ribe Kathedralskoles historie. 1910 samt diverse Efterretninger om skolen i perioden omkring 1910. I et bind ca. 400 sider.  250 kr.

V. Bloch: Af Ribe Bys historien indtil reformationen. Efter Kichs  Ribe Bys historie I. 73 sider. Ca. 1930. 45 kr.

W.Østergård: Niels Ribes Eventyr. Helbind. 1895. 35 kr.

Ribe amts gymnastikforenings jubilæumsskrift. 1953. 40 kr.

Ribe Turistforening (Udg): Ribe. En kortfattet Turistbog. 2. Udgave. 32 sider. 1920.  50 kr.

Otto Smith & Victor Hermansen: Ribe Bys historie 1730-1820. I. Halvbind. 276 sider. 1936. Med brugsspor. 75 kr.

Børgesen & Mortensen: Det vokser skov på Heden. Optegnelser om Utoft Plantage. Karton. 1984.

Petersen, Jensen & Olesen: Fugdal Mose 1918-1928. 148 sider. 1981. 75 kr.

Olga Pedersen: Aastrup sogn fra udskiftning til andelsbevægelse. Karton. 1990. 90 kr.

Olga Pedersen: Aastrup sogn fra enevælde til udskiftning 1660-1790. Karton. 1985. 100 kr.

Verner Bruhn: Plint og Talerstol. Gymnastikforeningernes historie.. Karton. 1979. 65 kr.

H.N.Skade: Gredstedbro ved Kongeåen. 189 sider. 1968. 50 kr.

Ribe Stifts Årbog. 1936-1955. I alt 17 hæfter.   450 kr.

Matthiessen, Smith & Hermansen: Ribe bys historie 1660-1730. Uopskåret. 400 sider. 1929. 100 kr.

Mogens Bencard: Ribe through 1000 Years. Paperbound. Bygd. 72 pages. 1978. 75 kr.

Mogens Bencard: Ribe durch tausend Jahre. Bygd. Papierband. 1978. 72 seiten. 75 kr.

Resen: Atlas Danicus. Ribe Stift. Odense 1987. 125 kr.

Trap Danmark. Ribe Amt. 5 udgave. 1965.  Helshirting med guldtryk. 125 kr.

Kirke og Sogn. Ribe stift. 1-2. Halvlæder. 1953-54. 250 kr.

C. Dalgas: Ribe Amt. Genoptryk. Shirting. 1972.  85 kr.

Dend gamle og navn-kundige kiøbstad Ribe korteligen beskreven af Mads P. Rostoch. 1967. 85 kr

Danmarks Kirker:  Ribe Amt. 9-12, 15-16, 18-23 & 26-27.   Alle stift bd. med smudsomslag.

                                75 kr pr styk eller 4 for 200 kr.

Gretelise Holm: Maren Splids. En heks fra Ribe. 72 sider. 1981. 50 kr.

Ulf Gudmundsen: Ribe Amt. En region i Danmark. Karton. 1981.64 sider. 45 kr.

Ribe. Bevaring af bygninger i Europas historiske centre. 2000. Dansk-Engelsk tekst. 50 kr.

Bruhn & Steinicke: Modvind og Medvind. Ribe Seminarium 1899-1999. Indb. Med smudsomslag. 100 kr.

Hans Henrik Engqvist: Ribe Bindingsværk. 1997. 19 sider. 35 kr.

Danske Byer og Sogne. Bind. 3. Ribe Amt. Pæn halvlæder. 1931. 450 kr.

Ole Degn: Livet i Ribe 1560-1700. Karton. 250 sider.  1971. 125 kr. Lidt falmet kant: 100 kr.

                

Bue Kaae; Biskop Peder Jensen Hegelund. En biografi.  Karton. 1977. 100 kr.

Aage Jacobsen:  2 timers rundtur i Ribe., 1954. 45 kr.

Riber-Ret. Udgivet af Sparekassen. 20 kr.

Hestehave & Mulvad: Glimt fra det gamle Ribe. Gamle postkort fortæller… Karton. 107 sider. 1994.  75 kr.

Marsk. Land. Bebyggelse. Ribeegnen gennem 10.000 år. 1-2. Karton. 546 sider. 1998, 250 kr.

Chr. Axel Jensen: Riberhus slotsbanke. Nationalmuseets Blå Bøger. 1942. 45 kr.

Hugo Matthiessen: Gamle huse i Ribe. Nationalmuseets Blå Bøger. 1937. 50 kr.

Ribe Domkirke 1904. 32 sider. 30 kr.

Manøe Hansen & Kristensen: Glimt fra Ribe Amts Fortid. 1973. 50 kr.

Villads Villadsen: Ribe Domkirke. Et motiv i dansk guldalderkunst. Karton. 1974. 50 kr.

Ribe Bispesæde 948-1948. Festskrift.  45 kr.

Busk Jensen m.fl.: Billedhistorier fra Ribe Amt. Karton. 1992.  70 kr.

David Grønlund: Historisk efterretning om de i Ribe By for hexerie forfulgte og brændte mennesker. Optryk. 1973. 150 kr.

Smith & Hermansen: Ribe Bys Historie. 1730-1820. 1-2. 1936.46. 350 kr.

Copiebog for Ribe Hospital. S. 18 sider. U.å. 25 kr.

Henrik Græbe: Ribe Skt. Katharinæ kloster. Sognekirke og hospital.  Karton. 1978. 65 kr.

Mogens Bencard: Børn. Fotografier fra Ribe Amt o. 1900. Karton. 1977. 90 kr.

                            Ribe i 1000 år. Karton. Bygd. 1978. 50 kr.

Hugo Matthiessen: Gamle huse i Ribe. 1937 eller 1961. 35 kr.

Ribe Katedralskole 1145-1995. 150 sider. 1995. 75 kr.

Jacob A. Riis: Min gamle by. Karton. 1979. 80 sider. 50 kr.

Stig Jensen: Ribes vikinger. Karton. 72 sider. 1991. 65 kr.

Amtsudgaven. Danmarks Riges Breve. Ribe-Ringkøbing Amter. 1250-1332. 1957. 125 kr.

Bue Kaae: Familieliv på Liljebjerget i Ribe omkring 1600. 76 sider. 1983. 50 kr.

Paul Lund: Slægten v. Bode. En herregårdsroman fra fjordbyegnen.. 208 sider. 1939. Lidt nusset. 50 kr.

Finn Krageskov: Her var engang en grænse. Ungdomshøjskolen ved Ribe. Vester Vedsted Efterskole. 1982. 83 sider. 45 kr.

Henning Kvist-Jensen: Landet ved Vadehavet. 48 sider. 1979. 45 kr.

Kappelgaard: Thades Gård. Nationalmuseets Kommandørgaard på Rømø. 90 sider. 1970. 50 kr

Gunnar Solvang: Vadehavsbønder på Rømø. Karton. 191 sider. Bygd. 1986. Med kort. 85 kr.

G.Nielsen: Musikalsk accent i Rømømålet. 1959.50 kr.

Svend Jespersen: Kommandørgaarden på Rømø. Nationalmuseets blå bøger. 30 sider. 1984. 35kr

Peter J. Duhn m.fl.: Rømø-Sange. 29 sider. 1965?  45 kr.

H.E.Sørensen: Rømø. Hvalfangernes og turisternes ø. 51 sider. 1977. 45 kr.

Thade Petersen: Rømø. Indb. Med smudsomslag. 1979. 175 kr.

H. Meesenburg: Rømø. Natur, menneske og landskab. Karton. 65 sider. Bygd. 1978. 60 kr.

Rømødæmningen 50 år. 1948-1998. Jubilæumsskrift. 27 sider. 50 kr.

Christian Jørgensen: Fra Rømø præstegaard. Fra Skærbækegnens fortid. Nr. 18. 2004. 31 sider. 2002. 30 kr.

Kai Karnøe: Tidevand. Roman over gamle notater af Mandø-præsten Henrik-Bruun. 195 sider. 1989. 65 kr.

O. Ald. Vedsted: Manø sogns præstehistorie. Kompendium. A4 format. 55 sider. 2. udg. 1976. 65 kr.

Kai Pedersen: Det tabte land i vest. Ca. 1985. 45 kr.

Palle Uhd Jepsen: Vadehavsbilleder. Natur og mennesker i tidevandsområde. Karton. 136 sider. 2000.  100 kr.

Niels Nielsen. Hemmet: Fra Lolland til Vestjylland. 1975. 50 kr.

Lærer Niels Jesper Nielsens Erindringer. 1950. 60 kr.

Johan Karkov: En landsbydreng blev læge. 1985. 50 kr.

A. Thuesen: Erindringer. Spredte træk af jordudstykningens historie i Ribe Amt. 1943.85kr

H.Meesenburg: Jyllands Vestkyst i gamle postkort. Karton. Tværformat. 1979. 75 kr.

Morten Hahn-Pedersen: Fra viking til borebisse. 50 generationer ved Vadehavet. Karton. 200 s. 2001. 125 kr.

Frifelt & Kragelund: Vi hilser på landsmænd.1942. 85 kr.

Historisk Billedbog. Bramming Kommune. Karton. 1985.  65 sider. 65 kr.

Otto Sommer: Erindringer om Grindsted-Grene sogne. 1980. 70 kr.

Danske præsters indberetninger til Oldsagskommissionen af 1807. Vest- & Sydjylland. Wormianum. Karton.1995. 135 kr.

Palle Uhd Jepsen: Jordsand. Fuglenes ø i Vadehavet. Bygd. Karton. 1976. 50kr.

Andreas Møller: Både og bådfolk i marsken. Karton. 1973. 85 kr.

Oluf Nielsen:Gørding Herred. Nytryk. 1978. 75 kr.

                     Slavs Herred. Nytryk. 1981. 85 kr.

                

                     Malt Herred. Nytryk 1976. 85 kr.

H.K. Kristensen: Hovedgården Estrup i Malt Herred. 1968. 100 kr.

Larsen & Alkærsig: Askov i Malt Herred. Et stykke bondehistorie. 147 sider. 1934. 70 kr.

Spare- og Lånekassen for Varde by og Omegn 1850-1950. Karton. 1950. 85 kr.

Kr. Thomsen: Om Marsken ved Ribe. S. 1907 23 s. 35 kr.

H.E.Sørensen: Og havet kom. 96 sider. 1986. 50 kr.

A.Jessen: Marsken ved Ribe. Danmarks Geologiske undersøgelser. 1916. Blank bagside. 75 kr.

H.Jessen Hansen: Plovstrup. 1974. 60 kr.

H.P. Kjærgaard: Om forholdene på Mandø. Uopskåret. 1929?  125 kr.

H.E.Sørensen: Vadehavet. 1976. 50 kr.

Hans Kau: Læreren og forfatteren Christian Balling.  1917. 70 kr.

Chr. Lyngbos Vestjyske billeder i udvalg. 1958. 40 kr.

Vald. Andersen: Foldingbro. Administration. Bygningshistorie. Toldkontrol. 170 sider. 1973. 125 kr.

 

Tilbage til katalog hovedsiden