Grundtvig

Tilbage til katalog hovedsiden/main page

Sidst opdateret 25. February 2012


Søndagsbog. 1-3. Halvlæder. 1827-1828. 1500 kr.

Prædikener. Frederikskirken. 1832-39. (Evangelierne) Udvalg ved Brandt. Halvlæder.1875.75 kr.

Norges Kongekrønike Snorre. S.   Fordansket af..1-3. Halvlæder 1818-22. Lidt slidte halvlæderbind. 1000 kr.

Håndbog i verdenshistorien. 1-2. 1833-36. Halvlæder. Original udg.

                                              Bind 2 sep. Halvlæder. 100 kr.

Danske kæmpeviser. Til skolebrug. Indb. 1847. Svagt slidt bind. 150 kr.

Krønnike-Rim.  3 udg. Halvlæder.1875.   85 kr.

Haandbog i Oldtidens historie. 2. udg. 1867. Lidt nusset indbinding. 100 kr.

Høinordens Rigskrøniker fra middelalderen. Indb. II: Snorre.  2. udg.1865.  150 kr.

Kierke-Speil. Indb. 1871. 150 kr.

Verdens-krøniken 1817. Halvlæder. 675 sider. 1817. 350 kr.

Grundtvigs Sangværk. 1-6 i 9 dele. Karton. 1982-84. Pænt sæt 400 kr.

Nik. Fred. Sev. Grundtvigs udvalgte skrifter v. Holger Begtrup. 10 bind 1906-09. Solide halvlæderbind. 500 kr.

Holger Begtrup: Grundtvigske hjem i det 19. århundrede. 1-3 i et shirtingsbind. 1929-31. 125 kr.

Thodberg & Thyssen ( Ed.): N.F.S. Grundtvig. Tradition und Erneuerung. Papierband. 1983. 100 kr.

Kaj Thanning:  For menneskelivets skyld. Grundtvigs opgør med sig selv. 1971. 85 kr.

Kaj Thanning:  Grundtvig. Udgivet af dansk friskoleforening. Katon med smudsomslag. 126 sider. 1983. 50 kr.

Lavrids Nyegaard:  Den grundtvigske anskuelses dannelsesformer og andre afhandlinger. Shirting. 1911. med ældre biblioteksstempel. 50 kr.

Regeneration. Grundtvigs prædikener I kirkeåret 1855-56. v. P.G.Lindhardt. 204 sider. 1977.  65 kr.

P.A. Rosenberg: Grundtvig. Roskilde-rim, Paaskeliljeb. Nytårsmorgen. Indb. 1940?  75 kr.

Hans Raun Iversen:  Ånd og livsform. Husliv, folkeliv og kirkeliv hos Grundtvig og siden hen. 1987. Med en del understregninger. 40 kr.

Thodberg & Thyssen (Herausgeb): N.F.S. Grundtvig. Tradition und Erneuerung. Papierband 1983. 100 kr.

Grundtvig og den grundtvigske arv. Afhandlinger af Anders Pontoppidan Thyssen. Anis. 397 sider. 1991. 150 kr.

Johannes Knudsen ( Ed): Selected Writings of N.F.S.Grundtvig. Philadelphia 1976. 75 kr.

K.E. Bugge (Red.): Grundtvig. Religion: tekster og temaer. 1980. 50 kr.

K.E. Bugge: Skolen for livet. Studier over Grundtvigs pædagogiske tanker. 374 sider. 1965. Navn på friblad. Disputats. 100 kr.

Hal Koch: N.F.S. Grundtvig. Karton med smudsomslag.  244 sider. 1959. 75 kr.

Bent Christensen: Fra drøm til program. ( Grundtvigs liv og forfatterskab 1824-32.) 324 sider. 1987. 75 kr.

Jes Fabricius Møller: Grundtvigianisme i det 20. århundrede. 173 sider. 2005.  65 kr.

Helge Grell: Skaberordet og billedordet. Studier over Grundtvigs teologi om ordet. 1980. 100 kr.

J.P. Bang: Grundtvigs arv. 1925. 50 kr. 2. udg i pænt halvshirting.   85 kr.

Grundtvigstudier 1977-78. Uopskåret. 1997 udg. A  50 kr.

Grundtvig: Historiske foredrag. 1839-1844. 220 sider. 1911. 50 kr.

Grundtvig: Digte i udvalg. 288 sider. 1916. Lidt slidt. 40 kr.

Ejvind Larsen: Det levende ord. Om Grundtvig. 1983. 75 kr.

Ernst Borup: Minderige steder i Grundtvigs liv. Indb. med smudsomslag. 178 sider. 1960? 60 kr.

Den grundtvigske reformation. Forkortet udgave af Anders Nørgaard Grundtvigianismen 1-2. 175 sider. 1978. 50 kr.

Kr. Tårup: Grundtvigs påskesalmer. 214 sider. 1937. 50 kr.

P.G. Lindhardt: Konfrontation. Grundtvigs prædikener..1854-55…1974. 75 kr.

                          Regeneration. Grundtvigs prædikener..1855-56… 1977. 75 kr.

Ebbe Kløvedal Reich: Solskin og Lyn. Grundtvig og hans sang til livet. Karton. 2000.  75 kr.

Sigurd Aa. Aarnes: Historieskrivning hos Grundtvig. Friblad mangler. 1960. 335 sider. 85 kr.

Flemming Lundgreen-Nielsen: Grundtvig. Skæbne og forsyn. Studier i Grundtvigs nordisk-romantiske dramatik. 186 sider. 1965. 75 kr.

Søren Holm: Mythe og kult i Grundtvigs salmedigtning. 232 sider. 1955. Flere indstregninger. 25 kr. Normalt ex. 40 kr.

Holger Begtrup: Grundtvigs kirkelige syn 1825. 235 sider. 1901. 45 kr.

Poul Borum: Digteren Grundtvig. 281 sider. Hæftet. 1983. 65 kr.

Bent Christensen: Omkring Grundtvigs Vidskab. 630 sider. 1998. Pænt ex. 150 kr.

Den levende røst. Mindeblade fra vennemødet. 2 udg. 1863. 63 sider. 50 kr.

William Michelsen: Tilblivelsen af Grundtvigs historiesyn. Disp. 1954. 363 sider. 125 kr.

Nygård & Schrøder (Udg): Danskeren. Tidsskrift for Land og By. 1-12. 1889-1894. Komplet. I 6 halvlæderbind. 350 kr.

Johansen & Høirup: Grundtvigs erindringer. Erindringer om Grundtvig. 300 sider. 1948. Indb. Med smudsomslag til 100 kr. Hæftet udgave til 65 kr.

Grundtvig.  I udtog ved og med indledning af Hal Koch.  Serien  Udødelige tanker. 375 sider. 1950  50 kr.                                  

Bent Christensen: Fra drøm til program. 324 sider. 1987. 75 kr.

Jens Holger Schjørring (Red): Menneske først, kristen så. Helge Grells Grundvig-disputats til debat. 101 sider. 1988. 65 kr.

Carsten Bach-Nielsen m.fl.: Kirken af levende stene. Den grundtvigske tradition i dansk kirkehistorieskrivning. 239 sider. 1994. 85 kr.

Borup & Schrøder: Haandbog i N.F.S.Grundtvigs skifter.1-3. 1930. 100 kr.

Poul Engberg: Grundtvig og det nye Europa. 60 sider. 1990. 35 kr.

Historie og kristendom. En Grundtvig-antologi. 237 sider. 1983.  65 kr.

De levendes land. Grundtvig 1984. 150 sider. 1984. 50 kr.

Påskeliljen. Indledning af Johan Borup. Karton. 1933. Nr. ex. 91 sider. 50 kr.

Ejnar Greve: Ad Grundtvigs veje. Omkring 200 året for hans fødsel. Karton.95 sider. 1981. 60 kr.

Christian Thodberg: En glemt dimension i Grundtvigs salmer. 128 sider. 1969. 50 kr.

Ejvind Larsen: Grundtvig og noget om Marx. Studenterkredsen. 87 sider. 1972. 50 kr.

Carsten Bach-Nielsen m.fl.: Kirken af levende stene. Den grundtvigske tradition i dansk historieskrivning. 239 sider. 1994. 100 kr.

 


Tilbage til katalog hovedsiden