Teknologi / Technology

Tilbage til katalog hovedsiden/main page

Sidst opdateret 16. December 2012


Teknisk Leksikon for Industri og Haandværk. 1-3. Solide shirtingsbind. Ca. 1950. Bind I: Veje, jernbaner, broer..II: Husbygningsteknik.., III: Teknisk hygiejne. I alt ca. 1800 sider. 500 kr.

Motorveje med broer over Storebælt og Øresund. Forslag udarbejdet af Christiani og Nielsen, Højgaard og Schultz samt Kampmann, Kierulff & Saxild. 1936. 78 sider med flotte skitser m.v. 500 kr.

Great Belt Bridge. Study Committee. Summary Report. 31 sider. 1960. 75 kr.

Studienausschuss für eine brücke über den Grossen Belt. Zusammenfassung der Denkschrift. 31 sieten 1960. 75 kr.

Karl Meyer: Varekundskab. Udarbejdet med særligt henblik på Kolonialhandlere. Halvlæder. 303 sider. 1898.  125 kr.

Broer og Brobygning. Børnenes Fagbibliotek. Karton. 44 sider. 1978. 35 kr.

Fr. Casse: Haandbog for den practiske Techniker. 460 sider. Tarveligt karton.  1860. 200 kr.

Jennet Conant: Tuxedo Park. A Wall Street Tycoon and the Secret  Plalace of Science that changed the Course of W.W. II. Softcover. 330 pages. N.Y. 2003. 65 kr.

Georg Agricola: Vom Berg- und Hüttenwesen. Dtv-Bibliotek. 605 s. München 1975. 85 kr.

Dan Ch. Christensen: Det moderne projekt. Teknik og kultur i Danmark-Norge 1750-1850. Karton med smudsomslag. Disp.  874 sider. 1996. 350 kr.

Kristian Dahl: Edison. Hans liv og hans opfindelser. 504 sider. Indb. 1897. 150 kr.

Katalog over fantastiske opfindelser. 1969. 45 kr.

Olesen & Thorndahl: Da danske hjem blev elektriske 1900-2000. Karton. 334 sider. 2004. 150 kr.

Iver Gudme (Red): Teknik og Opfindelser. Håndbog for ungdommen.  Del af bagside mangler.  180 sider. 1951. 30 kr.

Harald Moldow: Spredte træk fra Ventilationsteknikkens Begyndelse i DK. 92 sider. 1964. 65 kr.

Povl Vinding: Dansk Teknik gennem 100 År. Belyst i levnedsskildringer. Pænt halvlæderbind. 230 sider. 1939. 75 kr.

H.M.Kisling: Industrien og dens pionerer i Danmark. 226 sider. 1978. Pænt ex. 100 kr.

Anders Kristian Krogager Andersen (Red): Opfindere og pionerer. Fra Gutenberg til Gates. Karton. 230 sider. 2005. 150 kr.

Stig Jensen: Introduktion til Datakommunikation. 288 sider. 1998. 50 kr.

Henrik Hautop Lund: Robots at Play. En billedfortælling om robotter. Karton. 2007. 140 sider. CD mangler. 75 kr.

Vilh. Jørgensen: Praktiske Udfoldninger og Opmærkninger. Nyttig hjælp til metal- og plastarbejde. ca. 150 sider. 1962. Springbindsagtig karton med smudsomslag.  150 kr.

SKF: General Catalogue. 11 28 pages. Paperbound 2008. With CD-Rom.  350 kr.

Poul Henning Olesen: Industriteknologi. Erhvervsskolernes forlag. 2 udgave 2009. 760 sider. Karton. Meget pænt ex. 500 kr.

Vinding & Ammitzbøll: Brandværnshaandbogen 573 sider. Indb. 1940. 150 kr.

Mogens Boman: Mål og vægt i SI enheder. 110 sider. 1977. 45 kr.

A/S H. Rasmussen & Co : (Om) Støbegods. Ca. 100 sider. 1945.  125 kr.

Mindt & Weiss: Refraktionsbestemmelse og Brilletilpasning.  Halvlæder. 1931. 344 sider. 250 kr.

Gunnar Sørensen:  Initiativets Pris. En bog om forskeren, ingeniøren og opfinderen Johan E. Nyrop. Indb. Med smudsomslag. I kassette. 1983.  90 kr.

Friedrich Bendix:  Jern- og metalarbejde. Helshirting. 223 sider. 1961. Meget pædagogisk lærebog med tidligere ejers stempel. 100 kr.

Nogle ord om Øbergs file. Oversat fra den svenske 7. udgave. 112 sider. 1957. 100 kr.

L. Meineke Nielsen: Optisk farvelære for de grafiske områder. 189 sider. 1965. 60 kr.

Alverdens Viden. Dansk Kulturbibliotek bd. 7:  Teknik og Industri. Den tekniske udviklings stade  op til 1946 indenfor blandt andet cement, margarine, jernindustri..352 sider. Karton. 50 kr.

Keld Nielsen m.fl.: Skruen uden ende. Den vestlige teknologis historie. Softcover. 384 sider. 1990. 100 kr.

Iver Gudme (Red): Teknik og opfindelser. Håndbog for ungdommen. 175 sider. 1951. 50 kr.

Ole I. Franksen: Seks beretninger fra teknikkens historie. 1994.  75 kr.

Kihl & Lave: Teknisk tysk for maskinfaget. Karton med smudsomslag. Teknologisk Instituts Forlag. 170 sider. 1957.  85 kr.

Gunnar Gregersen: Drejebogen. Teknologisk Institut. 1939. 106 sider. Njusset. 85 kr.

Aage Tvilum: Moderne teknik.  Jernbaner, luftfart biler.. Karton. Ivar. 1951. 111 sider. 50 kr.

Grundfos International Education Centre: Vanforsyning. 170 sider. 1988. Karton med smudsomslag. 85 kr.

Lunn & Gram: Bogen om bogtrykmetal. Karton. 64 sider.1954. 65 kr.

P.A.F.Norup: Gasgenerator. Elektricitet. Supplement til Automobilets Håndbog. 1942. 275 sider. 500 kr.

Erindringer og fortællinger fra Store Nordiske. Komponeret bind. 1919. 311 sider. 150 kr.

Michael Malone: The Microprocessor. A Biography. Cloth with d.j. 332 pages. N.Y. 1995. 100 kr.

Peter Ryan: Apollo 11. Første mand på månen. Pocket. 1969. 40 kr.

Professor E.K. Henriksen ( Red): Maskiner og Værktøj. Håndbog for Industi og Håndværk. De førende danske teknikere skriver om dansk teknik og dansk viden. Selskabet for kulturskrifter. 2 store solide halvlæderbind. 1944.  350 kr.

Jul. Hartmann: The Acoustic Air-Jet Generator.  App. 230 pages. Cloth. 1939. 150 kr.

Heinz Kurth: Broer og brobygning.Børnenes fagbibliotek. 1978. 35 kr.

Christensen m.fl.: Mekanisk industri. 423 sider, indb. 1950?  100 kr.

Bay m.fl. Byggeteknik. Boliger og byer. 478 sider. 1950?  100 kr.

Fritz Ingerslev: Akustik. Lærebog i bygningsakustik for ingeniører. 344 sider. 1949. 125 kr.

Schielderup: Teknikkens vidundere. I. Halvlæder. Jernbaner og Biler. 1935. 100 kr.

Aage Tvilum: Moderne teknik. Og dens forudsætninger.  1951. 45 kr.

G. Møller-Hansen: El-Hobbybogen. Karton. 111 sider. 1958. 50 kr.

Eriksen & Hansen: Elektroteknik. 4. udgave. 1956.  554 sider. Karton med smudsomslag. 125 kr.

Fluid Sealing. Angus Compagny. Cloth. 1965.  50 kr.

Sigurd Togeby ( Red):  Altmuligbogen. Shirting. 1937. 60 kr.

Højgaard & Schultz A/S. 1918-1953.  100 kr.

G. Schønweller: Fundering. Karton.435 sider. 1943. 150 kr.

Dansk Arbejdsmandsforbund ( Udg): Håndbog for jord- og betonarbejde. 4. udgave 1952. Indbundet. 380 sider. 75 kr.

G. Møller-Hansen:   151 sider. 50 kr.Hobbymaskinen. Karton.

J. Falck: Kakkelovne og komfurer. 135 sider. 1946. Indb. 250 kr.

Hedegaard:   162 sider. 1944. 125 kr.    Jernbeton.Husbygning. Karton.

Naisbitt: High Tec. Teknologi og vor søgen efter mening. Med smudsomslag. 2000.  125 kr.

Bachmann: Leitfaden zur Anfertigung Mikroskopische Dauerpräparate. Leinen.München 1893. 50 kr

Knud Munck: Menneske og teknologi. Indføring og tekstudvalg. 1994. 45 kr.

John Brockman ( Red.): De største opfindelser. I de sidste 200 år. 2000. 85 kr.

Povl Vinding: G.A.Hagemann. En dansk ingeniørs levnedsløb. 1942. 125 kr.

Sv.-Aa. Petersen & Torup: Engelsk for maskinmestre. Shirting. 5. udg. 1965. 65 kr.

Aage Rasmussen:  Skibsmotorlære. Indb. 1921. Bd. 1. Tekst.  50 kr.

N. Fjerbæk-Pedersen: Skibsmotorlære. Karton.   1962.   45 kr.

Joensen & Mikkelsen: Malerfaget og dets materialer. Karton., 163 sider. 1943. 125 kr.

Petersen & Torup: Engelsk for maskinmestre. Shirting. 1954. Brugt.  75 kr.

S. Borch: Forelæsninger over Maskinlære. Indb.  1898.  125 kr.

Maskinindustriens Håndbog. 1972.   85 kr.

Teknik i Asea.1883-1983.  Karton. 85 kr.

Asea under 100 år. Karton. 1983. 85 kr.

SKF Kullager. Rullager. Katalog nr. 2000. S II. 240 sider. 1958. 75 kr.

M.O. Jørgensen: Maaletransformatorer. 45 sider.  1950?  35 kr

Sandvikens Handbok: Svetsning. 1967. 45 kr.

Eriksen & Hansen: Elektriske installationer. Materiel og udførelse. Karton. 1942. 85 kr.

E. v. Holstein-Rathlou: Stærkstrøms-Elektronik. 1-2. Shirting. 4. udg. 1940. 150 kr.

Andersen & Mortensen: Fundering og havnebygning. Ingeniørskolen i Horsens. 1956. 50 kr.

A. Larsson: Drenge og mekanik. 1945+  Ikke pænt ex.  45 kr.

B.  Sørensen & Wowern: VVS Ståbi. 1. udgave 1979. Karton. 544 sider. 50 kr.

K. Offer Andersen: Metallurgi for ingeniører. Shirting. 1967. Nogle sprittuschmarkeringer. 50 kr.

Holzmann, Meyer & Schumpich: Technische Mechanik. Teil 2: Kinematik und Kinetik. Stuttgart 1969. Mit schutzumslag. 65 kr.

Bachmann-Forberg: Technisches Ziechen. Leinen. Stuttgart. 1969. 50 kr..

BASF. Samtale om plastmaterialer. 1970 ?  100 kr.

A.K. Bølling: Motorer og motorkøretøjer. Karton. 1962.  65 kr.

Franz Riegel: Rechnen an spanenden Werkzeugmaschinen. Leinen. 365 s. Nürnberg. 1963. 50 kr.

Thegel & Volk: Støberibogen.  Teknologisk Institut. 1945. 75 kr.

Vær vaagen.Vejledning i brandværn for unge. 1939. 30 kr.

Odd Rønningen: Vi eksperimenterer med små elmotorer. 144 sider. 1972. 50 kr.

Sigurd Togeby: Altmuligbogen. Indb. 1937.( Om jernbanen, flyet, bilen m.v.). 50 kr.

V. Marstrand: Teknikens Vidunderland. Indb. 1928. 100 kr.

Philippow: Grundlagen der Elektrotechnik. Indb. Leipzig. 1959. 50 kr.

C. Jørgensen:  Jern- og Metalindustriens håndbog. Smede og maskinarbejde..1-2. Indb. 1948. 150 kr

H.F.Boje: Eine gottländische Portlandzementfabrik. Visby Schweden. S. 1909. 50 kr.

S.A. Olsen: Vejledning i projekttegning. Karton. 1951.  50 kr.

H.C.Nielsen: Lærebog i teknisk mekanik. 1. del. Statik og dynamik. 5. udg. 1954. 75 kr.

Hemmingsen & Tvergård: Motorlære. Halvlæder. 3. udg. 1958.  125 kr.

K.Offer Andersen: Materialelære. Indb. 1956.  65 kr.

P. Frandsen: Bygningsstatik.I. Karton. 1935. 70 kr.

Ove Hoff: Mekanisk teknologi. Indb. 1960. 60 kr.

D. Gartmann: Teknikken kan ikke standses. Indb. 1959. 65 kr.

Ove  Hoff: Støberibogen.II. Fagbog for jern, stål og metalstøbere.  Teknologisk Instituts Forlag. Shirting. 1956. 100 kr.

Drewsen: Lærebog for kedelpassere. Karton. 1941. 85 kr.

Beton A-B-C.  Cementfabrikkerne. 1941.  110s. 45 kr.

L. Ernst: Lyn og lynafledere. Karton. 1945. 50 kr.

Ole Immanuel   Franksen ( Red):  Seks beretninger fra teknikkens historie. 128 sider. 1984. 75 kr.

J. Winther Nielsen: Centralvarme og ventilation. Indb. 1936.  175 kr.

Carl Jensen: Projektering og bygning af fabrikker. Indb. 1948.  85 kr.

Handbuch der Modernen Reproduktionstechnik:

                 Band II: Chemigraphie. Frankfurt. 1934

                 Band III: Photolithographie, Frankfurt. 1935.

                 Band V. Hilfsbuch für Reproduktionstechniker.Frankfurt. 1936. 85 kr/stk

Gröber, Erk, Grigull: Grundgesetze der Wärmeübertragung. Berlin. 1962. 85 kr.

Max Coenen: Elemente der Werkzeugmaschinenbau. Leipzig. 1954. 50 kr.

R. Hänchen: Neu Fastigkeitsberechnung für den Maschinenbau. München 1956. 40 kr

Kopecky & Schamschula: Mechanische Technologie. Wien. 1950. 50 kr.

Karl Schröder: Grosse Dampfkraftwerke. Plannung, Ausführung und Bau.  Dritter Band Teil A+B:  Die Kraftwerksausrüstung. Berlin 1966. 744+772 Seiten. Seht gute exemplare. 250 kr.

H. Ernst: Die Hebezeuge. Band 1: Grundlagen und Bauteile. Braunschweig 1958.  75 kr.

                                                  3 : Sonderausführungen. Braunschweig. 1959. 60 kr.

Heller: Organisation der Buchdruckerei. Indb. Leipzig. 1916. 65 kr.

Engelmann & Schwend: Der Offsetdruck. Indb. Stuttgart 1962.  125 kr.

Morison & Day: The Typographic Book 1450-1935. Cloth with d.j. London. 1963. App. 475 pages. 500 kr.

Hassing og Nordlunde: Bogtrykkerbogen. Lærebog ved mesterprøven. Indb. 1946. 125 kr.

Vinding m.f.: Brandværnshaandbogen. Helshirting. 1940. 100 kr.

Civilforsvarsstyrelsen: Lærebog i brandtjeneste. 1971. 150 kr.

Grundbog for CF-Korpsets menige. 1974. 180 sider. 50 kr.

D.D.P.A.: Leksikon. Shirting. 1951 .  100 kr.

E. Thaulow: Materialer og Ovne. Metallurgi. Indb. 1936.

L. Meineke Nielsen: Optisk Farvelære for de grafiske fagområder. Shirting. 1965. 100 kr.

Albert Schaeffer: Handbuch der Färberei. Band III: Experimenteller Teil. Leinen1950. 125 kr

Allan Johnsen: Fra dyreskind til celleuld. Spindestoffernes historie. 1942. 75 kr.

H.C.Nielsen: Lærebog i Teknisk Mekanik. 1. del: Statik og Dynamik. Karton. 1946. 100 kr. 2. del. 1950.  50 kr.

M. Folmer Andersen:  Elementær elasticitets og styrkelære. Indb. 1963. 125 kr.

T. Bjerge. Elektricitet og magnetisme. Karton. 1951. 75 kr.

Bödefeld & Sequenz: Elektrische Maschinen. 5. Aufl. Wien. 1952. Leinen. 100 kr.

SKF: Kullager-Rullager. Shirting. 1946. Svensksproger. Øvre ryg lidt slidt. 50 kr.

W. Nürnberg: Die Prüfung elektrischer Maschinen.  Indb. Lidt Slidt. Berlin. 1940. 50 kr.

Vorschriftenbuch des Verbandes Deutscher Elektrotechniker.  14. Aufl. 1927.835 s. Indb. 65 kr.

Eriksen og Hansen: Elektroteknik. Indb. 1948. 100 kr.

Willy Olesen: Dansk Gummiindustri. Karton. 1995. 125 kr.       

Ove Hoff: Støbejern. 90 sider. 1937. S. 50 kr.                

Vilh. Jørgensen: Metal og Plast. Indb. Med smudsomslag. 1962. 150 kr.

Vilh. Jørgensen: Smede, maskinarbejde og elektroteknik. Ivar. Shirting . 1940  125 kr.

Vilh. Jørgensen: Moderne værktøj. Snit, Standse og Træværktøj.  645 sider. 1949. Ivar. Shirting. 100 kr.

Vilh. Jørgensen: Automatisk og finmekanisk teknik. Indb. Ivar. 1956. 125 kr.

Vilh. Jørgensen:  Metal og plast. Indb. 1962. 125 kr.

Vilh. Jørgensen: Svejsning. 910 sider. Indb. 1946. 125 kr.

Vilh. Jørgensen: Jern- og Metalindustriens Haandbog. 1-2. Indb. 1948 ca.. 1350 sider. 150 kr. 1952 udgave 7. udgave.   til 200 kr.

K. Jacobsen: Elektriske maskiner. Shirting. 1944. 65 kr.

dansk arbejdsmandsforbund: (Udg): Haandbog for jord- og betonarbejdere. 3. rev. udgave 1947. Lærredsbind. 349 sider. 100 kr.

75 år med dansk teknik. Dansk ingeniørforening. 1967.  50 kr.

Hans Buhl: Buesenderen. Et komparativt studium af Poulsen-systemet..1995. 60 kr.

A. Reimer-Nielsen: Kemigrafi. Ætsning. Karton. 1945. 90 kr.

Thaulow: Formning. 1-2. Smedning + Støbning. Karton. 1948. 175 kr.

B.  Schifter-Holm: Introduktion til plastmaterialer. 1969. 65 kr.

C. Typografisk Årbog. 1935. Karton. 174 sider. 50 kr.

Jens Kiil: Midt i en teletid. Indb. Med smudsomslag. 1997. 75 kr.

K.A. Schmidt: Gregers Kirk og hans Telefonfolk. Karton. 1962. 85 kr.

Det urimelige menneske. Artikler og hilsner samlet ved R.V.Relsteds afgang som direktør for Jysk telefon. 111 sider. 1982. 50 kr.

Birgitte Wistoft: Tyrannisk, men uundværlig. Telefonen i Danmark før 1920. Karton. Post & Tele Museum. Karton. Som ny. 223 sider. 2007. 150 kr.

Kristian Dahl: Edison. Hans liv og hans opfindelser.  Svagt slidt halvlæder. 1897. 504 s. 150 kr.                                                                  

J. Nielsen: Rationel Mekanik. I.  Statik og Kinematik. Indb. Med slidt ryg. 1933. 50 kr.

Nielsen & Jensen: Skruen uden ende. Den vestlige teknologis historie. Karton.1990. 150 kr.

Mogens Boman: Radiofjernstyring af modelskibe. 1980. 50 kr.

Mogens Damkier: Knallertbogen. 1971. 35 kr.

Bituminøse vejbelægninger/Bituminous road surfacing 220 sider. 1952. 85 kr.

Uddeholms rostfria stål. Dimensionsprogram. 1962

J.P.Jensen. Kolding. Kileremme og skiver.  Bjælker og betonjern.

Remmer: Modsvejsning og dybsvejsning. 1948

Danfoss. Automatiske reguleringsventiler for vand, damp, luft og olie. 1962

E.T.Grew A/S : Unbrako.

INA. Masskatalog 56 mit Ergänzungen 57. 1960?

Lillebæltsbroen. 3 sprog. Tværformat.  Ca. 30 sider. 1932?  75 kr.

Judith Condon: Tjernobyl og andre atomuheld. Karton. 1998. 50 kr.

Initiativets pris. En bog om forskeren, ingeniøren og opfinderen. Indb. med smudsomslag. 125 sider. 1983. 65 kr.

Ole Jørgensen m.fl.: Moderne maskinarbejde og værktøjsfremstilling. GA Fagbøger. 1949. 824 sider. Indbundet. 125 kr.

J.Davidsohn: Lehrbuch der Seifenfabrikation. 1928. 731 s. Halbleder. 300 kr.

Sass, Bouche & Leitner (Herausgeber): Dubbels Taschenbuch für den Maschinenbau. 1-2. Leinen. 1800 s.  Berlin 1966. Als Neu!  125 kr.

Häntzel-Clairmont: Die Praxis des Modernes Maschinenbaus. 1-2.  804+891 pages Berlin. 1911. Ganzleinen. Cloth. Fine copies. OHNE/Without blueprints. 750 kr.

D.H.Bruins: Werkzeuge und Werkzeugsmaschinen. 1-2. 590 s. München. 1965. 75 kr.

Bachmann/Forberg: Technisches Zeichen. Leinen. 233 s. Stuttgart. 1966. 50 kr.

Uhrmann & Schuth & Stoltzenberg: Fachkunde für Maschinenbauer. 1-2. 1942-44. 233 s. 100 kr

Bert Edenholm: Mättteknik för Verkstäder. Pappband. 250 s. Stockholm. 1956. 65 kr.

Hallendorff: Skärande bearbetning. Pappband. 350 sidor. 1966.  65 kr. kr.

Helge Krex: Maskin Ståbi. Karton. ca. 340 sider. 1965. 50 kr.

Dansk ingeniørforenings norm for trækonstruktioner. 3. udg. 1974. 58 sider. 40 kr.

Optikerskolen (Udg):   ca. 250 sider. 1960. Indb. 125 kr.Lærebog for Specialoptikerfaget. Brilleoptik.

Aalborg Portland. Cement og Beton. 1984. 40 kr.

Beton ABC. 1944. 110 sider. 40 kr.

N. Norvil: Cementarbejder. Praktisk vejledning. 78 sider. 1942. 50 kr.

Emil Tykesson: Haandbog for jord- og betonarbejdere. Hellærred.  3. udgave 1947. 350 sider. 50 kr.

J.S. Aabye: Malerbogen. Teknologisk Institut. Forlag. 1944. Karton. Svagt brugt. 100 kr. 1931 udg. 100 kr. 5 udgave. 1953. 400 sider. Karton.   Nydeligt ex. Med smudsomslag. 250 kr.

H.C.Nielsen: Lærebog i Teknisk Mekanik. 1. del. Statik og Dynamik. 255 sider. 1954. 65 kr.

Anker Engelund: Staalkonstruktioner I. Indbundet med smudsomslag. 475 sider. 1966.  125 kr.

Christensen: Brille og instrumentoptik. 1-2. Indb. 1946. 350 kr.

Jellig & Christensen: Den fullfashionerede strømpe og dens fremstilling. Indb.1949. 150 kr.

Vogt: Das Illustrierte Buch der Erfindungen. 1-2. Leipzig 1895-96. Halblederbände. 500 kr.

Ole Hyldtoft: Den lysende gas. Etableringen af det danske gassystem 1800-1890. Karton. 252 sider. 1994.  Enkelte indstregninger med blyant. 100 kr.

 

Tilbage til katalog hovedsiden