Landbruget / Agriculture (Denmark)

Tilbage til katalog hovedsiden/main page

Sidst opdateret 16. December 2012


Claus Bjørn ( Red): Det danske landbrugs historie 1-4. 1988. Pænt sæt. 750 kr.

M. Rasmussen: Lovbog for Landmanden eller den danske Bondes Pligter og rettigheder fra Vuggen til Graven…. 2.  forbedrede og betydeligt forøgede udgave. Odense 1853. 373 sider. Halvlæder. Lidt slidt men egentlig ganske pænt ex. 350 kr.

S. Tissot: Underretning for Landmanden.  640 sider. 1770. Nyere kartonbind. Ganske pænt ex. 750 kr.

K. Frantzen:  Vejledning for Husmænd. 316 sider 1873. Medindbundet:  Landoeconomiske Optegnelser. 2. samling. 256 sider. 1863. 250 kr.

Danske gårde i tekst og billeder. Vestsjællands Amt. 1A+B.  Helbind. Pæne. 1990.  750 kr.

Th. Madsen-Mygdal (Red): Landbrugets Ordbog. 1-4. Pæne halvlæder. 1914. 350 kr.

Nic. Bonde m.fl. (Red): Kvæget. Haandbog for kvægavlere. 1-2. 1943. ca. 800 sider. Halvlæder. 250 kr.

Oluf Nielsen & H. Mosegaard: Landbrugets Bierhverv. Haandbog for landmænd og haveejere. 2. udgave 1946. Heri blandt andet: Fjerkræ, kanin, ged, får, bi, pelsdyr silkeavl samt ferskvandsfisk og krebs. 460 sider. Halvlæder.  125 kr.

Kjærgaard-Jensen & Harald Jensen: Mælk smør og ost. Haandbog i Mejeriteknik 1-2. Flotte halvlæderbind 654+685 sider. 1942-1943. 300 kr.

K. Pedersen: Landbrugets rentabilitet. En kritisk studie. Halvlæder. 1914. 75 kr.

L.  Svendsen: Kvægavl og kvægopdræt. 4. Udgave. Shirting 1906. 150 kr. 2. udgave. Halvlæder. 1899.  224 sider.   175 kr.

Sofie Rostrup: Vort landbrugs skadedyr. 1907. Karton. 85 kr.

Adler & Simonsen: Husdyrs adfærd. Høns, svin og kvæg. Karton. Landhusholdningsselskabet. 116 sider. 1980. 65 kr.

E.  Rostrup: Afbildning og beskrivelse af de vigtigste fodergræsser. Halvlæder. 1865. 350 kr.

Ranløv: Korn. 1-2. Flotte halvlæder. 1942. 250 kr.

Bondorff: Landbrugets Jorddyrkning. 1. Shirting.1938. Få indstregninger.  75 kr.

                                                          2.              1939.     Do.                    75 kr.

Axel Pedersen: Landbrugets Plantekultur. 1. Shirting. 1938. 100 kr.

Skriftserie fra Dansk Landbrugsmuseum. Nr. 5. 2009. Karton. 120 sider. 2009. 75 kr,.

DLF.Dansk Landbrugs Frøforsyning. 1906-1956. Karton. 1956. 45 kr.

H. Rosenstand Schacht: Lanbrugets mekanisering. Indb. 1947. 420 sider.  Svage brugsspor. 100 kr.

Harald Jensen: Mejeriets maskiner.( Ikke traktorer og høstmaskiner).  Indbundet. 2. udgave 1936. ca. 400 sider.  150 kr.

Johann v. Schwertz: Anviisning til at lære Agerbruget practisk. Bind 2 sep. 1847 504 sider. Halvlæder. 150 kr.

J.D.Martens: Kvægavlen og Meieridriften på Hollændergårdene i det Holstenske og Slesvigske. 1854. ( 2. udg)  311 sider. 150 kr.  1869 udgaven  (3. udg.)  150 kr.

Johannes Madsen ( Red.): Dansk Portrætgalleri. III. Bind. Danmarks Landbrug. Stor bog i rødt helshirting. Komponeret bind med falmet ryg. 350 kr.

C.F.A.Tuxen: Jorbundslæren med særligt hensyn til den danske jordbund. Indb. 128 sider. 1899. 50 kr.

Hans Jørgensen W. Jensen: Landboforeningernes forløbere og bondebruget. Landboforeninger i 200 år. Karton med smudsomslag. Bind 1 af 4.  248 sider. 1993.  125 kr.

Inger Brochmann: Biodynamisk jordbrug. Fra vision til virkelighed. 185 sider. 1988. 75 kr.

Et rigtigt bondeliv. Om udviklingen i dansk landbrug 1940-1995. Karton. 1996. 50 kr.

Chr. Bundgaard Christensen: Verdens største landbrug. Den agri-kulturelle erobring af Nordvestamerika. 440 sider. Indb. 1920. 125 kr.

C.F.Jensen: Læ. Betydning for landbrug og havebrug. Indb. 259 sider. 1960. 125 kr.

Hansen & Rasmussen: Hvor blev mejeriet af? Dansk Landbrugsmuseum 1995. 48 sider. 50 kr.

Gudmundsen (Red): Det danske landhåndværk.. Leverandører.  1935? Karton. 88 sider. 85 kr.

H.C.Aslyng: Afvanding i jordbruget. Karton. Med enkelte tilskrivninger. 148 sider. 1962. 50 kr.

De danske kalk- og mergelselskaber.  (Udg): Kalk og Mergel gennem tiderne. 192 sider. 1995. 85 kr.

Harald Goldschmidt: Kvægbrugets udvikling i Danmark særlig i Sorø og Præstø amter 295 sider. 1890. Komponeret bind. 125 kr.

Appel & Mørkeberg: Kvægbrugets udvikling i Danmark særlig på Fyen og  Lolland-Falster 245 sider. Komponeret bind. 1889. 125 kr.

Erhard Frederiksen: Om rodfrugtdyrkning. 330 sider. 1892. Komponeret bind. 85 kr.

Streibig & Haas: Kemisk bekæmpelse af ukrudt. Anvendt biologi. 144 sider. 1983. 50 kr.

Jensen & Jørgensen: Skadegørere i landbrugsafgrøder. Karton. 239 sider. 1984.  65 kr.

Gram, Bovien, Stapel: Sygdomme og skadedyr i landbrugets afgrøder. 130 sider. 1975. 50 kr.

Hermansen, Jørgensen og Stapel: Landbrugsafgrødernes sygdomme og skadedyr. Karton. 202 sider. 1979. 50 kr.

Hans Balle: Hørdyrkning i Fortid og Nutid. S. 15 sider. 1941. 40 kr.

H. Rosenstand Schacht: Det danske landbrugs Maskinbog. 639 sider. Indbundet. 1940. 200 kr.

 

Tilbage til katalog hovedsiden