Fysik. Teori og virkelighed / Physics, science. Theory and reality

Tilbage til katalog hovedsiden/main page

Sidst opdateret 03. March 2013


Helge Kragh m.fl: Dansk naturvidenskabs historie 1-4. Pæne karton. 2005-06. 1000 kr.

H.C.Ørsted: Naturvidenskabelige Skrifter. 1-3. Store hæftede bind. 1920. 750 kr.

LaCour & Appel: Historisk Fysik.Bind 1. 1896. Halvlæder. Ryg lidt slidt. 150 kr.

                                                     1-2. Nytrykket. 1966. Med lidt revne smudsomslag. 400 kr.

K.A.Borch ( Udg): J.H.Helmuths Naturlære for Menigmand og den opvorende Ungdom. 336 sider + 1 kobber. 1806. Simpelt kartonbind. 300 kr.

H.C. Örsted m.fl. ( Udg): Tidsskrift for Naturvidenskaberne. Bind 2-4. 1823- 1826.Halvlæder.  350 kr.

P.L.Panum: Begyndelsesgrunde I Naturlæren.  Karton. 125 sider. 1845. Nusset ex. 300 kr.

John Tyndall: Mindre afhandlinger. Indbundet uden rygtitel. 341 sider. 1877. 250 kr.

Karl Schmidt: Lærebog I Experimentalfysikken. 1+2+3 Del. I To halvlæderbind 437+395+113 sider.  1878-79.  650 kr.

A. Bernstein: Af Naturvidenskabens Rige. 386+402 sider. 1+2 del i et halvlæderbind. 1860. 250 kr.

K. Prytz: Elektriciteten. En skildring. 496 sider. Halvlæder. 1884. 250 kr.

Julius Petersen: Lærebog i Magnetisme og Elektricitet. Halvlæder. 140 sider 1892. Medindbundet H.O.G.Ellinger: Lærebog i Varme. 117 sider. 1888. 250 kr.

Adam Paulsen: Lærebog i Optik 156 sider. 1876. 150 kr.

Martin Knudsen: Lærebog i Fysik for Medicinere. Lyslære. 118 sider 1906 6 Elektricitetslære. 106 sider. 1903 +  Mekanisk Fysik og Vamelære. 127 sider 1904. I et solidt halvlæderbind. En hel del understregninger. 150 kr.

L. Lorenz: Forelæsninger over Naturlære for Officerskolens næstældste klasse. Halvlæder. + Læren om Varmen. 330+197 sider. 1870-77. I et bind. 150 kr.

Otto Larssen: Forelæsninger over Teknisk Mekanik for Officerskolens ældste Klasser.  2. Afsnit. 104 sider. Halvlæder. 1870. 75 kr.

Fr. Schoedler: Naturens Bog. Physikens, Astronomiens, Chemiens, Mineralogiens, Botanikens og Zoologiens hovedlærdomme elementarisk fremstillede.877 sider. Halvlæder. 2. oplag. Christiania 1859. 300 kr.

K.C.Møhl: Skildringer af Jordens Mærkværdigheder til Almeenlæsning og Folkeoplysning.  550 sider. Halvlæder. 1841.  200 kr.

Prof. Schabus: Fysikens första Grunder.  300 sider.  Lidt slidt (Nött) halvlæder Lund 1858. 125 kr.

O Neugebauer: The Exact Sciences in Antiquity.  1951. 100 kr. Paperback N.Y. 1962 for 65 kroners.

Ingeborg Hammer-Jensen:  Den ældste atomlære.  180 sider. 1908. Smukt halvlæder. 125 kr.

Bakewell: Vort Aarhundredes mærkeligste Opfindelser.  233 sider. 1859. Halvlæder. 150 kr.

Ferd. Sørensen: De nyeste Opdagelser i Naturvidenskaben.  320 sider. Halvlæder. 1860. Vistnok tidligere biblioteksbog uden stempler. 100 kr.

Povl-Otto Nissen: Poul La Cour og vindmøllerne.  96 sider. 2003.  85 kr.

Aug. Thomsen: Naturkræfterne i Menneskets tjeneste. Flot halvlæderbind. 860 sider. 1879. 150 kr.

Chr. Høegh-Gulberg: 2500 tecniske og industrielle Nyheder.  765 sider.  Halvlæder. 1873. Hæderligt ex.  250 kr.

Joan Solomon: The Structure of Matter. Paperbound with d.j. 178 pages. London. 1973. 65 kr.

Werner Heisenberg: Physics and Philosophy. The Revolution in modern Science. Paperbound with d.j. 176 pages. London. 1959. 100 kr.

Gaston Tissander: Videnskabelige adspredelser. Komponeret rødt bind. 323 sider. Kristiania 1882. 150 kr.

Johan Georg Forchammer: Alemeenfattelige Afhandlinger og Foredrag.  426 sider. Slidt halvlæder. 1869. 125 kr.

H.C.Hansen: Poul La Cour: Grundtvigianer, opfinder og folkeoplyser. 516 sider. Disputats. 1985. 150 kr.

L.A. Reed: Universets tale. Skaberværket betragtet i videnskabens og aabenbaringens lys. 304 sider. 1921. 65 kr.

L.M.Colding: Naturvidenskabelige betragtninger. Karton. 37 sider. 1924. 65 kr.

Per Kjærgaard Rasmussen: Bevidsthed og virkelighed. Om naturvidenskabens grænser. 153 sider. 1990. 100 kr.

C. Christiansen: Lærebog i Fysik. Til brug ved Polyteknisk Læreanstalt. 3. udgave Smukt halvlæderbind. 1910. 762 sider. Få understregninger/tilskrivning med diskret blyant, som let kan fjernes. 150 kr.

Charles Webster: From Paracelsus to Newton. Magic and the Making of Modern Science. Paperbound with d.j. 107 pages. Cambridge 1982. 85 kr.

C. Christiansen: Lærebog i Fysik. 1-2.  Mekanisk Fysik  &   Elektricitet og lys. 1892.- 1894. 426 + 483 sider. Halvlæder. Ryg mangler på bind 1 og delvist på bind 2. 125 kr. Enkelte tynde blyantsstreger i bind 1 eller rene eksemplarer. Med hele rygge. Dog enkelte /få tynde blyantsunderstregninger.  250 kr.

H.C.Christiansen: Fysik. v. J. Snitker Petersen & T. Melson. Indbvundet. Med enkelte understregninger i rødt. 4. ændrede udgave. 1950 365 sider. 50 kr.

Frederick Bakewell: Vort århundredes mærkeligste opfindelser. En historisk-naturvidenskabelig fremstilling. Halvlæder. 233 sider. 1859. 250 kr.

Rådbo & Eng: Fra solguder til sorte huller. Astronomiens historie. A4 format. Karton. Ca. 50 sider. A4 format. 1996. 85 kr.

Walter R. Fuchs: Vor tids fysik. Karton med smudsomslag. 359 sider. 1966. 75 kr.

Ulrik Uggerhøj: Tid. Den relative virkelighed. 231 sider. 2006.  125 kr.

Douglas McTavish: Isaac Newton. Tyngdelovens fader. Karton. 47 sider. 1992. 50 kr.

James Gleick: Isaac Newton,.  275 sidor. Falun 2005.  75 kr.

Frank E. Manuel: A Portrait of Isaac Newton. 478 pages. Softcover 1990.  65 kr.

Fritjof Capra: Fysikkens Tao. 339 sider. 1980. 150 kr. Pocketudgave 1985 til 65 kr.

James Gleick: Kaos. En ny videnskabs tilbliven. Nysyn. 315 sider. 1989.  85 kr.

Hans Backe: Fysiske eksperimenter i praksis og teori. Karton. 207 sider. 1972. 150 kr.

Søren Brunak & Benny Lautrup: Neutrale netværk. Computere med intuition. Nysyn. 162 sider. 1989. 60 kr.

Danah Zohar: Den kvantemekaniske bevidsthed. 246 sider. 1991. 150 kr.

Helge Kragh: Atomteoriens historie belyst ved kildeskrifter. 165 sider. 1973. 150 kr.

Aage Petersen: Quantum Physics and The Philosophical Tradition. Diss. 200 pages. 1968. 75 kr.

F. David Peat: Einsteins måne. Jagten på kvantevirkeligheden. Nysyn. 186 sider. 1992. 50 kr.

Albert Einstein: Perspektiver og udsyn. Pocket., 246 sider. 1967. 65 kr.

Albert Einstein: Ideas and Opinions. Paperbound with d.j.  377 pages. N.Y. 1954. 65 kr.

Axel Nielsen: Fysik 1+2. Tegne og forklaringshæfte for folkeskolen. Meget pædagogisk. De fysiske love tegnet og forklaret. 49+49 sider.  1950?   75 kr.

Torben Jacobsen: Tegne og arbejdsbog til fysik. 46 sider. 1946. Meget instruktive tegninger. 45 kr.

Gribbin & Rees: Moderne kosmologi. Om superstrenge, supersymmetri, sorte huller … 272 sider. 1991. 125 kr.

 

Coveney & Highfield: The Arrow of Time. A Voyage through Science to solve Times greatest Mystery. Paperbound with d.j. 378 pages. London. 1990. 75 kr.

Ulrik Uggerhøj: Den relative virkelighed. 231 sider. 2006. Som ny. 100 kr.

Kaptajn Knud Hansen: Erhvervsfysik. Teknologisk Institut. 151 sider. 1952. 50 kr.

Poul Thomsen: Metoder og veje i den elementære fysikundervisning. 1. Karton. 355 sider. 1969. 150 kr

Fricke; Leitfaden für den Unterricht in der Physik. Zweiter Kursus. Pappband. 1891. 214 seiten. 40 kr.

Hurd & Kipling: The Origins and Growth of Physical Science. 1-2. Pelican Books. London. 1964. 760 pages. 85 kr.

Gamow & Cleveland: Den store fysikbog. 1-2. Hæftet med smudsomslag. Smudsomslaget lidt plettet på forside af bind 1.  544 sider. 1960. 200 kr.

Erwin Schrødinger: Mennesket og universet. Pocket. 145 sider. 1965.  50 kr.

A.Weis: Lyset og lyden samt de vigtigste vejrforhold. Karton. 113 sider. 1903. 75 kr.

Atomenergikommissionen: Risø 1968. 134 sider. 50 kr.

Cherrier: Sjove fysikforsøg. Indbundet. 92 sider. 1980. 65 kr.

Christian Heyerdahl: Naturvidenskabens resultater og konsekvenser.  176 sider. 1935.  50 kr.

Christensen & Petersen: Hverdagens naturlære. Karton. 356 sider. 1943. 65 kr.

Poul Thomsen: Elektricitet og magnetisme. Karton. 306 sider. 1972. 150 kr.

Wistoft, Petersen & Hansen: Elektricitetens Århundrede. Dansk Elforsynings historie 1891-1991. Karton med smudsomslag. 304+ 312 sider. 1991.  350 kr.

N.J.Andersen (Red): Elektriciteten i landbrugets tjeneste. Karton. 86 sider. 1928. 65 kr.

Kaj Nielsen: Elektriciteten- saadan som vi møder den. 147 sider. 1939. 50 kr.

T. Bjerge: Elektricitet og magnetisme. Indb. 1941. 65 kr. 2. udgave 4 oplag 1963. 264 sider. Karton. Med enkelte oplysende tilskrivninger. 85 kr.

Isefjordværket. Beskrivelse af værkets tilblivelse og indretning. 1940. 125 kr.

Ole Bang: I kast med dampen og elektriciteten. Søren Hjorth- en dansk pioner 1801-1870. Rhodos. 96 sider. 1982. 85 kr.

G. Møller-Hansen & Børge Bendt-Nielsen: Ungdommens El-bog. 315 sider. 1962. 100 kr.

L. Ernst: Elektricitet og magnetisme. Indb. 1897. Med gl. biblioteksstempel. 100 kr.

E. Snorrason: C.G.Kratzenstein and his Studies during the Eighteenth Centurt. Diis. 206 sider. 1974. 125 kr.

Peder Lobben: Elektricitet og magnetisme. Praktisk fremstillet. 574 sider. Halvlæder. Kristiania 1908. 150 kr.

F.C.Olden: Elektriciteten og dens anvendelse i det daglige liv. Indb. 175 sider. Kristiania 1922. 65 kr.

Steve Parker: Thomas Edison og elektriciteten. Karton. Videnskabens Opdagelser. 32 sider. 1992. 45 kr.

Nina Morgan: Thomas Edison. Manden der opfandt fremtiden.  Videnskabens pionerer. Karton. 48 sider. 1991. 50 kr.

Christian Heyerdahl: Naturvidenskabens resultater og konsekvenser. 176 sider. 1935. 75 kr.

Donald J. Hughes: Den fantastiske neutron. Kvantebog. 140 sider. 1962. 50 kr.

Wilson & Littauer: Cyclotronen og andre Acceleratorer. Kvantebog. 171 sider. 1962. 50 kr.

Arthur Benade: Musik og lyd. Kvantebog. 216 sider. 1962. 50 kr.

Københavns Universitets Almanak. Skriv- og Rejse-Kalender for det år efter Kristi Fødsel..

Årgangene 1985, 1996-2005 til 50 kr. stk og 2006 og  2007 til 75 kr.

Københavns Universitet. Nøgle til forståelse af Almanakken.  158 sider. 1994. 125 kr.

Lundbye: Den polytekniske Læreanstalt 1829-1929. 482 sider. 1929. 100 kr.

Tor Nørretranders: Videnskabsvurdering. Forskning. Fremtid og folkestyre. 132 sider. 1987. 50 kr

                        Einstein, Einstein. Karton. 216 sider. 2005. 125 kr. Med smudsomslag. 150 kr.

En stjerne kaldet solen. 196 sider. Uopskåret. 1968. 100 kr.

                           Videnskab er sjov. 295 sider. Uopskåret. 1960?  65 kr.

Egon Schmidt: Fra Edison til von Braun. Karton. 177 sider. 1967. 85 kr.

                        Fra Heron til Daimler. Karton. 158 sider. 1963.  85 kr.

                        Fra Arkimedes til Niels Bohr. Karton 159 sider. 1963. 85 kr.              

Francoise Giroud: En kvinde værd at agte. Marie Curie. 248 sider. 1982. 85 kr.

B. Østergaard Pedersen: Munksgaards Fysik og Kemi Leksikon. Pocket. 237 sider. 1960? 35 kr.

Charles Singer: A short History of Scientific Ideas. Pocket.525 pages Oxford. 1982. 50 kr.

Carlo Hansen: Fysikkens elendighed. Kritik af den moderne fysik og astronomi. 144 sider. 1982. 50 kr.

Henry Nielsen m.fl. (Red): Til samfundets tarv. Forskningscenter Risøs historie. 558 sider. 1998. 150 kr.

Bjarne Kousholt: Tycho Brahe og den nye stjerne. 95 sider. 2002. 50 kr.

                            H.C.Ørsted og fornuften i naturen. 112 sider. 2000.  50 kr.

Wilhelm Norlind: Tycho Brahe. Efter Gassendi med kommentar.  Lund 1951. 364 sidor. Pænt ex.100 kr.

F.R. Friis (Udg): Breve og Aktstykker angaaende Tyge Brahe og hans Slægtninge. 167 sider. 1875. 100 kr.

Mogens Pihl: Ole Rømers videnskabelige liv. 98 sider. 1941. 75 kr.

W. Heitler: Mennesket og den naturvidenskabelige erkendelse. Pocket. 145 sider. 1963. 50 kr.

H. Butterfield: Den naturvidenskabelige revolution. Den moderne naturvidenskabs oprindelse 1300-1800. 215 sider. Uopskåret. 1964. 75 kr.

Clifford M. Will: Was Einstein right? Putting General Relativity to the Test. Pocket. 274 pages. Oxford 1988. 50 kr.

H.A.Lorentz: The Einstein Theory of Relativity. Karton. 64 sider.  N.Y. 1920. 50 kr.

G. Møller-Hansen: El Amatøren. El-hobby bogen 2.  Karton. 95 sider. 1973. 50 kr.

Francois Cherrier: Sjove fysikforsøg. Karton med smudsomslag. 90 sider. 1980. 75 kr.

Elektroteknikkens århundrede. Elektroteknisk Forening 1903-2003. Karton. 254 sider. 75 kr.

Alfred Fritz: Med raket ud i verdensrummet. 226 sider. 1958. 65 kr.

Coveney & Highfield: The Arrow of Time. A Voyage through Science to solve Times greatest Mystery.  Paperbound with d.j. 378 pages. N.Y. 1991.  75 kr.

Bent Sørensen: Blegdamsvej 17. Et essay om fysik og virkelighed. 108 sider. 1989. 65 kr.

Niels Henrik Gregersen (Red): Naturvidenskab og livssyn. Karton. 471 sider. 1993.  150 kr.

Teknisk Institut Hellerup: Teknik og Viden. 6 bind Fysik, Matematik og Kemi. Brevkursus? 1960? 250 kr. Seriøst arbejde forfattet af danske ingeniøre: Gaugin, Larsen m.fl.

Hermann: Grosse Physiker. Leinen. 178 seiten. Stuttgart. 1960. 65 kr.

Hillers-Andersen & Hornby: Fysik. Karton. 199 sider. 1956. 75 kr.

Mogens Boman: Nobel 230 sider. 1996. 125 kr.

Per Draminsky: Revision af reletivitetsteorien. 116 sider. 1964. 60 kr.

John Michell: A Little History of Astro-Archaeology. 128 pages. London. 1989. 75 kr.

Paul Davies: Superforce. The Search for a Grand Unified Theory of Nature. Pocket. 259 pages. London 1987 50 kr.

Nigel Calder: Einsteins Universe. The Laymans Guide. Pocket. 254 pages. London. 1990. 50 kr.

Per Draminsky: Revision af relativitetsteorien. 115 sider. 1964. 85 kr.

Th. Sundorph: Lyslære for gymnasiet. 97 sider. 1957. Enkelte tilføjelser og stempel. 45 kr.

G. Weber: Grundlæggende lysteknik. Karton. 249 sider. 1960. 125 kr.

Fritz Ingerslev: Akustik. Lærebog i bygningsakustik for ingeniører. 344 sider. Indb. 1949. 150kr

August Thomsen: Naturkræfterne i menneskets tjeneste. 860 sider. Smukt blåt komponeret lærredsbind. 1879. 150 kr.

Karl Schmidt: Mindre lærebog i Fysik til brug for Latinskoler, Seminarier og højere Realskoler. Indb. 1877. 300 sider.  100 kr.

Brändli, Dändliker & Hatz: Laserphysik. 105. Bern. 1970. A4 format. 50 kr.

H.O.G.Ellinger: Naturen og dens kræfter. Halvlæder. 2. udg. 1909. 100 kr.

Alfr. Lehmann. Diverse afhandlinger på dansk, tysk og fransk. Indb. Ca. 1910. 125 kr.

                         Lehrbuch der Psychologischen Methodik. Leipzig 1906. 125 kr.

                         .

Pelle Eckerman: Magiske linser og hemmelige skabe. Karton. 104 sider. 1991. 85 kr.

Amtrup, Johansen & Trinhammer: Vand under overfladen. 73 sider. 1995. 50 kr.

Christensen, Claussen & Felsager: Fysikkens spor. 240 sider. 1991. 150 kr.

Mogens Lehmann: Lysets tøven. En roman om Ole Rømer og hans tid. 311 sider. 2003. 45 kr.

Billeskov-Jansen m.fl.: H.C.Ørsted. Indb. Med smudsomslag. 199 sider. 1987. 100 kr.

Ole Bang: Store Hans Christian. (Ørsted). 174 sider. 1986.  100 kr.

Ole Immanuel Franksen: H.C.Ørsted. A Man of the two Cultures. Paperbound. 49 pages. 1981. 65 kr.

Laurits Lauritsen: Hans Christian Ørsted. Et blad af fysikkens og kemiens historie. Uopskåret. 135 sider. 1909.  Lidt plettet. 100 kr

Per W. Karlsson: Teknisk elektromagnetismelære. 262 sider. 1991. 125 kr.

Stephen W. Hawking: A Brief History of Time. Pocket. 211. London. 1988. 40 kr.

Joseph Ackner: Naturvidenskabelig håndbog. Karton med smudsomslag. 327 sider. 1971. 50 kr.

Eirik Newth: Jagten på sandheden. Videnskabens historie. Karton. 1997.  150 kr.

Moore & Mason: Halleys komet vender tilbage. 167 sider. 1985. 65 kr.

Isaac Asimov: Halleys komet. 126 sider. Oslo. 1985. Karton med smudsomslag. 65 kr.

Hansen & Olesen: Halleys komet og vort verdensbillede. 173 sider. 1985.  100 kr.

Åke Wallenquist: Astronomisk Leksikon. Indb. 242 sider. 1974. 100 kr.

Barmwater: Astronomi. 11. udgave. 116 sider. 1961. Karton. 50 kr.

C. Luplau Janssen: Stjernehimlens billedgalleri.  73 sider. 1946. 45 kr.

F. Kaiser: Stjernehimlen.  Slidt men intakt halvlæder. 436 sider.1867. 150 kr.

Robert Burnham: Politikens bog om astronomi. Karton. 2003. 432 sider.  150 kr.

Ib Lundgaard Rasmussen: Liv i universet. Er vi alene? 174 sider. 2009.  125 kr.

Jens Kerte: Mars og Marsmanden. På rejse til Den Røde Planet med Jens Martin Knudsen. Karton. 179 sider. 2003. Friblad bortfjernet. 65 kr.

Donald Goldsmith: Det kosmiske puslespil. Hvad vi ved om universet – og hvad vi ikke ved. Karton. 180 sider. 1997. 50 kr.

Harald Aaen: Rummets udforskning. Kosmos serien. 139 sider. 1990. 125 kr.

R.A.Lyttleton: Kloderne og universet. 219 sider. 1958. Med smudsomslag. 65 kr.

Lasse Teist Jensen m.fl.: Universet fortæller. 90 sider. Systime 1991. 65 kr.

Smoot & Davidson: Big Bang. Et moderne eventyr om universets fødsel og udvikling. Karton. 271 sider. 1994. 125 kr.

Stephen Hawking & Leonard Mlodinov: Hawkins uendelige univers.. Ny opdateret udgave. Karton med smudsomslag. 214 sider. 2006.  150 kr.

Axel V.Nielsen: Tyge Brahe. 23 sider. 1946. 30 kr.

Toulmin & Goodfield: Verdensbilledet. Astronomiens idehistorie. 1964. 65 kr.

Ursin: Populært foredrag over astronomien. 2. oplag. 4 kobbere.1838. Indb. 750 kr.

C. Ronan: Astronomy N.Y. 1973. Cloth with d.j. 45 kr.

Helle og Henrik Stub: På rumrejse I solsystemet. 80 sider. 1988.   65 kr.

Helle og Henrik Stub: På opdagelse i solsystemet. 48 sider. 1988.  65 kr.

Helle og Henrik Stub: Rejsen til månen. 48 sider. 1989. 65 kr.

Helle og Henrik Stub: Russerne i rummer. 48 sider. 1990. 65 kr.

Arthur C. Clarke: På opdagelse I verdensrummet. 174 sider. 1953. 100 kr.

Fremads Stjerneatlas. Indb. Med smudsomslag. 1973. 75 kr.

Åke Wallenquist: Astronomisk Leksikon. 241 sider. 1974.  85 kr.

Patrick Moore: Atlas over verdensrummet. Karton med smudsomslag. Stort format.1987. 100 kr.

Blume & Svendsen: Astronomi. Karton. 1964. 45 kr.

Fred Hoyle: Om mennesker og mælkeveje. Indb. med smudsomslag. 80 sider. 1965. 50 kr.

Alex Wittendorff: Tyge Brahe. 328 sider. 1994.  Med et lille knæk forneden til højre ellers pænt ex. 75 kr.

Godfred Hartmann: Urania. Om mennesket Tyge Brahe. 290 sider. 1989. 100 kr.

Ti Rømer facetter. 1989. 85 kr.

Andreas Nissen: Ole Rømer. 65 kr.

Ole Bernt Henriksen: Ole Rømer. På stjernes vej. Karton. 160 sider. 1994. 100 kr.

Per Freidrichsen m.fl. (Red):  Ole Rømer. Videnskabsmand og samfundstjener. Karton. 360 sider. 2004. 125 kr.

Erik Juul Clausen: Himlens billedbog. Himmelhvælvet i ord og billeder. 1990.  90 kr.

Nigel Calder: Den maniske sol. En revolution i klimaforskningen. Indb. Med smudsomslag. 1997. 150 kr.

Bill Gates: The Road Ahead. Cloth with d.j. 1995. 50 kr.

Sanches & Vazques ( Ed.): New Windows to the Universe.1-2. Paperb.. Cambridge 1990. 350 kr

T. Morsing: Astronomi på en anden måde. 140 sider. 1989. 85 kr.

Jürgen Teichmann: Verdensbilledet i forvandling. Astronomi og fysik i kulturhistorien. 212 sider. 1988. 75 kr.

Guillemin: Universet.En populær fremstiling af stjernelæren. Halvlæder. 575 sider. 1882. 150 kr.

Peter Nilson: Stjerneveje. En bog om kosmos. 215 sider. 1994. 65 kr.

J. Tuxen: Stjerneverdenen. Halvlæder.1872. 150 kr.

                Sol eller Planetsystemet. Halvlæder. 1862. 150 kr.

Rudolf Thiel: Universets Erobring. Himmelgåder og Stjerneforskning gennem årtusinder. 1958.

                        Med smudsomslag.  125 kr.

Jorden rundt på 80 minutter fortalt af de 7 amerikanske astronauter. 1962. 85 kr

Andersen & Vahl: Elementær Astronomi. 23 sider. 1935. 30 kr.

Donald Goldsmith: Det kosmiske puslespil. Hvad vi ved om universet – og hvad vi ikke ved. Karton. 181 sider. 1997.  75 kr.

Richard West: Astronomi. Vort verdensbillede op mod år 2000. Karton. 128 sider. 1988. 50 kr.

David Levy: Gyldendals Store Stjernehåndbog. Karton. 1994. 175 kr.

Bribbin & Rees: Moderne kosmologi. Om superstrenge… 270 sider. 1991. 100 kr.

William Bonner: Hvorfor udvider verdensrummet sig? 1968. 45 kr.

John D. Barrow: Universets oprindelse. 162 sider. 1995. 85 kr.

Günther Roth: Stjerner og planeter. Karton. 233 sider. Karton. 1974. Gads Naturbøger. 45 kr

John Barbour: Månens erobring. Karton med smudsomslag. A4 format. 1969. 150 kr.

Asger Lundbak: Bogen om månen. Karton med smudsomslag. 1969 med kort. 75kr. Uden smudsomslag til 50 kr.

Timothy Ferris: Mælkevejens Krønike. 415 sider. 1993. 100 kr.

Brian Jones: Astronomi for begyndere. Karton. A4 format. 111 sider. 1989. Med briller. 75 kr.

Guillemin: Universet. Halvlæder. 576 sider. 1882. Pænt halvlæderbind. 125 kr Lidt slidt bd. 100 kr.

Gösta Ehrensvärd: Expansion. Liv i rummet. Uglebog. 188 sider. 1961.50 kr.

Cohen: The Birth of a New Physics. Pocket. N.Y. 1980. 35 kr.

Paul Strathen: Hawkins og de sorte huller. Polyteknisk forlag. 76 sider. 1997. 50 kr.

Ove Nathan: Studies of Nuclear Quadrupole and Octupole Vibrations. Diss. 68 pages. Copenhagen 1964. 100 kr.

Henning Jørgensen (Red): Astronomi. Karton med smudsomslag. Ca. 490 sider. 1979. Stor og tung bog oversat fra engelsk.  125 kr.

Werner B. Isen: Solens kræfter. På sporet af fortidens el-teknik. A4 format. 64 sider. 1981. 85 kr.

Fritjof Capra: Vendepunktet. Videnskaben, samfundet og det nye verdensbillede. 415 sider. 1986. 85 kr.

David Lindberg (Ed): Science in the Middle Ages.  Softcover.547 pages. Chicago 1978. 85 kr.

Kenneth Sweezey: Sjov fysik. Clausen. 89 sider. 1965. 40 kr.

Sven Erik Jørgensen: Fysik for laboranter. Shirting. 4. udg. 1968. 75 kr.

John Banville: Kepler. Pocket. 192 Pages. London 1991. 45 kr.

Isaac Asimov: On Astronomy. Pocket. 256 pages 1976. 35 kr.

Isaac Asimov: Eyes on the Universe. London. 1976. Paperbound with d.j. 274 pages. 75 kr.

O.H. Saunte: Linsemålinger. Disp. 1905. Med gl. biblioteksstempel. 125 kr.

T. Bjerge: Elektron og atomfysik. Karton. 217 sider. 1969. Enkelte understregninger. 85 kr. Rent ex. 125 kr.

Paul Bergsøe: Vejen til atombomben. 56 sider. 1946. 50 kr.

Martin Ryle: Fem minutter i tolv. 72 sider. Rhodos. 1982. 45 kr.

Atomkernens mikro makro verden. Niels Bohr Instituttet. 141 sider. 1971. 100 kr.

Niels Bohr: The Penetration of Atomic Particles through Matter. 1948. 350 kr.

 

Niels Bohr og den moderne atomfysik. Fem offentlige foredrag i Videnskabernes selskab..117 sider. 1985. 90 kr.

K.G.Hansen m.fl.: Niels Bohr. Et Mindeskrift. Fysisk Tidsskrift 1963. 198 sider. 65 kr.

Stefan Rozental: NB. Erindringer om Niels Bohr. 135 sider. Uopskåret. 1985. 100 kr.

Niels Blædel: Harmoni og Enhed. Niels Bohr. En biografi. 1985.  85 kr.

Niels Bohr. Hans liv og virke fortalt af en kreds af venner og medarbejdere. 342 sider. 1964.  65 kr.

Holst & Kramers: Bohrs Atomteori. Shirting. 1922. 100 kr. 2. udg. 1929. Lille del af øverste del af ryg mangler. 75kr.

Festskrift til Niels Bohr på hans 75 års dag. 1955./ Commemorative Volume in Honour of Niels Bohr. English Text. 100 kr.

Wilhelm Christmas-Møller: Niels Bohr og atomvåbnet. 246 sider. 1985. 75 kr.

William Lawrence: De hemmelige år. ( Tilblivelsen af atombomben)  243 sider. 1947. 65 kr.

Preben Hartmann-Petersen: Lise Meitner og spaltningen af uran. 92 sider. 2005. 75 kr.

Møller, Rasmussen & Kalckar: Atomer og andre småting. 196 sider. Uopskåret.  1969. 65 kr.

Møller & Pihl: Atomfysikkens grundlag i elementær fremstilling. 1964. 50 kr.

Werner Heisenberg: Fysik og filosofi. 1965?  70 kr.

Kjeldsen & Olesen: Vort solsystem…om solsystemets indretning. 1984. 150 kr.

Gunnar Møller: Vi eksperimenterer med transistorer og sjov elektronik. 1966. 50 kr.

George Thomson: Atomet. Pocket. 1964. 40 kr.

                              Hvordan tænker fysikerne? 170 sider. Pocket.  1964. 50 kr.

Otto Frisch: What Little I Remember. Pocket. 227 pages. London. 1991. 65 kr.

Charles Hatcher: Atomer. Karton. Viden for ungdommen. 108 sider. 1963. 50 kr.

Adzer Blume: Atomer. 84 sider. 1956. 35 kr.

Otto Hahn: Mein Leben. Taschen Serie Piper. 297 seiten München 1986. 50 kr.

Niels Bohr. 1885-1955. En billedbiografi. 60 sider. 1955. 65 kr.

H.C. Christiansen:  Lærebog i Fysik. For maskin og elektrokonstruktører. Indb.1929. 50 kr.

Bengt Burman: Introduktion til Analytisk Optometri. Indb. Stockholm. 1968. 75 kr.

Holtens:  Læren om naturens almindelige love. Indb. 1875.

D.K.C.MacDonald: Det absolutte nulpunkt. Paperback.Plastforstærket. 103 sider. 1961. 50 kr.

E.C.Eriksen: Højspændings lysanlæg. 164 sider. 1947. 65 kr.

John Schröder: Elektronikkens grundbegreber. 1. Komponenter. 1965.

Elektronik. A/S Frederiksen. Ølgod. Priskatalog. 27 sider. 1981. 35 kr.

Christensen, Nielsen & Petersen: Mekanisk fysik og varmelære. 1975. 70 kr.

V.Brøndegaard: Tid og tidsmåling. Karton. 1969. 45 kr.

Helge Kragh: Omkring Kopernikus. De tidligste skrifter.. 96 sider. 2005. 65 kr.

T. Bjerge: Lyslære. Indb. 1943.  90 kr. 1951. 125 kr.

W. Weaver: Fru Fortuna- Læren om Tilfældigheder og Sandsynligheder. Kvantebøger.1965. 65 kr.

R.Jungk: Stærkere end 1000 sole.  309 sider. Med smudsomslag.  1957.  ( A-bomben). 125 kr.

E.Teller: Frygt og fred. Arven fra Hiroshima. 1957. 50 kr.

William L. Lawrence: De hemmelige år. Om A-Bomben. 1947.  125 kr.

J.Robert Oppenheimer: Naturvidenskab og livsforståelse. Uglebog. 1962. 45 kr.

                                    Den flyvende trapez. Tre udfordringer til fysikerne. Uglebog. 1965.  35 kr.

H.D. Baehr: Thermodynamik. 5. Aufl. Leinen. Heidelberg. 1981. 125 kr.

A.Einstein: Perspektiver og udsyn. 1967. 75 kr.

Clifford M. Will: Was Einstein right? Putting General Theory to the Test., Pocket. 272 pages. London. 1986. 50 kr.

Abraham Pais: Einstein boede her. Karton. 333 sider. 1995. 125 kr.

Einstein & Infeld: Det moderne verdensbillede. 287 sider. Med smudsomslag. 1939. 100 kr. Uglebog. 227 sider. 1963. 50 kr.

Cherrier: Sjove fysikforsøg. Karton med smudsomslag. 1980.  65 kr. Uden smudsomslag. 50 kr.

Rudolf Töpfer: Fysik eksperimenter. A4 format. Karton. 199 sider. 1968. 150 kr.

Muriel Mandell: Forsøg med fysikken. Karton. 111 sider. 1969. 65 kr.

Hans Backe &  Herluf Petersen & John Åge Philip (Red): Fysiske eksperimenter i praksis og teori. Karton. 206 sider. 1963. 125 kr.

Esselte Studium. Fysik Kemi. Et komplet sortiment af demonstrations og laboratoriemateriel til området Fysik og Kemi. 479 sider. 1979. A4 format.  350 kr.

Fysiktips. Danmarks Fysiklærerforening. 1-3. 1954-1972. i 3 mapper. Ca. 400 sider.  450 kr.

Hjalmar Højgaard: Atomfysik. Karton. 1962. 60 kr.

Herbert Franke: Molekylernes magi. Indb. 275 sider. 1959. 65 kr.

Bent Sørensen: Superstrenge. En teori om alt og intet. Nysyn. 1989. 85 kr.

Hans-Jørgensen Nielsen: Den fraktale boogie. 1992. 50 kr.

Herbert W. Franke: Molekylernes  Magi. 1979. 75 kr.

D.R. Hofstadter: Metamagiske temaer. Mønter og paradoks i sprog, musik og videnskab.  Nysyn. 319 sider. 1991. 125 kr.

Inge Berg Hansen (Red):  DTH. Polyteknisk Undervisning i det 20. Århundrede. Karton. 346 sider. 1979. 100 kr.

Søren Federspiel: Dynamikken bag energien. Det østdanske produktions- og transmissionssamarbejde 1960-2000. Karton. 588 sider. 2002.  175 kr.

T.Morsing: Af intet er du kommet. Universets skabelse. 95 sider. 1985. 65 kr.

Martin Knudsen: Fysiske opgaver. 3. udg. 1933.  50 kr.

Erik Both & Gunnar Christiansen: Termodynamik. 3. udgave 2002. ca. 250 sider. 125 kr.

H.Højgaard Jensen: Deformerbare stoffers mekanik. Strømningslære, Elektricitetslære og Lydlære. Karton. 220 sider. 1968. 100 kr.

E.  Lütken: Den nyeste tids opfindelser. Bind. 8. sep. Indb. Ryg lidt slidt foroven  1883. 250 kr.

                                                                         3. sep. Tarveligt bd.1878. 175 kr..

Timothy Ferris: Mælkevejens krønike. Fra Aristoteles krystalhimle til vore dages superstrengeteorier. 416 sider. 1991. 125 kr.

Albert Guy: Elements of Physical  Metallurgy. Cloth. N.Y. 1960. 100 kr.

J. Brøndsted: Lærebog i fysisk kemi. 3. udg. 1956. Indb. 125 kr.

Hans Ebert ( Red.): Elektronik Ståbi.  7. udg. 1995.  Karton. 425 kr.

J. Nielsen: Rationel Mekanik. II. Dynamik. Karton. 1934. 125 kr.

H.C.Nielsen: Lærebog I Teknisk Mekanik. Statik og Dynamik.  Shirting. 1932. 50 kr.

H. Moseley: Non-Ionising Radiation. Cloth with d.j. Bristol. 1988.  125 kr.

K.O.B. Jørgensen: Danish Pioneers. In Science and Tecnology. Indb.1990.  90 kr.

R.E.H. Rasmussen: Mekanisk Fysik.  5. udgave. 191 sider. Karton. 1968. 100 kr.

H.O.G.Ellinger: Lærebog i varme. 2. udgave 1903. Indb. 140 sider. 65 kr.

H.O.G.Ellinger: Lærebog i Fysik. Med en samling af 100 fysiske opgaver. 284 sider. Karton. 1895. 65 kr.

Karl Schmidt: Mindre Lærebog i fysik. 6 udg.  Lidt slidt karton. 248 sider. 1895. Indstreget. 30kr

Silvanus P. Thompson: Elekticitet og magnetisme.  437 sider. Halvlæder. 1893. 85 kr.

B. Nordqvist: Fysisk + kemisk formelsamling. Lille format. 1960. a ca. 48 sider. 25 kr/stk

John Cashman: Hvad er LSD?. Pocket. 160 sider. 1966. 85 kr.

Intelligensprøver. Baseret på officielle forsøg. 85 sider. 1984. 35 kr.

George Sarton: A History of Science. Ancient Science through the Golden age of Greece. 646 pages. Harvard. 1964. 100 kr.

Helge Holst: H.C.Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen. 13 sider. 1920 S. 20 kr.

Laurits Lauritsen: Hans Christian Ørsted. Med et udvalg af hans arbejder. Halvlæder. 135 sider. 1909. 100 kr.

Axel Andersen: Naturvidenskabens grundlæggere.  144 sider. 1969. 45 kr.

Silvanus Thompson: Elektricitet og Magnetisme. Slidt komponeret bind. 1893 436 sider. 60 kr.

Holger Eskildsen & Kirsten Grue Petersen: Magnetisme. Værkstedet i skolestarten. Fysikværkstedet. 25 sider. Karton 1991. 50 kr. Instruktiv til undervisningen i de små klasser.

Holger Eriksen & Kirsten Grue Petersen: Elektricitet. Værkstedet i skolestarten. Fysikværkstedet. 25 sider. Karton. 1992. 50 kr. Instruktiv til undervisningen i de små klasser.

Steven Weinberg: Dreams of a Final Theory. Paperbound with d.j. 261 pages. London. 1993. 65 kr.

John Boslough: Masters of Time. How Wormholes, Snakewood and Assaults on the Big Bang have brought Mystery back to the Cosmos. Softcover. 266 pages London. 1992. 50 kr.

Frederic Golden: Quasars, Pulsars and Black Holes. A Scientific Detective Story. 204 pages N.Y. 1976. Paperboubnd with d.j. 50 kr.

Ian Stewart: Does God play Dice? The Mathematics of Chaos. Paperbound with d.j. 317 pages. London 1989. 65 kr.

Edward Harrison: Darkness at Night. A Riddle of the Universe. Softcover.291 pages, N.Y. 1987. 65 kr.

James Cornell (Ed): Bubbles, Voids and Bumps in Time: The new Cosmology. Paperbound with d.j.190 pages. N.Y. 1989. 65 kr.

Paul Davies & John Gribbin: The Matter Myth. Dramatic Discoveries that Challenge our Understanding of Physical Reality. Softcover. 320 pages. N.Y. 1992. 75 kr.

Heinz R. Pagels: Perfect Symmetry. The Search for the beginning of Time. Paperbound with d.j.390 pages. N.Y. 1985. 75 kr.

Ilya Prigogine: Order out of Chaos. Mans new Dialogue with Nature. Softcover. 350 pages. Toronto 1984. 65 kr.

Fritjof Capra: The Turning Point. Science, Society and the rise of Culture. Paperbound with d.j.464 pages. N.Y. 1982. 100 kr.

Eric Lerner: The Big Bang never Happened. Paperbound with d.j.465 pages. N.Y. 1991. 65 kr.

Jonathan Powers: Philosophy and the new Physics. Paperback. 206 pages. London. 1982. 50 kr.

Frank Close: Too hot to handle. The Race for Cold Fusion. Penquin. 387 pages.  1992. 50 kr.

Alan Dressler: Voyage to the Great Attractor, Exploring intergalactic Space. Pocket.355 pages.N.Y. 1994. 50 kr.

Martin Cohen: In Darkness born. The Story of Star Formation. Paperbound with d.j. 196 pages. Cambridge 1988. 65 kr.

David Ruelle: Chance and Chaos. Penquin. 195 pages. 1990. 45 kr.

Paul Davies: The Cosmic Blueprint. Paperbound with d.j. 223 pages. London. 1987. 65 kr.

Wallace & Karen Tucker: The Cosmic Inquirers. Modern Telescopes and their Makers. Paperbound with d.j. 221 pages. Harvard 1986. 65 kr.

Victor Clube & Bill Napier: The Cosmic Winter. Paperbound with d.j. 307 pages. Oxford 1990. 65 kr.

Richard Fifield (Red): The Making of the Earth. Softcover. 335 pages. Oxford 1985.75 kr.

Emilio Segre: Die Grossen Physiker und ihre Entdeckungen. 1-2. Serie Piper. Taschen. 820 seiten. München 1990. 75 kr.

Carl Friedrich von Weizsäcker: Aufbau der Physik. Dtv taschen.662 s. München 1988. 45 kr.

John D. Barrow: Theories og Everything. Paperbound with d.j. 223 pages. Oxford 1991. 65 kr.

Jack Meadows: Space Garbage. Comets, Meteors and other Solar-System Debris. Guest Star: Halleys Comet.  Paperbound with d.j. 160 pages. London 1985. 65 kr.

David Lindley: The End of Physics. The Myth of a Unified Theory. Paperbound with d.j. 175 pages N.Y. 1993. 75 kr.

Margaret Cheney: Tesla. Man out of Time. Pocket. 318 pages. N.Y. 1983. 45 kr.

Davies & Brown (Ed): The Ghost in the Atom. Paperbound. 157 pages. Cambridge 1986. 50 kr.

J.S.Bell: Speakable and Unspeakable in Quantum Mechanics. Softcover. 212 pages. Cambridge 1989. 60 kr.

G.H.A. Cole: Inside a Planet.  Softcover. 152 pages. Hull 1986. 50 kr.

Gerard Milburn: Quantum Tecnology.  Pocket. 188 pages. Sydney 1986. 45 kr.

Wallace & Karen Tucker: The Dark Matter. The quest for the Mass hidden in our Universe. Pocket.254 pages N.Y. 1988. 50 kr.

Richard Preston: First Light. The Search for the Edge of the Universe. Pocket. Abacus. 262 pages. 1987. 50 kr.

P.C.W. Davies: The Accidental Universe. Pocket.. 139 pages. London. 1988. 50 kr.

Donald Goldsmith: Supernova. The Violent Death of a Star. Pocket. 222 pages. London. 1989. 50 kr.

Michio Kaku & Jennifer Trainer: Beyond Einstein. The Cosmic Quest for the Theory of the Universe. Pocket. 227 pages. N.Y. 1987. 50 kr.

Bruce R. Wheaton: The Tiger and the Shark. Empirical Roots of Wave-Particle Dualism. Softcover. 353 pages. Cambridge 1991. 100 kr.

Roy E. Peacock: A Brief History of Eternity. Pocket. 160 pages. London. 1989. 50 kr.

Alexander Kohn: False Prophets. Fraud and Error in Science and Medicine. Pocket. 248 pages. London. 1986. 60 kr.

Lawrence M. Krauss: The Search for the Fifth Essence. Dark Matter in the Universe. Paperbound with d.j. 340 pages. N.Y. 1989. 65 kr.

Edward Harrison: Masks of the Universe.Paperbound with d.j. 306 pages. Amherst 1985. 50 kr.

Kaye & Laby: Tables of Physical and Chemical Constants and some Mathematical Functions.  232 pages. Cloth London,.12th. ed. 1959.  50 kr.

Davies & Brown (Ed): Superstrings. A Theory of Everything? Softcover. 234 pages. Cambridge 1989. 50 kr.

Barry Parker: Search for a Supertheory. From Atoms to Superstrings. Paperbound with d.j.292 pages. N.Y. 1987. 65 kr.

 

Tilbage til katalog hovedsiden