Dansk topografi: Fyn (minus Odense) / Funen (less Odense)

Tilbage til katalog hovedsiden

Sidst opdateret den 09. September 2012


Bemærk! Odense findes særskildt i gruppe 172.

Jac. A. Hofman Bang: Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers nærværende Tilstand.  542 sider.+ kort.  1843. Indbundet i halvlæderbind. Teksten på ryg dog næsten slidt væk. Alt i alt dog et hæderligt eksemplar. 850 kr.

Arne Stricker-Petersen: Dansk lokalbibliografi. Fyns Amt. 1-3. 1983-84.    450 kr.

Trap. Danmark. Odense Amt. 5 udg. Indb. 510 sider. 1956. 150 kr.

Trap. 4. udgave. Maribo Amt, Odense Amt & Svendborg Amt. 884 sider. Halvlæder. 1923. 85 kr.

Trap. 1. udgave. Bornholm, Den fynske Øgruppe & Lolland-Falster. 400 sider. Indb. 150 kr.

Gustav L. Wad: Fra Fyens fortid. Samlinger og Studier. 1-4. 1915-1916. Pæne. 200 kr.

Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter. Årgang 1933. ca. 120 sider. Lille del af nedre ryg mangler. 50 kr.  1932, 1933, 1934 & 1936. a 50 kr/stk

Fynsk Jul. 1933. 84 sider. Ganske pænt ex. 75 kr.

Paul Nedergaard: Dansk Præste og Sognehistorie. 1849-1949.(1956). III. Fynsstift. 704 sider. Halvlæder. 1956. 450 kr.

Andersen & Elling: Fyn. Hjemstavnsbog for skole og hjem. 286 sider. 1927. 65 kr.

Jacob Isager (Udg): Resens Atlas. Fyn. 356 sider. 1984. 125 kr.

Lotte Dombernowsky:  ” Slagsmaale ere nu om stunder langt sjældnere…” 198 sider. 1985. 50 kr.

Holger Bernt Hansen: Fynske Præstekonventer. Studier over den fynske Geistlighed 1809-1848. 221 sider. 1965. 50 kr.

Karsten Kjer Michaelsen: Fynske fund fortæller. Fra istid til rigstid. Karton. 96 sider. 2000.  50 kr.

Waldemar Bennike: Kristen Hansen i Vejstrup. Skildringer af det fynske aandslivs historie. 67 sider. 1905. 45 kr.

Morten Korch: Fyensk Humør. Nytrykket. 1998. I kassette med hefte om tilblivelsen af bogen. 85 kr.

Jørgen Thomsen / Johnny Wøllekær (Red): Fynske Rødder. Historier fra lokalarkiverne. 96 sider. 2003. 65 kr.

Holger Dyrbye & Jørgen Thomsen: Spænding og Fællesskab.  I/S Fynsværket 50 år. Karton med smudsomslag. 304 sider. 1999.  125 kr.

Børge Dybmose: Fyn før og nu. 73 sider. 1982. 45 kr.

Torben Lindegaard Jensen: Fynske gårde. A4 format. 119 sider. 1990. 125 kr.

Fynske kunsthåndværkere. Herfra min verden går. Forord af Mulle Liebman. 1970? Ca. 80 sider. 75 kr.

Palle Lauring: Rejse i Danmark. Fyn. 221 sider. 1957. 50 kr.

                        Fyn. Med fotografier af Aistrup & Brimberg. Karton. 1974. 236s. 50 kr.

Peter Eriksen: Tre gange tre. Fynske kunstnere i 80érne. 60 sider. 1986. 50 kr.

Svend Larsen: Studier over det fynske Rådsaristokrati i det 17. årh. 1-2. 1965. Disp. 250 kr.

Christoffersen: Fyn under 5 års krig. Billedreportage. Ca. 100 sider. Flot ex. til 125 kr.

Knud Due: Fynske skitser. 55 sider. 1965. 35 kr.

Andersen & Scharnberg: I sol og storm og bygevejr 1908-1958. Fyns Stifts Husmandsskole. 144 sider.  65 kr.

Fyns Stifts Husmandsskole i Odense. Plan for Husmandsskolens Sommerskole 1948. ca. 10 sider. 20 kr.

Torben Grønnegaard Jeppesen: Middelalderlandsbyens opståen.  163 sider. 1981. 65 kr.

Guldberg & Qvortrup: Fynboernes natur. 107 sider. 1997. 75 kr.

Birger Isaksen: Mads Hansen. En sydfynsk bonde og folkedigter. 175 sider. 1974. 40 kr.

Torben Lindegaard Jensen: Fynske gårde. 119 sider. 1990. 100 kr.

Henrik M. Jansen: Her blev Danmark til. På besøg i historien. Fyn. Karton. 1995. 185 sider. 85 kr.

Forstander J.J.Hansen: Større danske gårde. Statistisk. Topografisk og Historisk Haandbog.  Præstø,  Svendborg og Odense Amter.  Halvlæder. 714 sider. 1930. 250 kr.                              

De fyenske købstæders brandforsikring af 1850.   1850-1950. Indb. 140 sider. 50 kr.

Fynske Billeder. 1998. A4 format. 63 sider. 50 kr.

Herman Madsen: Kirkekunst i Danmark. Fyns Stift- Lolland-Falsters Stift. 355 sidr. Indb. 1960? 50kr.

Herman Madsen: Carl Nielsens Fyn.  40 sider. 1950. 35 kr.

Mester Jacob Madsens Visitatsbog. V. A.R.Idum. 1929.393 sider. Pænt halvlæder. 150 kr.

Olaf Olsen: I Jacob Madsens fodspor. Biskop Engelstofts fynske kirkebeskrivelser. 57 sider. 1970. 50 kr.

Fynsk Jul 1955.   48 sider.  50 kr.

Niels Oxenvad: Damask og drejl i fynsk eje. Møntergården. 50 sider. 1966.  40 kr.

Dyrbye & Thomsen: Spænding i fællesskab. I/S Fynsværket 50 år. 304 sider. 1999.  85 kr.

Ole Larsen (Red): Fyn skildret af danske forfattere. 319 sider. Omnibusbog. 1980?    45kr

Erik Horskjær (Red): De danske kirker. Bind 8. Sydfyn. Karton.260 sider. 1967. 60 kr.

Per Grau Møller: Fra landsby til soveby. Landbebyggelsen og dens økonomiske og kulturlandskabelige forudsætninger på Fyn 1770-1965. 487 sider. 1990.  150 kr.

Med Broby på Sydfyn. Karton med smudsomslag. 96 sider. 1981. 100 kr.

Med Broby på Nord og Midtfyn. Karton med smudsomslag. 1981. 96 sider. 100 kr.

Frode Lund: Fynske Vandmøller.  Karton. 1973. 250 kr.

Preben Heide: På strejftog i det syddanske øhav. En guide for søulke og landkrabber. 152 sider. 1997. 50 kr.

Hans Henrik Jacobsen: Tyske beslaglæggelser i Odense og Assens Amter 1940-45. A4 format. Kompendium-agtigt. 58 sider. 1980. 85 kr.

Knud Due: Fynske skitser. Tegninger og digte. 55 sider. 1965.    40 kr.

Henning Høirup: Den fynske sang. Karton. 241 sider. 1944.  85 kr.

Fyenbo-Bogen. Odense digteres livstegn i prosa og sang. 1922. 111  sider.  50 kr.

Johannes Hansen: De fynske småskove. 1920-1945.  Karton. 55 sider. 45 kr.

Jens Fleischer: Fyn og øer. 20 kulturhistoriske dagsrejser. Karton. Politikens Kulturfører. 235 sider. 1983. 50 kr.

Johannes Jørgensen: Fyn og andre digte. 38 sider. 1948. 30 kr.

I.C.A. Carlsen-Skiødt: Aandeligt liv i Odense og på Nordfyn.  220 sider. 1933. 75 kr.

Niels H. Kjøngsdal: Fynske historier. Ved Mølleå og Markskel. 126 sider. 1929. 50 kr.

Karsten Eskildsen: Carl Nielsen. Livet og musikken. Karton. 95 sider. 1999.  50 kr.

Kunstvejviser. Med Broby på Nord- og Midtfyn. Karton med smudsomslag. 95 sider. 1980. 75 kr.

Olaf Wentrup: Vore gamle købstæder. (På Fyn). Halvlæder. 270 sider. 1947. 50 kr.

Fyn. Turistforeningens Årbog. 1956. Med indbundet: Fynsk Sind. Et udvalg af fynsk dialektdigtning i vers og prosa v. Harry Andersen. 158 sider. 1949. 75 kr.

Gorm Benzon: Sagnenes Danmark. Fyn med øer. Karton med smudsomslag. 241 sider. 1985.125kr

                         Bindingsværk på Fyn og omliggende øer. 56 sider. 1985. 45 kr.

Kim Beck Danielsen: Den fynske motorvej 1954-1985. 65 sider. 1985. 50 kr.

Erling Albrectsen: Fyn i Oldtiden. 152 sider. 1974. Fugtskadet. 25 kr. Normalt ex. Til 50 kr.

Af Fyns flora og fauna. 1943. 156 sider. Uopskåret. 50 kr.

Burkard & Ludvigsen: Hist hvor vejen.. Danske maleres syn på Fyn gennem 200 år. Hæftet med smudsomslag. Brand Klædefabrik.  156 sider. 1996.  100 kr.

Lars Clausen: Viser og vers. Digte i udvalg. 95 sider. 1925. 50 kr.

Danmarks Ager. Danmarks guld. Nr. 201 af 300 nr. ex. 45 kr.

Mindeværket Danske landmænd og deres indsats.  Odense + Assens Amter . Pænt ex. Til 125 kr.

Finn Grandt-Nielsen: Fynsk kirkesølv. Karton. 200 sider. 1983. 125 kr.

Hans Henrik Jacobsen: Fynske digtere 276 sider. 1994. 125 kr.

100 år i fynsk landbrug. 1881-1981. 120 sider. 50 kr.

Glæde over Fyn. Ravnholtkassens første 150 år. 33 sider. 1988. 30 kr.

Erland Porsmose: Bønder, bryder og tjenere. Gårdbrugervilkår på Fyn 1502-1542. 109 sider. 1983. 75 kr.

Fra fynske herregårdes gemmer. Haandarbejdets fremme 1951. 60 sider. 40 kr.

Gamle Fynske bygninger og uberørt natur fra Folke Olsens tegneblok. Ca. 50 sider. 1978. 50 kr.

Torben Mandø: Bogen om Frank Hammershøj. 64 sider. 2000.  45 kr.

Henrik M. Jansen: På besøg i historien. Fyn. Karton med smudsomslag. 132 sider. 1984. 65 kr.

Henning Thalund: Fynske kirkeskibe. Karton. 125 sider. 1989. 100 kr.

Danmarks Købstæder skildret af danske journalister. I udtog. 1908. Assens, Svendborg og Odense er med. 71 sider.  90 kr.

Danske Slotte og Herregårde. Bind 7, 8 .  Nordøstfyn &  Sydfyn  Karton. 1965. a 100 kr pr. stk.

Kunstnere på  Fyn 1987. 176 sider. 50 kr.

F.Rønning: Fire fynske bøndersønner. Karton. 199 sider. 1898. 50 kr.

Krak Fyen. Lommebog for vejfarende. Ca. 80 sider. 1925. 50 kr.

A.Kristensen: Fynboer. 47 sider. 1901. 50 kr.

Erik Aalbæk Jensen: Livet på øerne. Langelændere og folk fra Svendborgsund. Karton med smudsomslag. 384 sider. 1982. 125 kr.

DSLFS.  100 år i fynsk landbrug. 1861-1961. 120 sider.  45 kr.

Knud J.V.Jespersen: Fyens Stifts Patriotiske Selskab. 1810-1985. 109 sider. 1985. Lidt nusset. 40 kr.

Vincens Steensen-Leth: Trofasthed og Tradition. 133 sider. 1979. 50 kr.

Kurt Due Johansen: Odense Fjord. For mennesker og fugle. 237 sider. 1990. 125 kr.

Martin Pedersen: Det grundtvigske sydfyn. 137 sider. 1942. 65 kr.

Fynske Kunsthåndværkere. 91 sider. 1990?  Dansk og engelsk tekst. 65 kr.

Stoffer ( Christoffersen): Fyn under 5 års krig. A4 format. Billedreportage.Pænt ex.  Ca. 100 sider. 1945. 125 kr.

Telefonstanden på Fyn 1912-1987 133 sider. Nusset ved kant. 30 kr.

Albanifonden 1956-1981. A4 format. 40 sider. 1981. 40 kr.

Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter. X. Aargang 1922. 3. binds 1 hefte. Pænt ex. 159 sider. 1922. 50 kr.

Finn Stendal Pedersen: Fynsk landbrugs vilkår 1682. Karton. 416 sider. 1984. Navn fraklippet ved øvre hjørne på friblad. Et par af plastikbilagene mangler, men de kan alligevel bruges da teknikken hertil ikke er tilgængelig.  125 kr.

 

Uge Journalen Nr. 42 fra 1938. Et blad løst. Forside med en lillemor som hilser de tyske soldater ved indmarchen i Sudeterne. Længere artikel i bladet om forholdene for kvinderne på Sprogø. 100kr

Lumby. Undersøgelse af bebyggelse og beplantning. 1981. Odense Magistrat. 2. afd.98 sider. 100kr

Lumby sogn 1970-1995. Udg. Af det lokalhistoriske arkiv. 84 sider. 50 kr.

Allesø Landsby. Undersøgelse af bebyggelse og beplantning. Odense Magistrat. 1982. 120 sider. 100kr.

Margit Egdal: Frie bønder. Karton. 146 sider. 1988. 60 kr.

Margit Egdal: Otterup fra landsby til stationsby. Karton. 95 sider. 1985. 75 kr.

Margit Egdal: 100 og 75 år med el og vand i Otterup. Karton 108 sider. 2008. 75 kr.

Otterup Kommune i 25 år. 1966-1991. Karton. 96 sider. 70 kr.

( Velkommen til ) Otterup Kommune 2+ 3. årgang. 1970/71 & 1971/72.  a. 50 kr stk.

Johannes Wendt-Larsen: Lumby Kirke og Menighed. Træk af en lang historie. 212 sider. 2004. 125 kr.

Holger Mejlbjerg & Herluf Larsen: Gartnerierne i Lumby Sogn. 77 sider. 2001.  65 kr.

Lumby Sogn 1970-1995.  84 sider. 1995. 65 kr.

H.H.Jacobsen: Træk af Lunde sogns historie. 192 sider. 1997. 100 kr.

Nislev Bylaug (Udg): Og jeg vil ikke bytte. Husmandskolonien i Nislev gennem 25 år. 1950.90 sider. 50 kr.

Dallund Slot.  Ca. 35 sider. 1948.  40 kr.

Hans Henrik Jacobsen: Gamle billeder. Fra Allesø, Broby … Karton. 132 sider. 1995. 85 kr.

H.H.Jacobsen:  Fra landsby til forstad. Allesø. Broby. Kirkendrup. Næsby. Skovhøjdrup. 362 sider. 1976. Gul ved kanterne. (Røg).  50 kr.

Ellegaard Frederiksen:  Emmelev Mølle 150 år. 1838-1988. Indb. 88 sider. 50 kr.

Nordfyn med omliggende øer. Shirting. Gyldendals Egnsbeskrivelser. 288 sider 1978. 50 kr.

Sletten. Årsskrift for nordfynsk lokal- og kulturhistorie. Karton.1995, 1996./1997, 2006, 2007,   72 sider.  A. 50 kr.

Christine Reimer: Nordfynsk Bondeliv i Mands Minde. Del 4-5 i et bind. 1919. 100

Bojsen Mortensen: Urtesamfund på skrænter på Hindsholm. S. 20 sider. 1953. 20 kr.

Johannes Wendt-Larsen: Fra stamhus til stiftelse. Slægten Hofman-Bang til Hofmandsgave. 1784-1959. 120 sider. 2010.  75 kr.

Erland Porsmose: Naturens sang-Menneskets kår. Hverdagsliv fotograferet af Lars Rastrup 1885-1925. Karton. 160 sider. 1989. 100 kr.

Jens Christensen: Træk af Nordfynsk landsbyliv. 1958 124 sider. Uopskåret. 85 kr.

Viby på Hindsholm. Det særlige bygningssekretariat. Mange tegninger og skitser. 1971. 30 sider tekst. 75 kr.

Om Vigerslev Sogns skoler. 128 sider. 1977. 125 kr.

Steffen Hahnemann: Langs Vejstrup Å. Om de mindre vandløb mellem Lundeborg og Svendborg.  70 sider. 2008. 50 kr.

Velkommen til Allesø-Næsbyhovedbroby kommune. 1965. 48 sider. + kort. 50 kr.

Hans Henrik Jacobsen: Kendte Nordfynboer. 168 sider. 2000.  100 kr.

                                     Næsbyhoved Sø og Slot. Karton. 104 sider. 1996. 100 kr.

Bendt Rørsted: Nedtælling til fremtiden. Maskinfabrikken Taarup. Karton med smudsomslag. 1977. 50 kr.

Ove Eriksen m.fl.: Munkebos forvandling.II.  Fra landsby til værftsby. 267 sider. 2007? Karton. 150 kr.

Gamle huse- nye tider. Råd og vink før du reparerer dit gamle Kertemindehus. 27 sider. 1983. 35 kr.

Becher & Sørensen: Østfyn i Øjesyn. Fyns Hoved. Kerteminde. Nyborg. 200 sider. Smukt illustreret. 2007? 100 kr.

Arne Pedersen: Kerteminde Posthistorie 1626-1996. 110 sider. 1997. 85 kr.

Kerteminde Brugs i 75 år. 32 sider. 1994. 45 kr.

Kerteminde-Motiver. Fire kunsttryk efter akvareller af Dan Frøjlund. 40 kr

Kristian Franzen: Sådan var det jo. Fiskerliv i Kerteminde. 94 sider. 1987. Med enkelte tilskrivninger. 40 kr.

Ole Vaaring: Fiskeriet fra Kerteminde i 18. og 19. århundrede. 52 sider. 1984. 45 kr.

Sagn og historier fra Kerteminde og omegn med 41 træsnit af Jens Bohr. 76 sider. 1992. 125 kr.

J.C.Bille Brahe: Kerteminde Værn. En Egns Land-forsvarsstyrker fra November 1943-Januar 1976. Hjemmeværnskompagni 4319. 273 sider. 1985. 100 kr.

Beretning om det andet danske hjemstavnskursus. Kerteminde. 147 sider. 1925. 50 kr.

Richard G. Nielsen : Kik i Kjerteminde. Hverdagens enkelte skønhed. Karton..60 sider. 1981. 65 kr

Kerteminde Sejlklub. 1947-1997.  88 sider. 50 kr.

Birgit Bjerre: Kerteminde bys historie. Bind 2.( af 3) 1660-1850- Karton. 114 sider. 2000. 150 kr. Som ny!  Et ex. med et par bølgede sider til 100 kr.

Agnete Hvidt (Red): Kerteminde-Dalby valgmenighed 125 år. 61 sider. 1993. 45 kr.

Ole Nederlund: Fra det gamle Munkebo. Karton. 203 sider. 2002. 125 kr.

Hellere værftsbisse end bondekarl. Og 24 fortællinger fra Lindø. Karton. 278 sider. 2002. 100 kr.

Svend Frederiksen: Aasum. Træk af sognets historie. 195 sider. 1968. 75 kr.

Åsum Landsby. Registrering af bebyggelse og beplantning. Odense Magistrat. 2. afd. 80 sider. A4 format. 1981. Med kort.  100 kr.

Ellen Dalsgaard: Fraugde Kirkes historie.  . Karton med smudsomslag. 1984. 50 kr.

Frørup Andelskasse 1919-1994. 56 sider. 50 kr.

Træk af Hesselager Sogns historie. 1983. 228 sider. 125 kr.

Nanny Helm Rasmussen: Fra oldemors tid. Et livsbillede fra den østfynske vækkelse. Indb. 270 sider. 1911.  85 kr.

Birthe Gyldion Kristensen: 10 kirker, 6 godser og alle vore bøndergårde. Blade af en Østfynsk Kommunes Saga. 136 sider. 1998. Har tilhørt en ryger. 50 kr. Lugtfrit ex. Til 65 kr.

Axel Pedersen: 1957-1997. Mit liv hos Marius Pedersen som medarbejder gennem 50 år. Karton med smudsomslag. 301 sider. 1997. 85 kr.

Niels Holger Schiødtz: Muldjord og sædekorn. 141 sider. 1983. 100 kr.

H. Berner Schilden Holsten: Langesøs Bygningshistorie. 34 sider. S. 1940? 40 kr.

Kurt Due Johansen (Red): Æbelø. Status 1997. 154 sider. 125 kr.

Skaarup Sogns Historie.  205 sider. 1977. 100 kr.

Bogense jubler. 700 året i billeder. A4 format. 72 sider. 1988. 50 kr.

Palle E. Petersen: Til prikskydning i Fredsskoven 1853-2003. Karton. 144 sider. 2003.  75 kr.

Sparekassen for Bogense og omegn. 1854-1954. 126 sider. 60 kr.

Emmy Larsen: Fra det gamle Bogense.  144 sider. 1967. 100 kr.

Hansen & Jacobsen: Bogenses historie. Bd. 4 …265 sider. Karton med smudsomslag.1988. 65 kr.

Hansen & Jacobsen (Red): Erindringer fra det gamle Bogense. Karton med smudsomslag. 184 sider. 1988.  150 kr.

Carsten Hald: Gamle Bogensebilleder. Karton. Ca. 60 sider. 1979. 85 kr.

Andelsslagteriet i Bogense 1887-1947. Smudsomslag mangler. 77 sider. 45 kr.

Bogense Bank 1897-1947. 51 sider, Svagt nusset. 45 kr.

Bjørn Westerbeek Dahl: Vor kongelige fæstning i Nyborg. Karton.190 sider. 1995. 150 kr.

K.J.Jensen: Nyborg under besættelsen. 1940-45. 185 sider. 1970. 85 kr.

Henning Henningsen: Nyborg da voldene stod. 255 sider. 1981. Nusset. 25 kr. Pænt ex.  100 kr.

Jan William Rasmussen: Den kongelige døvstummeskole i Nyborg . Nyborgskolen. 1891-1991.  124 sider. 1992.  85 kr.

Torben Svendrup:  Fra tjære til Tarco. Karton med smudsomslag. 165 sider. 1990. 65 kr.

Hanne Grove Nielsen ( Red):    Daloon 25 års jubilæum 1960-1985. 128 sider. 50 kr.

Karin Johansen: Med færgen over Storebælt. Karton. 34 sider. 1984. 40 kr.

Oda Lauritsen: Broen. Rejsende i drømme. 160 sider. 1990. 50 kr.

Sørensen & Brix : Før færgerne forsvinder. 93 sider. 1989. 50 kr.

K. Engelbrecht Kristiansen: Store-Bælts Broen kommer engang. 72 sider. 1953. 50 kr.

Tom Døllner: Forbindelsen. Om den faste forbindelse over Storebælt. A4 format. 47 sider. 1989. 40kr.

Lars Christensen: En lykkelig sejrvinding. Svenskerne på Østfyn 178 sider. Karton. 2009. Som ny. 125 kr.

Johannes Høirup: Danehof. Kaffeplet på forside. 30 sider. 1939. 25 kr.

Carl Nielsen: Spaniolerne i Nyborg og Søkampen på Nyborg Fjord. Nytryk 36 sider. 2003. 50 kr.

Jan Witzel: Godtfolk i Nyborg. 155 sider. 2006.  125 kr.

Knud Hornbeck m.fl.: Nyborg. Vor Frue Kirke 1388-1988. A4 format. 84 sider. 1988. 75 kr.

Vore Fortidsminder. Arkæologiske kort over Nyborg. 1956. 45 kr.

Knud Haugaard: Johan Jacob Encke: Bygmester i Nyborg 1776-1818. 62 sider. 1990. 50 kr

Allan Nielsen: Nyborg Idrætspark 75 år. En historisk beretning. 176 sider. 2002. 65 kr.

Jan Witzel (Red): Arrestforvarerens drenge og andre historier om Nyborg bibliotek. 102 sider. 2002. 45 kr.

Socialdemokratisk Forening 90 år i Nyborg. 1894-1994. 238 sider. 50 kr.

Vi byggede Vestbroen. 1997. 112 sider. 50 kr.

Jacob Frederiksen: Processen. Nyborg grundejerforening 90 år. 1988. 63 sider. Med kort. 50 kr.

Storebælt. Årsberetning 1987. 46 sider. 25 kr.

Lebech & Johnsen: Storebælt fra Smakke til Bro. Karton. 160 sider. 1965.  65 kr.

T. Løgstrup: Danmarks ældste præstegaard og bidrag til Nyborg Bys historie i 500 år. 162 sider. 1926. S. 85 kr.

Henning Henningsen: Nyborg da voldene stod. 253 sider. 1981. 85 kr.

Paul Johansen: Fra straffeanstalt til statsfængsel  118 sider.  Indbundet. 1988. 75 kr.

Socialdemokratisk Forening. Nyborg og Omegn. 1894-1994. 238 sider. 50 kr.

Preben Hahn-Thomsen: Nyborg i 800 år. Karton med smudsomslag. 204+212 sider. 1971. 150kr

Preben Hanh-Thomsen: Bogen om Christianslund. 36 sider. 1965. 50 kr.

Preben Hanh_ Thomsen: Dage i Nyborg. 52 sider. 1962. 40 kr.

Ralf Gertz (Red): Nyborg Fugleskydningsselskab af 1801. 1801-1985. 84 sider. 1985. 60 kr.

Hans Arne Hansen: Nyborg Strand 100 år. I takt med tiden. Karton. 128 sider. 1999. 65 kr.

Nyborgmødernes og Nyborg Strands tilblivelse. Træk fra historien gennem 50 år. 1910-1960. 45 sider. 50 kr.

H.H.Jacobsen: En fynsk jægers dagbog med tegninger og digte fra treårskrigen. 64 sider. 1971. 45 kr.

Træk af Hesselager Sogns historie. 228 sider. 1983. 100 kr.

Morten Hansen: Minder fra Rolfsted. 72 sider. 1945. 75 kr.

Birthe Gyldion Kristensen: 10 kirker, 6 godser og alle vore bøndergårde. Blade af en østfynsk kommunes saga.  136 sider. 1995?  65 kr.

Vandhjulet. Marius. Uldspinder og entreprenør. 34 sider. 1986. 50 kr.

Dagmar Andreasen: Et mosteris krønike. Rynkeby mosteri 1934-84. Indb. Med enkelte tilskrivninger. 126 sider.  35 kr.

Hans Erik Berstand: Fra Fraugde Sogn. 109 sider. 1925. 100 kr.

Birthe Gyldion Kristensen: 10 kirker, 6 godser og alle vore bøndergårde. Blade af en Østfynsk Kommunes Saga. 136 sider. 1998. Lidt fugtramt på få sider. 50 kr.

Henriksen & Porsmose: Bytoften. Et oldtidslandskab på Østfyn. 55 sider. 1995. 45 kr.

 

Davinde. Undersøgelse af bebyggelse og beplantning. Odense Magistrat. 2. Afd.  1981. A4 format. ca. 160 sider+ kort. 150 kr.

Lumby. Undersøgelse af bebyggelse og beplantning. Odense Magistrat. 2. afd. 1981. A4 format.Ca. 100 sider + kort. 125 kr.

Skibhusene. Undersøgelse af bebyggelse og beplantning. Odense Magistrat. 1980. A4 format. ca. 70 sider + kort. 150 kr.

Åsum Landsby. Registrering af bebyggelse og beplantning. Odense Magistrat. 1981. A4 format.  78 sider + kort. 125 kr.

Fangel Landsby. Undersøgelse af bebyggelse og beplantning. Odense Magistrat, A4 format. 1982.  195 sider + kort. 150 kr.

Stige. Registrering af bebyggelse og beplantning. Odense Magistrat. A 4 format. 1981. ca. 80 sider. + kort 125 kr.

Allesø Landsby. Undersøgelse af bebyggelse og beplantning. Odense Magistrat. A4 format. 1982. ca. 100 sider + kort.  150 kr.

Over Holluf Landsby.  Undersøgelse af bebyggelse og beplantning. Odense Magistrat. 1981. A4 format. 67 sider.+ kort  125 kr.

Neder Holluf. Undersøgelse af bebyggelse og beplantning m.v. Odense Magistrat 1980. A4 format. 20 sider. + kort.  100 kr.

Rågelund. Registrering af bebyggelse og beplantning. Odense Magistrat. A 4 format. 1981. 16 sider + kort. 85 kr.

Allerup Landsby. Undersøgelse af bebyggelse og beplantning.. Odense magistrat. 1982. A4 format. ca. 45 sider.+ kort.   100 kr.

Højby Landsby. Undersøgelse af bebyggelsen og beplantning. Odense magistrat. 1977. A4 format. Ca. 100 sider + kort. 150 kr.

Lumby Torp. Undersøgelse af bebyggelse og bevoksning. Odense Magistrat.  1992. A4 format. ca. 65 sider + kort.  125 kr.

Arne B. Hansen: Miraklet i Dalum. En løbende saga. Dalum I.F. 157 sider. 2001. 65 kr.

Elith Juul Møller: Andebølle. Historien om en landsby. 50 sider. 1977. 50 kr.

Stig M. Jørgensen: Fra bondedreng til Gæstgiver på Ørbæk kro. 69 sider. 1997. 50 kr.

Tommerup Højskole 1906-1956. Udgivet af elevforeningen. 105s. 50 kr.

Kristen Gausdal: Maskinfabrikken Stegsted i Tommerup. 42 sider. 1985?     40 kr.

Sandbæk, Pedersen & Toftemark: Tommerup Højskole i 25 år 135 sider. 131.50 kr.

Fangel Landsby. Undersøgelse af bebyggelse og beplantning. Odense Magistrat. 2. afd. 180 sider. 1982. 100 kr.

Brændekilde. Undersøgelse af bebyggelse og beplantning. 1982. Odense Magistrat. 140sider. 100kr.

Ravnebjerg. Undersøgelse af bebyggelse og beplantning. Odense Magistrat. 2 afd. 1990. 110 sider. 100kr.

Landsbyen Volderslev. Odense Magistrat. 2 afd. 22 sider. 1981. 35 kr.

John Møller: Brylle Sogn. 96 sider. 1919. friblad mangler. Lidt nusset. Indb. 50 kr.

John M. Møller & F. Hjort : Verninge Sogn, Brylle Sogn & Tommerup Sogn. Nytryk af tre bøger i et helbind. 1983.  150 kr.

Allerup Landsby. Undersøgelse af bebyggelse og beplantning. Odense Magistrat. 2. afd. 1982. 47 sider. 90 kr.

I.C.Ingemann Pedersen: Rundt i Ringe og på Midtfyn. Udgivet af Midtfyns Turistforening. Ringe 1966.  54 sider. 50 kr.

H.M.Henriksen: Ringe Sogn. Historie og Geografi. 363 sider. 1948. 125 kr. Halvlæder til 200 kr.

  Ringe Sogn omkring aar 1800. Nytrykket. 1977. 125 sider. 65 kr.

Ringe Andelsmejeri 1887-1937.  30 sider. 45 kr.

Ringe Vandværk. 100 år for by og egn. A4 format. 144 sider. 1993. 65 kr.

100 års virke for by og borger. Haandværker og Industriforeningen. Ringe 1886-1986. 72 sider. Stort format.  75 kr.

Ingemann Pedersen: Rundt i Ringe og på Midtfyn. 34 sider. 1966. 45 kr.

Viggo Würtzen:  Ringe Apotek 1843-1968. 44 sider. 1968. 45 kr.

Kværndrup Boldklubs 75 års Jubilæumsskrift. 1919-1994. 59 sider. 50 kr.

H.C.Frydendal (Red): Kværndrup sogn. Karton. 365 sider.  1943   Lidt plettet. 100 kr.

 

Frydendal & Schultz: Kværndrup Sogn. 1-3:  Indtil 1940. 1940-1995 samt  1900-1965: En billedbog. Karton. 1993.- 1998. 450 kr. Som nye!

Henrik Schultz: Kværndrup. Portræt af et landsogn år 2000. Karton. Ca. 100 sider. 125 kr.

G. Schmidt Nielsen:  Skårup Seminarium 1803-1953. 144 sider. 65 kr.

Jens Peder Jensen (Red): Skårup Statsseminarium. 1803-1978. 152 sider. 1978. 60 kr.

Skaarup Sogns historie. 205 sider. 1977. 100 kr.

H.C.Frydendahl: Dyrlæge P.Jensens hundredårsbog. 88 sider. 1946. 60 kr.

Den udskårne prædikestol i Nazaretkirken i Ryslinge. V. Torkild Skat Rørdam. Tværformat           32 sider. 1938.  85 kr.

Skat Rørdam m.fl.: Nazarethkirken i Ryslinge. Tværfomat. 1957. 32 sider. 35 kr.

Ryslinge Sogns Andelsmejeri 1889-1964. 38 sider. 45 kr.

Ryslingebogen 1923-28. Udgivet af Højskolen. I et bd. 150 kr.

Andelsmejeriet Pederstrup. 1887-1937. 31 sider. 35 kr.

Østergaard & Lassen: Egeskovs urtehave.51 sider. 2001. 50 kr.

Karen Døssing: Blomster fra Egeskov Slot. 54 sider. Karton. 2002. 50 kr.

Verner Larsen: Min barndomsby Vester Skerninge 1920-1930. 84 sider. 2000.  85 kr.

Louis P.Jensen: Et Sydøstfynsk lokalhistorie. 228 sider. 1951. 150 kr.

Hans Frede Rasmussen: Sct. Mikaels Kirke i Sønder Næraa.  54 sider. 1988. Pænt. Ex. 50 kr.

Gudme-Rapport. Det 3. Gudme-symposium. 1989. Kompendium 91 sider. 1990. 45 kr.

Skattefund og bebyggelse i Gudmeområdet på Fyn. 2. Gudme-symposium. 1989. 74 sider. Kompendium 45 kr.

Else Buch Hansen m.fl.: Gudme kommune frem til år 2000. 239 sider. 2002. 100 kr.

Arnold Andersen: En egn, dens folk og virke. Historiske træk…Gudme…Albjerg, Brudager. 143 sider. 1989. 85 kr.

A.Thiset: Broholm. Fyens Historiske Herregaarde. 80 sider. 1909. 85 kr. Ryg repareret. 40 kr.

A.Rasmussen Søkilde: Holstenshus og Nakkebølle. 132 sider. 1875. Med pergamentryg. 175 kr.

A. Rasmussen Søkilde: Gamle og nye Minder om Brahetrolleborg og Omegn. 2. udgave.190 sider. 2001. 100 kr.

Årsskrift for Svendborg Amt. 1912. Medindbundet  Tidsskrift udgivet af Holger begtruo. Nr. 1. 1 Årgang 1905. 191 sider +  Askov Lærlinge Aarsskrift  1911. I et halvlæderbind samt brev til Morten Eskesen fra Martin P. Rudum .  Sødinge. 100 kr.

Erik Aalbæk Jensen: Livet på øerne. Langelændere og folk fra Svendborgsund. Karton med smudsomslag. 384 sider. 1982. 125 kr.

Trap Danmark. Svendbog. Amt. 5. udgave 1957. Karton med smudsomslag. Ca. 500 sider. 150 kr.

Carl Dalgas: Svendborg Amt beskrevet 1837. v. Finn Stendal Pedersen. 558 sider. 1992. 250 kr.

Ingvard Petersen: Gør din pligt-kræv din ret. En svendborgdrengs erindringer 1913-1995. 80 sider. 50 kr.

Bro Jørgensen & Marcussen: Svendborg Købstads historie. 1-2. 1959-60. I smukke grønne helshirtingsbind med byvåbnet i ryg. Flot sæt. 400 kr. I 4 hæftede bind   250 kr.

Otto Jonasen: Pjentemølleren og hans dagbog. 124 sider. 1978. 65 kr.

Otto Jonasen: Gamle huse i Svendborg. 1682-1867. 1983. 120 sider. 85 kr.

Hans Kirchhoff: Oprøret i Svendborg August 1943. 45 sider. 1969.  65 kr.

Eilersgaard & Tom Kristensen: Svendborg-Thurø-Taasinge. 48 sider. 1959. Enkelte streger. 35 kr. Rent ex. Til 50 kr.

Svendborg Amt. Aarsskrift.  1920, 1924,  1927-28, 29/30,  1935-36,  til 45 kr.

Walter Christmas: Peder Most. Nytrykket 198 sider. 1985. 50 kr.

P. Holm: Det gamle Svendborg. 12 pennetegninger. Nr. 62 af 400 ex. U.Å. 1929 For en bogslagter en god mulighed for at skabe 12 indrammede billeder. Pænt ex.  100 kr.

Joachim Begtrup: Forsøg til en beskrivelse af Svendborg Kjøbstad. Nytrykket. 160 sider. 50kr.

Mai-Britt Schultz: Historien om Svendborg. En købstad gennem 750 år. Karton.50 sider. 2003. 65 kr.

Johannes Tholle: Haver og havedyrkning i Svendborg Amt gennem vekslende tider. 109 sider. 1927. S. 85 kr.

F. Holm-Petersen: Træk af skibsfartens udvikling i Svendborg Toldsted. Karton . 1953. 111s. 100 kr

Jansen & Jonasen: Fattiggården. 73 sider. 1996. 50 kr.

H. Skodstrup Johansen: Svendborg bibliotek 1889-1989. 48 sider. 50 kr.

Henrik M.Jansen: Svendborg Maj 1945. 60 sider. 1985. Kaffeplet. 30 kr.

B. Jørgensen: Beskrivelse af Svendborg og Omegn.  Nytryk af gammelt hæfte på 38 sider med gotisk skrift.  50 kr.

Benny Brinch: Listige steder i Svendborg. 70 sider. 1985? 60 kr.

Svendborg Roklub 1894-1994.  38 sider. 50 kr.

Højdepunkter fra Jubilæumsåret. Svendborg 750 år 1253-2003. Karton. Tværformat. ca. 50 sider. 50 kr.

Knud Klem:  Svendborg-Vindeby Færgefart. Karton. 70 sider. 1966. 100 kr.

Otto Jonasen: Tre tårne og andre fortællinger fra Svendborg. Karton. 72 sider. 2000. 50 kr.

Sørensen & Hansen: Svendborg og omegn på gamle postkort. II. 95 sider. Karton. 1984. 100 kr.

                                                                                                    III. 1987. Karton. 95 sider. 100 kr.

Svendborg i ord og billeder. 1969. A4 format. 46 sider. Lidt brugt. 50 kr.

Frode Aagaard: Svendborg Avis 1863-1963. Historiske notater om begivenheder og personer. Karton. 70 sider. 1963.  50 kr.

Arne Fog Pedersen: Da morfar var lille. 72 sider. 1987. 45 kr.

Italiensk publikation til minde om Johannes Jørgensens 100 årsdag. 60 sider. 1966. 50 kr.

Bjarne Bekker:  Prinds Valdemar Foreningen: Prindsen og Svendborg.Karton. 80 sider. 2003. 50kr

Inger Olufsen: Rasmus Michelsen fra Ulbølle. En fynsk skolelærer i 1800-tallet. Karton med smudsomslag. 120 sider. 1989. 75 kr.

Fred. Christ. Lund: Beskrivelse over øen Thorseng. 1973 udg. 160 sider. 50 kr.

Bernhard Hansen: Thurø før og nu 1810-1960. 142 sider. 150 kr.

Flere historier fra Thurø. 165 sider. 1995. 100 kr.

Henrik M.Jansen: Elvira Madigan og Sixten Sparre. Som samtiden opfattede dem og 100 år senere. Karton. 85 sider. 1989. 85 kr.

Poul-Erik Møller-Pedersen: Elvira Madigan. Med smudsomslag. 140 sider. 1978. 50 kr.

Thyra Nielsen: En tåsingepige tænker tilbage. 100 sider. 1995. 50 kr.

Agnes Fisker: Taasinge i Prosa, Poesi og Billeder. 39 sider. Ca. 1945. 35 kr.

Tåsinge Årbog. 1987 til 85 kr.  1990, 1991, 1992 & 1994 a  50 kr/stk.

Bernhard Hansen: Thurø anno 1970.  1810-1970.  48 sider. 50 kr.

T.M.Michelsen: Historiske og statistiske oplysninger om Øen Thurø.  Komponeret karton. 1910. 55 sider. 125 kr.

Otto Jonasen: Drejø. Øen midt i verden. 138 sider. 1989. Med oplysende tilskrivninger. 85kr.

Palle Koch: Verdenskrigen på Sydfyn. 105 sider. Uopskåret. 1982. 50 kr.

Henrik M.. Jansen:  Kriminalitet og politi i 200 år på Sydfyn. 60 sider. 1979. 50 kr.

Karen Døssing: Valdemars Slot. Et slot i Danmark / A Castle in Denmark. Karton/Paperbound. 79 sider. Bilingual. 1997. 75 kr.

Valdemar Jensen: Søren Lolk. Den mærkelige tåsingebonde. Karton. 192 sider. 1990?  125 kr.

Anna J. Hansen: Tåsinge-skæbner. 95 sider. 1988. 75 kr.

Valdemar Jensen: Tåsinge rundt. En lokalhistorisk sejltur. 123 sider. 1989. 75 kr.

Studiekredsen på Thurø (Udg): Flere historier fra Thurø. 165 sider. 1996. 65 kr.

Danske Dialekttekster: IV. Ømålstekster 2. Fynsk. 67 sider. Uopskåret. 1976. 45 kr.

Knud Hansen: Fyn rundt og på krydstogt mellem Sydhavsøerne. Karton. 140 sider. 1945. 50 kr.

Tove Kjærboe: Kalechehat og Mejetøj. Høsten på Ærø i mands minde. 54 sider. 1978. 65 kr.

Tove Kjærboe: Krampebånd og Klevesnak og andre ting fra Ærø. 97 sider. 1971. 85 kr.

Tove Kjærboe: Sagn og Syn fra Ærø.  77 sider. 1974. 125 kr.

Tove Kjærboe: Op ad vægge ned ad stolper. Om ærøske almuehjem i det 18. og 19. århundrede.  100 sider. 1973. 85 kr.

Ole Ege: Ærø. 81 sider. 1974. Dansk/engelsk/tysk tekst. 40 kr.

Henrik M. Jansen (Udg):  Hugo Matthiessens Marstal og Ærøskøbing 1921. Karton. 111 sider. 1998. 85 kr.

Abrahamsen & Krull: Ærø rundt efter snapseurter. 47 sider. 1998. 75 kr.

Karen Hermansen: Toppede brosten. En skipperdatters pigeår i Marstal før 1. verdenskrig. 48 sider. 1989. 50 kr.

Nina Langkilde: Amagerbørn og Ærøgæster. 62 sider. 1970?  50 kr.

Svend Orhammer Andersen: Ærø historier. 71 sider. 1974. Uopskåret. 50 kr.

Palle Abramsson (Red): Skibsfart, fiskeri og færgefart fra Bregninge og Søby sogne på Ærø 1536-2007. Karton. 445 sider. 2008. 150 kr.

Otto Jonasen: Købstadsliv i enevældens barndom. Svendborg sidst på 1600 tallet. 96 sider. 1985. 60 kr.

Lone Liljefalk m.fl.: Hertugens Søbygaard. Bygningshistorie, drift og restaurering. Karton. Tværformat. 45 sider. 2000. 65 kr.

Karen Margrethe Fabricius: Rise bryggeri. Fra mælk til malt. 48 sider. 2007. 100 kr.

Anders Hauge: Marstal kirke på Ærø. 66 sider. 1988.  65 kr.

Frode Lund: Sandhuse på Ærø. 182 sider. 1969.  Nr. 334 af 500 ex.  150 kr. 2. udg. 1970. 100 kr.

Jens Hansen Søfartsmuseeum. Marstal Pjece. 15 kr.

Andrea Galsbo: Sejlmagerens datter./ Erik Kromann: Fotografiet fortæller. Marstal. Ca. 80 sider. 1990. 85 kr.

J.R. Hüberg: Beskrivelse over Ærø. Nytrykket. 1919. 315 sider + kort. 175 kr.

Historiske Huse i Ærøskøbing. Nationalmuseet 1975. 120 sider + plancher.  75 kr.

Bent Andersen, Jens Mollerup & Gunnar K. Mortensen: En dråbe i havet. Langeland under 2. verdenskrig. 487 sider. 1994. 300 kr.

Vagn Lundbye: Fodrejser på Langeland. Karton. 114 sider. Karton. 1993. 50 kr.

Langeland. 1988. Forlaget Langeland. 47 sider. 40 kr.

Heunecke & Mollerup: Lærerstand på Langeland. Bidrag til Langelands lærer- og skolehistorie. Karton. 390 sider. 1989. 200 kr.

Oldtidsminder på Langeland. 2. udgave. Tværformat. 1979. 40 sider. 40 kr.

Birgitte Drud ( Red):  Langelandsk Kunst. 38 portrætter. 78 sider. 2001. 50 kr.

Det gamle (Rudkøbing) apotek. 1984. 40 sider. 45 kr.

Th. Winther: Fra det gamle Rudkjøbing. 182 sider. 1929. 135 kr.

Vagn Lundbye: Rudkøbing Bymølle. Ca. 30 sider. Tværformat. 1974. 50 kr.

Med Chr. Kiilsgaard på Byvandring i det gamle Rudkøbing. 52 sider. 1968. 50 kr.

Kiilsgaard & Mollerup: Rudkøbing. IV del. Topografi og bystyre. 182 sider. 1974. 125 kr.

Helle Ravn m.fl.:  Rudkøbing 700 år. Blade af byens historie. 205 sider. 1987.  75 kr.

Historiske huse og gårde i Rudkøbing. Nationalmuseet. Karton. 1988. 360 sider.125 kr.

Berg, Bender-Jørgensen & Mortensøn: Sandhagen. 202 sider. 1981. 250 kr.

Rudkøbing. Fortegnelse over bevaringsværdige huse. 1977. A4 format. 112 sider. 125 kr.

Vincens Steensen-Leth: Trofasthed og tradition. 130 sider. 1979. 50 kr.

Ole Mortensøn: Skovsgaard med hest og vogn. 108 sider. 1988. 65 kr.

Lise Christoffersen: Kærminder i Tullebølle. En præstekones dagbog gennem 25 år. 157 sider. 1982. 100 kr.

Frederik Graae: Historien om Jes Jessen og Brandterne på Langeland. 50 sider. 1928. 100 kr.

Mortensøn & Nielsen: Færgerne til Langeland. 103 sider. 1985. Forside lidt nusset. 45 kr.

Jens Mollerup: Rudkøbing dengang. Byen i billeder 1916-1965. 110 sider. 1999. 85 kr.

Strynø. Fonden for bygnings og landskabskultur. 42 sider. 1968. 150 kr.

Henrik Ussing (Udg): Mellem sydfynske sunde. D.F. 41. 290 sider. 1934. 125 kr.

Bjarne Bekker: Øhavets historier. En billedfortælling om livet i Det sydfynske Øhav. Karton. 208 sider. 2008. 250 kr.

Lyø Beboerforening (Udg): Lyø- perlen i det sydfynske øhav. 23 sider. 1986. 30 kr.

Lyboen. Udgivet af lokalhistorisk forening for Lyø. 1987 36 sider. 35 kr.

Lyø Beboerforening:  Lyø. Ca. 15 sider. Ca. 1978. 30 kr.

Fonden for bygnings- og landskabskultur: Strynø. 42 sider. 1970. A4 format. 100 kr.

Inga Steffensen: Elsehoved. Et lille hjørne af Danmark. Karton. 156 sider. 2004. 75 kr.

Peder Bukh: Vejstrup Bogen. 1867-1967. 11 sider. 50 kr.

Kristian Kongshede: Minder fra Ollerup og Gerlev. En bondedrengs livseventyr. Med smudsomslag. 539 sider. 1980.  150 kr.

Poul A. Jørgensen: En spurv i tranedans. Om digteren Ambrosius Stub fra Gummerup. 93 sider. 1994. 45 kr.

 Inger Møller:  Bagværk brugt på Landmålergaarden 1910-30. 50 gamle opskrifter fra konerne i Gummerup by og Køng sogn. Ca. 40 sider. 1991. 50 kr.

Harald Kier: Bidrag til Skjoldemoses historie. 50 sider. 1930? Uden for og bagomslag. 45 kr.

Jens Chr. Varming: Kaleko Mølle. En vejledning. 53 sider. 1977. 45 kr.

Svanninges gamle gårde. Svanninge folkemindesamling 1993. 72 sider. 50 kr.

Kirsten Wettergren: Diernæs. En landsby på Faaborgegnen. 84 sider. 1993. 65 kr.

Mikael Venge: Arbejdere og socialdemokrater. I Faaborg omkring år 1900. 73 sider. 1986. 45 kr.

Billedhilsen fra Faaborg og omegn. 1982.  88 sider.  95 kr.

Fåborg-Årbogen. 1979-80. 5. Årgang. 50 kr.

Edvard Andersen: Fem forbandede år 1940-45. Skitser fra en landsby. 48 sider. 19990. 45 kr.

                              Ærø-Faaborgkredsen  1849-1949. 62 sider. 1948. 50 kr.

Historiske huse i Faaborg. Nationalmuseet. 1974. A4 format. 110 sider.  85 kr.

Edv. Andersen: Kors og krucifikser ved alfarvej. Oversigt og belysning. 1986. 87 sider. 50 kr.

Edvard Andersen: Billedhuggerkunsten i Faaborg Kommune. 62 sider. 1979. 50 kr.

Fåborg Spare og Lånekasse. 1846-1971. 60 sider. 50 kr.

Sparekassen Faaborg 1846-1996. 112 sider. 1996. 50 kr.

Egevang & Nielsen: Faaborg. Guide til byens historie. Karton. 110 sider. 1994. 65 kr.

Faaborg Sygehus gennem 100 år. 113 sider. 1991. 50 kr.

Stavn 1988. 72 sider. 50 kr. 1997. Med kaffeplet. 25 kr.

Faaborgbogen 1983-84. 64 sider. A4 format. 50 kr.

Hans Helge Madsen: Jens Birkholms to byer. 198 sider. 1976. 85 kr.

Vilh. Lorenzen: Det gamle Faaborg. Med 12 pennetegninger af P.Holm. Nr. 383 af 400 ex. Medindbunder Chr. Richard: Vort land.  1920?  65 kr.

Jørgen Burchardt: Flygtninge i Faaborg 12 sider. 1987. 25 kr.

Arkiver. Folkemindesamlinger og museer i Faaborg Kommune. 1978-79. Årbog IV. 1978/79. 32 sider. 45 kr.1983 + 1985 a 50 kr/stk.

Faaborg i billeder. Huse, personer og situationer i klokketårnets by. A4 format. 68 sider. 1975? 70kr

Jørgen Burchardt: Provinsindustri.  Arbejdspladser på Faaborgegnen de sidste 100 år. 112 sider. 1984. 70 kr.

Egevang & Nielsen: Faaborg. Guide til byens historie. Karton. 111 sider. 1994. 75 kr.

Georg Petersen: Som det var engang. Glimt fra livet i Faaborg og omegn i ældre tid. 135 sider. 1963. 85 kr.  Del II. 1964. 120 sider.  100 kr.

Helligåndskirken i Faaborg 1539-1939. 92 sider. 1939. 65 kr.

Robert Egevang: Das alte Faaborg.   95 seiten. 1977. 50 kr.

Sparekassen Faaborg 1846-1996. 112 sider. 1996. 50 kr.

Beretning om en sommertur med skonnerten Henriette af Faaborg 1897. 11 sider. 1971. 45 kr.

Johs. Christophersen:  Den gamle gård i Holkegade i Faaborg. 1930-1955. 24 s. 40 kr.

Erik Aalbæk Jensen: Livet på øerne. Vestpå i det sydfynske øhav. 395 sider. Indb. Med smudsomslag. 1982. 150 kr.

Erik Aalbæk Jensen: Livet på øerne. Sund og bælter. Indb. Med smudsomslag. 510 sider. 1983. 150 kr.

Minder fra Ollerup Højskole. 1920. En slags notesbog med billeder. 50 kr.

N. Rasmussen Søkilde: Trolleborgegnen og dens beboere igjennem 250 år. 145 sider. Nytrykket. 1999. 65 kr.

Hansen & Lauridsen: Brandts minde gennem 100 år. 1874-1974. 47 sider. 45 kr.

Jens Warming:  Kaleko Mølle. 52 sider. 1957. 45 kr.

A.Thiset: Broholm. Fyens historiske herregårde. 80 sider. 1909. 100 kr.

N. Rasmussen Søkilde: Holstenshus og Nakkebølle med tillingende Sogne og Øer. Nytrykket. Ca. 180 sider. 2003.  75 kr.

Maria Grønlykke: Fisketyven. Historier hjemmefra. ( = Sydvestfyn). 163 sider. 2003. 60 kr.

Lene Grønnelykke: En omvej værd. Falsled Kro og andre steder. 116 sider. 1976. 50 kr.

John M.Møller: Historiske oplysninger om Verninge Sogn. 176 sider. 1916. 150 kr.

Svenstrup & Dahl: Helleristninger ved Helnæsfjorden. Hvidbjørns rejser II. 59 sider. 1995.  75 kr.

Anders Nørgaard: Vejstrup valgmenighed og dens forhistorie. 212 sider. 1925.  100 kr.

Poul A. Jørgensen: Den gamle dyrlæge. Christian Christensen. 46 sider. 1994. 50 kr.

Poul A. Jørgensen: Glamsbjerg. Fortællinger og billeder fra 100 år. 144 sider. 1982. En firkant på ca. 30 gange 30 cm er fraklippet på bagsiden. 45 kr.

Bjarne Porsmose: Fra høvdingedømme til stationsby. Karton med smudsomslag. 144 sider. 1980. 100 kr.

Poul A. Jørgensen: Din trivsel er mit ansvar. Privattryk af Bogtrykker Carsten E. Aagesen. Haarby. 15 sider. 35 kr.

Thomas Bruun: Vor Frue kirke i Assens. 24 sider. 1988. 40 kr.

Lauritz Maaløe: Assens gennem 700 år.  389 sider. 1936. 150 kr.

Håndværkersparekassen ( Udg):  39 sider. 1967. 40 kr. Musik. Museer. Middelalder.

Assens Sejlklub (Udg):   63 sider. 1983. 50 kr.På begge sider af bolværket.

Martin Jensen: Den første sten. Roman fra Assensområdet.  213 sider. 2001. 125 kr.

Mackeprang & Norvin: Holckenhavn. Fyens historiske herregårde. 96 sider. 1911. Uopskåret.  85 kr.

Kr. Møller: Gaard-navne ved Brahe-Trolleborg. 1788-1938. 33 sider. 50 kr.

C. Fritz Jørgensen: Brahetrolleborg Sogns Degne og Skolehistorie. Simpel bind. 92 sider. 1874. 150 kr.

N. Rasmussen Søkilde: Trolleborgegnen og dens beboere igjennem 250 år.  Nytryk. 144 sider. 1999. Falmet ryg. 65 kr.

Den Reventlowske skole i 150 år. Skoleliv ved Brahe-trolleborg. 1933. 191s. S.  50 kr.

De Reventlowske skoler gennem 200 år. 1983. 79 sider. 1983. Enkelte tilskrivninger. 45 kr.

Louis Bobe: Brahe-Trolleborg.Fyens historiske herregårde. 94 sider. 1909. Uopskåret. 85 kr.

Arkiver. Folkemindesamlinger og museer i Faaborg Kommune: Brahe-Trolleborg. Vester Åby. Svanninge. Haastrup. Lyø. 1985. 32 sider. 50 kr.

Gudme kommune frem til år 2000. 239 sider. 2002.  125 kr.

Poul A, Jørgensen (Red): Haarby Sogns historie. 1-2.  1978  150 kr.

Fra sammenlægning til sammenhold. Haarby Kommune gennem 25 år. 48 sider. 1991. 45 kr.

H.C.Frydendahl: S. Jørgensen, Kistrup. 11 sider. 1939. 65 kr.

Knud Aarup: Om  Kerte kirke.   110 sider. 1980. 50 kr.

Optegnelser fra Holevadgården. Af Anders Andersen og sønnen Lars Andersen. 1767-1863. 246 sider. 1982. 100 kr.

De malede brød. Møllerne langs Haarby Å.  126 sider. 1990?  90 kr.

Martin Rasmussen: Træk af Sønder-Næraa Friskoles historie. 110 sider. 1980?   50 kr.

_En by bliver til. Fra landsby til stationsby. Nørre Åby fra ca. 1850 til ca. 1920. 96 sider. 1994. 70 kr.

N. Kjærbye: Vestfynsk historie indsat i danmarkshistorien. 84 sider. 1951. 50 kr.

Boye. Publikation nr. 28. 1998. Lokalhistorisk arkiv for Ejby Kommune. 28 sider. 25 kr.

Eskel Sørensen: Landevej og Vejvæsen 1815. v. Laust Kristensen. Ejby 1974. Publikation nr. 4.Lokalhistorisk arkiv . 11 sider.  20 kr

Overlærer Hans Jørgensen: Humleavl-  og handel. Publikation nr. 9. 1979. L.H.A. Ejby Kommune. 16 sider. 20 kr.

Søren Skov (Red): Fjeldsted Sogns Historie. Publik. Nr. 15. 1985. L.H.A. Ejby Komm.35 sider. 25kr

Karen Svendsen: Barndomsminder fra Ørslev. Publik. Nr. 13. L.H.A. Ejby 1984. 15 sider. 25 kr.

Rasmus Damkjær: Harndrups Historie. Publ. Nr. 17. 1987. L.H.A. Ejby. 20 sider. 30 kr.

Peder Jacobsen: Mundarten i Flemløse sogn. 275 sider. Indb. 1933. 125 kr.

Marius Rasmussen: Bidrag til en ordbog over Vends Herreds folkemål. 135 sider. 1948. 65 kr.

Georg Hallum Lauridsen: Et herreds liv. En mosaik over livet i Vends Herred. 93 sider. 1984. 75 kr.

Karl Peder Pedersen: Vestfynske fæstebønder. 190 sider. 1983. 65 kr.

Arne Rasmussen & Dorthe Madsen: Historier fra Vester Aaby Sogn. 72 sider. 1999. 65 kr.

 

N. Kjærbye: Vestfynsk historie indsat i danmarkshistorien. 93 sider. 1979 75 kr.

H.M.Jensen: Brenderup-Målet. Nordvestfyn. 132 sider. 1919-26. Løse for og bagomslag. 50 kr.

Voss & Wendt:  85 sider. 1969. 50 kr. Herregården Hindsgavl. Karton.

Åge Petersen: Hindsgaul. 48 sider. 1963. 40 kr.

Åge Petersen: Vejlby minder, virke og tro. Karton.237 sider. 1972. 125 kr.

Åge Petersen: I Tranlygternes skær. Skildringer fra det gamle Middelfart. 127 sider. 1962. 60 kr.

                       

                       Vi i Middelfart og vore rådhuse. 91 sider. 1968. 50 kr.

             Håndværkere i det gamle Middelfart. 84 sider. 1965.  85 kr. Bagside mgl. 25 kr.

                        H.C.Andersens protege. En Middelfartdrengs historie fortalt i breve. 78 s. 1967.50kr

Åge Petersen: Med venlig hilsen fra tredivernes Middelfart. Karton. 125 sider. 1973. 75 kr.

Billedbog om Middelfart. Prospektkort og tegninger fra før og nu. Tværformat. 2. serie 1976. 36 billeder. 85 kr.

Middelfart 1996. A4 format. 111 sider. 35 kr.

Karen-Lisbeth Vognsen: Middelfarts veje. Tværformat. 98 sider. 2003.  75 kr.

Herman Jensen: Middelfart.  75 år med folkevalgt borgmester. 147 sider. 1993. 65 kr.

Anne Hansen: Middelfart krøniker. 1925-1945. 65 sider. 1995. 50 kr.

Bykort over Middelfart og Strib. 1980?    30 kr.

Peter Storm: Forelsket i Middelfart. Blomster, mad og poesi. ca. 200 sider. 2003? Smudsomslag lidt brugt ellers pænt ex. 100 kr.

Banechef Flensborg:  Lillebæltsbroen. Åbningsåret. 1935. Billedkavalkade. Ca. 40 sider. 100 kr.

Lillebæltsbroen. Brandmoses Forlag. Tværformat. 20 sider. 1934.  75 kr.

Søren Hechmann Andersen: Stribbogen. På opdagelse i det gamle Strib. 94 sider. 1992. 75 kr.

Åge Petersen: Marsvin og marsvinjægere. 220 sider. Karton. 1969. 150 kr.

                       Vejlby. Minder, virke og tro. Karton. 240 sider. 1972.  125 kr.

 Finn L. Fauk: Historien om Strib. A4 format. 27 sider. 2001. 45 kr.

Andersen, Jacobsen & Larsen: Nordvestfyn. En historisk-Topografisk Beskrivelse med personalhistoriske oplysninger m.m.  : Bogense, Middelfart, Assens + sognene  385 sider. 1935-36. Halvlæder. 350 kr.


Tilbage til katalog hovedsiden