Fest- og jubilæumsskrifter

Tilbage til katalog hovedsiden

Sidst opdateret den 29. July 2012


Telefonstanden Fyn. 1912-1987. 133 sider. 75 kr.

Schaltz Andersen: Arbejdernes Aktiebageri. Odense. 1892-1942. 62 sider. 50 kr.

A/S Brandts Klædefabrik 1869-1944. ca. 60 sider. Lidt revet ved nederste del af ryg. 35 kr.Pænt ex. Til 50 kr.

A/S L. Lange & Co. Svendborg Jernstøberi. 1850-1950. 43 sider. Lidt falmet ved kanterne. 50 kr.

Niels Svolgaard:                                            1850-1987. 104 sider. 1987. 65 kr.

Dansk trækulindustri. H.C.Sørensen. Sorø. Ca. 35 sider. 1944?  65 kr.

C.A.Clemmensen: Papirfabrikker, Papirhandel og Papirhandlere i Danmark. Conrad Landschultz og Møller 25 års jubilæum. 1924. 100 sider.  100 kr.

Steen Ousager: Fra søjle til plan. Hudevad Radiatorfabrik A/S. 1936-1996. 177 sider. Indb. Med smudsomslag. 75 kr.

Margit Egdal (Red): Schultz & Larsen. Otterup Geværfabrik- Dansk Ammunitionsfabrik A/S. Karton. 349 sider. ca. 2007. Karton. Som ny. Dog er en side i register foldet forkert fra bogbinder. 200 kr.

C.W. Obel. 1787-1937. Tobak gennem 150 år. ca. 75 sider. Lidt nusset. 65 kr.

Konsul M. Windfeld-Hansens  Bomuldsspinderi 1904-1954. Karton.  38 sider. 70 kr.

Kemigraflauget i Danmark 1903-1953. 64 sider. Karton. 1953. 65 kr.

Kemigraflauget i Danmark 1903-1943. Karton. 70 sider.  65 kr.

Dansk Fiskeriforening (Udg): Fiskerimuseet 1888-1948. 39 sider. 50 kr.

100 år i fiskeriets tjeneste. Iver Christensens Vodbinderi. 1879-1979  20 sider. 50 kr.

B.J.Rambøll: ..og således skete det. FLS 1882-1982. Karton med smudsomslag. 105 sider. 1981. 50 kr.

50 års tradition for fremskridt. Haustrup.Odense. Ca. 45 sider. 1965. 50 kr.

Nordisk kulsyrefabrik A/S. 1896-1946. ca. 40 sider. 50 kr.

Kai Edv. Larsen: Kunsten at spinde. A/S Det nordiske Kamgarnsspinderi. 25 års jubilæum 1946.  47 sider. I kasette. 75 kr.

A/S Ribe Jernindustri 1848-1998. Karton. 64 sider. 65 kr.

Gyldne glimt gennem 100 år.  1854-1954.  A. Dragsted.  ca. 30 sider.  50 kr.

Harald Bertelsen m.fl.: Vald. Birns Jernstøberi 1896-1996. Karton.  230 sider. 1996. 125 kr.

H. Rasmussen & Co . Odense. 1856-1931. 78 sider. 85 kr.

Grethe Larsen: Kend din tid.  Københavns Tømmerlaug.  (1515) 1886-1986. Indb. 104 sider. 50 kr.

Vilh. Søborgs Eftf. 1853-1953. Nr. 247 af 500 ec. Ca. 50 sider. 65 kr.

Så gik 75 år. Magasin du Nord. 1868-1943. Karton. 55 sider. 75 kr.

Sabroe. Et verdensnavn for kulde. Karton. 47 sider. 1957. 65 kr.

Dansk Provins Bogtrykkerforening 1895-1945. Karton. 245 sider. 1945. 85 kr.

Bukkehave fra lokal til global. 1925-2000. Karton med smudsomslag. 235 sider. 2000. 85 kr.

N.Max Jensen: F.L.Smidt & Co. 1882-1957. Indb.med pergamentryg. Ca. 130 sider. 85 kr.

Kenno Pedersen: Papir i læssevis. Meydan- Møller & Landschultz i 100 år. Karton. 136 sider. 1999. 65 kr.

Knudåge Riisager: F.L. Schmidt & Co. 1882-1922.  Hellærred. 268 sider. 1921.  125 kr.

Bertelsen. Gravgaard og Lillelund:  Vald. Birns Jernstøberi 1896-1996. Karton. 230 sider. 1996. 100 kr.

Marius Holt: Dansk Andels Cementfabrik. Portland Cement. Nørresundby. 1911-1931. A4 format. 90 sider. 1932. 75 kr.

Marius Holt: Dansk Andels Cementfabrik. Portland Cement. Nørresundby. 1911-1931-1936. 60 sider. A4 format. 1936. 75 kr.

A/S Snedkermestrenes træ- og finerskæreri. 1900-1950. 28 sider. 45 kr.

Arbejderbo.  1941-1966. 245 sider. Karton  Øverste del af ryg mangler. 50 kr.

Møbelsnedkernes Fagforening 1872-1947. 125 sider. Lidt brunplettet.  45 kr.

Bo Bramsen: Trifoliums historie. Indb. 284 sider. 1972. 85 kr.

Ole Troelsø: En frakke med hår på. Finn Birger Christensen. Karton. 163 sider. 2001. 100 kr.

Fra Blumensaadt til Bluemøller. Karton. 49 sider. 1985. 45 kr.

Briller gennem 125 år. 4 generationers arbejde i optikkens tjeneste. J. Thiele.   38 sider. 1942. 65 kr.

J.P. Jeppesen. Nykøbing Falster. 1894.1944. 62 sider. 60 kr.

 Ringsted Fjerfabrik. 15 sider.  1953. 30 kr.

Klejnsmedemester- og mekanikerforeningen  for København og omegn. 1897-1947. 93 s. 50 kr.

Nordisk Fjerfabrik. 1901-1951. 99 sider. 60 kr. Illus.af Des Asmussen.

Anders Thuborg: Troelstrup. Mennesket bag forretningen. Karton. 1948.50 kr.

Danfoss Atlas. 1933-1958. Indb. 196 sider. 85 kr.

Tyge Lassen: De Smithske.  Jernstøberier.  1834-1959. Kartom 100 sider. 1959.  65 kr.

Mogens Bendixen: 100 år med Koopmann. 1890-1990. 52 sider. Enkelte understregninger i tekst. 20 kr. 

De forende protokolfabrikker. 20 sider. 1945. 35 kr.

Gasa Odense. 19129-1954. 96 sider. 50 kr.

Ivar Egebjerg: Porcelainsfabrikken Norden.. Karton. 54 sider. 1941. 50 kr.

L. Brahe Christensen: De danske bomuldsspinderier. 1901-51.  Vejle-København. Indb. med smudsomslag. Ca. 90 sider.  Lidt fugtskadet.  45 kr.

100 år på banen med Axel Ketner A/S. 1904-2004. Karton. 100 sider.  75 kr.

Sparekassen for Nyborg og Omegn. 1847-1947. Ca. 200 sider. A4 Format.

Henning Grelle:  Tobaksarbejdere gennem 100 år.. 1987. 80 sider. 50 kr.

Dansk Bølgepapindustri. 1924-1949. Karton. ca. 40 sider. 50 kr.

Efter 50 år. A/S Dansk svovlsyre og Superphosfatfabrik 1892-1942. Ca. 50 sider. Med talrige illustrationer af Sikker Hansen. 100 kr.

Jens Fangel ( Red.): P.E. Ehrenhardt 1914-1939. 42 sider. 45 kr.

Claus Øgendahl: Socialpædagogernes historie. 335 sider. Karton. 2000. 125 kr.

Chr. Cato. Bog og stentrykkeri Mennesker, miljø, håndværk. ca. 75 sider. 1979. 65 kr.

Carl Sørensens efterf. Carl Jensen. Litografi m.v.  1894-1944. 35 sider. 50 kr.

Med heftelade og pensel. Fritz Clausens bogbinderi. Nyborg. 1981. 48 sider. 50 kr.

Lad skytten gå. Gredana. 1893-1943. Ca. 45 sider.  Karton. 50 kr.

Baagøe & Riber. 1744-1944. samt træk af købmandsgårdens historie. Svendborg. 75 sider. 90 kr.

Marius Mulvad 1907-1957. Instrumenter. ca. 45 sider. 50 kr.

festskrift.. statsautoriserede revisorers 75 års jubilæum..Med smudsomslag. 1986. 144 sider. 65 kr.

Thomas B. Thrige. 1894-1944. Karton. Lidt plettet. ca. 150 sider. 50 kr.

Olivetti. 1908-1958. Zürich. 1958. 189 sider. Paperbound. 50 kr.

100 Jahre ZKC. Zipperling Kessler & Co. Papierband. 45 s. 1958. 30 kr.

Theodor Goebel: Maschinenfabrik Johannisberg. Geisenheim am Rhein. 1846-1896. 38 seiten + 13 planchen. Tværformat.  125 kr.

Ivar Egebjerg: Porcelainfabriken Norden. 1916-1941. Karton. 56 sider. 1941.  75 kr.

A.Jakobsen. Fraugde. Fraugdeploven. 1878-1953. ca. 85 sider. 1953. 125 kr.

Sigfred Holler: Det danske Gaskompagni. The Danish Gas Compagny. 1853-1953. Helshirting.76 sider. 75 kr.

Sten på sten. Udsendt ved murermester J.S.Simonsens 50 års jubilæum. Karton. 1945. ca. 50 sider. 50 kr.

Kjærgaard & Kristensen: Tryk avler modtryk. K.Larsen & Søn. 71 sider. 2007. 65 kr.

Vejle Bolte & Møtrikfabrik 1899-1949. 24 sider. 45 kr.

Jacob Bjerg Møller:  Ej ord men handling. 100 års entreprenørhistorie .NCC. Karton. 222 sider. 2001. 100 kr.

50 år på hjul. 1932-1982. Lyndby Flytteforretning. Ca. 20 sider.  50 kr.

From Dots and Dashes to Tele and Datacommunications. GN 1869-1994. 77 pages. 1994. 50 kr.

Tanker om fremtiden. Chr. Isleff & Co 25 år. 1970. Karton. Ca. 50 sider. 50 kr.

Jul. Schovelin: Privatbanken i Kjøbenhavn 1857- 1957. ca. 160 sider. 100 kr.

J.V. Christensen: Sparekassen for Ringsted og Omegn 1832-1932. Karton. 129 sider. 90 kr.

Vejle Byes og Amts Sparekasse 1827-1952. 175 sider. 85 kr.

P. Eliasen:   Kolding Folkebank 1873-1923.  109 sider. 90 kr.

Næstved Diskontokasse. 1871-1946.  130 sider. 85 kr.

Ejnar Black:  Kampmann, Kierulff & Saxild A/S. 1917-1942.  Karton. Ca. 100 sider. 85 kr.

Leif Banke Rasmussen: En jordisk krønike. Træk af D.G.U.´s historie 1888-1988. Karton med smudsomslag. 114 sider. 100 kr.

Nykøbing Falster Sygehus 1854-1954. 118 sider. 85 kr.

F.L. Schmidt & Co. 1882-1932. 1-2. Hellærredsbind.  150 kr.

Indenfor Murerne. De forenede Vagtselskaber  Danske Securitas… 1901-1951. 27 sider. 1951. Rigt illustreret af Mogens Zieler.  50 kr.

Læder i 100 år. 1851-1951. Johan Jaede A/S. Silkeborg. Ca. 15 sider. 30 kr.

Esbjerg Haandværker og Industriforening. 1882-1932. v. Hans Erlandsen. 80 sider. 50 kr.

Statens Forsøgsmejeri 1923-1948. 124 sider + beretning. 60 kr.

Københavns Amts Sygehus i Gentofte. 1927-1977. 68 sider. 50 kr.

Fra den gamle tømmerplads. Hans R. Lange. Frederikssund. 1826-1951. 50 sider. 50 kr.

Kreditkassen for husejerne i Kjøbenhavn 1797-1922. Indb. 142 sider. Tarveligt bind. 50 kr.

Aktieselskabet Jacob Holm og Sønner. Grundlagt 1794. 50 sider/pages. 1955. Bilingual. 50 kr.

Vi skal videre. Danas 25 års jubilæum. Karton. 107 sider. 2001. 65 kr.

Kirsten Eriknauer: Med hammerslag og essild. Om smedning og smedehåndværkets historie og om Gl. Estrup Smedelaugs virke gennem 25 år 1985-2010. Karton. 132 sider. 2010. Med CD.  100 kr.


Tilbage til katalog hovedsiden