Danmarkshistorie (nyeste tid efter 1945) / History of Denmark (post WW2)

Tilbage til katalog hovedsiden

Sidst opdateret den 29. July 2012


Rasmussen & Rüdiger: Danmarkshistorie. Bd. 8. Heerupforside. 1990. 200 kr.

Peder Christoffersen: Danmark i det 20. Århundrede.  Karton. 728 sider. 2006. 100 kr.

Forhandlingerne mellem Danmark og Tyskland i 1955 om de slesvigske mindretal. Karton. Originale udgave til fortroligt tjenstligt brug. 1959.  Nr. 67 af ?  224 sider. Vistnok nyudgivet 2001. 250 kr.

C. Næsh Hendriksen: Tiden der fulgte. Halvlæder. 500 sider. 1948. 50 kr.

Bo Lidegaard: H.C.Hansen liv og tid. En historie fortalt i billeder.  149 sider. Karton. 2006. 125 kr.

Mit lykkelige liv med H.C. Gerda H.C.Hansens erindringer. 62 sider. 1960?   65 kr.

Palle Lauring: Punktum for Danmarkshistorien? 1972. 50 kr.

Ib Spang Olsen: Fra purløgsbed til skumpelskud. 1993. 60 kr.                

Adam Holm & Peter Scharff Smith: Idealisme eller fanatisme. Opgøret om venstrefløjen under den kolde krig. 256 sider. 2003? 65 kr.

Aage Nørfelt: Usporlige veje. Erindringer. 334 sider. 1993. 85 kr.

Mogens Glistrup: De fremmede i landet. 1. udg. 1991. 300 sider. 125 kr.

Karen Møller: Lis Groes. En kvinde i sin tid. 279 sider. 2003.  50 kr.

Finn Holten Hansen: De forsvundne somre. Erindringer 1928-58. 1996. 65 kr.

Unoder. Knud Pedersens erindringer. 284 sider. 1995. 65 kr.

Mogens Boisen: Referat af et flerstrenget liv. 200 sider. 1985. 75 kr.

Gregers Dirckinck-Holmfeldt: Hårde tider forude. Den nye Danmarkskrønike 1972-1993. Karton med smudsomslag. 519 sider. 2000. 65 kr.

Lars Bille: Dansk partipolitik 1987-98.   90 kr.

Poul Nyboe Andersen: Det umuliges kunst. Erindringer fra dansk politik 1968-77. 248 sider. 1989. Med et diskret stempel. 65 kr.

Gert Petersen: Indenfor systemet – og udenfor. Erindringer. 420 sider. 1998. 85 kr.

Henrik Qvortrup (Red): Exit Nyrup. Tværsnit af folketingsvalget 2001. 156 sider. 2002. 50 kr.

Søren Mørch: 24 statsministre. Karton. 2000. 478 sider. 150 kr.

Knud W. Jensen: Stedets ånd. 268 sider. 1994. 100 kr.

Midtgaard & Rasmussen (Red): Omverdenen trænger sig på. Politik og ideer i det 20. århundredes historie. 206 sider. 2006. 100 kr.

Ralf Pittelkow: Forsvar for nationalstaten. 184 sider. 2004. 85 kr.

Kristiansen & Larsen: Niels Helveg Petersen. Manden og magten. Karton. 292 sider. 1986. 100 kr.

Lars Bille: Partier i forandring. 386 sider. 1997. 100 kr.

Christian S. Nissen: Generalens veje og vildveje. 10 år i Danmarks Radio. 269 sider. 2007. 125 kr.

Jan Stage: Og ham der slår på tromme. Et blik bagud. Erindringer. Karton. 299 sider. 2004. 65kr

Bo Lidegaard: Den højeste pris. Povl Bang-Jensen og FN. Karton med smudsomslag. 271 sider. 1998. 125 kr.

Carsten Fenger-Grøn & Malene Grøndahl: Flygtningenes danmarkshistorie 1954-2004. 424 sider. 2004. 150 kr.

Ebbe Larsen: Dengang i Danmark. 1945-1970. Karton. 215 sider. 2005. 85 kr.

Mette Madsen: Husk nu at neje. Erindringer. 159 sider. 1997. 50 kr.

H.P. Rohde: På slagne afveje. Karton. 1995. 50 kr.

Elsa Gress: Fuglefri og fremmed. Erindringsbilleder. Karton med smudsomslag. 296 sider. 1972. 50 kr.

Finn Søeborg: Sådan var det bare. Erindringsglimt. 1986. 65 kr.

Knud Clauson Kaas:  Med benene på jorden. Indb. 1941. 50 kr.

Dagmar Andreasen: Mosteren. Et liv med udfordringer. 183 sider. 1998. 65 kr.

Johannes Fønss: Bagom breve, billeder og begivenheder. 186 sider. 1962.    50 kr.

Carl Otto Brix: Dansk i verden. Demokratiets danmarkshistorie. 1999. 65 kr.

Wolfson ( Red.): Danmarks industrielle udvikling. Indb. 1943.  85 kr.

K.Helveg Petersen: 75 års fredsarbejde. Uopskåret. 1957. 75 kr.

Lilli Gyldenkilde: Fra fabrik til folketing. 118 sider. 1992. 60 kr.

Bent Melchior: Erindringer.. Så vælg da livet. 273 sider. 1997. 65 kr.

Ole Grünbaum: Du skal ud. 225 sider. 1988. 100 kr.

Ditlev Tamm: Mærket. En bog om Chr. Helmer Jørgensen og Adidas i Danmark. Karton med smudsomslag. 152 sider. 2005. 85 kr.

Lars Bo: En underlig dreng. Erindringer fra en fredelig barndom og ungdom under besættelsen. Karton med smudsomslag. 140 sider. 1995. 50 kr.

Mette Koefoed Bjørnsen: Forlig eller forlis? Mine år i forligsinstitutionen. 112 sider. 2006.  75 kr.

Herbert Pundik: Det er ikke nok at overleve. Erindringer. 360 sider. 2005. 125 kr.

Hans Lyngby Jepsen: Mest imod. Sidste erindringer og essays. 124 sider. 2001. 50 kr.

Birthe Rønn Hornbech: Så gik der politik i det. Folketinget under anklage. 158 sider. 1997. 50 kr.

                                      En lige venstre. 181 sider. 2001. 50 kr.

Eva Esmann: Den evige dansker. Friedrich Goebelsmann. 221 sider. 1981. 75 kr.

Michael Monberg Jørgensen: Tærskelgenerationen. 1998. 85 kr.

Blak-Out. Freddy Blak. 2000.  Med dedikation.  65 kr.

Erik Nørgaard: En troløs mand. Erindringer af. 221 sider. 1997. 65 kr.

Bjørn Døssing: Erindringer. 270 sider. 2000. 85 kr.

Erhards Sofa. Erindringer ved Jette Hvidtfeldt. 2002. 50 kr.

Mogens Boisen: Referat af et flerstrenget liv. 200 sider. 1985. 75 kr.

Ada la Cour: Et langt liv. 148 sider. 1983. 65 kr.

Poul Hammerich: Historien længe leve og andre krøniker. Hæftet. 201 sider. 1990. 65 kr.

Bo Bramsen: Geheime-etatsrådsindens hjem. Barndom og ungdomserindringer 1912-37. 240 sider. 1992. 50 kr.

Iris Garnov: En utrolig historie. Karton. 263 sider. 2002. 50 kr.

Frode Kristoffersen: Frodes forunderlige færd. Bogense, Bonn, Berlin. 320 sider. 1999. 75 kr.

Lise Christoffersen: Din trofaste og hengivne Mathilde. 1982. 65 kr.

Solvejg Bjerre: Længe siden. Erindringer. 1992. 65 kr.

Udenrigsministeriet. Dansk Sikkerhedspolitik 1948-1966. 1-2. 1968 + Bilag 1970 samt Problemer omkring dansk sikkerhedspolitik. 1970. I alt 1-4. Hæftet og karton.  150 kr.

Jørgen Hornemann: Jævnt, muntert og af og til virksomt. Oplevet og levet. 1994. 50 kr.

Andersen & Wivel (Udg):  Johannes Rosendahl: Dagværk og Natarbejde. Folkeoplysning og modstandskamp. Indb. Med smudsomslag. 175 s. 1995.  65 kr.

Pelle Voigt: Sejre og fodfejl set i mit bakspejl. 216 sider. 1999. 60 kr.

Poul Dam: Arnfred. 254 sider. 1982. 50 kr.

Jens Engberg: Da krigen var tæt på. Erindringer..1940-45.  184 sider. 2000.  65 kr.

Lasse Budtz: Her stod vi af. Fodnoterne, der skabte historie. 1998.  85 kr.

Erik Damgård: Folketinget under forandring. Disp. 1977. 75 kr.

Flemming Madsen: Tilværelsen. Øjebliksbilleder. 138 sider. 1993. 50 kr.

                                Min blå time. Erindringsbilleder. 139 sider. 1992. 50 kr.

                                Kontrakten. 112 sider. 1994. 50 kr.

Mads Fuglsang: Fra Argentina til Storstrømsbroen. Med smudsomslag. 1976. 65 kr.

                         Løsarbejder og arbejdsløs. Med smudsomslag. 1978. 65 kr.

Georg S. Geil: Grønt var min farmoders græs. 1986. 50 kr.

Knud Tågholt: Hvem var minister. Dansk politik gennem 100 år.  2 udg. 1984. + 1987 tillæg. 75 kr.

Hans Sode-Madsen: Ungdom uden arbejde. Ungdomsforanstaltninger i DK. 1933-1950. Karton. 1985. Med dedikation. 100 kr.

Henning Rohde: Noget lykkedes. Erindringer. 356 sider. 1994. 65 kr.

Palle Lauring: Pigen der trådte på brødet. Danmark og de islandske håndskrifter. 1965 20 sider. 30 kr.

Harald Søbye: Råb det fra tagene. 1964. 45 kr.

Ole Grünbaum: Mord i kirken. 1971. 45 kr.

Peter Øvig Knudsen: Min generation. 258 sider. 1997. 85 kr.

Henning Fonsmark: Den suveræne dansker. 1991. 45 kr.

Forlaget Victor B. Andersen. Den danske regering. 21 portrætter med tekst. 1985. 45 kr.

Henrik Lundbak: Danish Unity. A Political Party between Fascism and Resistance 1936-47. Paperbound. 2003.  125 kr.

Marcus Melchior: Levet og oplevet. Indb. Med smudsomslag. 1965. 50 kr.

Bolt-Jørgensen: Med sabel og kårde. 1957. 65 kr.

Buchwald m.fl.: Atlantpagten. Lande og Folk. 1-2. Røde halvlæder. 1950.  250 kr.

Ursula Dahlerup. Baronessens erindringer. 1840-1925. 1991. 100 kr.

Brandt-arbejdernes Historiske Forening. Brandts Klædefabrik. Erindringer fra arbejdslivet. 1993. 85 kr.

Ib Nordby: Sablen og den bløde hat.  De danske skytte-, gymnastik- og idrætsforeninger..1940-45.

1995.    75 kr.

I tradition og kaos. Festskrift til Henning Poulsen. 2000.  100 kr.

Ingeborg Mule Henningsen: Livets væv. Erindringer fra et virksomt liv. 1990. 65 kr.

Ivar Kirk Nielsen: En bryggeriarbejders liv. 1990. 65 kr.

Lui Beilin: Min jiddische far og jeg. 2001.  70 kr.

Oskar Borgman Hansen: Erindringer og refleksioner. 2001. 50 kr.

Bjørn Meidell: DKP og storstrejkerne i 1956.  Politisk Revy. 1976. 50 kr.

Morten Lange: Et liv i rødt og grønt. Erindringer. 221 sider. 1996. 65 kr.

Bunde, Damborg & Josias: Blekingegade. Røvere eller soldater? DR. 1991. 85 kr.

Ulla Dahlerup: Dengang familien var alt. Danske fortællinger om erhverv, som er forsvundet.1995. 85kr

Jens Sigsgaard: Vi røg cigaretter hos Bedstemor. Karton. 47 sider. 1980. Illustreret af Mads Stage. 45 kr.

Klaus Rothstein: Kvinde på Dronning Louises bro. Essays. 163 sider. 2000.  50 kr.

Marcus Melchior. En mindebog. 1970. 40 kr.

Poul Nyboe Andersen: Frihed . Det bedste guld. Johs. Rosendahls liv..Karton 1996. 65 kr.

Richard Jensen: Den hellige ko. ( Om kommunisterne).1958. 45 kr.

Agnes Jelhof Jensen: Glemmebogen. Erindringer. 1991. 60 kr.

Carl F. Firring: Gutenbergs Discipel. 2004. 50 kr.

Tage Voss: 1918, 1945, 2000. Glansbillederne. Et Essay. 2001. 65 kr.

Ole Bjørn Kraft: Danmark skifter kurs. En konservativ politikers erindringer 1947-50. 1975. 60kr

Holstein & Jansen: Studentaktivist. Paludans Fiolbibliotek. 1970?  45 kr.

Eduard Reventlow: I dansk tjeneste. 1956. 50 kr.

Harald Jørgensen: Set og oplevet. Nogle erindringsblade. Uopskåret. 1983. 65 kr.

Jon Galster: Helleristningernes tale. 1987. 125 kr.

                   Selvbelæring. B. Pjece. 1945. 35 kr.

Carl Jandorff: Dum, doven og inkommensurabel. Erindringer. 267 sider. 2008. 85 kr.

Carl Heinrich Petersen: Den glemte socialisme. 1981. 100 kr.

Adam Holm & Peter Scharff Smith (Red): Idealisme eller fanatisme. Opgøret om venstrefløjen under den kolde krig. ca. 2002.  75 kr.

Shirer: The Challenge of Scandinavia. Cloth with d.j. 1955. 45 kr.

Poul Schlüter: Den lange vej. Taler og artikler 1973-80. 1980. 50 kr.     

Bent Jensen: I begyndelsen. Livstykker. 231 sider. 2004. 65 kr.

Hanne Bergholt Jensen: Septemberskygger. 1994. 65 kr.

Else Enemark: Mit sære sind. 204 sider. 1994. 75 kr.

Torben Bjerg Clausen: Fra en brødløs tid. Svende Bagers Hvidbog. Tiden. 1984. 75 kr.

Jacques Blum: Splinten i øjet. Om danskernes forhold til de fremmede. 1986. 85 kr.

Tage Kaarsted: Regeringskrisen. 1957.  1969. 85 kr.

Hugo Koldby Nielsen: Tilbage til vore rødder. 1994. 50 kr.

Helle Gotved: Barn i gymnastikhuset. Erindringer. Karton. 223 sider. 1993. 50 kr.

Erik Ib Schmidt: Red velfærdsstaten. Et debatoplæg. 1997. 50 kr.

Anders Andersens Erindringer. 205 sider. Karton med smudsomslag.  1993. 60 kr.

Hans Hertel: Vor tids Reitzel. En pionerforlægger og hans samtid 1949-99. 195 sider. 1999. 50kr.

Holger K. Nielsen: Frihed i fællesskab. Moderne socialisme. 1994. 50 kr.

Marianne Jelved: Alt har sin pris. 235 sider. 1999. 50 kr.

Roger Buch: Kommunalvalgene. I perspektiv. 147 sider. 2001.  75 kr.

Frode kristoffersen: Mit Europa. Fra frederiksgade til Friedrichstrasse. 356 sider. 2008. 150 kr.

Gunnar Rasmussen: Min livsfortælling.  238 sider. November 2006. 238 sider. 100 kr.

L.  Spies ( Red.):  Det var dengang – Danske hjem i tyverne og trediverne. 1976. 60 kr.

                            Adel og borger. Præster og bønder. Danske hjem..1978. 60 kr.

Th. Olesen: Glimt af et kalejdoskopisk liv. 1963. 75 kr.

Mikkel Plum: Bombarder hovedkvarteret. Hvad venstrefløjen sagde, skrev og bedrev fra Stalins død til efter murens fald. 2. udg. 460 sider. 2000. 85 kr.

Kaare R. Skou: Folkestyret i arbejde. Karton. 1995. 50 kr.

Agneta Horn: Levned. ( Dansk oversættelse.). 1976.  50 kr.

Kr. Hvidt: Venstre og forsvarssagen. 1870-1901. KARTON. 1971. 85 kr.

Erik Rasmussen: Statslånskrisen 1919. Karton. 1970. 75 kr.   

Claus Jensen m.fl.: Fantasi og magt. En mosaik om ungdomsoprøret 1968. 180 sider. 1982.125kr

Peter Munk Christiansen: Teknologi mellem stat og marked. Dansk teknologipolitik 1970-87. 1988. 85 kr.         

Kai Edvard Larsen: De mange dage. Erindringer. 1978. 50 kr.

Jens O. Jensen: Dyrlægens dagbog. 1984. 50 kr.

Mimi Jakobsen: Politik i virkeligheden. 1998. 179 sider.  50 kr.

Hennings Fonsmark: Mine radikale krigsdagbøger. 1994. 50 kr.

Asger Baunsbak-Jensen: Farmor. Erindringsbilleder. 1991. 50 kr.

Hans La Cour: Den rejsende. En personlig beretning fra 18 år i Tvind. 364 sider. 2002. Lille del af friblad mangler. 75 kr.

Peter Dalhoff-Nielsen: Det begyndte i Skt. Petersborg. En TV-Reporters politiske erindringer. 358 sider. 1999. 100 kr.

Bess Nielsen: Langt fra Lyngby.1989. 50 kr.

Jens Møller: Sejre og nederlag. Erindringer. 292 sider. 1996. 50 kr.

Erichsen m.fl.: På herrens mark. Stavnsbundet eller fri. Nationalmuseet. 1988. 85 kr.

Else Moltke: Krisetid og Stjernestunder. 1985. 50 kr.

                      Livet er en gave. Erindringer. 240 sider. 1967. 50 kr.

                      Min svanevinge. 150 sider. 1984. Uopskåret. 40 kr.

Henning Kjeldgaard: I skyggen af den kolde krig. 2002. 85 kr.

Onsdagbog. Barn i  Danmark  5. April 1995. 65 kr.

Branner & Kelstrup ( Ed): Denmarks Policy towards Europe after 1945. Odense 2000. 125 kr.

Eigil Naabye: Syv forbandede år. 1984. 45 kr.

Niels Birger Wamberg: Min far og mig. Karton. 245 sider. 1993. 50 kr.

Richard Larsen: Var jeg end en tåbe. 128 sider. Ålestrup 1984. 50 kr.

Hansen & Henriksen: Dansk Socialhistorie. 1940-83. Velfærdsstaten. 1984. 90 kr.

Finn Slumstrup: Den danske drøm. 1993. 50 kr.

Uffe Ellemann-Jensen: Fodfejl. Da Danmark svigtede under Den kolde krig. Karton med smudsomslag. 380 sider. 2004. 100 kr.

Haag & Hagmund: Uffe. Et portræt af døgnbrænderens søn… 218 sider. 1991. 50 kr.

Roald Als & Einer Hansen: Fodfejl og pletskud. 88 sider. 1996. 50 kr.

Vald. Pedersen: Harald Bergstedt.  440 sider. Med smudsomslag. 1967. 100 kr.

Niels Helweg-Larsen: Lykke på rejsen. Af Nillikums rejsedagbøger. 168 sider. 1996. 50 kr.

Torben Olsen: Valg og regering-1975. 73 sider. 1979. 50 kr.

Hans Lyngby Jepsen: Mest imod. Sidste erindringer og essays. 124 sider. 2001. 50 kr.

Finn Slumstrup: Vallekilde Jerusalem. Replikker fra den danske rejse i firserne. 145 sider. 1989. 50 kr.

Niels Martinov: Ungdomsoprøret i Danmark. 318 sider. 2000. 125 kr.

Anna Sophie Seidelin: Barndommen. De lange år. Karton. 228 sider. 1998. 45 kr.

E. Stig Nielsen: Kroppen her i rummet nu.  Tekster til belysning af postmoderniteten. 115 sider. 1990?  65 kr.

Torben Lange: Historien om en idiot. Fortalt af ham selv. 673 sider. 1996. 85 kr.

Anker Brink Lund: Den redigerede magt. Nyhedsinstitutionens politiske indflydelse. Magtudredningen. 223 sider. 2002. 100 kr.

Jørgen Thorgaard m.fl.: Fire familier. En serie portrætter fra det politiske Danmark. 120 sider. 1979. 50 kr.

Hele verden til spillerum. En bog om Helga Pedersen. 158 sider. 1984. 50 kr.

Virtus Schade: Lille Lam på den grønne eng. Nogle erindringer om en barndom. 75 sider. 1977. 50 kr.

Godfred Hartmann: I delfinens tegn. Erindringer om et forlag.  Karton med smudsomslag. 329 sider. 1996. 65 kr.

Ingerlise Koefoed: Da storken kom med lillesøster. Og andre historier. 168 sider. 2005. 65 kr.

Otto Rasmussen: Vi som troede.  En bog om Johannes Skræppenborg. 160 sider. 1999. 50 kr.

Holger Vivike: Bagbord om. Erindringer fra et godt liv. 156 sider. 1982. 50 kr.

Johs. Krarup: Mit Tøjrslag. 192 sider. 1985?  65 kr.

J.B.Holmgaard: Sket i livet. Erindringer. 203 sider. 1990. 50 kr.

Strandgaard, Slumstrup & Kruuse: I lyset af glæde. Om bog om Jens Kruuse. 225 sider. 1996. 50 kr.

Lasse Ellegaard: Efter tryk. Af en opkomlings optegnelser 1968-98. 213 sider. 1998. 50 kr.

Bjarne Hastrup: Vores Danmark. Dansk demokrati og velfærd. 272 sider. 1994. 65 kr.

Ebbe Groes: Glimt fra et halvt århundrede. 44 sider. 1978. 40 kr.

Sir James Mellon: Og gamle Danmark. Karton med smudsomslag. 177 sider. 1992. 35 kr.

Helge P. Olsen: Slaget om Stærekassen. 63 sider. 1973. 45 kr.

Erik Thygesen(Red): Erfaringer fra en arbejdskamp. Plattekonflikten 1972-73. 103 sider. 1974. 40 kr.

Erik Nørgaard: Gyldne tider. Erindringer. 335 sider. 1998. 75 kr.

Kirsten Hüttemeier: Opskriften på mit liv. Med smudsomslag. 175 sider. 1977. 65 kr.

Axel Jeppesen: Blandt fjender og venner.  139 sider. 1987. 85 kr.

Birgitte Rahbek: Henny Harald Hansen. 156 sider. 1992. 65 kr.

Knud Bro: Gavtyve og Godtfolk. 199 sider. 1990. 60 kr.

Henning Sørensen: Krudt uden kugler. En fortælling om engagement og fredsbevægelse. 172 sider. 2002. 50kr

Poul Hartling: Bladet i bogen. Erindringer 1914-64. 186 sider. 1980. 50 kr.

                        Politisk udspil. Erindringer 1964-71. 203 sider. 1981. 50 kr.

                        Erindringer 1-3. Foruden de to ovenstående tillige: Godt vejr og dårligt vejr. Erindringer 1971-78. 186 sider. 1983.  Alle 3 bind til 150 kr.

Jes Fabricius Møller: På sejrens vej. Historien om skolesamvirket Tvind og dets skaber Mogens Amdi Petersen. 256 sider. 1999.  150 kr.

Erik Juul Clausen: Operahuset på heden. Besættelse og modstandsvilje. 412 sider. 2003. 100 kr.

Ove Nathan: Egne veje. 265 sider. 1998. 85 kr.

Erik Nørgaard: I baronens seng. Erindringer. 236 sider. 1996. 70 kr.

Jens Andersen: Thit- den sidste valkyrie. 308 sider. 1992. 65 kr.

Else Moltke (Red): Bogen om Thit Jensen. Med smudsomslag. 222 sider. 1954. 65 kr.

Palle Lauring: Brydningstid. Erindringer 1930-46. 315 sider. 1993. 50 kr.

Erling Bjøl: Set i bakspejlet. Erindringer fra 30´rne, 40´rne & 50érne. 248 sider. 1993. 50 kr.

Grete Zahle: Liv og kunst omkring mig selv. Indbundet med smudsomslag. 265 sider. 1987. 65 kr.

Jørgen Saxild: En dansk ingeniørs erindringer. Med smudsomslag. 155 sider. 1971. Uopskåret. 65 kr.

Knud Skadhauge: Hvorfor- fordi. Tilfælde eller tanke. Erindringsglimt. 221 sider. 1993. 50 kr.

Gustav Bunzel m.fl.: Mellem håb og forudanelse. Venstrefløjen i 80érne. 159 sider. 1981. 50 kr.

 

Tilbage til katalog hovedsiden