Danmarkshistorie (1800-tallet) / History of Denmark (19th century)

Tilbage til katalog hovedsiden

Sidst opdateret den 29. July 2012


Hoff & Tuxen-Petersen: Drømmer jeg eller er jeg vågen. Landboliv 1788-1988. 196 sider. 50 kr.

Salomon & Fischer (Udg): Mindeskrift i anledning af hundredårsdagen for Anordningen af 29. Marts 1814. Med en samling arkivalia. 209 sider. 1914. 500 kr.

Schiøth & Morten Korch: Grundlovsbogen. Shirting. 1914.  70 kr.

Glenthøj & Rasmussen (Red): Det venskabelige bombardement (1807). Karton med smudsomslag. 269 sider. 2007. 125 kr.

Kay Larsen: Danmarks Kapervæsen 1807-14. 2. udg. 1972.  125 kr.

Axel Lindvald: Christian Frederik og Norge 1814. 137 sider. 1962.  85 kr.

Hans Jensen: Dansk jordpolitik. 1-2. 1757-1919.  1936-1945. 200 kr.

Eric Bourgeois  & Niels Høffding (Red): Danmark og Napoleon. Indbundet med smudsomslag. 314 sider. 2007. 200 kr.

Georg Nørregaard: Danmark og Wienerkongressen 1814-15. Disp. 1948. 100 kr.

Marcus Rubin:  Frederik d. VI´s tid. Fra Kielerfreden til kongens død.   641 sider. Reproudgivelse. Indbundet 1970. 125 kr.

Conrad greve Rantzau-Breitenburg: Erindringer fra Fr. d. 6.´s  tid. 1900. Lidt indstreget med svag blyant. 50 kr. Uopskåret ex. Svagt nusset forside.  85 kr. I pænt halvlæder. 125 kr.

Jan Møller: 1807. En by i flammer. Karton. 63 sider. 1982. 50 kr.

Marthe Bille: Steen A. Bille og Familie. Komponeret bind. 168 sider. 1985. 100 kr.

Frederik Christian Agre: Reisen til Kjøge. ( 1807)  Gemt og Glemt. Minder fra gamle dage. I. 144 sider. 1915.Halvlæderbind. 100 kr.

Christian Carl Pflueg: Biographie. & Ove Malling: Ungdomserindringer. 203 sider. Halvlæder 1916. Gemt og Glmet. Minder fra Gamle Dage III. 100 kr.

Sigurd Jensen: Fra patriarkalisme til pengeøkonomi. Studier over dansk bondeøkonomi i tiden mellem midten af det 18. århundrede og midten af det 19. århundrede.  Disp. 190 sider + tavler . Uopskåret. 1950.  125 kr.

Birgit Knudsen: En foranderlig tid.. Om H.C.Andersen og hans samtid 1805-1875. 78 sider. A4 format 2005. 100 kr.

Jan Møller: Frederik d. 6. Træk af en konges liv. 343 sider. 1998. 100 kr.

Jan Møller: Frederik 7. En kongeskæbne. 254 sider. 1998. 65 kr.

A.Andersen Feldborg: Denmark Delineated 1824.  Karton. Nytryk 1976. .Ca. 250s. 125 kr.

Fyens Stifts literaire Selskab. ( Udg): Aktstykker til Danmarks indre forhold i ældre tid.  Bind 1. 1841. Indb. Meget om Odense. 300 kr.

Andreas Buntzen: Mytteriet i fængslet. 159 sider. U.å. 1910?  125 kr.

Niels Brunse: Doktor Dampe. En demokrat i lænker. 62 sider. 2003. 45 kr.

H.N.Clausen: Joakim Frederik Schouw´s  offentlige liv. S.  94 sider. Indbundet. 1856. 100 kr.

Anders Monrad Møller: Københavns handelsflåde 1814-1832.. 114 sider. 1975. 50 kr.

Alex Thorsøe: Kong Frederik d. 7´s  regering. 1-2. 1884-89.  I alt. Ca. 1800 sider. 150 kr.

                        Grevinde Danner og Kammerherre Berling. Halvlæder. 121 sider. 1912. 65 kr.

Just Rahbek: Dansk militærpolitik fra tronskiftet i 1838 til krigens udbrud i 1848. Disp. 301 sider. 1973. 100 kr.

E.O.A.Hedegaard: Hofmarskal under tvende konger. C.L. Løvenskiold. 157 sider. 1977.  90 kr.

Axel Lindvald: Christian d. VIII. Den unge prins. 277 sider. 1943. 85 kr.

N.C. Abrahams: Meddelelser af mit liv.  491 sider. 1878. Halvlæder. 65 kr.

Claus Bjørn: 1848. Borgerkrig og revolution. 267 sider.  Hæftet 1999.  125 kr

Jens Engberg: Dansk guldalder eller oprøret i Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset. Pocket. 1976. 45kr

                       Til arbejder. Liv eller død. Louis Pio og arbejderbevægelsen. Indb. med smudsomslag. 394 sider. 1979. 100 kr.

Kristian Hvidt: Sylvia Pio. En adelig socialist. 215 sider. 2009.  125 kr.

Andreas Buntzen: Mytteriet i fængslet. 160 sider. 1909. 100 kr.. Nedre del af ryg mangler.

Søren Knudsen:  Om krigeren, tolderen og bonden Peter Brakker i Bisholt og Horsens. 1922. 70 kr.

Luis Bramsen: En københavnsk købmands ungdomshistorie. Memoirer og Breve 26. Halvlæder. 1917 209 sider. 50 kr.

H.P. Hansen: Mellem enevælde og folkestyre. J.A.Hansen.88 sider.   1942.  65 kr.

Venstrepressen 1887-1912.  1912. 100 kr.

Kristof Glamann: Bryggeren. Biografien bag tv-serien. Karton. 33 sider. 1996. 65 kr.

Erik Helmer Pedersen: Pionererne.  Indb. Med smudsomslag. 1986. 175 kr.

Ib Koch-Olsen: I flugt går tiden. 1871. Fra pariserkommunen til den danske Internationale. A4 format. Ca. 75 sider. 1971.  75 kr.

Alex Thorsøe: Grundrids af Den danske Rigsdags historie 1866-1915. 1919.  Indbundet i næsten færdigt privat halvlæder. 50 kr.

D.G.Monrads deltagelse i begivenhederne 1864. En efterladt redegørelse v. Aage Friis. Halvlæder. 318 sider. 1914. 150 kr.

Asger Møller: Min navnkundige Oldefar Løjtnant v. Buddinge. 134 sider. 1988. 50 kr.

Pedersen & Strange Petersen: An Analysis of Price Behaviour 1855-1913. Coph. 1938. 125 kr.

Understøttelsesselskabet: (udg): Borgervennen for 1860. 340 sider 1861 ca. 200 sider. Ukomplet. 100 kr

Å. Friis:  D.G. Monrads deltagelse i begivenhederne i 1864. Halvlæder. 1914. 150 kr.

Torben Lange: Fra Roskilde Fjord til Mississippi. En udvandres breve til hjemmet. 1841-1851. 1945.  65 kr.

Bo Bramsen: Ferdinand og Caroline. Politikens Forlag. 1972.  335 sider. 50 kr.

Vagn Skovgaard-Petersen: Dannelse og Demokrati. Disp. 1976. 150 kr.

A. Hviid: Alle folketingsvalg 1848-1892.  220 sider. 1892.   100 kr.

H. Wulff: den danske rigsdag. Politiske portrætter af samtlige Rigsdagens medlemmer 1879-81. Indb. 1882.  528 sider. 125 kr.

Jensen & Olsen: Oversigt over fagforeningsbevægelsen i Danmark i tiden fra 1871-1900.  328 sider + tabeller. Nytrykket. 1981. 100 kr.

H. Lahme: Sozialdemokratie und Landarbeiter in Danemark 1871-1900. Odense 1982. 125 kr.

Holger Rasmussen: Dansk bondekultur før 1900. Nationalmuseet. 1979. 90 sider. Med indstregninger. 30 kr.

P. Stavnstrup: D.G.Monrad. Politiker og Gejstlig. 402 sider. 1948. 50 kr.

Richard Petersen: Frederik Barfod. Et levnedsløb. Indb i tarveligt bind.  Læsekredseksemplar. 338 sider. 1897. 50 kr.

J. Westenholz: Prisskrift om Folkemængden i bondestanden. 1919. 125 kr.

Kr. Hvidt: Flugten til Amerika. Drivkræfter i masseudvandringen fra DK. 1868-1914.

                 Originalt karton. Disp. 1971. 450 kr.

A.F. Krieger: Anti-Slesvigholstenske Fragmenter. Bind. 3. 1849/50. Indb. 125 kr.

1.      1849. Indb. Del  af bindet mangler. 100 kr.

                                                                                   4.  1851. Indb.  150 kr.

Frede Bojsens politiske erindringer. Karton. 1963.  175 kr.

3 venstremænd. Udgivet af DNH. Karton. 1962. 100 kr.

Preben Dich: Hundedage kongen. Beretningen om Jørgen Jürgensen..  208 sider. 1985. 75 kr.

Anders Tikjøb. En jydsk degns reiseerindringer fortalte af Ivar. Særskilt Aftryk af Illustreret Tidense. 62 sider. 1861. Indbundet. Svagt nusset. Gotisk skrift.  75 kr.

Hans Hertel: Andelsbevægelsen i Danmark. Halvlæder. 1917. 100 kr

Bankbestyrer Chr. Jørgensen: Pengekrisen 1857. Særlig dens forløb i Vejle Amt. S. 1912. 44 sider. 35 kr.

Einar Cohn: Økonomi og politik i Danmark 1848-1875. 1967.  50 kr.

Søren Mørch: Hørup er med. 272 sider. 2004. 100 kr.

Pia Sigmund: Emanuel og Louise fra Nyboder. Børn i Danmarks Historie 1872. Karton. 48 sider. 2005 Et par blækstreger på friblad som for at varme en kuglepen op. 100 kr.

Bransager & Rosenkrantz:  Den danske regering og rigsdag. Halvlæder. 1901. 150 kr.

Henning Nielsen: Dansk Udenrigspolitik 1875-1894. 1977. 211 sider. 85 kr.

Tereza Burmeister m.fl.: Heks, hore, ærbar kone. Kvindeliv på landet i 1800-tallet. Karton. 1987. 75 kr.

Birgit Løgstrup: Dommer og administrator. Herredsfogeden 1790-1868. Karton. 1982. 268s. 100 kr.

Arvid Hansen: Viggo Hørup og hans samtid. Oslo. 1952. 50 kr.

Henrik Steffensen Helms: Livserindringer. 1912.  248 sider. 85 kr.

V.C.S. Topsøe: Politiske portrætstudier. 1878.  225 sider. 85 kr.

Benedicte Mahler: Cathrine og Valdemar. Et udvandrerpars skæbne skildret gennem breve.  151 sider. 1975. 50 kr.

Kristian Hvidt: Edvard Brandes. Portræt af en radikal blæksprutte. 507 sider. 1987. 75 kr.

Sigurd Rambusch: Jakob Scavenius. En moderne politiker i det gamle Højre. Karton. 296 sider. 1988. 100 kr.

Olsen & Ærø: Børn på fabrik. Danmark i 1870érne. Kildesdamling. Udgivet af Dansk Historielærerforening. 64 sider. 1974. 100 kr.

Christen Hede. En hedebondes optegnelser 1809-1891. 172 sider. 1978. 65 kr.

Thomas Frølund: Minder om min barndoms egne og mennesker. 68 sider. Uopskåret. 1973. 65 kr.

J. F. Kiær:  Kjære minder.& Ude og Hjemme. Indenfor Voldene. Fredericia 1905-19. i et bind.100kr

Axel Bolvig: Sociale tabere omkring år 1900. 60 sider. 1978. 50 kr.

Mourits Mørk Hansen: Livs-erindringer. 343 sider. Indbundet. 1968. 75 kr.

Hemmersam & Jørgensen: Fabrik og samfund i Danmark 1840-1900. 70 sider. 1982. 50 kr.

Flemming Chr. Nielsen: Ind i verdens vrimmel. Søren Kierkegårds ukendte bror. Karton.,192 sider. 1998. 50 kr.

Torsten Ussing: På fattiggården. Viden om. 48 sider. 1985. 50 kr.

Viggo Hørup. Med mund og pen. Udvalgte taler og artikler. V. Sv. Clausen. 163 sider. 1959. 45 kr.

H. Cavling:  Nogle avisartikler 1885-1910. Halvlæder. 258 sider. 1910.  Med dedikation. 100 kr.

A.D.Jørgensen: En redegørelse for min udvikling og mit forfatterskab. Halvlæder. 188 sidr. 1901. 75 kr.

Af en gammel hofmands erindringer. Konferensråd C.H.Holten. M.&B. 260 sider. Indb. 1909. 65 kr.

Generalmajor C.F. Holtens erindringer. Halvlæder. 282 sider. 1899. 100 kr.

Jørgen Kullmann: I dansk og brasiliansk tjeneste. Johan Prytz. Sao Paolo 1985. 132 sider. Privattryk. 100 kr.

Dori Rasmussen: farmor fortæller. 156 sider. 1990. 50 kr.

.Hans Lyngby Jepsen: Storbedrageren Alberti. 246 sider. 1987. 65 kr

Hørup i breve og digte. v. Karsten Thorborg. 536 sider. 1981. 100 kr.

Th. Thaulow: J.B.S.Estrup. Hans liv og gerning 1825-1913. Halvlæder. 388 sider. 1940. 125 kr.

K.G.Brøndsted: J.B.S.Estrup. Mindeskrift… 222 sider.  Indbundet. 1925.  100 kr.

J.P.Trap: Beskrivelse af Danmark. Almindelig Del. 340 sider. Lidt slidt halvlæder. 1860. 100 kr.

F. Hegermann-Lindencrone: Mine erindringer. Halvlæder. 259 sider. 1936.  70 kr.

Troels Fink: Ustabil balance. 1894-1905. Karton. 253 sider. 1961. 100 kr.

Troels Fink:  Estruptidens politiske historie 1875-1894. 1-2. Karton. Ca. 600 sider. 1986. 135 kr.

Henry Bruun: Den faglige arbejderbevægelse i Danmark indtil aar 1900. Reproudgivelse. 635 sider. 1977. 100 kr.

Engelstoft & Jensen: Bidrag til arbejderklassens og arbejderspørgsmålets historie i Danmark fra 1864 til 1900. 424 sider. 1931. 150 kr.

K.V.Andersen: Mit livs oplevelser fra aar 1894. 91-årig pensioneret overpostbud fortæller om sine oplevelser. 117 sider. 1985.  65 kr.

P. Nansen (Red): Af dagens krønike. 1899-1990. Indbundet i to halvlæderbind. Det udkomne/komplet. 250 kr.


Bemærk: Som faghistoriker kan jeg altid på stående fod oplyse om jeg har en bog indenfor denne gruppe på lager. Send en e-mail til antikvariat@ tiscali.dk og spørg.

 

Klavs Verholt

Tilbage til katalog hovedsiden