Danmarkshistorie (nyere tid ca.1500 -1800) /
History of Denmark (circa 1500 -1800 A.D.)

Tilbage til katalog hovedsiden

Sidst opdateret den 29. July 2012


Bagge & Mykland: Norge i danskertiden. Politikens Danmarkshistorie. 334 sider. 1987. Karton med smudsomslag. 200 kr.

Kr. Erslev: Konge og lensmand i det sextende århundrede. Disp.ca. 240 sider. 1879. 150 kr.

Jon Jensen Kolding: En ny Danmarksbeskrivelse 1594. Nytryk Wormianum. 1980. 141 s. 50kr

Kai Hørby: Reformationens indførelse i Danmark. Folkeuniversitetet. 83 sider. 1968. 35 kr.

Martin Schwartz Lausten: Christian d. 3 og kirken 1537-1559. 246 sider. 1987. 125 kr.

                                          Religion og Politik. Studier i Chr. D. III´s forhold til det tyske rige i tiden 1544-1559. 374 sider 1977. Disp. 125 kr.

Niels Hemmingsen: Vejledning i ægteskabssager 1572. 168 sider. 1987. 150 kr.

Niels Skyum-Nielsen: Blodbadet i Stockholm og dets juridiske maskering. 1964. 125 kr.

Peder Palladius´s  Visistatsbog. Udg. Ved Lis Jacobsen. Uopskåret. 1925. 125 kr.

Alex Wittendorff: Alvej og Kongevej. Studier i samfærdselsforhold og vejenes topografi i det 16. og 17. århundrede. Karton. 348 sider. Disputats 1973.  100 kr.

Paul-Erik Hansen: Kejser Karl V. og det skandinaviske Norden 1523-1544. 245 sider. 1943. 65 kr.

Mikael Venge: Bondekær eller tyran? Tekster til Kr. d.II.´s  regime. 1975. 50 sider. 50 kr.

Henry Bruun: Poul Laxmand og Birger Gunnersen. 155 sider. 1959. Disp. 100 kr.

Carl Hermann: Skjæbnens veje. Original fædrelandshistorisk skildring fra det 16. årh. Del 4. Indb. 1876.  176 sider. 50 kr.

Elisabeth Kuylenstierna-Wenster: Sophie Brahe. En fortælling om en kvindeskæbne. 160 sider. Indb. 1909. 65 kr.

Peter Zeeberg (Udg): Urania Titani. Et dig tom Sophie Brahe. 328 sider. 1994. 150 kr.

Litteratur og Lærdom. Dansk-Svenske nylatindage. April 1985.  161 sider. 1987. 65 kr.

Erik Kroman (Udg): Helsingør Stadsbog 1549-1556.   345 sider. 1971. Uopskåret. 100 kr.

 Karen Hjorth m.fl. ( Udg): Helsingør Stadsbog 1554-55, 1559-60 & 1561-65. Karton. 590 sider. 1981. 150 kr.

Poul Rasmussen (Udg): Århus Domkapitels Jordebøger 1-3 samt Kapitlets Jordegods og De middelalderlige Jordebøger. 2 helshirtingsbind. 1972-75.  Ca. 300 sider.  150 kr.

Poul Rasmussen: Århusgård og Åkjær Lens Jordebog  1544. 165 sider. 1960.  75 kr.

Emilie Andersen: Malmøkøbmanden Ditlev Enbeck og hans regnskabsbog. 320 sider. 1954. 100 kr.

Georg Galster (Udg): Reynold Junges Møntmesterregnskaber 1534-1540. 219 sider. 1934. 65kr.

Hans Chr. Wolter: Adel og embede. Embedsfordeling og karrieremobilitet hos den dansk-norske adel 1588-1660. 128 sider. 1982. 75 kr.

G.Jørgensen: Peder Palladius. Indb. 136 sider. 1922. 45 kr.

Jens Nørregaard: Peder Skram og Elsebe Krabbe. En levnedsskildring. Udvalget til folkeoplysning. 80 sider. 1887. Lidt nusset ved kanter helt udenfor tekst.  50 kr.

Frede P. Jensen: Bidrag til Frederik d. II.´og Erik XIV`s historie. 143 sider. 1978. 65 kr.

Troels-Lund: Peder Oxe. Indb. 290 sider. 1907. 125 kr.

Hein & Johansen: Sophie Amalie 1628-85. Rosenborg 1986. ca. 100. Udstillingskatalog + tekst. 65 kr.

Benito Scocozza: Christian d. IV. Karton med smudsomslag. 297 sider. 2006. 150 kr. 1988 udgave hæftet til 85 kr.

Leo Tandrup: Christian d. 4. I krig og kærlighed. 243 sider. 1988. 65 kr.

Mogens Nørgaard: Kong Christian stod ved højen mast. Monarken og monarkiet. 72 sider. 2000. 75kr

Ole Degn: Christian d. 4´s kansler. Karton. 260 sider. 1988. 100 kr.

Meir Stein: Christian den Fjerdes Billedverden.  Karton. 150 sider. 1987. 125 kr.

Ebba Waaben: Christian d. 4.´s  salpeterværker. Karton. 225 sider. 1995. 125 kr.

H.C.Bering Liisberg: Christian den fjerde og guldsmedene. 229 sider + plancher. 1929. 175 kr.

                                   Christian d. Fjerde. Danmark og Norges konge. Ryg lidt revet forneden. halvlæder. 1890-91.  490 sider. 100 kr. Helt eksemplar. I shirting. 150 kr.

Claus Ørsted: Kongens lysthus. Rosenborg. Karton. 45 sider. 1991. 45 kr.

 

Caspar Paludan-Müller:  De første konger af den oldenborgske slægt. Repro. 1971. Med nogle tynde let fjernelige blyantsunderstregninger. 75 kr. Rent ex. Til 125 kr.

H. Gösta Davidsen & Møller-Christensen: Liden Kirsten og Buris. 111 sider. 1971. 50 kr.

Samling af danske kongers haandfæstninger og andre lignende acter. Reproudgivelse. 1974. 125 kr.

Chr. H. Brasch: Griffenfelds kjærlighed til Charlotte Amelie La Tremouille. Indb. 1885.160 sider. 125 kr.

Sebastian Olden-Jørgensen: Kun navnet er tilbage. Om biografi om Peder Griffenfeld. 350 sider. 1999. 125 kr.

Erik Dal (Udg):  Lejrs Spejl. Vinteren 1658-59.  Københavns belejring. 100 sider. 1958. 75 kr.

V. Brockdorff: Lidt om riddere, væbnere og advokater omkring Østersøen. Uopskåret. 1974. 75 kr

Brita Hartz: Guld i Helsingør. Øresunstolden. 1977. 30 kr.

Finn Askgaard: Kampen om Østersøen 1654-60.   652 sider. 1974. 300 kr.

Holger Fr. Rørdam: Historieskriveren Arild Hvidtfeldt. Halvlæder. 1896. 340 sider. 150 kr.

Henrik Pedersen: De danske landbrug fremstillet paa grundlag af forarbejderne til Christian V´s matrikel 1688. 482 sider. 1927.  175 kr.

Jens Møller: Mnemosyne eller Samling af fædrelandske minder og skildringer. = Christian d. 6. Bind 3.  1832. Lidt slidt bind. 75 kr. ( Kilder + samtidige skildringer)

E. Briand de Crevecoeur: Peder Skram. Danmarks vovehals. 204 sider. 1950.  125 kr.

Inge Damm: Tordenskjold. 1990. 50 kr.

R. Rasmussen Søkilde: Kaj Lykkes fald med dets forspil og følger. Indb. 1876. 88 sider. 175 kr.

Kr. Erslev: Vort slægtleds arbejde i dansk historie. 1922. 45 kr.

Geheimrat Detlev von Ahelefeldts Memoiren 1617-1659. Copenhagen 1896. Schönes halblederband. 181 seiten. 125 kr.

R. Mejborg:  Billeder af livet ved Chr. D. 5. hof. Nyt helshirting. 1882. 125 kr.

S. Birket Smith:  Dr. Med. Otto Sperlings selvbiografi. Halvlæder. 1885. 150 kr.

Sv. Ellehøj ( Red.): Christian d. IV´s  Verden. Karton. 1988. 250 kr.

E. Ladewig Petersen: Veritas et honor regis. Studier over Niels Slanges kilder. 100 sider. 1974. 50 kr.

Liber Compositorum. Chr. D. 4. latinske brevstile 1591-93. Karton. 1988. 65 kr.

Godfred Hartmann (Udg): End lever jeg. Et udvalg af Chr. D. IV.´s breve. 1987. 165 sider. 65 kr.

Kai Friis Møller: Et kongeligt gæstebud. 30 sider. 1959. 50 kr.

Godfred Hartmann: Kongens børn. Chr. D 4. 364 sider. 1982. Med smudsomslag. 125 kr.

Steffen Heiberg: Enhjørningen Corfitz Ulfeldt. Med smudsomslag. 1993.Eller   Karton 284 sider. 1994.   150 kr.

Victor Lange: Corfitz Ulfeld. 172 sider. 1931. 75 kr.

Memoirs of Leonora Christina. Translated by  F. .Bunnet.  Cloth. London. 1929. 150 kr.

Leonora Christina Jammers Minde og andre selvbiografiske skildringer. V. Brøndum-Nielsen og Bøggild-Andersen. 1960. Med smudsomslag.  Bedste udgave. 349 sider. 100 kr. Lidt brugt. 65 kr.

Inger Byjalsen: Leonora Christina Ulfeldt. 72 sider. 1985. 45 kr.

Leonora Christina grevinde Ulfeldts franske levnedsskildring. Faksimile udgave. Karton. 1958.  113 sider. 65 kr.

Leonora Christinas Jammers Minde. Diplomatarisk udgave ved Poul Lindegaard Hjorth og Marita Akhøj Nielsen. 269 sider. Karton. 1998. 150 kr.

O.v.Munthe af Morgenstierne: Ulrik Frederik Gyldenløve.  Lidt slidt ex. 1944. 265 sider. 50 kr.

O.v.Munthe af Morgenstjerne: Ulrik Frederik Gyldenløve. 1944. 150 kr.

Olaf Olsen: Christian d. 4.s tugt- og børnehus. Karton. 127 sider. 1978. 60 kr.

Troels-Lund:  Mogens Hejneson Et tidsbillede fra det 16. årh.  Indb. 1877/1916. 75 kr.

Per Katz: Jøderne i Danmark i det 17. århundrede.  167 sider. 1981. 75 kr.

Astrid Friis: Kansler Johan Friis første år. Nytryk. 1970. 50 kr.

E. Briand de Crevecoeur: Herluf Trolle. 165 sider. 1959. 100 kr.

H. Berner Schilden Holsten: Gravmæler fra den Gøye´ske familiekreds. 18 sider. 1943.Svagt nusset. 35 kr.

Holger Rasmussen: Birgitte Gøyes enkestand. + Inventarium. Wormianum. 1974. 82 sider. 65 kr.

Ole Fenger & E. Ladewig Petersen: Adel forpligter. Studier over den danske adels gældsstiftelse i 16. og 17. århundrede.  381 sider. Uopskåret. 1983. 100 kr.

Christian Jacobsen Drakenbergs levnedsbeskrivelse. Wormianum. 1972. Med smudsomslag. 80 sider. 40 kr.

Vello Helk: Laurentius Nicolai Norvegus S.J. Disp. 520 sider. 1966. 85 kr.

P.V.Jacobsen: Fremstilling af det danske skattevæsen under kongerne Frederik den 2 og Christian den 3. Karton. 220 sider. 1833. Lidt plettet og slidt. 100 kr.

Knud E. Korff: Ret og pligt i det 17. årh. Retspraksis samt økonomiske, sociale og kriminelle forhold i Åsum herred 1640-48. 1997.  255 sider.  100 kr.

Fridlev Skrubbeltrang: Det danske landbosamfund 1500-1800. 250 kr.

                                     Husmand og Inderste. Disp. Reproudgave. 395 sider. 1977. Med flere tilskrivninger af oplysende art  50 kr. Rent ex. Til 125 kr. Original udg. 1940 til 150 kr.

C.Rise Hansen & Axel Steenberg: Jordfordeling og udskiftning. 487 sider. 1951.  150 kr.

Gunnar Olsen: Træhesten, hundehullet og den spanske kappe. 152 sider. 1960. 65 kr.

                        Hovedgaard og Bondegaard. Disp. 401 sider. 1957.  150 kr.

Ole Widding: Markfælleskab og landskifte. Disp. 270 sider + kort. 1949. 150 kr.

C.Rise Hansen ( Udg): Skiftet efter rigsråd Eske Brock 1626.  1965. Uopskåret 144 sider.65 kr.

Michael Neiiendam: Bastholmske familiepapirer. 1924.  50 kr.

David Grønlund: Historisk efterretning om de i Ribe Bye for hexereie forfulgte og brændte mennesker. Nytrykket. 1973.  195 sider.  100 kr.

H.C. Bjerg: Glimt af Wessel. Tordenskjold. 120 sider. 1990. 75 kr.

Den berygtede fribytter John Norcross levned. Karton. 1978. 75 kr.

Carl Herman: Skjæbnens veje.  Fædrelandshistorisk skildring fra det 16. årh. Del 4. 1876. Uden rygtitel. 50 kr.

Johnny Thiedecke: Fattigdom og forbrydelse. Samfundets bund i renæssancens Danmark. 1982.  100 sider.  85 kr.

C.O. Bøggild-Andersen: Statsomvæltningen i 1660. Nytrykket med tillæg. Karton. 1971. Disp. 460 sider. 150 kr.

C.O. Bøggild-Andersen: Hannibal Sehested. 1-2. 1946-1970.  629+600 sider. 250 kr.

Kongeloven og dens forhistorie. Aktstykker. Repro. 1973. 72 sider. 50 kr.

Knud J.V.Jespersen ( Red.): Rigsråd og administration 1570-1648. 1980. 207 sider. 65 kr.

                     

Paul-Erik Hansen: Studier over forholdet mellem Hvidtfeldts og Krags Chr. d. 3. historie. 100 sider. 1943. 50 kr.

H.D. Schepelern: Museum Wormianum. Karton. Disp. 435 sider. 1971. 125 kr.

Johan Monrads selvbiografi 1638-1692. v. S. Birket Smith. 136 sider. Indb. 1888.  100 kr.

Holm: Frederik Adolph. Greve af Holsten. Halvlæder. 340 sider + slægtstavle. 1844.  175 kr.

Agneta Horn levned. 1976. ( Egentlig en svensk dame). 45 kr. Dansk udgave.

Lassen & Pedersen: Slægtens spor. Med smudsomslag. 185 sider. 1963. 60 kr.

Svend Gissel: Landgilde og udsæd på Sjælland. Disp. 1968. 444 sider. 125 kr.

 

Alf Åberg: Striden om Skåne. Karton. 195 sider. 1997. 100 kr.

C.Th. Holbøll: Tre generationer af slægten Holbøll 1717-1856. 1955.  65 kr.

J.A. Fridericia: Adelsvældens sidste dage. Repro. 1975. 150 kr.

                        Generallieutnant  Jørgen Bjelkes selvbiografi Indb. 199 sider. 1890. 100 kr.

Rasch & Sveistrup: Asiatisk Kompagni i den florissante periode 1772-1792. 1948. 150 kr.

A.D.Jørgensen: Peter Schumacher Griffenfeld. 1-2. Smukke Halvlæderbind. 502+564 sider. 1893-1894.  250 kr.

Otto Vaupell: Rigskansler Grev Griffenfeld. 1-2. i et halvlæderbind. 1880. ca. 600 sider. 150 kr.

Kjeld Winding: Treschow. Advokat. Godsejer. Politiker. 1786-1869. Oslo. 1951. Med vareomslag. 100 kr.

Birgit Løgstrup: Dommer og Administrator. Herredsfogeden 1790-1868. Karton. 1982. 100 kr.

Claus Bjørn: Bonde, Herremand, Konge. Bonden i 1700 tallets Danmark. 1981. 100 kr.

Troels Fink: Udskiftningen i Sønderjylland indtil 1770. Disputats. 210 sider. 1941. 125 kr.

Thorkild Kjærsgaard: Konjunkturer og afgifter. C.D.Rewentlows betænkning af 11. februar 1788 om hoveriet.  Karton med smudsomslag. 286 sider. 1980. 125 kr.

Signe Prytz: Frederik d. 7´s barndom og hans nærmeste omgangskreds. 1974. 85 kr.

C.F.Holm: Bidrag til Sundtoldens historie. Nytrykket. 188 sider. 1975. 85 kr.

C.F. Bricka ( Udg): Kong Christian V´s  egenhændige dagbog for året 1694. S. 92 sider.  Omslag ikke pæne. 1900  75 kr.

Reiser: Ildebrands- levneds- og forfølgelseshistorie 1728.  Indb. 1890.  175 kr.

Bisgård: Den danske Nationaløkonomi i det 18. Årh. Shirting. 185s. 1902. 125 kr.

Bekehrungsgeschichte des vormaligen Grafen und Königlischen Dänischen geheimen Cabinetsministers Joh. Friedr. Struensse… Leipzig 1773.  294 seiten. Velbevaret med forsideportræt. Indbundet i et ikke imponerende papbind uden rygtitel. 1800 kr.

Memoires de Reverdil: Struensee et la Cour de Copenhague 1760-1772.  Paris 1858. Halvlæder. 519 sider. 500 kr.

Sv. Cedergreen Bech: Struense og hans tid. Politikens Forlag. 435 sider. 1972. 125 kr. 1989 udg. 125kr

Reverdil: Struensee og det danske hof 1760-1772. Halvlæder.  1917. 307 sider. 175 kr.

Norman Hall Hansen: Caroline Mathilde. Dronning af Danmark og Norge 1751-1775. 1947.100 kr

Chr. Blangstrup: Christian d. VII og Caroline Mathilde.  Komponeret bind.  238 sider. 1890. 100 kr..

Georg Hansen: Sædelighedsforhold blandt landbefolkningen i det 18. Årh. 1957. 90 kr.

Georg Hansen: Degnen. Studie i det 19. århundredes kulturhistorie. 230 sider. 1944. 100 kr.

H.C. Johansen: Befolkningsudvikling og familiestruktur i det 18. Årh. 1975.  65 kr.

Peter Linde: Minder om den store Ildebrand. 1728.  1928. 75 kr. 

Regeringsskiftet. 1784. Fremstillinger og aktstykker udgivne..1888.  Lidt slidt halvlæder.150 kr.

Edv. Holm: Flere store afhandlinger om den Dansk-Norske helstat i 1700 tallet samlet i et bind. Universitetets  Indbydelsesskrifter 1869, 1888 &  1891.  100 kr.

Rostrup: Miranda I Danmark. Rejsedagbog. 1787-88. Indb. Med smudsomslag. 1985. 275 kr.

Hans C. Johansen: Dansk økonomisk politik i årene efter 1784. 1-2. Disp.380 + 158 sider. Hæftet og karton bind. 1968-1980. 200 kr.

Kåre Lauring: Rejsen til Madagascar. Dansk slavehandel. 222 sider. 1982. 85 kr.

F.H. Kjølsen: Rokokkogreven D´Esneval og Chr. D. VI´s etiopiske projekt. Karton. 1968. 85 kr.

Sveistrup & Willerslev: Den danske sukkerhandels og sukkerproduktions historie. 1945. 373 sider. 150 kr.

J. Boisen Schmidt: Studier over statshusholdningen i Kong Frederik IV´s regeringstid 1699-1730. Disp. 1967  470 sider. 125 kr.

Kirsten Bendixen (Udg): Abraham Lehns indtægts og udgiftsbog 1718-1720. 197 sider. 1964. 75 kr.

E.O.A. Hedegaard: En Dronning og hendes regiment. Dronningens Livregiment Aalborg Med smudsomslag. 1978. ca. 65 sider. 100 kr.

E. C. Werlauf: Historiske efterretninger om det store kongelige bibliotek i Kiøbenhavn. Svagt slidt halvlæder. 1844. 432 sider. Lidt gulplettet. 300 kr.

Aa. Rasch: Niels Ryberg. 1725-1804. Karton. 430 sider. 1964.  85 kr.

G.N. Kringelbach:  Den civile  centraladministrations embedsetat 1660-1848. Optryk. 1977. 125 kr.

V. Falbe Hansen: Stavnsbåndsløsningen og landboreformerne Repro. 1975. 163 sider. 125 kr.

E.C. Werlauff: Erindringer om guldhornstyveriet. Wormianum. Med smudsomslag. 1970. 48 sider. 50 kr.

Karl-Erik Frandsen: Okser på vandring. Produktion og  157 sider. 1994.eksport af stude fra Danmark i midten af 1600 tallet. Karton. 85 kr.

Malmø Stadsbog 1549-1559.  Kildeskriftsselskabet. 1972. 520 sider. 85 kr. Uopskåret.

Th. Thaulow: En dansk statsminister. J.O. Schack-Rathlou. 287 sider. 1932. 75 kr.

H.C.Olrik: Omkring Dronning Caroline Mathilde. 100 sider. 1958. 65 kr.

Asser Amdisen: Til nytte og fornøjelse. Johann Friedrich Struensee 1737-1772. Karton. 222 sider. 2002. 125 kr.

Hans Chr. Bjerg: Poul Løwenørn 1751-1826. Indb. med smudsomslag. 1984. 150 kr.

Edvard Holm: Danmark-Norges historie 1720-1814. Indbundet i 7 flotte halvlæderbind.  Hele værket består af forløberbindet vedrørende perioden 1660-1720  samt et bind, som omhandler de indre forhold 1800-1814. Sidste to bind er ikke med her.  1500 kr.

Thorkild Kjærgaard: Konjunkturer og afgifter. C.D. Rewentlows betænkning af 1. Februar 1788 om hoveriet. Karton med smudsomslag. 288 sider. 1980. 150 kr.

Edvard Holm: Kampen om Landboreformerne i Danmark 1773-1791. Halvlæderbind. 254 sider. 1888.  125 kr.

Henning Dehn Nielsen: Christian d. 7. Den gale konge. Lidt beskadiget. 203 sider. 2000. 25 kr.

Harald Jørgensen: Fra Christiansborg til Amalienborg. Dansk Hofforvaltnings historie 1784-1808. Karton med smudsomslag. 399 sider. 1996. 100 kr.

Ole H. Christensen: Storlandbrug under omformning. Uddrag af danske godsforvalterbreve 1784-1792. Karton. 335 sider. 1982. 100 kr.

Godfred Hartmann: Gode Dronning.  Sophie Magdalene. Sveriges kronprinsesse, dronning, enkedronning. 327 sider. 1993. 65 kr.

Lotte Dombernowsky: Lensbesidderen som amtmand. Studier i administration af fynske grevskaber og baronier 1671-1849. Karton.522 sider. 1983. Disp. 125kr

Birgit Løgstrup: Bundet til jorden. Stavnsbåndet i praksis 1733-1788. 270 sider. 1988.  75 kr.

Helle Linde: Magistrat og borger. Købstadsstyret på Sjælland omkring 1750 med særlig hensyntagen til forholdene i Helsingør, Roskilde, Næstved og Holbæk. 131 sider. 1978. 50 kr.

Edv. Mackeprang: Afsnit af den danske arbeiderbevægelses historie. 1. del. I Laugstiden. 119 sider. 1911. Omslag løse. 150 kr.

Harald Jørgensen: Fra Christiansborg til Amalienborg. ( Hofforvaltningen 1784-1808) Indbundet. 400 sider. 1996. 150 kr.

Harald Jørgensen:  En enevoldskonges hofholdning. ( 1808-1839). Indb. 252 sider. 1999. 150 kr.


Bemærk: Som faghistoriker kan jeg altid på stående fod oplyse om jeg har en bog indenfor denne gruppe på lager. Send en e-mail til antikvariat snabel-a tiscali.dk og spørg.

 

Klavs Verholt

Tilbage til katalog hovedsiden