Filosofi / Philosphy

Tilbage til katalog hovedsiden

Sidst opdateret 29. July 2012


Filosofigruppen er opstillet i butikken i Klaregade. De listede bøger er kun en del af lageret, som til gengæld udskiftes hurtigere end jeg kan nå at ændre filerne.

Se gruppe 182. Filosofi. Lager for et spændende udvalg.

 

 

 

Philosophia. Årg. 25. 1-2: Hermeneutikken i dialog. 156 sider. 1996. 100 kr.

                     Årg. 23. 1-2.: Bioteknologi. 222 sider. 1994.  100 kr.

                     Årg. 20. 3-4. Teknologi og Filosofi. Musik og Filosofi. 220 sider. 100 kr.

                     Årg.  22. 3-4. Den levende krop. 176 sider. 1993.  100 kr.

                     Årg. 23.  1-2.  Bioteknologi.. 222 sider. 100 kr.

                     Årg.  24.1-2. Dyder og Laster. 176 sider. 1995.  100 kr.

                     Årg. 23. 3-4. Hvad er demokrati? 173 sider. 1993. 100 kr.

                     Årg. 24. 1-2. Kontrol, Orden eller Kaos? 203 sider. 1995. 100 kr.

                     Årg. 22. 3-4. Den lovede krop. 176 sider. 1993. 100 kr.

                     Årg.  17.3-4.: Seksualitet samt tema om Kierkegaard. 193 sider. 1988. 100 kr.

                    Årg.  26. 1-2. Kritisk teori og analysen af det moderne samfund. 215 sider. 1999. 100kr

            

                   Årg. 26. 3-4. Pragmatismens renæssance. 200 sider. 2000. 100 kr.

                    Årg. 20. 1-2. Metafysik og praksis. Muligheder for engagement og besindelse I moderne filosofi 162 sider. 1991. 100 kr.

 

Nussbaum & Sen (Ed): The Quality of Life. 452 pages. London. 2001. 100 kr.

Andre Glucksmann: Verdens brist. Etik og Aids. 291 sider. 1997. 100 kr.

Peter Thielst: At realisere sig selv. 160 sider. 2005. 125 kr.

Marie Mikulova Thulstrup: Kierkegaard i kristenlivets historie. 1991. 125 kr.

Cappelørn & Müller (Udg): Gregor Malantschuk: Frihed og Eksistens. Studier i Søren Kierkegaards tænkning. 263 sider. 1980. 125 kr.

Tor Nørretranders: Verden vokser. Tilfældighedernes historie. 245 sider. 1994. 100 kr. Pocketudgave. 1996. 65 kr.

Bent Fausing: Synet som sans. 318 sider. 1995. 150 kr.

Bent Schultzer: Relativitet. 344 sider. 1957. 100 kr.

Max Weber: Makt og byråkrati.  225 sider. Oslo. 1971. 75 kr.

John Somerville: Sovjetfilosofi. 290 sider. 1948. 75 kr.

Jean-Francois Lyotard: The Differend. Phrases in Dispute. 209 sider. 1996. 100 kr.

Helle Nissen Kruuse: Etik i journalistik. 271 sider. 1991. 100 kr.

Niels Thulstrup: Kierkegaards forhold til Hegel. Disp. 354 sider. 1967. 175 kr.

Martin Doehlemann: Kedsomhed. Tolkning af et udbredt fænomen. 192 sider. 1992. 65 kr.

Georges Bataille: Den indre erfaring. Sort Rhodos. 333 sider. 1972. Flot. 300 kr.

Niels Jakob Harbo m.fl.: Det gode liv. Mere end dig selv. 252 sider. 2004. 125 kr.

Filosofiske studier 1. Filosofisk Institut Kbh. 386 sider. 1978.  Lidt brugt. 85 kr.

Finn Abrahamowitz: Mystikkens væsen. En bog om mystik og mennesker. 320 sider. 1999. 150 kr.

Cornelius Castroriadis: Marxisme og revolutionær teori. Rhodos. 333 sider. 1981. 150 kr.

H.H.Bruun: Science, Values and Politics in Max Webers Methodology. 300 pages. 1972. 125 kr.

Leslie Stevenson: Syv teorier om den menneskelige natur. 1994. 85 kr.

r.

Confucius lære. Uafkortet oversættelse af Jørgen Klubien. 274 sider. 1955. 125 kr.

Vinding Kruse: Erkendelse og vurdering. Indb. 1942. 562 sider. 150 kr.

Edmund Husserl: Formal and Transcendental Logic. 340 pages. 1978. The Hague. 125 kr.

Niels Jørgen Cappelørn m.fl.: Skriftbilleder. Søren Kierkegaards journaler… 180 sider. 1996. 100 kr.

Per Stig Møller: Den naturlige orden. Tolv år der flyttede verden. . 342 sider. 1998. 100 kr.

Mogens Pahuus ( Red): Mennesket og dets udtryksformer. En antologi. 129 sider. 1989. 85 kr.

Niels Thomassen: Ulykke og lykke… Søren Kierkegaard. Indb. Med smudsomslag. 488 sider. 2001. 200 kr.

Gregor Malantschuk: Fra individ til den Enkelte. Karton med smudsomslag. 1978. 277 sider. 125 kr.

Gregor Malantchuk: Dialektik og Eksistens hos Søren Kierkegaard. 354 sider. 1968. 125 kr.

Gregor Malantschuk: Frihed og eksistens. Søren Kierkegaard. 1980. 125 kr.

Niels Thulstrup: Kierkegaard og kirken i Danmark. 312 sider. 1985. 100 kr.

Erik Dammann: Bag tid og rum. En erkendelsesrejse. 376 sider. 1990. 125 kr.

Søren Juul: Modernitet, velfærd og solidaritet. 393 sider. 2002. 150 kr.,

Kasper Lippert-Rasmussen: Deontology, Responsibility and Equality. 501 pages. Copenhagen 2003. 200 kr.

Per Aage Brandt: Den talende krop. Rhodos. 231 sider 1980. Indstreget. 40 kr.

Harald Høffding: Religiøse tanketyper. 165 sider. 1927. 50 kr.

Mirca Eliade: Myten om den eviges genkomst. 158 sider. 1997. 100 kr.

Franz Werfel: Kunstens kald. 2 essays. 98 sider. 1948. 50 kr.

Victor Kuhr: Æstethisk opleven og kunstnerisk skaben. Psykiologisk, æstethiske undersøgelser.  203 sider  1927. Med dedikation og brevhilsen fra forfatteren indklæbet. 100 kr.

Lars-Henrik Schmidt (Red): Det videnskabelige perspektiv. 490 sider. 1994. 125 kr.

Paul Müller: Søren Kierkegaard. Et tekstudvalg. 175 sider. 1982.  65 kr.                    

Valdemar Hansen: K. Kroman. Træk af en dansk filosofs liv og tankeverden. 187 sider. 1955. 75 kr.

Søren Kjørup: Forskning og samfund. En grundbog i videnskabsteori. 175 sider. 1997. 100 kr.

Paulus Svendsen: Enhet og mangfold i Europæisk kultur. 283 sider. 1980. 65 kr.

Ole Thyssen:  I hinandens øjne. Bidrag til en kynisk etik. 1995.  125 kr.

William Thompson: Mytisk landskab. 188 sider. 1990. 85 kr.

Jul. Schousboe: Om begrebet humor hos Søren Kierkegaard. Disp. 1925.  135 kr.

Sv. Erik Stybe: Frederik Dreier. Disp. 317 sider.   1950. 100 kr.

Arne Næss: Vitenskapsfilosofi. 3. udg. 1980. 50 kr.

Niels E. Meyer: Udviklingens uendelige skævhed. 2001. Med dedikation. 50 kr.

                          Samfund. Demokrati. Eksperter. 1990. Med dedikation. 50 kr.

Andre Glucksmann: Verdens brist. Etik og Aids. 1997. 75 kr.

Galtung & Næss: Gandhis politiske etikk Oslo. 1955. 150 kr.

Pernille Hertzberg: Lidenskabens metamorfoser. Søren Kierkegårds eksistensfilosofi..1987.50kr

Harald v. Hielmcrone: Etisk argumentation. BLB. 1975. 70 kr.

Peter Thielst: Den kønspolitiske tænkning. 1978. 70 kr.

Rendtorff & Thomassen: Kulturforståelse. 1990.  75 kr.

Emile Durkheim: Regeln der Soziologischen Metode. Neuwid. 1970. 50 kr.

Claude levi-Strauss Anthopologie Structutale Deux. Paris 1973. Paperbound. En Francais. 50 kr.

John S. Mill: Kvindernes underkuelse. Uglebog. 1979. 100 kr.

Peter Larsen: Tidens tegn. 148 sider. 1989. 65 kr.

Jacob Bjørke. Blaise Pascal. Liv og tanker.  Uopskåret. 1957. 50 kr

Esben Krause-Jensen: Ideologi, historie og politik. Rhodos. 1980. 85 kr.

                                    Omkring Althusser-skolens videnskabsteori. 1977. 60 kr.

Arne Næss: Vitenskaps filosofi. Drammen. 1974. 65 kr.

Johs. Witt-Hansen: Historisk materialisme. BLB. 1973. 50 kr.

                               Om generalisation og generalisationsproblemer i de matematiske og historiske videnskaber. S. 1963. 113 sider.  75 kr.

Krop og Sjæl. Moesgård. 1989. 50 kr.

Jens Globe Møller: Wittgenstein og religionen. 1969. 70 kr.

Danbolt m. fl..: Den estetiske praksis. Oslo. 1979. 50 kr.

Per Stig Møller: Kurs mod katastrofen.?. 1993. 45 kr.

Bernsen & Ulbæk: Naturlig og kunstig intelligens. 1993.  100 kr.

Karen Schousboe: I nærheden. Om det værdifulde. 125 sider. 2003.  50 kr.

Hans Jørgen Thomsen: Det foreløbige mirakel. 255 sider. 2000.  100 kr.

Niels Egmont Christensen: On the Nature of Meanings. Diss. 223 pages. 1961. 100 kr.

F. Cornford: The Republic of Plato.Oxford. 1978. 70 kr.

Niels Otto Schroll-Fleischer: Det Gottesdanke in der Philosophie Kants. 1981.- 100 kr.

Aage Marcus: Den blå drage. Livskunst og billedkunst i det gamle Kina. 221 sider. 1995. 50 kr.

April Carter: The Political Theory of Anarchism. Cloth with d.j. London. 1991. 75 kr.

Wetlesen.(Ed): Spinozas Philosophy of Man. Spinozasymposium 1977. Oslo. 1978. 50 kr.

Karsten Friis Johansen: Studier over Platons Parmenides. Disp. 1964. 150 kr.

Poul Helms: Fra tanke til mystik. Stoicisme, epikuræisme, skepticisme… 1934. 70 kr.

Anne Lise Dresler: Den åndelige søgen. Og svarene. Indisk filosofi. 1988. 100 kr.

Niels Skovgaard: Det åbne syn. 1991.  50 kr.

William Dray: Philosophy of History.  N.Y. 1964. 50 kr

J. Robert Oppenheim: Den flyvende trapez. Uglebog. 1965. 45 kr

Henrik Poulsen: Kognitiv struktur. Disp. 1972. Forside fået lidt fugt. 100 kr.

Eksil nr. 28. 1974. Temanummer om Heidegger. 79 sider. 50 kr.

Anders Thuborg: Den kantiske periode i dansk filosofi. 1790-1800. 1951. Lettere indstreget. 65 kr.

Oluf Thomsen: F.G. Howitz og hans strid om villiens frihed. 1924. 50 kr.

Balvig m.fl.: Ungdomssociologi. 234 sider. 2001. 100 kr.

Jørn Halberg Beckmann: Sig nærmer tiden. Om døden. 104 sider. 2000?  70 kr.

Agnes Heller: Teorien om de menneskelige behov hos Marx. 135 sider. 1978. Indstreget. 25 kr.

Nordenbo & Petersen: Dansk filosofi og psykologi. 1926-76. Bind 2. sep. 1977. 75 kr.

Peter Thielst: Krop og sjæl. Tekster og billeder om kroppen, kvinden, naturen og arbejdet. 162 sider. 1982. 50 kr.

Kristensen & Larsen (Red): Mennesket og naturen. Essays om natursyn og naturbrug. 197 sider. 1995. 100 kr.

Horkheimer & Adorno: Oplysningens dialektik. 255 sider. 1972.  85 kr.

Bodil Jönsson: Ti tanker om  tid. Til dig der har alting undtagen tid. 145 sider. 1999. 65 kr.

Mikhail Larsen: Kritik af den kulturradikale pædagogik. 267 sider. 1974. Et par understregninger. 50 kr.

Bent Schultzer: Direktiv Idealisme. Karton med smudsomslag. 255 sider. 1964. 50 kr.

Sanne Elisa Grunnet: Ironi og subjektivitet. En studie over S. Kierkegaards disputats ” Om begrebet Ironie”.  134 sider. 1987. Uopskåret. 65 kr.

Niels Arne Nielsen: Frihed og ansvar. Filosofiske tekster. 63 sider. 1990. 50 kr.

Bernt Gustavsson: Verdens billeder. Ideerne om mennesket, samfundet og naturen. Navn på forsiden. 192 sider. 1989. 50 kr.

Bengt-Pedersen & Thomassen: Nature and Lifeworld. Theroretical and practical Metaphysics.

                                                  Odense. 1998. 125 kr.

Hans Regnell: Symbolization and Fictional Reference. Epistemology. Lund. 1949. 125 kr

B. Russel:  The Autobiography of B.R.  1914-1967. ( Bd. 1 mgl). 1-2. Cloth with d.j. 1968. 125 kr

Ratner ( Ed.): Intelligence in the Modern World. John Deweys Philosophy. Cloth. N.Y. 1939. 50kr

Cohen & Nagel: An Introduction to Logic and Scientific Method. Cloth.N.Y. 1934. 60 kr.

St. Toulmin: The Philosophy of Science. Cloth with d.j. London. 1953. 75 kr.

Rudolf Carnap: Formalization of Logic. Cloth with d.j. Cambridge Mass. 1943.  185 kr.

Das Kausalproblem. 2. Internationaler kongress für einheit der Wissenschaft.Cop. 1937.

                 Sonderdruck aus Erkenntnis. Enkelte understregninger/ Some underlinings in red. 750 kr

Arne Næss: En del elementære logiske emner. Indb. Oslo. 1961. Enkelte understregninger. 40 kr.

Uffe Juul Jensen: Videnskabsteori. 1-2. BLB. 1973. 85 kr.

Furio Colombo: Hvad skal jeg lave når jeg bliver stor. 224 sider. 1988. 50 kr.

E.H.Gombrich: Kunst og billedsprog.. Udvalgte Essays. 226 sider. 1979. 65 kr.

Susanne K. Langer: Menneske og symbol. Uglebog. 318 sider. 1969. 85 kr.

Do 1985. Brinkner & Villumsen: Terapi og Filosofi.  Navn bortklippet på friblad. 65 kr.

Paul Lindblom. Common Sense och ändamålsetik I G.E.Moores filosofi. Diss. Lund.1945. 85kr

Zur Geschichte der Marxistisch leninistischen philosophie in der DDR. Indb. 1979. 50 kr.

Ole Thyssen: Den ulykkelige bevidsthed.. Om begrebet savn. 1977. 85 kr.

                    & Mikhail Larsen: Menneske ret. 1983. 50 kr.

D.R. Hofstadter: Metamagiske temaer. Mønster og paradoks. Nysyn. 1991. 90 kr.

Paul Roubiczek: Eksistentialismen. Pocket. 1968. 50 kr.

Johannes Hohlenberg: Kulturens forvandling. Karton med smudsomslag. 338 sider. 1995. 75 kr

Per Lønning: Tro og tanke efter Blaise Pascal. 309 sider. Oslo. 1958. 100 kr.

Niels Thomassen: Frihed og Samfund. BLB.  1973. 50 kr.

Anders Kingo: Den pseudonyme tale. 176 sider. 1988. 75 kr.

Stig Jørgensen: Demokrati i fortid, nutid og fremtid. 125 sider. 2001. 50 kr.

C.F. Andrews: Mahatma Gandhis tanker. Med uddrag fra hans skrifter.  1931. 85 kr.

Jørgen Døør: Historiefilosofi. BLB. 1973. 65 kr.

Robert Havemann: Dialektik uden dogmer. Naturvidenskab og filosofi. Uglebog. 190 sider. 1965.  45kr.

M.K. Gandhi: Mine forsøg med sandheden. I. Det udkomne på dansk. Daugård. 1930.  350 kr.

Dansk Unicef Komite: Gandhi. 1983. 30 kr.

Sven Skovmand: Gandhi. 1975. 45 kr.

Romain Rolland: Mahatma Ghandhi. Munchen. 1923. 148 s. 40 kr.

Gandhi: Om mit liv. Hasselbalchs kulturbibliotek. 1969. 45 kr.

Andrews: M. Ghandhis tanker. 1931. 85 kr.

Jens Globe-Møller. Marx og normerne. 134 sider. 1975. 50 kr.

Poul Bjerre: Videnskabens natur. 144 sider. 1972. 45 kr.

Harald Høffding: Danske filosoffer. 207 sider. 1909.  100 kr.

Jerrold J. Katz: The Philosophy of Linguistics. 259 pages. Oxford 1985. 50 kr.

Mogens Pahuus: Fornuft og følelse. Den følende fornuft og den vellykkede identitet. 111 sider. 1986.

Jensen & Andersen: Mesteren sagde. Kinesisk lære om menneske, samfund og kosmos. 173 sider. 1990. Med skolestempel. 50 kr.

Trond Berg Eriksen: Undringens labyrinter. Forelesninger over filosofiens historie. Karton. Oslo 1998.  580 sider. 150 kr.

Gustav Theodor Fechner: Døden og det hinsidige liv. 71 sider. 1905. 50 kr.

Kiselberg & Glebe-Møller (Red): Tidens problem. Et tekstudvalg. 160 sider. 1982. 65 kr.

Robin Le Poidevin & Murray MacBeath: The Philosophy of Time. Pocket.230 pages. Oxford 1993. 50 kr.

W.H.Newton-Smith: The Structure of Time. Paperbound with d.j.262 pages. London. 1980. 65 kr.

William Poundstone: Labyrinths of Reason. Paradox, Puzzles and the Frailty of Knowledge. Paperbound with d.j. 273 Pages.  N.Y. 1988. 65 kr.

Christopher Ray: Time, Space and Philosophy. Pocket. 268 pages. London .1991. 50 kr.

Boyd, Gasper & Trout: The Philosophy of Science. Softcover.800 pages. Mass. 1991.100 kr.

Bronowski & Mazlish: The Western Intellectual Tradition. Paperbound with d.j. 522 pages. N.Y. 1986. 65 kr.

Hermann Fränkel: Wege und Formen frühgriechischen Denkens. Papband mit schutzumsl. 376 seiten München 1968. 75 kr.

Gregory McCulloch: The Mind and Its World. Softcover. 226 pages. London. 1995. 50 kr.

John Ziman: Reliable Knowledge. An Exploration of the Grounds for Belief in Science. Pocket. 195 pages. London. 1991. 50 kr.

Robert E. Allison (Ed): Understanding the Chinese Mind. Philosophical Roots. Pocket. 318 pages. Oxford 1989. 60 kr.

Jerrold J. Katz: The Metaphysics of Meaning. Paperbound with d.j. 355 pages. Mass. 1990. 125 kr.

Christopher Butler: Number Symbolism. Cloth. 186 pages. London. 1970. 50 kr.

A.C.Ewing: The Fundamental Questions of Philosophy. Softcover. 260 pages. London. 1985. 50 kr.

John Taylor: When the Clock struck Zero. Science´s  ultimate limits.  211 pages. Picador 1993. 45 kr.

Michael Ruse: Philosophy of Biology Today. Softcover. 190 pages. N.Y. 1988. 65 kr.

Paul Horwich: Asymmetries in Time. Problems in the Philosophy of Science. Softcover. 218 pages. MIT 1987. 65 kr.

William H. Calvin: The Ascent of Mind. Ice Age Climate and the Evolution of Intelligence. Paperbound with d.j. 302 pages. N.Y. 1991. 65 kr.

Arthur Waley: The Way and its Power.  The Tao Te Ching and its Place in Chinese Thought. Pocket. 260 pages. London. 1968. 50 kr.

Bart Kosko: Fuzzy Thinking. Fuzzy Logic. Pocket.   318 pages. London 1994. 50 kr.

Rudy Rucker: Infinity and the Mind. The Science and Philosophy of the Infinite. Pocket. 367 pages. Toronto 1983. 40 kr.

 

Tilbage til katalog hovedsiden