For socialdemokrater

Tilbage til katalog hovedsiden

Sidst opdateret 29. July 2012


Wiinblad & Andersen: Det danske Socialdemokratis Historie 1871-1921. 1-2 i et halvlæderbind.  350+365 sider. 100 kr.

Jensen & Borgbjerg: Socialdemokratiets Århundrede 1-2.   688+750 sider.  1904.Komplet.  Flotte halvlæderbind. 150 kr.

Sv. Sabroe: Peter Sabroe. Børnenes ven. 1944. 65 kr.

A.C.Meyer: P. Knudsen. Folkets Førere. 1916. 60 kr.

Det kommunistiske Manifest. 1918. Tape i ryg.

Th. Stauning: Tilbageblik. Et foredrag. 1915.  32 sider. 50 kr.

Th. Stauning 1873-1942. En bibliografi. ca. 100 sider. 1973. 50 kr.

                     : Tanker og taler. Et billede af 25 år i det offentlige liv. 206 sider. 1931. 75 kr.

Th. Stauning: Livets løgne. Folkelivsbillede i 5 akter. Skuespil. 71 sider. 1931 Opført 1905. 75 kr.

Folketingsmand Sv. Horn: Socialdemokratiet i Nyborg-kredsen og De første fagforeninger i Nyborg. 46 sider. 1951.  85 kr.

Louis Pio. En biografisk skitse. Nytryk 1976. Lille format. 32 sider. Navn på indersiden af omslag. 50 kr.

Anmeldereksemplar. 575 sider. 2008. 175 kr.

Arbejdernes Oplysningsforbund. Det første år. 1924/25. 48 sider. 50 kr.

                                                     Det andet år. 1925/26.  48 sider. 35 kr.

Otto Bauer: Vejen til socialismen. 1926. 50 kr.

Det var på Frederiksberg. 1889-1989. Socialdemokratiet. Frederiksberg. 1. kreds. 25 sider. 50 kr.

Niels Lindberg: Karl Marx´s økonomiske lære. Pjece. 32 sider. 1933. 35 kr.

Georg R. Mac: Marx. 1-3. 1965.  125 kr.

Parvus. Laset pjece. 1918. 38 s. 40 kr.

Den røde Højskoles Sangbog. Udgivet af Arbejderhøjskolen i Esbjerg. Karton. 1917. 84 sider. 75 kr

Rødbogen. Socialdemokratiet og krigen. Samling af oplysninger. 1914. 150 sider. 100 kr.

Rudolf Nielsen: Frederik Dreyer. En studie i dansk åndsliv. 1921. 100 kr.

Harald Bergstedt: Aabys rose. 1920. Tape i ryg. 50 kr.

Henning Tjørnehøj: Louis Pio. Folkevækkeren. 236 sider. 1993. 100 kr.

N.K.Christensen: Socialismens og klassekampens historie. 1927. 65 kr.

Børge Schmidt: 80 Louis Pio breve og en bibliografi. 1950.  90 kr.

Louis Pios færd mod I Liljenkrantz. Nytryk 1979. 30 kr.

H.Lahme ( Red.): P. Knudsen. Bidrag til hans politiske biografi.1983. 75 kr.

           Den danske arbejderbevægelses programmatiske dokumenter og love 1871-1913. 1978. 85 kr

Raske Fjed. 10 danske arbejdende kvinders livserindringer. 1923. 85 kr.

Poul Hansen: Rochdale-Planen i nutiden. 1940.  45 kr.

Demokrati eller Diktatur. Diskussion mellem Justitsminister K.K.Steincke og Generalauditør V. Pürschel. 46 sider. 1938. 45 kr.

Ib Koch Olsen: I flugt går tiden. Fra Pariserkommunen til den danske Internationale. ca. 60 sider. 1971. 50 kr.

Ungdomsbogen. Udgivet af Foreningen for borgerlig konfirmation. Indb. 2. udg. 1934. 112 sider. 65 kr.

Thor Pedersen: Rochdale-væverne viste vej. 42 sider. 1944. 45 kr.

R. Abramowitsch: De politiske fanger i Sovjetrusland. 1933. 100 kr.

Årbog for Arbejderbevægelsens Historie. 3. 1973. 45 kr.  1. 1971. 65 kr.

Demokrati eller diktatur. Diskussion mellem K.K. Steincke og V. Pürschel. 1938. 50 kr.

Diskussionsklubben Karl Marx. 50 år. U.å.  64 sider.  85 kr.

Københavns Kommune. Valget. 1937. Haandbog for socialdemokratiske tillidsmænd ved kommunevalget 1937. 1936. 85 kr.

Oluf Ring (Red):   Arbejdermelodibogen. Udgivet af AOF. Karton. 1936. 190 sider. 125 kr.

Mogens Nielsen: Socialdemokratiet og enheden i arbejderbevægelsen 1943-45. 1978. 100 kr.

Engelstoft & Jensen: Bidrag til arbejderklassens historie… 1931. 150 kr.

G. Nørregård: Arbejdsforhold indenfor  dansk håndværk og industri. Disp. Repro. 1977. 150 kr.

Hedtoft-Hansen: Samling omkring Socialdemokratiet. 1939. 23 sider. 50 kr.

International Socialdemokratisk Ungdomslejr. 9.-15. Juli. 1947. 75 kr.

Josef Andersson: Vejen frem. Minder og synspunkter. Skrædderforbundet m.v. 80 sider. 1954. 50 kr.

Frode Jakobsen: Da leret tog form. Barndomserindringer. 1976. 45 kr.

                          Jeg vil være en fugl, når jeg dør. 1979. 45 kr.

H. Hegelund: K.M. Klausen. 1852-1924.1952. 45 kr.

Claus Bryld: Den demokratiske socialismes gennembrudsår 1884-1916. Disp. 577 sider. 1992. 250 kr.

Det kooperative fællesforbund i DK.: Kooperationen. 1925. 50 kr.

Arbejder Højskolen. Juni 1933. 75 kr.

Karl Kautsky: Det socialistiske program. Kristiania. 1915. 65 kr.

                      Vejen til magten. Teorihistoriske skrifter. 1978. 85 kr.

                      Dagen efter den sociale revolution. 56 sider. 1946. 50 kr.

Eduard Bernstein: Det blivende i Marxismen. 40 sider. 1945. 65 kr.

Bog og papirhandelen Fremad. Socialdemokratiets Forlag. 1912-1937. 50 kr.

Nutidens Arbejderbevægelser. Statsradiofonien 1946/47. 1-9.I et bind.  125 kr.

Ejnar Tønnesen: Hørdum. 40 sider. 1934. 50 kr.

Alex Frank Larsen: Anker. Mennesket. Magten. Meningerne. Indbundet med smudsomslag. 419 sider. 1999. 100 kr.

Niels Martinov: Jens Otto. 273 sider. 1986. 50 kr.

Jens Otto Krag: Ung mand fra trediverne. Med smudsomslag. 206 sider. 1969. 75 kr.

 Et par hundrede digte samlet og udgivet som en læsebog for arbejdere. Indb. 1932. 85 kr.

Kjeld Olesen: Blåregnen. Erindringsglimt om en krig. 1993. 50 kr.

Stauning 1873.  26. Oktober.  1933.  A4. 32 sider. 50 kr.

Fred Vedsø: Jordspørgsmålet.  1925. 85 kr.

Lasse Butz ( Red.): Kultur i en krisetid. 1980. 50 kr.

Gerda Gjerulff: Jord og penge. Strejflys over nogle afsnit af samfundsøkonomien. 1916. 100 kr.

Oluf Bertolt & Hagmund Hansen ( Udg): Vers og Værktøj. 2. udg. 1951. En socialdemokratisk Canon. 100 kr.

Eduard Bernstein: Det blivende i marxismen. 1945. 75 kr.

Ferdinand Lasalle: Arbejderprogram. 1948.  75 kr.

Karl Kautsky: Dagen efter den sociale revolution. 1946. 60 kr.

Lafargue & Liebknecht: Karl Marx som menneske. 1948. 60 kr.

9. Kreds. Amagerbro. 90 år.  1980.  60 sider. 45 kr.

Knud Esmann: Thorkild. Vendelboen der fik Danmark til at spørge Århus. Karton. 1988. 50 kr.

Anker Jørgensen: Styrk digerne. Artikler og taler 1972-1982. 1982. 65 kr.

Hans Lyngby Jepsen: Anker Jørgensen. Menneske og politiker. 138 sider. 1998. 50 kr.

Anker Jørgensen: Fra mine dagbøger 1972-1982. 1-3. Store røde paperbacks. 1990. 150 kr.

Ole Hyltoft: Alle disse forhåbninger. Erindringer.   174 sider. 2001. 50 kr.

Henry Grünbaum: Industrielt demokrati.  AOF 136 sider. 1947.  75 kr.

Per Ulrich: Iver. Roman. 1980. Uopskåret. 220 sider. 50 kr.

Frode Jakobsen: Alt hvad der jager min sjæl. 188 sider. 1977. 50 kr.

Erik Boel: Socialdemokratiets atomvåbenpolitik 1945-88. 278 sider. 1988. 85 kr.

Knud Heinesen: Min krønike. 1932-1979. 399 sider. 2006. 150 kr.

Hans Hansen: Her går drenge. Her går piger. DUI Leg og Virke 1905-2005. 203 sider. 2005.100kr

Bettina Heltberg: Hvor der handles. Erindringsbilleder. 200 sider. 1996. 65 kr.

Jacob Buksti: Ånden fra Finderup. Formandsoprøret i Socialdemokratiet 1992. Karton. 203 sider. 2005.  125 kr.

 

Tilbage til katalog hovedsiden