Arkitektur (og bygningskunst)/Architecture

Tilbage til katalog hovedsiden

Sidst opdateret 31. July 2011


Vilh. Lorenzen: De danske Helligåndsklostres bygningshistorie. 1912. 350 kr.

                                                                                                           Ryg med tape. 300 kr.

                        De danske Franciskanerklostres bygningshistorie. 1914. Ryg med tape. 200 kr.

                                            

                        De danske Præmonstratenserklostres bygningshistorie.. 1925, Tape i ryg. 300 kr.

                        De danske Johanitterklostres bygningshistorie. 1927. Tape i ryg. 275 kr.

                        De danske Antonitterklostres bygningshistorie. 1926. Tape i ryg. 200 kr.

                  De danske Augustinerklostres bygningshistorie. 1929. 450 kr. Tape i ryg. 300 kr.

                  De danske Benediktinerklostres bygningshistorie. + Tavler. 1933. 400 kr.

                  De danske Cistercienserklostres bygningshistorie. + tavler. 1941.  400 kr.

                 Det danske hus. Bygningshistorie.I. 1920. 95 sider. 50 kr.

Vilh. Lorenzen: Studier i dansk herregårdsarkitektur i det 16. og 17. årh. Disp. 365 sider. 1921. 150 kr.

Vilh. Lorentzen: Meddelelser fra Foreningen til Gamle Bygningers bevaring. I.  68 sider. 1908. 65 kr.

Steen Estvad Petersen: Danske herregårde, Bygninger-Haver-landskaber. Karton med smudsomslag. Pænt ex. med de løse kort i mappe. 456 sider. 1980. I kassette.   350 kr.

Chr. Axel Jensen: Gjorslev. Roskildebispens borg paa Stevns og dens bygningshistorie.  Folioudgave. Karton. 1924.ca. 40 sider + plancher. En lille flig af papiret på forsiden revet bort uden at det betyder noget. 200 kr.

Chr. Axel Jensen: Dansk bindingsværk fra renæssancetiden. 91 sider. 1933. 65 kr.

Harald Lønborg-Jensen: Cistercienserkirken i Løgum. Folio. Karton. 1931. 150 sider + plancher. Tekst på dansk avec en resume ( 20 pages)  en Francais.  400 kr.

Formprincipper. Strejftog i den nyere arkitekturs historie. Resume af Kay Fiskers forelæsninger. 142 sider. 1999.  100 kr.

Annemarie Lund: Guide to Danish Landscape Architecture 1000-1996. 295 pages. 1997.  150 kr.

 Johan Pedersen: Arkitekten Arne Jacobsen. Karton med smudsomslag. 1954. 98 sider. 150 kr

Architectura. 1-9 i 3 helshirtingsbind. Selskabet for arkitekturhistorie. 1979-87. 650 kr.

Le Corbusier und Pierre Jeanneret. Aeuvre Complete de 1929-1934. Nouvelle ed. Zürich 1941. 207 p. Leinen/clothbound. 350 kr.

Jørn Guldberg (Red): Funktionalisme. 316 sider. 1986. 150 kr.

Skoleradioen. Bauhaus perioden. 60 sider. 1979. 50 kr.

Georg Brøchner: Skønhed i hjemmet. I Billeder og Tekst. Karton Stort format. 140 sider. 1914. Pænt ex. 100 kr.

Finn Monies: Træ og Arkitektur. Karton. 110 sider. 1958.  100 kr.

Hans P. Nyborg (Udg): Håndbog for selvbyggere. Karton. 245 sider. 1969. 75 kr.

R. Dahlmann Olsen (Red): Håndbogen for byggefagene. 1-2- ca. 830 sider. Karton. 1950? 350 kr.

Ulrik Hovmand: Illustreret bygge ordbog. Karton. 192 sider. 4. udgave 2. oplag. 2006.  150 kr.

Ada Louise Huxtable:  Pier Luigi Nervi.  Cloth with d.j. 126 pages. London. 1960.  65 kr.

Konya & Burger: The International Handbook of Finnish Sauna. Cloth with d.j. Perfect Copy. 105 pages. Hampshire. 1973. 350 kr.

Ava Hubble: More than an Operahouse. (Sydney) Paperbound with d.j. 176 pages. Sydney 1983. 65 kr.

Philip Drew: The Masterpiece. Jørn Utzon. A Secret Life. Cloth with d.j. 570 pages. Victoria 1999. 125 kr.

Henrik Sten Møller: Se. Den levende arkitektur.  Karton. 115 sider. 1985. 50 kr.

Flemming Skude: Arv og Avantgarde. 11 ismer i den aktuelle arkitektur. 166 sider. 1992. 65 kr.

Sten Åke Nilsson: Strejftog i nordisk arkitektur. 112 sider. DR 1985. 65 kr.

Arken. Kolonihaven. The International Challenge. Ca. 40 sider. 1996. 40 kr.

Søren Vasegaard: Bogen om huset. Karton. 352 sider. 1999.  150 kr.

Smidt & Winge: Hen over torv og gade. Mennesker og huse i Guldalderens København. 210 sider. 1996. 50 kr.

Helen Welling: Modernismens bygninger. Idegrundlag og bevaringssynspunkter. 162 sider. 1999. 100 kr.

Dahl & Wedebrunn: Modernismens bygninger. Anvendt teknologi. 156 sider. 2000. 100 kr.

Steen Estvad Petersen: Leopardernes huse. Arkitekturens genfødsel. 217 sider. 1994. 85 kr.

Millech: Danske Arkitekturstrømninger 1850-1950. Karton. 1977. 200 kr.

Svenn Eske Kristensen: Strejftog. Et liv i byggeriets tjeneste. Karton. 199 sider.1976. 75 kr.

Hans Helge Madsen: Hvor guderne leger. Om byers tilblivelse. 1993. 50 kr.

Lise Bek: Arkitektur og livsmønster. 254 sider. 1983.  85 kr.

Tobias Faber: En Kina-Rejse. Karton med smudsomslag. 185 sider. 1979.  85 kr.

Arkitekten: Architecture moderne en Danemark. Copenhague. 1925. 50 kr.

Jespersen ( Red.): Report on Watermills. Vol. 3. Scale Drawings. 1957.    375 kr.

Georg Brøchner (Red): Nordiske villaer og hjem. Karton. ret slidt ex. 1912. 82 sider. 50 kr.

Johansson: Funktionalismen i verkligheten. Stockholm. 1931. Indb. Uden rygtitel. 350 kr.

Tatiana Proskouriakoff: An Album of Maya Architecture. Cloth with. D.j. 1970. 100 kr.

Chr. Elling: Palæer og Patricierhuse.. 1930. 40 kr.

                   Danske Borgerhuse. Karton. 198 sider. 1943. 100 kr.

                   Danske herregårde. Karton. 1942. 199 sider. 60 kr.

Christian Elling:  Klassicisme  i Fyn.  1939. Uopskåret. 70 kr.

Christian Elling: Slotte og herregårde i barok og rokoko. Indb. ca. 75 sider. 1928. 65 kr.

Gamle huse- nye tider. Råd og vink før du reparerer dit gamle Kertemindehus. Kerteminde Kommune. 1983. 27 sider. 45 kr.

Cornelius Seidner: Vor tids bolig. Villaen, Etagehuset, Rækkehuset. ca. 1930. Folioformat.  Lidt slidt i ryg. 140 sider. 125 kr. Masser af fotografier og skitser.

Søren Ryge Petersen m.fl.: Under glas. Om at leve med, leve i og leve af glashuse. Karton.48 sider. 1989. 45 kr.

Arentzen & de Fine Licht: Kirker og bygninger fra Geodætisk Instituts Arkiv. Karton med smudsomslag. 231 sider. 1974. 125 kr.

Gjerløv-Knudsen: Bygningskunstens formlære. 222 sider. Karton. 1963. 65 kr.

Harald Langberg: Historiske huse. Lidt om hvordan man holder gamle huse ved lige og forbedrer dem. 24 sider. 1967. 30 kr.

Harald Langberg: Skorstenspiber. Karton. Ca. 67 sider. 1968. 75 kr.

Harald Engberg: Stavkirker.( I Norge).   69 sider. 1972.  65 kr

Lise Funder: Arkitekten Martin Nyrop. Karton. 102 sider. 1979. 50 kr.

Richter-Friis (Udg): Amaliegade og Niels Aagesens Gaard nr. 22. Karton. 1962. 88 sider. 50 kr.

Thure Hastrup: Stilarternes historie. 352 sider. 1943. 50 kr. Kartonudgave. 75 kr.

Alice Müller: Vore slotte. Med afbildninger. Indb. 405 sider. 1901. 100 kr.

Knud Voss: Klassicismens fynske borgerhuse. Ca. 65 sider. 1953. 50 kr.

Socialt Boligbyggeri. Udsnit af 15 års boligbyggeri. Karton. 143 sider. Karton. 1941. 150 kr.

Gammel Dok. Boligministeriet. 1986. Karton. 47 sider. 50 kr.

Andreas Bruun:  Jens Vilhelm Dahlerups liv og virksomhed. 124 sider. Folio. 1907. 150 kr.

Kjeld Kayser: Københavner Bindingsværk. Nationalmuseet. 1985. 320 sider. 150 kr.

Langberg & Langkilde: Dansk byggesæt omkring 1792 og 1942. Karton. 280 sider. 150 kr.

Hans Helge Madsen: Chicago-København. Alfred Råvads univers. 1990. 100 kr.

Benzon & Nielsen: Danske bygningsudtryk. KD-Serien. 127 sider. 1983. 75 kr.

Bygningsarkæologiske Studier. 1984, 1985, 1986,  1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996.   . a 70 kr. stk.

Edv. Heiberg:  2 værelser straks. Nytrykket. 1975.  50 kr.

Gøtzsche &  Hauge (Udg): Små huse med statslån. Udgivet af Akademisk Arkitektforenings Byggeudstilling. 1941. 154 sider.  1941.   150 kr.

Karlen & Andersson: Småbyggeri ved parcelhuset og på fritidsgrunden. 1973. 35 kr.

Clemmensen & Haastrup: Bo i by. Eksempler fra hele landet. Byplanlaboratoriet.1989. 45 kr.

Jørgen Sestoft: Arkitektur, ide og sammenhæng. 1971. 40 kr.

James Meller ( Ed): The Buckminster Fuller Reader. Penquin. 1972. Lille kaffeplet. 35 kr.

Peter Michelsen: Den fynske sulegård. Nationalmuseet. 1980. 45 kr.

Nielsen & Vellev: Arkitekt Fritz Uldall. Arkæolog i Jylland. 1985. 50 kr

Michelsen : Bondehuses alder. Nationalmuseet. 1979. 45 kr

N.J. Israelsen: Vindeltrapper af træ i Danmark. Karton. 1983. 50 kr.

Elna Møller: Tømrede klokkehuse.  1960. Med ded.  75 kr.

Panofsky & Bourdieu: Gotik.  175 sider. 2002. 135 kr.

Svend Jespersen: Studier i Danmarks bønderbygninger. 1961. 150 kr.

Anne-Marie Steen Petersen: Som i et stof. Grundtvigskirken. Karton. 2000.  65 kr.

Kollektivhuset. En boligform i dansk arkitektur. Indb. 1970. 50 kr.

Architectura  Nr. 2. 1980. 85 kr

Architectura  Nr. 3 fra 1981 til 65 kr.

                          4 fra 1982. 65 kr.

                          5. fra 1983.  65 kr.

                          6. fra 1984.  65 kr.

Architectura  7.   1985.  65 kr.

                    8.  1986.  65 kr.

Architectura 9: Tranquebar. 1987.  200 kr.

                   10.  1988.  65 kr.

Architectura 11. Arkitekturhistorisk  Årsskrift.1989. 65 kr.

                    12. 1990.  65 kr.

                    13. 1991. 65 kr.

                     16.  1994. 65 kr.

                     17. 1995. 75 kr.

                      18.  1996.  75 kr.

Jens fr. Nørbæk: Marmor Broen. En billedbog med tekst. 1979. 65 kr.

Sv. Erik Møller: Feriehuset. 1948. 50 kr.

Christiansen, Kapper m.fl. : Et københavnsk bybillede. 1983. 50 kr.

Gorm Benzon: Bindingsværk .  Sønderjylland og Slesvig.  KD. 1985. 45 kr.

                                               Nørrejylland. KD. 56 sider. 1985. 45 kr.

                        Gammelt dansk bindingsværk. KD´s serie om bygningskultur.  200 sider.1984. 65 kr.

Grundejernes saneringsselskab. En forundersøgelse af kvartererne og husene i Københavns gamle bydel. Kort og rekognosceringsskemaer. 1972. 85 kr.

Steffen Søndergård:  Peder Holden Hansens huse. Shirting. 1986. 60 kr.

Hans Engqvist: Danske Landsteder. 1949. 40 kr.

Lars Klint: Boligens vedligeholdelse. En praktisk håndbog. 293 s. 1984. 125 kr.

Lønborg-Jensen m.f.: Jens Bangs Stenhus. Ældre dansk arkitektur 1. 1947. Folio. 100 kr.

Rasmussen & Meyer: Gamle teglværker. Bilingual. 1968. 65 kr.

Antikvariske studier. 5. Fortidsminder og bygnigsbevaring.1982. 100 kr.

                                   6.                                                328 sider. 1983. 100 kr

1.       1977.  100 kr.

2.       1978.  125 kr.

Karin Dalsjö: Livsrum. 1998. 50 kr.

Vilh. Lorenzen: Christianshavns borgerlige bygningskunst. 1914. 45 kr.

Sven Bork: Bo Bedres: Vi bygger til. 1972. 45 kr.

F.C.Boldsen: Haveboliger i Danmark for de mindre bemidlede samfundsklasser. 46 sider. 1912. 65 kr.

Mollerup ( Red.):Hjem og Håndværk I. Indb. 1950?  85 kr.

Helge Larsen ( Red.): Landbrugets bygninger. 1942. 75 kr.

                                 Nye danske landbrugsbygninger. Indb. 1941. 100 kr.

Sagt og skrevet om broen. ( Storebælt). 1978.50 kr.

Plusenergihuset. 1981. Nr. 48 af 100 ex. 125 kr.

Kaare Kristensen: Husbygningslære. II. Bind. Tømrerarbejde.  Ryd uden titel og lidt slidt. 1920. 350 kr. Samme Tegninger + tekst. 158 + 80 sider. 1927. 500 kr.

H.T.Hansen: Danske huse. Danish Houses. Billedværk. Karton. 1982.40 kr.

Suenson: Byggematerialer I: Styrkeprøver, metaller. Indb. 1929. 175 kr.

               Byggematerialer. III. Natursten. . 1922 udg. 150 kr.

Junge m.f.: Landbrugets byggebog. Landhusholdningsselskabet. Indb. 1960. 70 kr.

Arkitekternes Typehuskontor: Et hus bliver til. Praktisk vejledning + Tegninger. A4 format. 1969. ca. 150 sider. Isæt tegningsdelen ser interessant ud.  250 kr.

Loldrup & Stage: Noget om gamle apoteker. 1984?  40 kr.

Kanneworffs Gård. Torvet 8, Fåborg. 1982. 65 kr.

Otto Norn: Christian III´s borge. Disp. 1949. Bind 2 med plancherne mangler. 100 kr.

Ellen Bisgaard: Bolig-Ideer især for mindre lejligheder. Lidt slidt. 1950. 40 kr.

McCamant & Durrett: Cohousing. A contemporary approach. Berkeley. 1988. 75 kr.

Hartmann: Die Baukunst. Band II. Pappband.  Leipzig 1911. 60 kr.

Schmidt: Handbuch des Hochbaues.  Band. I + II. Leinen. 1914.  350  kr.

Anderson & Spiers: Die Architektur von Griechenland und Rom.  Indb. Leipzig. 1905. Flot. 125 kr.

Philip Langdon: American Houses. Cloth.  N.Y. 1987. 50 kr.

Ramskou & Lassen: Kunsten i håndværket.  Indbundet. 176 sider. 1964.100 kr.

Chr. Axel Jensen: Dansk bindingsværk. 1933. 75 kr.

Arne Noe Nygaard: Kirkekvader og kløvet kamp. En verden af sten. 103 sider. 1985. 70 kr.

Steen Estvad Petersen: Kvalitet. Tak. Dansk Bygnings og Landskabskultur. 1980. 150 kr.

J.Rubow: C.F.Hansens Arkitektur. 1936. 40 kr.

Jens Bruhn: Toldboder - set på grafiske blade. Toldhistorisk Selskab 1979.45 kr.

Hans H. Engqvist: Danske landsteder. 1949. 45 kr.          

Henrik Reeh: Storbyens Ornamenter. Siegfried Kracauer og den moderne bykultur. 274 sider. 1991. 125 kr.

Glarmesterlauget i DK. Ældre vinduer. Forslag til efterisolering af vinduer med ekstra glaslag. A4 format 88 sider. 1977. 75 kr..

Alan Hjorth Rasmussen: Stråtage. En gennemgang af danske tækkemetoder. Karton. 60 sider. 1966. 100 kr.

D. Rasmussen: Husbygning. 2. udgave. Indb. 1937. 300 kr.

Christensen & Wassard (Udg): Stærekassen. Et omstridt bygningsværk. 175 sider. Karton. 1997. 65 kr.

Encyclopedia of Modern Architecture. T.& H. London 1963. 40 kr.

N. Israelsen: Nørreport 20 og arkitektskolens andre bygninger. 1990.  45 kr.

H.S. Schmid: Stilforskel. Kortfattet vejledning. Indb. Navn + stempel på forblad. 100 kr.

Beckett & Jensen: Gammel dansk kunst. Bygninger og kunsthåndværk. Indb. 1921. 125 kr.

Steen E. Rasmussen: 

                                 Med mange venlige hilsener. 1971. 40 kr.

                                  København 1950. 1950.   40 kr. 1974 udg. 325 sider. 100 kr.

                                  Dejlige stæder. 1964.  50 kr

                                  Om at opleve arkitektur. 248 sider. I plastikfolie. 1989. 50kr

                                                          2555 sider. Karton. 1957. I kassette. Pænt bog. 100 kr.

                                  Rejse i Kina. Karton. O.O. Medindbundet.  190 sider. 1958. 50 kr.

                            

                                 

 Arne Gaardmand: Plan og frihed. Byplanlaboratorium skriftserie 33. 1985. 45 kr.

Brochmann & Arctander: Boligdialog. 1966. 30 kr.

Ildebrandshuse. En bygningshistorisk og etnologisk undersøgelse af 24 ejendomme i gaderne Åbenrå-Landemærket i København. Nationalmuseet. 272 sider.1966. 250 kr.

Johs. Ørsted Pedersen m.fl : Håndbog for selvbyggere. Karton. 208 sider. 1968. 85 kr.

Axel Nygaard: Danske arkitekturtegninger. Lille kartonformat.1942. 30 kr.

G. Nygaard: Københavnske tegninger af Eckersberg og hans kreds. Lille karton.1941. 30 kr.

Rigt illustreret. En nydelig moderne bog.  125 kr.

Ulla Molin: Altan og terrasse. 1971. 82 sider. 45 kr.

Odd Brochmann: Om hus og land og menigmand. 1956. 50 kr.

                             Stil, form og fællesskab. 1972. 50 kr.

                            By og Bolig.Boligkulturens udvikling i Oslo. Oslo. 1958. 85 kr.

                            Huse.  Karton med smudsomslag. 331 sider. 1969. 100 kr.

Slotsholmsområdet. Betænkning afgivet af Slotholmsudvalget.  1966. 70 kr.

Doreen Yarwood: Robert Adam. Cloth. London 1970.   50 kr.

Harald Skougård: Bygmestre og byggekunst i DK. 1985?  45 kr.

Nyt Skolebyggeri. 5. Klasserummet. Funktion og udformning. 110 sider. 1957. Med stempel. A4 format. 50 kr.

Lise Funder: Dansk teaterbyggeri 1870-1910. Karton med smudsomslag. 137 s. 1968. 45 kr.

Karin Kryger (Red): Nye gravminder. Foreningen for kirkegårdskultur. Karton. 102 sider. 1992. 85 kr.

Hitchcock m.f.: Arkitektur.( World Architecture).  Stor indb. 1964. 85 kr.

Axel Steensberg: Gamle danske bøndergårde. 1943. 150 kr.

               Do. Ny udgave ved Yde-Andersen. Indb. Med smudsomslag. 1962. 150 kr.

                           

 

Vilh. Lorenzen: Lanbert v. Haven. Christian d. 5.`s Generalbygmester. 1936.  65 kr.

                         Det gamle København som arkitekturby. Indb. 1932. Gl. Bibliot. Ex.  85 kr.

Brogaard, Lund m.f.: Danmarks Arkitektur. Landbrugets huse. Karton. 1980. 125 kr.

Søiberg m.f.: Jydske Købstæder. Flot rødt halvlæder. 1936.  125 kr.

Kernel & Ærsøe:  Byggekonsulenten. Rådgiver i landbrugets byggespørgsmål. Karton. 254 sider. 1944. 100 kr.

Peter Michelsen: Bondehuses alder. Nationalmuseet. 55 sider. 1979. 50 kr.

Fr. Weilbach: Dansk bygningskunst i det 18. århundrede. Indb. 1930.  150 kr.

Joakim Skovgaard: A Kings Architecture. Christian IV and his Buildings. Cloth with d.j. 143 pages. London. 1973. 100 kr.

Kirsten Brøndsted: Badet i boligen. 99 sider. 1969. 50 kr.

Kjølbye & Jensen: Magasin du Nord. Et stormagasins bygningshistorie. Karton. 119 sider. 1986. 50 kr.

Niels Ole Lund: Teoridannelser i arkitekturen. Arkitekter og ideer fra 40´erne til i dag. 1972. 60 kr.

Munthe af Morgenstierne: Nicolai Eigtved. Oberst og hofbygmester. 1924. 60 kr.

Marstrand: Arsenalet i Piræus og oldtidens byggeregler. 1923.  Smudsomslag ikke perfekt.  250 kr.

August J. Nielsen: 8. byggebog. Villabogen. Karton. 1952. 65 kr.

K.A.B.´s Boligbog. 271 sider. Ca. 1935. 125 kr.

Hans Eckstein: Neue Wohnbauten. 180 ABB u. 80 Pläne. München 1932. 120 sider. Fint eksemplar med smudsomslag. Gutes ex. Mit schutzums.  500 kr.

Ejlers & Jørgensen (Red): 22 danske eenfamilieshuse. 112 sider. 1953. Med planer. 125 Kr.

Henning Jepsen: Bo Bedres bog om Type Feriehuse. Karton med smudsomslag. 160 sider. 1968. 60 kr.

Ove Steen-Andersen: Bo Bedres Typehus bog. Når typehuset skal vælges. Karton med smudsomslag. 157 sider 1966. 65 kr.

Arkitekternes Enfamiliehuse. 75 sider. 1972?  75 kr.

Helge Nissen: Enfamiliehuset af i dag. 4. samling. Modern Danish Houses.4.  138 sider. 1961. Bilingual. 65 kr.

Helge Nissen: Danske arkitekters egne huse. 151 sider. 1968. 75 kr.

                       Superfire-Pejsen. 72 sider. 1970. 75 kr.

                       pejsebogen. 4. omarbejdede udgave. 191 sider. 1975. 75 kr.

Sven Bork: Bo Bedre Pejsebog. Karton. 140 sider. 1973. 65 kr.

Jesper Ewald: Eget haandværk i eget hus. Vejledning for villaejere. 69 sider. 1946. Nusset ved kant. 40 kr.

Kirsten Brøndsted: Køkkenet i boligen. 131 sider. 1971. 65 kr.

287 Typehuse. Udgivet af Foreningen af Typehusproducenter i DK. Karton med smudsomslag. 300 sider. 1969. 125 kr.

Bredo Grandjean: Stukarbejder i Danmark 1660-1800. Karton. 327 sider. 1994. 150 kr.

Erik Lassen: Huse i Danmark. En sammenhængende beskrivelse til et udvalg af hustyper og bygningsanlæg fra stenalderen til vore dage.  147 sider. Indb. 1942. 150 kr.

Vilhelm Marstrand: Arsenalet i Piræus og oldtidens byggeregler.  280 sider. 1922. 150 kr.

Fgl: Bøger er udgivet af Bo Bedre. Indb. Med smudsomslag:   Alle  50 kr. pr. stk.

Rasmussen & Thorsteinsson: Farver i hjemmet. 1967

Køkkenbog. 1967.

Vi bygger til. 1972

 

.

Architecture of the World. Ed. Henri Stierlin: Ancient Mexico. & Mayan. Benedikt. Taschen. English Version. 1985?  50 kr stk.

Erik Huuse: Brændeovne og pejse. 175 sider. 1980. 75 kr.

 

Georg Brøchner: Skønhed i hjemmet. Bohave og udsmykning. Karton. A4 format. 1914. ca. 140 sider. 100 kr.

Dorrit Elmquist (Red): 100% Bolig. Bolig og livsstil. Karton med smudsomslag. 189 sider. 2002. 100 kr.

Rasmussen & Thorsteinsson: Bo Bedres Farver i hjemmet. Karton med smudsomslag. 144 sider. 2 udgave. 1967. 50 kr.

Henny Olrik (Red): Nyt Hjem. 64 sider. Karton. 1943. 50 kr.

Wilhede & Copestick: Tidens bolig. En praktisk guide til moderne boligindretning. Karton med smudsomslag. A4 format. 144 sider. 1998. 75 kr.

Penny Sparke: Hundrede års design. Pionerer i det 20. århundrede. Karton med smudsomslag. 270 sider. 1999. 125 kr.

Juliet Pegrum: Harmoni i boligen. Indretning til den enkle livsstil. Karton med smudsomslag. 176 sider. 2003. 100 kr.

125års jubilæum. Danmarks Designskole 1875-2000. Karton. 272 sider. 100 kr.

Frederik Sieck: Dansk møbelkunst. Indbundet med smudsomslag. 232 sider. 1999. 125 kr.

Jeppesen & Spaabæk: Stolen. Design i det 20. Århundrede. Karton. 48 sider. 1994. 60 kr.

Det ideale hjem. Dets skønhed, hygge og bekvemmelighed. A4 format. Ca. 1930. 100 kr.

Hans Fr. Rolfsen: Dekoration for butikshandelen. Karton. 136 sider. 1965. Med dedikation. 50kr

Rune Axelsson: Svenskt Glas.   Prisbelönt design. 74 sidor. Stockholm 1984. 40 kr.

Ulf Hård af Segerstad: Nordisk Brugskunst. Karton med smudsomslag. 131 sider. 1961. 50 kr.

Julia Bird: Indret enkelt. Inspirerende ideer og praktiske Tips til moderne hjem. Karton med smudsomslag. 174 sider. 2002. 100 kr.

Elmquist & Wolfgang: Nordlys. 14 skandinaviske boliger. Karton med smudsomslag. 176 sider. 2001. 125 kr.

Wilhide & Copestick: Bo naturligt. Enkel og elegant indretning med naturmaterialer. Karton med smudsomslag. 143 sider. 1995. 100 kr.

Verner Panton. Katalog. Basler Zeitung. 1988 app. 50 sider. English Text. 125 kr.

Claus Meedom: Fra Odins klædeskab til Kirstens skønne klude. En billedbog om dansk brugskunst gennem 100 år. Karton med smudsomslag. Ca. 100 sider. 1976. 125 kr.

Dansk Keramik. 6 artikler af Merete Bodelsen, Bredo Grandjean… Karton. Smudsomslag lidt slidt. 128 sider. 1960.  250 kr.

Henry V. Poor: A Book of Pottery. Paperbound with d.j. 188 pages. N.Y. 1958.  100 kr.Tilbage til katalog hovedsiden