Geologi - fysisk geografi / Geology

Tilbage til katalog hovedsiden

Sidst opdateret 30. November 2010


L. Pervinquire: Carte Geologique de la Tunesienne. Etudes de Paleontologie Tunesienne.

 Cephalopodes des Terrains Secondaires.438 p. + Atlas.  Plancher. 1-27. Paris. 1907. In one simple binding. 1200 kr.

Franz: Kossmat: Untersuchungen über die Südindische Kreideformation. Teil 1-3. Wien 1897. All in one simple binding. The last planche in the 3th part has marks of a light  old waterdamage. 1500 kr

J. Riise: Lærebog I Geographien for den studerende ungdom.. 3. forøgede oplag.  580 sider. 1830. Lidt slidt bind.  200 kr.

Axel Garboe: Kulturhistoriske studier over ædelstene med særligt henblik på det 17. århundrede. Disp. 1915. 274 sider. 150 kr.

N. Hartz: Bidrag til Danmarks tertiære og diluviale Flora. Disp. 1909. Med diskret biblioteksstempel. 150 kr.

V. Nordmann: Menneskets indvandring til Norden. 237 sider.   1936.  125 kr.

Böcher, Nielsen & Sørensen: Danmarks Natur. 1-12. 3 . meget forbedrede udgave 1980-82. Karton. Et pænt sæt.750 kr.

     Samme, dog er sidste side i bind 6 af en eller anden grund limet fast til omslaget, således at den sidste side af litteraturlisten ikke kan ses. Om det har nogen betydning er en helt anden sag. 650 kr.

Figuier: Jordkloden før syndfloden. Halvlæder. 1875. 275 kr.

J. Wyckoff: Geologi. Karton.1960. 60 kr.

Søren Gregersen (Red): Geofysikkens: Sesam luk dig op.  Rhodos. 128 sider. 1983. 50 kr.

Ole Berthelsen: Geologi i Aalborgområdet. Råstoffer, fundering og vandindvinding. DGU. 99 sider. Karton. 1987. 50 kr.

Søren Olsen (Red): Danmarks Kyster. Beskrivelser og seværdigheder fra 165 kyster. Karton. 1997. 295 sider. 85 kr.

Ministeriet for Kulturelle Anliggender. Danmarks små øer. Beretning … 1970. 216 sider. 150 kr.

Erik Johannesen: Danmark. Rundt langs kysten. 359 sider. 65 kr.

Bent Lauge Madsen & Jens Gregersen: Vandløbene i Danmark. Karton. 179 sider. 1998. 85 kr.

David Lambert: Min første bog om sten og mineraler. Karton. 32 sider. 1987. 40 kr.

Dougal Dixon: Feltgeologi. Karton. 158 sider. 1993. 150 kr.

Søren Floris m.fl.: Geologi på øerne. Sydøstsjælland og  Møn. Varv. 95 sider. 1971. 75 kr.

Asger Berthelsen: Geologi på Røsnæs. Varv. 77 sider. 1975. 75 kr.

Gorm Jessen: Mineraler. Karton. 1989. 150 kr.

H. Kuhn: Die Felsenbilder Europas. ( helleristninger). Stuttgart. Indb. 1952. 125 kr.

Hamilton, Woolley & Bishop: The Hamlyn Guide to Minerals, Rocks and Fossils. 319 pages. London. 1979. Pocket. 50 kr.

Neil Curtis: Min første bog om fossiler. Karton. 32 sider. 1988. 40 kr.

V. Milthers: Bornholms Geologi. Indb. 1916.  125 kr.

Keld Milthers: Stenene og det danske landskab. Clausen. 3. udgave 4.oplag 1972. 65 kr.

Gorm Rasmussen: Jorden I fortiden. 1945. 50 kr.

Torben Juul: Rav. Et naturprodukt.  Skarv. 32 sider. 1983. 45 kr.

Vagn E. Buchwald: Meteoritter. Nøglen til jordens fortid. Karton med smudsomslag. 247 sider. 1992. 125 kr.

K. Rørdam: Geologi og jordbundslære. I: Den almindelige Geologi. 410 sider. 1908. 100 kr.

K. Rørdam: Geologi og Jordbundslære. III: Jordbundslære. 220 sider. 1910.  100 kr.

M. Boule: Les Hommes Fossiles. Elements de Paleontologie humaine. Paris 1923. 175 kr.

Knut Fægri & Iversen:  Text-Book of Modern Pollen Analysis.Copenhagen. 1950. 150 kr.

Hilmar Ødum: Studier over daniet i Jylland og på Fyn. Med kort.  Disp. 1926.  150 kr.

Hans Zimmermann: Polarisationsmikroskopi. Introduktion for geologer. 1989. 175 kr.

Steen Böcher: Vandkraftens udnyttelse i det sydlige Nørrejylland før og nu. Disp. Indb. 1942. Med gl. biblioteksstempel. 175 kr.

Harald Falck-Ytter: Polarlys. Indb. Med smudsomslag. 1983. 100 kr.

Louis Figuier: Jordkloden efter syndfloden. Halvlæder uden rygtitel. 1869. 100 kr.

Geodætisk Institut. 1928-1978. Karton med smudsomslag. 1978. 100 kr.

Herm. Klein: Jorden og dens naturforhold. Komponeret bd. 1883. 150 kr.

A.G. Högblom: Geologiens udvikling i det 19. Årh. 1923. 35 kr.

V. Milthers: Nordøstsjællands geologi. 182 sider + kort. Shirting. 1922. 125 kr.

                                                          2. udg. 192 sider. 1935. 200 kr.

Poul Harder: En østjydsk israndslinie. 1-2. Disp. 228 sider + atlasbind. 1908. 200 kr.

A. Sieberg: Handbuch der Erdbebenkunde. 1904.  Indb. 125 kr.

Axel Garboe: Bornholmer-geologen  Magnus Jespersen. Indb. 1931.  125 kr.

E.  Kayser: Lehrbuch der Geologie. 1-2. Halvlæder. 1921. 500 kr.

Henning Andersen: Vesuv – Den udødelige vulkan. 1989. 65 kr.

A. Linck: Grundriss der Kristallographie. 4. Verbesserte Auflage. 1920. Indb. 350 kr

F.  Rinne. Gesteinkunde. Karton. Leipzig. 1920. 150 kr.

Maj-Britt Florin: Late-Glacial and Pre-Boreal Vegetation in Central Schweden.1969. 45 kr.

H. Rosenkjær: Fra det underjordiske København. Indb. 1906.

A. Rosenkrantz: Kortfattet oversigt over Danmarks Geologi. Karton. 1933. 60 kr.

K. Keilhack: Lehrbuch der Praktischen Geologie. 1-2. Stuttgart. 1921.650 kr.

L.  Dacque: Grundlagen und Methoden der Palæogeographie. Jena. 1915. 165 kr.

Karl Zittel: Grundzuge der Palæontologie. 1-2. Indb. Munchen. 1925. 850 kr.

V.Hintze: Den nordeuropæiske Fastlandstid. S. 1908. 50 kr.

Meteorologisk Institut 1872-1972. Karton. 327 sider. Meget svagt fugtramt ved enkelte sider foroven. 50 kr.

Nils Dahlbeck. Strandwiesen am sudøstlichen Øresund. Stockholm. 1945. 65 kr.

G. Steiner: Handbuch der Mikroskopischen Technik. 7. & 8. Teil. 1919. Indb. 100 kr.

Hager-Tobler: Das Mikroskop. Indb. 1931. 250 kr.

W. Behrens: Tabellen…..   Mikroskopischen Arbeiten. Indb. 1892. 50 kr.

Carl Apstein: Das Sysswasserplankton. Indb. Kiel. 1896. 185 kr.

G. Troedsson: Om Skånes Brachiopodskiffer. Lund. 1918. 150 kr.

A. Westergård: Sveriges Olenidskiffer.  Stockholm. 1922. Løs i ryg.

H. Micoletzky: Die freibleibenden Sysswasser und Moornemantoden Dænemarks. 1925. 150 kr.

H.E. Petersen: Den elementære Phyto-Cytologi. 1922. 25 kr.

Lichtenberg: Kryolitindustrien. Industrirådet. 1935.30 kr.

T. Crook: Economic Mineralogy. Cloth. London. 1921. 500 kr.

Gorm Jessen: Mineraler. Karton. 1983. 150 kr

Ned Seidler: Juveler og ædle stene. Odysseus bøgerne Karton. 1964. 30 kr.

F. Rinne. Kristallographische Formenlehre..4.-5. Aufl. Leipzig. 1922. Leinw. 125 kr.

O.Bøggild. Forelæsninger over stratigrafisk geologi og de vigtigste bjergarter. 1927. 45 kr.

                  Lærebog i krystallografi og mineralogi. Indb. Brugt. 1917.  50 kr.

                              Do.                                                    1926.  150 kr.

A. Marke: Meterologi og klimatologi. Indb. 1934. 85 kr.

Leo Lysgaard: Lufthav. Vejr og klima. Med smudsomslag.  .Populær meteorologi. 1943.230 sider. 65 kr

D. Roth: Vejret i Danmark og i Europa. Karton. Gads Naturbøger. 248 sider. 1979. 50 kr.

Vejr og Klima. Gyldendals Emnebibliotek. Karton. 64 sider. 1969. 35 kr.

J.Symoens: The Mineral Content of Natural waters. ( From Congo). Brussels. 1968. 50 kr.

Børge Fristrup: Indlandsisen. 1963.  75 kr.

Arthur Petersen: Geologiske skildringer. Karton.  1918.  45 kr.

F. Jonstrup: Nogle iagttagelser over Glacialphænomenerne og Cyprinaleret i DK. 1882. 75 kr.

                   Om de geologiske forhold i den nordlige del af Vendsyssel. 1882. 85 kr.

Johs. Humlum: Danmarks minedrift. 1943. 65 kr.

A. Philippson: Grundzuge der allgemeinen Geographie. Leipzig. 1921-1923. Karton.  125 kr.

Feyling-Hanssen: The Barnacle Balanus Balanoides in Spitsbergen. Oslo. 1953. 65 kr.

W. Schurig. Hydrobiologisches und Plankton-Praktikum. Indb. Leipzig. 1910. 65 kr.

Semjonow: Jordens rigdomme.1938.  40 kr.

H.H. Beck: Bemærkninger til Danmarks geologi. Oplæste 1835. 1917. 18 sider.  40 kr.

Madsen m.f.: Geologi for gymnasiet. 1-2. Karton. 1925. 50 kr.

1.   karton. 1907. 25 kr.

Schiønning & Wagner: Geologi. Karton. 1967. 45 kr.

Geologisk Information 28. Glaciologi. S. 1060. 25 sider.  25 kr.

30.    Bornholms grundfjæld. S. 50 sider. 1961. 40 kr.

31.    Skandinaviens Grundfjeld. S. 13 sider. 1961. 20 kr.

Arne Noe-Nygård: Die Palaeozoischen Eruptivgesteine von Canning-Land. S. 1937. Disp.135 kr

                          Subglacial Vulcanic Activity in Ancient and Recent Times.(Iceland). 1940. 85kr

O, Abel: Lehrbuch der Paæozoologie. Indb. Jena. 1920. 150 kr.

Høgholm. M.f.: Fennoskandia. Ca. 300 sider artikler. På tysk 1920?. Indb.   85 kr.

Knebel & Reck: Island. Eine Naturwissenschaftlische Studie. Indb. Stuttgart. 1912. 125 kr.

G. Wenneberg: Differentialrørelser i inlandsisen. I DK, Skåne och Østersjøn. 1-2.Lund. 1949.125kr

Th. Thorkelsson: The Hot Springs of Iceland. 1910. 125 kr.

Thunmark: Uber Rezente Eisenocker & ihre Mikroorga..-Gemeinschaften. Uppsala. 1942. 90  kr.

C.Stock: Rancho la Brea. A  Record of Pleistocene Life in California. 65 pages. 1946. 65 kr.

S.A.Andersen: Det danske  landskabs historie. 1933. 75 kr.

Clausen & Noe-Nygård: Krystallografi og Mineralogi. Indb. Med smudsomslag. 1948. 150 kr.

Woodward & Harding: Ædelsten. Karton. 70 sider. 1988. 75 kr.

Ludlam & Scorer: Cloud Study.  A Pictorial Guide.  London. 1957. With d.j. 50 kr.

Dunlop & Wilson: Weather & Forecasting. With. D.j. London. 1998. 45 kr.

Aage Jensen efter Walter Schuman: Sten.Mineraler. Ædelsten.Bjergarter. Malme. Karton. 1973. 214 sider. 85 kr.

Königsson & Frängsmyr: Istid-nutid-istid. 155 sider. 1980. 50 kr.

Bjarne Furhauge m.fl.: Flyfoto-atlas. Danmark. Karton. 1984. 82 sider. 50 kr.

W. Dreyer: Jorden. 1-3. 1905. Komponerede bind. 175 kr.

Hellwald: Jorden og dens beboere. 1-2. Halvlæder. Ca. 1300 sider. Kristiania 1879. 250 kr.

Alan Watts: Hvordan bliver vejret? Karton med smudsomslag. 64 sider. 1968. 40 kr.

Jesper Teilgaard: 50 vejrvarsler der måske virker. Karton. 138 sider. 2005. 65 kr.

Torkild Balslev: Danmark set fra luften. Karton. 233 sider. 1984. 75 kr.

Bjarne Furhauge m.fl.: Flyfoto-atlas Danmark. Karton med smudsomslag. 83 sider. 1980. 100 kr.

Leif Banke Rasmussen: En jordisk krønike. Træk af DGU´s  historie 1888-1988. Karton med smudsomslag. 114 sider. 1988. 50 kr.

 

Tilbage til katalog hovedsiden